🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
friendcoin007  (FC007)

Friendcoin007 (FC007)

21 người thích điều này

Friendcoin007 Price and Market Stats

Giá FC007
Giá trị vốn hóa thị trường
Chỉ số thống trị vốn hóa thị trường N/A%
Khối lượng giao dịch
Khối lượng / Vốn hóa thị trường
Thấp trong 24h / Cao trong 24h /
Thấp trong 7 ngày / Cao trong 7 ngày /
Xếp hạng Vốn hóa thị trường N/A

Giới thiệu về Friendcoin007

Giá Friendcoin007 (FC007) cho hôm nay là với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là . Nó có nguồn cung lưu hành là đồng và nguồn cung tối đa là 8 Tỷ đồng.

Friend007 is a global free platform, connecting million people from around the world.

✅ Friend007 is the world's first fintech platform for social and business communication.

✅ Friendcoin007 (FC007) is a global ERC20 standart cryptocurrency that people can use for their everyday needs and is a new global payment system

✅ Our mission is to make both the fiat and cryptocurrencies easy accessible for the vast majority of people.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android