🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎
58308.76110752513
Giá trị vốn hóa thị trường
3494.1495407458838
Trading Volume

Tiền ảo Aave Tokens hàng đầu theo vốn hóa thị trường

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
81 $20,96 -0.4% 3.4% 31.1% $9.693.502 $330.885.424 aave link (ALINK) 7d chart
102 $660,11 ? ? ? ? $210.209.637 aave eth (AETH) 7d chart
115 $1,00 0.0% 0.1% -0.4% $48.377.903 $148.882.736 aave usdc (AUSDC) 7d chart
200 $1,00 -0.2% -0.7% -0.5% $4.260.530 $64.204.845 aave tusd (ATUSD) 7d chart
284 $1,00 -0.1% -0.2% 0.6% $1.935.906 $34.576.671 aave dai (ADAI) 7d chart
$0,127522 -2.7% -5.5% 12.2% $3.496,41 ? aave mana (AMANA) 7d chart
$1.352,88 -0.1% 3.8% -12.7% $961.160 ? aave mkr (AMKR) 7d chart
$15,60 ? ? ? ? ? aave snx (ASNX) 7d chart
$34.689 ? ? ? ? ? aave wbtc (AWBTC) 7d chart
$0,536977 -0.4% 4.5% $338,10 ? aave zrx (AZRX) 7d chart
$1,00 0.1% -0.5% -0.5% $1.364.395 ? aave busd (ABUSD) 7d chart
$1,01 1.4% 0.6% $85.180 ? aave susd (ASUSD) 7d chart
$1,00 0.2% -0.3% -0.2% $9.606.723 ? aave usdt (AUSDT) 7d chart
$0,271854 5.5% 10.7% $2.806,54 ? aave bat (ABAT) 7d chart
$1,27 -0.5% 16.2% $2.932,94 ? aave knc (AKNC) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android