coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực

Tiền ảo Oracle hàng đầu theo vốn hóa thị trường

Hiển thị số liệu thống kê

Giá trị vốn hóa thị trường Oracle hôm nay là $4 Tỷ, thay đổi 5.8% trong 24 giờ qua. Đọc thêm về Oracle

Hiển thị số liệu thống kê
143.350 $
Giá trị vốn hóa thị trường
17.902 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
42,53%
Ưu thế giá trị vốn hóa thị trường Bitcoin
13417
# của tiền ảo
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
25 $7,31 -0.2% 4.4% 0.2% $309.880.669 $3.411.599.646 chainlink (LINK) 7d chart
178 $3,53 -0.7% -9.6% 17.5% $46.808.632 $233.044.675 uma (UMA) 7d chart
235 $0,000146417398 -1.2% 2.8% 0.7% $112.010.599 $140.753.274 winklink (WIN) 7d chart
291 $0,035210605101 -0.9% 5.5% 39.4% $2.555.837 $102.947.318 nest protocol (NEST) 7d chart
299 $1,88 -1.4% 3.4% 3.0% $26.756.521 $100.108.505 api3 (API3) 7d chart
354 $1,84 -0.6% 7.1% 5.9% $18.496.014 $76.692.164 band protocol (BAND) 7d chart
385 $0,919977 -0.9% 2.7% 4.9% $5.063.230 $65.846.105 iexec rlc (RLC) 7d chart
531 $0,514679 -1.6% -2.5% 37.2% $8.272.267 $37.225.577 dia (DIA) 7d chart
645 $11,01 -0.6% 7.8% 2.4% $3.316.808 $25.679.655 tellor (TRB) 7d chart
763 $0,303382 1.2% 16.5% -10.4% $53.668,43 $17.134.958 equilibria (XEQ) 7d chart
877 $0,167193 -0.7% 2.0% -4.4% $109.023 $11.475.577 fluxprotocol (FLX) 7d chart
979 $3,74 -0.4% 2.9% 4.0% $155.992 $8.700.209 oraichain token (ORAI) 7d chart
1054 $0,135048 -0.5% -1.4% 4.6% $242.128 $7.334.862 april (APRIL) 7d chart
1071 $0,007246616275 -1.1% -22.4% 31.4% $5.321,95 $7.017.452 witnet (WIT) 7d chart
1090 $0,024013385513 -2.2% 6.8% 91.7% $1.018.715 $6.660.664 skey network (SKEY) 7d chart
1101 $0,023537636494 -1.6% -8.8% -20.5% $362.071 $6.424.065 kylin network (KYL) 7d chart
1115 $0,436648 -0.4% 0.4% -1.7% $34.414,82 $6.139.462 bogged finance (BOG) 7d chart
1187 $7,80 0.8% -1.1% -6.0% $300.991 $5.315.833 hapi (HAPI) 7d chart
1229 $0,030480973315 1.0% 1.5% -10.1% $195.817 $4.989.997 umbrella network (UMB) 7d chart
1255 $0,317571 -0.3% 0.9% -2.4% $113.457 $4.727.962 modefi (MOD) 7d chart
1398 $0,129556 0.5% 4.9% 18.7% $164.709 $3.524.826 unmarshal (MARSH) 7d chart
1426 $380,33 -0.3% 9.2% -15.2% $28.426,36 $3.337.229 xfund (XFUND) 7d chart
1683 $0,033434156935 -0.3% 3.5% 28.4% $184.631 $2.052.176 idena (IDNA) 7d chart
1759 $20,95 -0.5% 2.4% -5.9% $7.104,56 $1.754.130 bird.money (BIRD) 7d chart
1843 $0,006114455230 -0.0% 2.5% -2.4% $17.735,86 $1.513.213 zap (ZAP) 7d chart
1988 $0,005969278203 2.2% -0.6% -20.1% $159.875 $1.120.570 razor network (RAZOR) 7d chart
2121 $0,006869402658 -0.0% -1.0% -7.9% $859,56 $912.530 utu coin (UTU) 7d chart
2261 $24,14 -0.9% 2.0% -6.0% $122,90 $707.532 data economy index (DATA) 7d chart
2432 $0,178424 -1.2% 3.5% 0.2% $11.399,28 $512.817 berry data (BRY) 7d chart
2533 $0,003232714528 -1.2% 2.0% -12.5% $2.129,58 $426.700 dos network (DOS) 7d chart
2626 $0,002194807199 -0.1% -0.7% 18.2% $27.987,96 $361.105 ares protocol (ARES) 7d chart
2714 $33,66 -0.4% -11.5% -32.6% $27.239,79 $304.071 zoracles (ZORA) 7d chart
2785 $0,020988917187 1.2% 1.8% -38.2% $9.989,48 $262.222 optionroom (ROOM) 7d chart
3417 $0,002400892650 -0.8% 8.7% -25.5% $45.295,73 $57.562,15 orakuru (ORK) 7d chart
$0,000005631031 0.3% 3.0% 3.5% $1,49 ? bogged finance [old] (BOG) 7d chart
$0,000146640952 -1.0% 3.2% 1.3% $132.634 ? winklink bsc (WIN) 7d chart
$0,000000000000 ? ? ? ? ? wrapped wit (EWIT) 7d chart
$0,012542325008 0.0% -7.5% -8.5% $246,66 ? trips community (TRIPS) 7d chart

Bạn chưa có kinh nghiệm về CoinGecko?
Sau đây là hướng dẫn giúp bạn bắt đầu
Get Started

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Hãy đọc hướng dẫn và báo cáo do các nhà phân tích của CoinGecko soạn thảo!
CoinGecko Buzz

Bạn còn phân vân?
Tìm câu trả lời bạn đang cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm Trợ giúp