19424.235070062074
Market Capitalization
6695.756929967961
Trading Volume

Top Storage Coins by Market Capitalization

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
81 $0,00329645 0.2% 3.5% 5.2% $5.672.134 $147.089.582 siacoin (SC) 7d chart
163 $0,103155 0.4% 1.0% -4.3% $289.557 $46.683.066 maidsafecoin (MAID) 7d chart
214 $0,204853 0.2% 1.8% 9.4% $6.064.404 $29.455.280 storj (STORJ) 7d chart
416 $0,00112223 -4.4% -8.8% -3.1% $165.808 $7.273.866 proximax (XPX) 7d chart
688 $0,05434629 -1.0% 32.0% -1.8% $8.943,19 $1.860.315 scprime (SCP) 7d chart
$0,00014151 ? ? ? ? ? universal labs (UBBEY) 7d chart
$2,09 0.9% 14.9% 36.1% $6.196.121 ? arweave (AR) 7d chart
$0,00002158 ? ? ? ? ? siaclassic (SCC) 7d chart
$15,16 1.3% 0.7% -0.3% $61.689.923 ? filecoin [iou] (FIL) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android