Tiền ảo: 5736
Sàn giao dịch: 377
Giá trị vốn hóa thị trường: 264.382.353.149 $ -1,5%
Lưu lượng 24 giờ: 37.955.685.698 $
Ưu thế:
BTC 67,9%
ETH 8,49%
XRP 4,49%
# Tiền ảo Giá
1
2
3
4
5
6
7
8
Cập nhật lần cuối: 2019-09-22 16:52:21 UTC (4 phút ago)