Tiền ảo: 5466
Sàn giao dịch: 368
Giá trị vốn hóa thị trường: 270.060.154.571 $ 2,2%
Lưu lượng 24 giờ: 56.867.322.388 $
Ưu thế:
BTC 68,5%
ETH 7,35%
XRP 4,22%
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Cung lưu thông Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
1 0,040% -0,13% -10% $299.357.763
8.989.597
$832.481.568
2 0,030% -2,6% -22% $16.541.621
8.168.268
$52.972.554
3 0,27% 1,5% -13% $2.503.952
7.125.337
$38.276.350
4 -3,4% 1,1% -12% $333.110
60.821.735
$19.765.330
5 -1,8% 12% 7,8% $2.679.867
561.100.550
$15.414.840
6 -1,2% -3,8% -3,4% $93.645
2.241.009.149
$11.667.913
7 -0,13% 1,2% -20% $17.125,38
225.798.915
$10.816.697
8 0,39% 6,3% -15% $20.384
6.039.675
$9.251.242
9 -0,49% 13% 1,5% $3.833.944
4.938.297
$8.023.783
10 0,18% 6,2% -8,1% $244.359
87.058.518
$7.096.558
11 -6,0% -0,65% -27% $107.630
43.245.414
$4.975.588
12 -0,37% -13% $6,86
11.457.682.364
$3.558.801
13 56% 54% 61% $683,48
7.706.768.007
$2.522.453
14 5,8% -3,2% -15% $43.921
18.372.945
$1.831.775
15 0,21% 0,68% 1,7% $1.660.690
196.341.437
$1.816.220
16 0,010% -3,0% -35% $781,59
8.203.127
$1.787.466
17 0,070% -1,6% -18% $347,49
3.291.323
$1.751.192
18 -3,9% -2,3% -45% $9.151,04
9.787.181
$1.730.110
19 -1,0% 18% -21% $55,26
251.393.062
$1.577.896
20 -0,050% 8,6% 14% $22.208
22.809.722
$1.512.365
21 0,36% 17% -0,25% $884,43
1.740.497.877
$1.441.565
22 -1,2% 8,1% -14% $603,66
166.650.355
$1.225.040
23 1,2% 8,4% 2,7% $21.037
17.783.905
$1.101.383
24 -0,47% -0,15% -38% $912,58
24.745.945
$1.076.950
25 0,36% 10% 85% $3.953,08
65.098.252
$984.029
26 0,20% 11% -6,9% $2.493,29
127.082.279
$892.535
27 -2,1% -11% 23% $219.302
60.666.666
$766.268
28 -5,4% -4,0% -7,1% $173,23
22.935.396
$757.274
29 1,0% -11% 8,6% $6.188,90
5.645.766
$514.973
30 ? ? ? ?
1.740.287
$504.319
31 0,0% 0,0% 0,0% $44,68
20.671.816
$486.097
32 -1,5% -30% -28% $445,00
18.881.587
$424.025
33 0,48% 3,8% 2,8% $3.027,25
4.577.586
$423.732
34 ? ? ? ?
17.037.447
$408.031
35 0,31% 4,5% -25% $23.349
10.562.234
$383.234
36 0,21% -9,8% -21% $644,33
108.364.440
$380.517
37 -5,4% 7,9% 8,3% $42.890
33.068.500
$335.542
38 -0,12% -1,7% 5,1% $26.628
411.839
$250.128
39 5,9% -1,0% -24% $2.292,75
5.670.503
$248.827
40 -1,3% -0,48% -6,5% $196,58
24.222.224
$245.474
41 ? ? ? ?
4.392.258
$236.944
42 ? ? ? ?
5.951.355
$236.515
43 -0,88% 0,63% -4,9% $1.065,47
10.680.671
$229.813
44 0,0% 0,0% 0,0% $637,28
3.443.117
$225.321
45 -0,090% -10% 70% $1.869,47
8.019.728
$225.001
46 ? ? ? ?
34.735.325
$224.557
47 ? ? ? ?
50.472.315
$212.131
48 2,2% -2,0% -9,1% $39.286
33.555.135
$180.851
49 ? ? ? ?
43.027.055
$179.449
50 0,25% -0,87% -15% $81,27
12.735.774
$172.569
bitradio (BRO) 7d chart
51 0,62% 6,9% -12% $238,26
23.734.824
$170.976
insane (INSN) 7d chart
52 19% 20% -5,4% $968,89
3.572.355
$164.183
gentarium (GTM) 7d chart
53 25% -14% $183,41
1.414.379
$145.803
stronghands masternode (SHMN) 7d chart
54 -26% 2,9% -28% $17.792,04
6.821.057
$137.543
gincoin (GIN) 7d chart
55 -1,2% -23% -11% $49,78
6.555.073
$135.742
bettex coin (BTXC) 7d chart
56 0,80% 2,1% -21% $20.721
14.680.869
$116.341
iq.cash (IQ) 7d chart
57 -0,050% -28% -32% $550,59
21.316.230
$114.794
deviant coin (DEV) 7d chart
58 -0,91% -13% $10,16
98.438.833
$111.964
swiftcash (SWIFT) 7d chart
59 4,0% -1,4% -9,1% $2.312,46
5.746.720
$109.049
giant (GIC) 7d chart
60 9,2% -19% $31,72
6.956.285
$101.455
civitas (CIV) 7d chart
61 -0,050% -1,4% -12% $27.358
4.060.185
$93.652
xuez coin (XUEZ) 7d chart
62 0,080% 2,3% -18% $77.501
17.074.886
$93.648
kalkulus (KLKS) 7d chart
63 2,5% -0,030% $48,66
1.133.135
$90.949
ignition (IC) 7d chart
64 0,030% -11% -15% $24,66
4.893.849
$82.077
galactrum (ORE) 7d chart
65 8,4% -64% $202,26
12.568.585
$77.791
monoeci (XMCC) 7d chart
66 -1,2% -33% $31,51
8.086.173
$74.143
aced (ACED) 7d chart
67 1,9% 1,4% -29% $7,84
170.237.127
$71.619
apollon network (XAP) 7d chart
68 -10% -30% $172,36
7.115.939
$71.133
monkey project (MONK) 7d chart
69 -0,62% -13% $8,72
642.602.134
$66.518
kreds (KREDS) 7d chart
70 -20% -46% $37,65
30.542.800
$64.852
bitcloud (BTDX) 7d chart
71 0,0% 0,0% 0,0% $95,60
27.146.360
$59.836
xarucoin (XAR) 7d chart
72 87% 110% 50% $1.716,35
287.921.638
$59.589
medic coin (MEDIC) 7d chart
73 ? ? ? ?
38.198.594
$59.521
magnet (MAG) 7d chart
74 0,23% 12% -8,4% $3.479,49
39.079.165
$59.420
aegeus (AEG) 7d chart
75 -8,6% -24% $333,76
8.469.619
$58.730
know your developer (KYD) 7d chart
76 ? ? ? ?
3.385.073
$53.760
northern (NORT) 7d chart
77 ? ? ? ?
34.152.172
$46.587
kodcoin (KOD) 7d chart
78 -0,96% -18% $20,47
59.905.149
$46.391
rupaya (RUPX) 7d chart
79 0,070% 5,2% -28% $27,87
20.085.801
$45.789
zoomba (ZBA) 7d chart
80 ? ? ? ?
133.110.029
$43.909
shekel (JEW) 7d chart
81 0,37% 2,5% -28% $2.007,88
13.128.842
$38.289
absolute (ABS) 7d chart
82 -0,020% 0,28% -42% $3,90
184.242.879
$38.142
blocknode (BND) 7d chart
83 ? ? ? ?
4.047.401
$37.136
mano coin (MANO) 7d chart
84 2,8% -23% $44,56
16.390.080
$35.461
dextro (DXO) 7d chart
85 ? ? ? ?
47.984
$34.554
sub1x (SUB1X) 7d chart
86 61% 38% $0,382776
341.892.194
$33.593
cheese (CHEESE) 7d chart
87 3,1% 4,8% -10% $29.446
8.677.092
$33.215
apr coin (APR) 7d chart
88 ? ? ? ?
3.564.773
$30.823
helium chain (HLM) 7d chart
89 4,3% 3,5% -1,7% $123,64
10.708.095
$29.928
zealium (NZL) 7d chart
90 ? ? ? ?
108.292.981
$29.216
olympic coin (OLMP) 7d chart
91 -19% -34% $173.983
5.237.303
$28.898
alpha (ALP) 7d chart
92 47% 33% $273,24
9.601.584
$25.808
spectrumx (SPE) 7d chart
93 ? ? ? ?
30.898.162
$25.344
paxex (PAXEX) 7d chart
94 3,8% 3,5% 17% $2.473,11
4.579.969
$24.073
sierracoin (SIERRA) 7d chart
95 0,41% -7,1% -21% $4,79
10.918.480
$22.604
arion (ARION) 7d chart
96 0,14% 17% -50% $21,02
7.049.589
$22.566
straks (STAK) 7d chart
97 2,6% -26% -51% $9,33
4.593.707
$21.866
xdna (XDNA) 7d chart
98 1,2% 2,6% 280% $1.697,96
24.199.407
$21.526
elliotcoin (ELLI) 7d chart
99 ? ? ? ?
2.061.390.385
$21.397
cdmcoin (CDM) 7d chart
100 -26% -31% $10,16
3.732.155
$18.948,50
bitcoin monster (MON) 7d chart
Cập nhật lần cuối: 2019-08-17 14:40:55 UTC (1 phút ago)