coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực

Tiền ảo USD Stablecoin hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Hiển thị số liệu thống kê
Hiển thị số liệu thống kê
7.517.025 $
Giá trị vốn hóa thị trường
3.288.766 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
40,74%
Ưu thế giá trị vốn hóa thị trường Bitcoin
13400
# của tiền ảo
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
3
$0,997936 -0.1% -0.2% -0.2% $56.657.810.154 $65.858.099.270 tether (USDT) 7d chart
4
$1,00 -0.2% 0.1% 0.0% $4.798.538.643 $55.887.190.044 usd coin (USDC) 7d chart
6
$1,00 -0.3% 0.1% 0.2% $4.356.638.745 $17.799.125.365 binance usd (BUSD) 7d chart
12
$1,00 0.1% -0.0% -0.2% $246.636.990 $6.427.550.286 dai (DAI) 7d chart
39
$0,998826 0.0% -0.1% 1.0% $5.238.959 $1.362.119.132 frax (FRAX) 7d chart
46
$1,00 0.0% 0.1% 0.0% $71.528.812 $1.213.179.327 trueusd (TUSD) 7d chart
57
$1,00 -0.0% 0.3% 0.1% $7.036.252 $852.090.466 pax dollar (USDP) 7d chart
63
$0,990355 0.1% 0.4% 0.1% $2.395.480 $760.144.175 neutrino usd (USDN) 7d chart
87
$0,052897245495 -0.3% -8.6% 23.6% $116.716.191 $514.019.535 terraclassicusd (USTC) 7d chart
170 $0,989175 -0.0% 1.5% 0.1% $1.318.332 $185.317.724 alchemix usd (ALUSD) 7d chart
175 $1,00 0.5% 0.9% 0.4% $1.710.043 $179.294.053 gemini dollar (GUSD) 7d chart
177 $1,02 -0.0% 0.4% 0.8% $2.513.295 $173.311.568 liquity usd (LUSD) 7d chart
213 $1,00 -0.2% 0.1% -0.1% $15.369.662 $117.661.297 husd (HUSD) 7d chart
234 $0,964477 0.3% 1.0% 0.5% $1.005.978 $103.057.930 usdx (USDX) 7d chart
251 $1,01 0.0% 0.0% 0.3% $109.876.703 $96.628.762 susd (SUSD) 7d chart
313 $0,355328 2.6% -13.3% -41.7% $46.144,03 $69.583.708 flexusd (FLEXUSD) 7d chart
327 $0,996949 -0.0% -0.2% -0.2% $13.636,82 $66.364.958 origin dollar (OUSD) 7d chart
371 $0,991827 0.0% 0.3% 0.5% $1.043.380 $53.998.246 celo dollar (CUSD) 7d chart
415 $1,00 -0.1% 0.9% 0.2% $403.162 $45.267.450 mstable usd (MUSD) 7d chart
425 $0,999730 0.2% -0.4% -0.2% $28.233.594 $42.467.238 usdk (USDK) 7d chart
481 $1,01 0.5% 1.8% 1.3% $91.479,34 $34.576.136 dola (DOLA) 7d chart
627 $0,952701 -0.1% 1.5% -0.3% $22.348,67 $20.551.954 vai (VAI) 7d chart
676 $1,00 0.4% 0.6% 0.3% $352.161 $17.168.924 tor (TOR) 7d chart
887 $0,994626 0.9% 5.5% 7.1% $12.956,48 $8.474.489 spiceusd (USDS) 7d chart
1146 $1,01 0.1% -0.1% -0.5% $1.448,62 $4.276.963 usdp stablecoin (USDP) 7d chart
1214 $0,673684 ? ? ? ? $3.632.702 equilibrium eosdt (EOSDT) 7d chart
1726 $0,995254 ? ? ? ? $1.376.351 zusd (ZUSD) 7d chart
2227 $0,332657 -0.4% 0.7% -0.3% $342,85 $580.006 defidollar (DUSD) 7d chart
2568 $0,004399269457 -0.2% 10.8% -0.6% $192,02 $316.216 bean (BEAN) 7d chart
2607 $1,04 -0.2% 0.3% -1.8% $460,38 $294.219 zasset zusd (ZUSD) 7d chart
$0,052742248389 -1.0% -4.4% 15.8% $632.746 ? wrapped ustc (USTC) 7d chart
$0,998902 ? ? ? ? ? xdollar stablecoin (XUSD) 7d chart
$0,575265 ? ? ? ? ? unified stable dollar (USD) 7d chart
$1,14 0.0% 0.0% 0.0% $167,42 ? lp-ycurve (YCURVE) 7d chart
$0,954805 -0.4% -0.4% 0.2% $0,152250 ? coffin dollar (COUSD) 7d chart
$1,08 ? ? ? ? ? ouro stablecoin (OURO) 7d chart
$1,06 0.0% 0.0% 0.1% $0,000000000000 ? lp-scurve (SCURVE) 7d chart
$0,984545 1.3% 1.3% 2.3% $806,92 ? stably usd (USDS) 7d chart

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

GeckoCon đã trở lại!
Hãy tham gia ngay hội nghị Web3 hàng đầu của chúng tôi!
GeckoCon 2022

Need Help?
Find the answers that you need in our Help Centre.
Help Centre