Tiền ảo: 5467
Sàn giao dịch: 368
Giá trị vốn hóa thị trường: 281.515.457.814 $ 2,9%
Lưu lượng 24 giờ: 57.151.556.762 $
Ưu thế:
BTC 68,3%
ETH 7,66%
XRP 4,26%
# Tiền ảo Giá
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Cập nhật lần cuối: 2019-08-19 19:28:35 UTC (1 phút ago)