👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
fluence  (FLU)
Fluence (FLU)
0 người thích điều này

Giá Fluence (FLU)

Fluence (FLU) là một tiền ảo mã hóa hay một dạng tài sản kỹ thuật số.Giá Fluence (FLU) cho hôm nay là với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là . Nó có nguồn cung lưu hành là 0 đồng và nguồn cung tối đa là ? đồng. Khám phá địa chỉ và giao dịch của Fluence trên các trình khám phá khối như. Thông tin bổ sung về tiền ảo Fluence có thể được tìm thấy tại http://fluence.ai/.
Thống kê nhanh
Giá Fluence
Giá trị vốn hóa thị trường
Thống trị vốn hóa thị trường N/A%
Khối lượng giao dịch
Khối lượng / Vốn hóa thị trường
Thấp trong 24h / Cao trong 24h /
Thấp trong 7 ngày / Cao trong 7 ngày /
Xếp hạng Vốn hóa thị trường #
Misc Info
Genesis Date -
Hashing Algorithm -
Hashrate N/A
Block Time phút
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android