Tiền ảo: 14.765
Sàn giao dịch: 1.129
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,49T $ 2.6%
Lưu lượng 24 giờ: 81,035B $
Gas: 11 GWEI
Không quảng cáo
Danh mục đầu tư
Thêm vào danh mục đầu tư mới

Top 100 tiền ảo theo vốn hóa thị trường

Giá trị vốn hóa thị trường tiền mã hóa toàn cầu hôm nay là $2 Nghìn tỷ, thay đổi 2.6% trong 24 giờ qua. Đọc thêm
Tổng khối lượng giao dịch tiền mã hóa trong ngày cuối cùng là $80 Tỷ. Ưu thế của Bitcoin là 50% và ưu thế của Ethereum là 20%. CoinGecko hiện đang theo dõi 14.765 tiền mã hóa. Những loại tiền mã hóa tăng nhiều nhất trong ngành hiện tại là Hệ sinh thái Polkadot Hệ sinh thái Algorand.
Điểm nổi bật
$2.489.546.296.351
Giá trị VHTT 2.6%
$81.034.703.067
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Tiền ảo Giá 1g 24g 7ng 30 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
WVTRU
Wrapped VTRU
WVTRU
- - - - - - - - wrapped vtru (WVTRU) 7d chart
STMAP
StampMap
STMAP
- - - - - - - - stampmap (STMAP) 7d chart
STKGHO
Aave stkGHO
STKGHO
- - - - - - - - aave stkgho (STKGHO) 7d chart
SATO
SATO
SATO
- - - - - - - - sato (SATO) 7d chart
BABYX
BabyX Swap
BABYX
- - - - - - - - babyx swap (BABYX) 7d chart
DCM
DComm
DCM
- - - - - - - - dcomm (DCM) 7d chart
CHT
Crypto Chests
CHT
- - - - - - - - crypto chests (CHT) 7d chart
FORC
Forcefi
FORC
- - - - - - - - forcefi (FORC) 7d chart
KEVIN
Kevin
KEVIN
- - - - - - - - kevin (KEVIN) 7d chart
TIF
Tif Protocol
TIF
- - - - - - - - tif protocol (TIF) 7d chart
INWBETH
Inception wbETH
INWBETH
- - - - - - - - inception wbeth (INWBETH) 7d chart
INSFRXETH
Inception sfrxETH
INSFRXETH
- - - - - - - - inception sfrxeth (INSFRXETH) 7d chart
INCBETH
Inception cbETH
INCBETH
- - - - - - - - inception cbeth (INCBETH) 7d chart
INLSETH
Inception lsETH
INLSETH
- - - - - - - - inception lseth (INLSETH) 7d chart
INMETH
Inception mETH
INMETH
- - - - - $0,00 - - inception meth (INMETH) 7d chart
INOETH
Inception oETH
INOETH
- - - - - - - - inception oeth (INOETH) 7d chart
INOSETH
Inception osETH
INOSETH
- - - - - $0,00 - - inception oseth (INOSETH) 7d chart
SINT
Siriusnet
SINT
- - - - - - - - siriusnet (SINT) 7d chart
ZKL
zkLink
ZKL
- - - - - - - - zklink (ZKL) 7d chart
AMBT
Ambit Finance
AMBT
- - - - - - - - ambit finance (AMBT) 7d chart
USTB
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
USTB
- - - - - - - - superstate short duration u.s. government securities fund (ustb) (USTB) 7d chart
PCT
Anzen Private Credit
PCT
- - - - - - - - anzen private credit (PCT) 7d chart
SWGT
SmartWorld Global Token
SWGT
- - - - - - - - smartworld global token (SWGT) 7d chart
MSP
MvcSwap
MSP
- - - - - - - - mvcswap (MSP) 7d chart
USDT
Viction Bridged USDT (Viction)
USDT
Mua
- - - - - $0,00 - - viction bridged usdt (viction) (USDT) 7d chart
USDT
Multichain Bridged USDT (Telos)
USDT
Mua
- - - - - - - - multichain bridged usdt (telos) (USDT) 7d chart
OVER
OverProtocol
OVER
- - - - - - - - overprotocol (OVER) 7d chart
QJUNO
qJUNO
QJUNO
- - - - - - - - qjuno (QJUNO) 7d chart
FXTL
Fraxtal
FXTL
- - - - - - - - fraxtal (FXTL) 7d chart
$ZKX
ZKX
$ZKX
- - - - - - - - zkx ($ZKX) 7d chart
MILK
MILK Coin
MILK
- - - - - - - - milk coin (MILK) 7d chart
MOTUS
Soarchain
MOTUS
- - - - - - - - soarchain (MOTUS) 7d chart
BFX
Blast Futures Token
BFX
- - - - - - - - blast futures token (BFX) 7d chart
NOX
Equinox Ecosystem
NOX
- - - - - - - - equinox ecosystem (NOX) 7d chart
UDC
Uniq Digital Coin
UDC
- - - - - - - - uniq digital coin (UDC) 7d chart
ALTHEA
ALTHEA
ALTHEA
- - - - - - - - althea (ALTHEA) 7d chart
STKDYDX
pSTAKE Staked DYDX
STKDYDX
- - - - - $0,00 - - pstake staked dydx (STKDYDX) 7d chart
VTA
VELTA Token
VTA
- - - - - - - - velta token (VTA) 7d chart
RUBY
RubyPulse
RUBY
- - - - - - - - rubypulse (RUBY) 7d chart
DTEC
Dtec token
DTEC
- - - - - - - - dtec token (DTEC) 7d chart
MTFI
MTFi
MTFI
- - - - - - - - mtfi (MTFI) 7d chart
ELYS
Elys Network
ELYS
- - - - - - - - elys network (ELYS) 7d chart
MICKEY
Mickey
MICKEY
- - - - - - - - mickey (MICKEY) 7d chart
VOXELAPE
Voxel Ape
VOXELAPE
- - - - - - - - voxel ape (VOXELAPE) 7d chart
MDN
Maidaan
MDN
- - - - - - - - maidaan (MDN) 7d chart
GOSH
GOSH
GOSH
- - - - - - - - gosh (GOSH) 7d chart
TSTON
Tonstakers
TSTON
- - - - - - - - tonstakers (TSTON) 7d chart
OBSW
OBS World
OBSW
- - - - - - - - obs world (OBSW) 7d chart
WCYBA
Wrapped Cybria
WCYBA
- - - - - - - - wrapped cybria (WCYBA) 7d chart
FOX
Foxcon
FOX
- - - - - - - - foxcon (FOX) 7d chart
SVEC
Staked Vector
SVEC
- - - - - - - - staked vector (SVEC) 7d chart
CRET
CREAT'OR
CRET
- - - - - - - - creat'or (CRET) 7d chart
TICKSTM
tickerSTM
TICKSTM
- - - - - - - - tickerstm (TICKSTM) 7d chart
BLAST
Blast
BLAST
- - - - - - - - blast (BLAST) 7d chart
DWHL
Doge Whale
DWHL
- - - - - - - - doge whale (DWHL) 7d chart
AIR
Spacebar
AIR
- - - - - - - - spacebar (AIR) 7d chart
OBLUE
Blueprint oBLUE
OBLUE
- - - - - - - - blueprint oblue (OBLUE) 7d chart
TERM
Term Structure
TERM
- - - - - - - - term structure (TERM) 7d chart
TYZ
TYZ Token
TYZ
- - - - - - - - tyz token (TYZ) 7d chart
SVIC
Vicpool Staked VIC
SVIC
- - - - - - - - vicpool staked vic (SVIC) 7d chart
ODIN
ODIN ERC404M
ODIN
- - - - - - - - odin erc404m (ODIN) 7d chart
MIMATIC
MAI (Polygon zkEVM)
MIMATIC
- - - - - - - - mai (polygon zkevm) (MIMATIC) 7d chart
CLV
Clevernode
CLV
- - - - - - - - clevernode (CLV) 7d chart
UCON
Ucon Social
UCON
- - - - - - - - ucon social (UCON) 7d chart
THRO
NewThrone
THRO
- - - - - - - - newthrone (THRO) 7d chart
LOI
Loop Of Infinity
LOI
- - - - - - - - loop of infinity (LOI) 7d chart
MOTO
MOTO
MOTO
- - - - - - - - moto (MOTO) 7d chart
SAGE
Sagas Of Destiny
SAGE
- - - - - - - - sagas of destiny (SAGE) 7d chart
T3XP
XP
T3XP
- - - - - - - - xp (T3XP) 7d chart
KARMA
KarmaCoin
KARMA
- - - - - - - - karmacoin (KARMA) 7d chart
IKINGS
Injective Kings
IKINGS
- - - - - - - - injective kings (IKINGS) 7d chart
SUMMON
Summoners League
SUMMON
- - - - - $0,00 - - summoners league (SUMMON) 7d chart
$KALEI
KaleidoCube
$KALEI
- - - - - - - - kaleidocube ($KALEI) 7d chart
ROX
Roguex
ROX
- - - - - - - - roguex (ROX) 7d chart
KBT
KoinBay Token
KBT
- - - - - - - - koinbay token (KBT) 7d chart
KEEP
Keep Finance
KEEP
- - - - - - - - keep finance (KEEP) 7d chart
ΠTS
πTimeSpace
ΠTS
- - - - - - - - πtimespace (ΠTS) 7d chart
FLAP
FLAP
FLAP
- - - - - - - - flap (FLAP) 7d chart
ROIDS
Asteroids
ROIDS
- - - - - - - - asteroids (ROIDS) 7d chart
XCB
Core Blockchain
XCB
- - - - - - - - core blockchain (XCB) 7d chart
PAY
Payzcoin
PAY
- - - - - - - - payzcoin (PAY) 7d chart
$SUSHI
Sushi Fighter
$SUSHI
- - - - - - - - sushi fighter ($SUSHI) 7d chart
21AVAX
21.co Wrapped AVAX
21AVAX
- - - - - - - - 21.co wrapped avax (21AVAX) 7d chart
SELF
SelfKey
SELF
- - - - - - - - selfkey (SELF) 7d chart
BLSTR
Blaster
BLSTR
- - - - - - - - blaster (BLSTR) 7d chart
SUPRA
Supra
SUPRA
- - - - - - - - supra (SUPRA) 7d chart
DEEP
Deeployer
DEEP
- - - - - - - - deeployer (DEEP) 7d chart
LENDFI
Lendfi Finance
LENDFI
- - - - - - - - lendfi finance (LENDFI) 7d chart
STKSTARS
pSTAKE Staked STARS
STKSTARS
- - - - - $0,00 - - pstake staked stars (STKSTARS) 7d chart
FAFY
Fafy Token
FAFY
- - - - - - - - fafy token (FAFY) 7d chart
ZRC
Zircuit
ZRC
- - - - - - - - zircuit (ZRC) 7d chart
KERC
KERC
KERC
- - - - - - - - kerc (KERC) 7d chart
UTAO
TAOUnity
UTAO
- - - - - - - - taounity (UTAO) 7d chart
STDYM
Stride Staked DYM
STDYM
- - - - - $0,00 - - stride staked dym (STDYM) 7d chart
ZP
Z Protocol
ZP
- - - - - - - - z protocol (ZP) 7d chart
HELA
HeLa
HELA
- - - - - - - - hela (HELA) 7d chart
DFISH
DailyFish
DFISH
- - - - - - - - dailyfish (DFISH) 7d chart
BLP
BlastUP
BLP
- - - - - - - - blastup (BLP) 7d chart
OOOI
Corridor Finance
OOOI
- - - - - - - - corridor finance (OOOI) 7d chart
EURC
Gnosis Bridged EURC (Gnosis)
EURC
- - - - - - - - gnosis bridged eurc (gnosis) (EURC) 7d chart
Hiển thị 14401 đến 14500 trong số 14765 kết quả
Hàng
Danh mục đầu tư mới
Biểu tượng và tên
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.
Tải ứng dụng CoinGecko.
Quét mã QR này để tải ứng dụng ngay App QR Code Hoặc truy cập trên các cửa hàng ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng