🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
1894.1113056378178
Giá trị vốn hóa thị trường
45.386011908596224
Trading Volume

Tiền ảo Education hàng đầu theo vốn hóa thị trường

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
253 $0,256952 -0.2% 5.1% 34.3% $691.730 $26.009.862 newscrypto coin (NWC) 7d chart
437 $0,03612219 -0.8% -1.3% 53.9% $121.712 $8.022.551 odem (ODE) 7d chart
803 $0,05085142 -1.5% -3.3% 15.0% $8.173,02 $1.861.201 bcdiploma-evidenz (BCDT) 7d chart
1481 $0,00459026 ? ? ? ? $145.668 atheneum (AEM) 7d chart
1514 $0,00309955 ? ? ? ? $128.094 streamity (STM) 7d chart
2000 $0,00111555 ? ? ? ? $4.305,75 collegicoin (CLG) 7d chart
$0,00000781 -42.2% $6,95 ? bitcoin & company network (BITN) 7d chart
$0,02680569 ? ? ? ? ? inmaxcoin (INXC) 7d chart
$0,05939231 ? ? ? ? ? learno (LRT) 7d chart
$3,91 3715.6% 3665.6% 32.3% $21.992 ? heidi (HDI) 7d chart
$0,00010677 ? ? ? ? ? simply crypto (PCTO) 7d chart
$0,02498509 -0.1% 4.2% 8.2% $22.435 ? skillchain (SKI) 7d chart
$0,00012080 ? ? ? ? ? risecoin token (RSCT) 7d chart
$0,00578089 -3.1% 146.7% $303,13 ? loltoken (LOL) 7d chart
$0,00057527 ? ? ? ? ? wave edu coin (WEC) 7d chart
$2,01 ? ? ? ? ? tcs token (TCS) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android