Tiền ảo USD Stablecoin hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Hiển thị xu hướng
Hiển thị xu hướng
128.575.246.732 $
Giá trị vốn hóa thị trường
22.787.005.884 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Hiển thị định giá pha loãng hoàn toàn
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
3
$0,998883
-0.1% 0.1% -0.2% $17.790.313.326 $83.090.349.608 $83.090.349.608 1,00 tether (USDT) 7d chart
5
$1,00
0.1% 0.1% 0.0% $3.470.329.753 $29.036.734.321 $29.036.824.319 1,00 usd coin (USDC) 7d chart
15
$1,00
0.1% 0.1% 0.1% $1.172.788.081 $5.275.293.966 $5.275.293.966 1,00 binance usd (BUSD) 7d chart
18
$0,999872
0.1% 0.2% 0.0% $80.048.499 $4.626.146.866 $4.626.146.866 1,00 dai (DAI) 7d chart
31
$0,999761
0.1% 0.2% -0.0% $183.049.317 $2.038.674.709 - - trueusd (TUSD) 7d chart
45
$0,999627
0.0% 0.1% -0.1% $30.625.154 $1.018.742.139 $1.018.742.139 1,00 pax dollar (USDP) 7d chart
46
$0,999896
0.1% 0.2% -0.3% $2.208.587 $1.003.149.870 $1.003.149.870 1,00 frax (FRAX) 7d chart
65
$0,999404
-0.0% 0.0% -0.2% $42.298.416 $738.834.915 - - usdd (USDD) 7d chart
81
$1,00
0.4% 0.5% 0.2% $327.624 $573.892.557 $573.892.557 1,00 gemini dollar (GUSD) 7d chart
134
$1,00
-0.1% -0.4% -0.2% $4.525.932 $280.877.180 - - liquity usd (LUSD) 7d chart
190
$0,996256
0.0% -0.0% -0.4% $4.845,98 $170.818.032 - - alchemix usd (ALUSD) 7d chart
220
$0,014127472543
-0.2% -2.4% -3.4% $1.889.176 $138.353.028 - - terraclassicusd (USTC) 7d chart
318
$0,997632
0.1% 0.2% -0.0% $292.264 $82.640.475 $135.919.910 0,61 magic internet money (MIM) 7d chart
400
$0,996548
-0.1% 0.1% 0.0% $223.089 $54.138.353 $62.771.394 0,86 dola (DOLA) 7d chart
423
$1,00
0.0% 0.3% 0.1% $1.570.779 $49.512.325 - - bob (BOB) 7d chart
434
$1,00
0.5% 0.4% 0.1% $276.464 $46.797.318 $46.797.318 1,00 susd (SUSD) 7d chart
456
$0,992471
0.1% 0.0% -0.2% $886.754 $43.895.207 $303.267.343 0,14 mai (MIMATIC) 7d chart
463
$0,217035
-0.6% -3.5% -1.2% $3.134,09 $42.770.120 - - flexusd (FLEXUSD) 7d chart
469
$1,00
0.5% 0.3% 0.4% $252.041 $42.399.268 - - celo dollar (CUSD) 7d chart
557
$0,942516
0.1% 14.8% -1.6% $2.740,24 $32.231.975 $32.476.212 0,99 fei usd (FEI) 7d chart
563
$0,902500
-0.3% 0.1% -0.7% $8.573,75 $31.853.855 $31.853.855 1,00 bean (BEAN) 7d chart
564
$1,01
0.0% -1.7% 0.8% $240.450 $31.792.276 - - dforce usd (USX) 7d chart
609
$0,998548
-0.0% -0.0% 0.3% $1.791.922 $27.304.908 $27.304.908 1,00 origin dollar (OUSD) 7d chart
789
$0,998619
0.0% 0.1% 0.1% $260.595 $17.023.977 - - tor (TOR) 7d chart
806
$1,00
- - - - $16.199.056 - - zusd (ZUSD) 7d chart
896
$0,994811
-0.6% -0.6% -0.6% $629,42 $12.611.863 - - yusd stablecoin (YUSD) 7d chart
932
$0,831142
0.2% -0.1% 2.6% $713.117 $11.180.173 - - usdx (USDX) 7d chart
941
$0,058168060056
-0.9% 1.0% 5.7% $4.065,55 $10.910.340 - - husd (HUSD) 7d chart
1084
$0,998756
0.2% 0.2% -0.1% $57.976,93 $7.179.282 - - vesta stable (VST) 7d chart
1281
$0,973381
0.1% 2.3% -0.7% $116.258 $4.419.352 $4.419.352 1,00 vai (VAI) 7d chart
1293
$1,00
- - - - $4.277.409 - - mstable usd (MUSD) 7d chart
1317
$1,02
0.6% -0.7% 0.5% $205.351 $4.085.706 $1.016.570.515.276 0,00 djed (DJED) 7d chart
1555
$0,981755
- - - - $2.587.954 $2.587.954 - usdp stablecoin (USDP) 7d chart
1662
$0,384843
- - - - $2.075.188 - - equilibrium eosdt (EOSDT) 7d chart
1750
$1,00
0.3% 0.2% 0.3% $168.938 $1.734.124 - - sperax usd (USDS) 7d chart
1944
$1,00
0.0% -0.2% 0.3% $44.726,61 $1.159.454 - - coin98 dollar (CUSD) 7d chart
1981
$0,129230
-0.2% -2.8% -6.6% $15,19 $1.073.821 - - spiceusd (USDS) 7d chart
2376
$1,02
-0.7% -0.3% -0.9% $347,28 $497.433 - - usdk (USDK) 7d chart
2444
$0,996278
0.8% -0.1% 0.1% $9.291,86 $428.298 $428.298 1,00 reserve (RSV) 7d chart
2460
$1,00
-2.1% 1.1% $2.016,48 $413.240 - - zasset zusd (ZUSD) 7d chart
2858
$0,966223
- - - - $186.789 $16.039.984 - usd balance (USDB) 7d chart
$0,010993323851
0.0% 0.1% 0.6% $36,72 - - - lp-ycurve (YCURVE) 7d chart
$1,00
-0.3% -0.7% 0.4% $277.658 - - - xdai (XDAI) 7d chart
$0,998362
0.1% 0.0% 0.4% $21.157,40 - - - klaytn dai (KDAI) 7d chart
$0,998372
-0.1% -1.2% -0.2% $33.499,56 - $997.574 - utopia usd (UUSD) 7d chart
$1,01
-0.1% -1.2% 1.8% $496,15 - $265.501 - stably usds (USDS) 7d chart
$1,05
0.1% 0.2% -0.1% $184.925 - - - wrapped usdr (WUSDR) 7d chart
$1,01
- - - - - - - synth ousd (OUSD) 7d chart
$0,998933
-0.1% 0.0% $889.195 - $19.978.652 - crvusd (CRVUSD) 7d chart
$1,05
-0.2% -1.0% -0.4% $10,49 - - - xdollar stablecoin (XUSD) 7d chart
$0,014550859877
2.2% -3.2% 0.5% $25,61 - - - wrapped ustc (USTC) 7d chart
$0,000114464899
-0.1% -0.8% 27.1% $19,18 - - - iron (IRON) 7d chart
$1,06
0.0% 0.0% 0.0% $0,000000000000 - - - lp-scurve (SCURVE) 7d chart

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Đọc các bài viết và hướng dẫn đơn giản dành cho người mới bắt đầu.
Tìm hiểu về tiền mã hóa

Bạn cần trợ giúp?
Tìm câu trả lời bạn cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm trợ giúp


coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng