Tiền ảo: 5475
Sàn giao dịch: 368
Giá trị vốn hóa thị trường: 283.588.625.379 $ 4,3%
Lưu lượng 24 giờ: 59.482.829.489 $
Ưu thế:
BTC 68,6%
ETH 7,59%
XRP 4,22%
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Cung lưu thông Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
1 -0,78% -0,38% -13% $6.438.580
41.886.874.457
$84.581.797
2 -2,8% -5,2% -16% $495.165
452.552.412
$74.835.906
3 -0,090% 2,1% -1,7% $849.442
143.787.438
$21.326.210
4 1,6% -0,14% -23% $409.158
6.422.905.441
$13.640.914
5 ? ? ? ?
3.617.150
$28.140
6 -1,2% 5,0% -9,4% $11.173.332
0
?
7 0,35% -17% -30% $156.112
0
?
Cập nhật lần cuối: 2019-08-20 01:46:04 UTC (chưa tới 1 phút ago)