Tiền ảo: 5484
Sàn giao dịch: 368
Giá trị vốn hóa thị trường: 278.039.377.819 $ -1,0%
Lưu lượng 24 giờ: 55.474.509.003 $
Ưu thế:
BTC 68,5%
ETH 7,60%
XRP 4,23%
# Tiền ảo Giá Giá cao nhất mọi thời điểm Từ lúc đạt mức cao nhất mọi thời điểm Ngày đạt mức cao nhất mọi thời điểm Khối lượng/Vốn hóa Thống trị vốn hóa thị trường
1
$0,00607826
?
Feb 16, 2019
6 tháng
?
0,00%
2
$0,00296914
-95%
Mar 09, 2019
5 tháng
0.0005
0,00%
3
$4,95
-97%
Mar 03, 2019
6 tháng
0.0001
0,00%
4
$1,94
-98%
Jan 09, 2018
hơn 1 năm
0.4679
0,00%
5
$0,225107
-93%
May 20, 2018
hơn 1 năm
0.0616
0,00%
6
$0,443947
-100%
Jun 05, 2018
khoảng 1 năm
0.0032
0,00%
7
$0,474755
-98%
Sep 21, 2018
11 tháng
0.2382
0,00%
8
$0,575047
?
Feb 06, 2019
6 tháng
?
0,00%
9
$0,02073327
-69%
May 16, 2019
3 tháng
0.0037
0,00%
10
$0,03826863
-99%
Oct 24, 2018
10 tháng
0.0
0,00%
11
$0,00512687
?
Aug 20, 2018
12 tháng
?
0,00%
12
$0,00279198
-69%
Jun 20, 2019
2 tháng
0,00%
13
$1,13
-96%
Aug 25, 2018
12 tháng
0.0
0,00%
14
$0,00201136
-98%
May 16, 2019
3 tháng
0,00%
15
$0,00933992
?
May 28, 2019
3 tháng
?
0,00%
16
$0,532377
?
Oct 08, 2018
11 tháng
?
0,00%
17
$0,01396733
?
Mar 12, 2019
5 tháng
?
0,00%
18
$3,21
?
Nov 20, 2018
9 tháng
?
0,00%
19
$0,00080329
-96%
Dec 20, 2018
8 tháng
0,00%
20
$0,04805303
-85%
May 19, 2019
3 tháng
0,00%
Cập nhật lần cuối: 2019-08-20 12:45:57 UTC (17 phút ago)