Tiền ảo: 13.833
Sàn giao dịch: 1.050
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,629T $ 3.4%
Lưu lượng 24 giờ: 100,886B $
Gas: 45 GWEI
Không quảng cáo

Tiền ảo USD Stablecoin hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Hiển thị xu hướng

Giá trị vốn hóa thị trường USD Stablecoin hôm nay là $100 Tỷ, thay đổi - trong 24 giờ qua.

Hiển thị xu hướng
148.339.482.035 $
Market Capitalization
52.485.905.603 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
New Portfolio
# Tiền ảo Giá 1g 24g 7ng 30 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
3
Mua
$1,00000
0.1% -0.0% -0.1% -0.2% $45.553.106.695 $107.512.773.634 $107.512.773.634 1,00 tether (USDT) 7d chart
6
Mua
$0,9991
-0.2% -0.0% -0.2% -0.2% $6.353.771.577 $31.963.378.193 $31.962.829.593 1,00 usdc (USDC) 7d chart
25
Mua
$1,00
0.1% 0.1% 0.2% 0.0% $320.059.411 $4.927.424.168 $4.927.424.168 1,00 dai (DAI) 7d chart
133
$0,9890
-0.3% -1.6% -0.9% -1.3% $4.849.876 $718.300.974 - - usdd (USDD) 7d chart
146
Mua
$0,9983
-0.0% 0.1% 0.2% 0.1% $44.199.607 $651.269.555 $651.269.555 1,00 frax (FRAX) 7d chart
171
$0,9993
-0.1% -0.1% -0.2% -0.5% $42.423.434 $511.680.023 $511.680.023 1,00 trueusd (TUSD) 7d chart
238
$17,90
- - - - - $305.523.766 $305.523.766 - tor (TOR) 7d chart
324
$0,02143
-9.3% -13.5% -15.1% -38.6% $12.947.999 $193.959.558 $211.999.900 0,91 terraclassicusd (USTC) 7d chart
327
$0,9976
-0.0% -0.0% -0.1% -0.3% $7.296.712 $192.135.422 $192.135.422 1,00 paypal usd (PYUSD) 7d chart
360
$0,9681
-0.6% -0.8% -2.5% -2.0% $84.656,59 $162.614.892 $162.614.892 1,00 alchemix usd (ALUSD) 7d chart
398
$0,9957
0.1% 0.4% 0.4% 0.2% $23.919.593 $141.142.534 $141.142.534 1,00 crvusd (CRVUSD) 7d chart
399
$1,00
-0.0% 0.2% 0.1% 0.1% $6.903.344 $140.383.071 $140.383.071 1,00 pax dollar (USDP) 7d chart
449
$0,9988
-0.1% 0.1% -0.2% -0.2% $694.155 $120.149.844 $120.149.844 1,00 gemini dollar (GUSD) 7d chart
459
$0,9941
-0.3% -0.2% -0.3% -0.2% $3.019.783 $116.361.410 $116.361.410 1,00 liquity usd (LUSD) 7d chart
512
$0,8746
-0.2% -0.3% 0.1% -0.3% $393.201 $96.993.475 $96.989.814 1,00 usdx (USDX) 7d chart
582
$0,9986
-0.2% 0.0% -0.3% -0.1% $6.418.908 $74.437.833 $92.932.474 0,80 dola (DOLA) 7d chart
604
Mua
$0,9858
-0.9% -1.6% -1.9% -4.0% $2.431.215 $70.602.574 $70.602.574 1,00 busd (BUSD) 7d chart
681
$0,9817
-0.9% -1.2% -0.6% -0.9% $1.374.190 $55.417.808 $182.104.409 0,30 magic internet money (MIM) 7d chart
734
$0,9971
-0.1% 0.1% -0.1% -0.4% $3.523.831 $48.864.978 $48.085.424 1,02 susd (SUSD) 7d chart
752
$0,9933
-0.1% 0.0% -0.0% 0.1% $3.639.163 $46.920.409 $46.920.409 1,00 gho (GHO) 7d chart
799
$0,9131
0.8% -4.6% -4.6% -3.6% $16.230,62 $42.006.077 $42.006.077 1,00 bean (BEAN) 7d chart
811
$0,2455
-2.0% -6.1% -28.6% -10.0% $103,02 $40.624.412 $40.624.412 1,00 flexusd (FLEXUSD) 7d chart
834
$0,9985
0.1% -0.1% 0.0% 0.2% $5.572.624 $38.138.269 $38.138.268 1,00 celo dollar (CUSD) 7d chart
930
$1,04
-0.6% 1.4% -6.2% -12.7% $34.408,70 $32.016.435 $167.693.187 0,19 dforce usd (USX) 7d chart
1016
$0,9980
0.0% 0.0% -0.2% -0.5% $6.369.071 $26.296.070 $26.296.070 1,00 verified usd (USDV) 7d chart
1074
$0,8274
-0.6% -1.1% -2.6% -3.8% $28.810,59 $22.937.318 $252.495.265 0,09 mai (MIMATIC) 7d chart
1155
$0,9777
-0.2% -0.6% -2.3% -0.6% $823.530 $19.149.199 $19.149.199 1,00 prisma mkusd (MKUSD) 7d chart
1278
$0,9497
-2.9% -3.3% -2.0% -2.9% $6.215,09 $14.792.716 $15.039.977 0,98 fei usd (FEI) 7d chart
1286
$0,07704
-1.2% -3.0% 0.1% -6.6% $16.657,42 $14.479.566 $14.479.566 1,00 husd (HUSD) 7d chart
1385
$0,9938
-0.2% -0.2% -0.4% -0.3% $27,15 $11.876.823 $11.876.823 1,00 yusd stablecoin (YUSD) 7d chart
1530
$0,9968
-0.2% -0.2% -0.3% -0.1% $449.429 $8.709.049 $8.709.049 1,00 origin dollar (OUSD) 7d chart
1873
$0,9964
0.0% 0.1% -0.1% -0.3% $104.889 $4.476.659 $4.875.265 0,92 vai (VAI) 7d chart
1944
$0,9800
-0.7% -3.3% -1.7% -1.0% $160.978 $3.943.225 $981.119.557.936 0,00 djed (DJED) 7d chart
2107
$0,9284
-2.6% -6.2% -6.9% -6.8% $257,23 $2.964.177 $2.964.177 1,00 mstable usd (MUSD) 7d chart
2370
-
- - - - - $1.762.295 $1.762.295 - r (R) 7d chart
2374
$0,3256
- - - - - $1.755.755 $1.755.755 - equilibrium eosdt (EOSDT) 7d chart
2630
$1,00
0.4% 0.9% 1.0% 0.5% $42.054,06 $1.139.905 $1.139.905 1,00 sperax usd (USDS) 7d chart
2713
$0,1156
-1.0% -0.6% -4.3% -3.0% $16,60 $956.324 $2.236.961 0,43 spiceusd (USDS) 7d chart
2854
$0,9665
-0.4% 6.1% 4.7% -1.8% $1.264,56 $742.700 $742.142 1,00 zasset zusd (ZUSD) 7d chart
3242
$0,9989
-0.1% -0.0% -0.4% -0.1% $168,79 $341.302 - - bob (BOB) 7d chart
4053
$0,5639
-0.5% -2.9% -18.0% -41.1% $40,04 $25.900,44 $25.900,44 1,00 coin98 dollar (CUSD) 7d chart
4134
$0,06216
-4.2% -2.9% 11.6% 7.7% $78,41 $12.015,86 $1.031.831 0,01 usd balance (USDB) 7d chart
4211
$0,9992
-0.1% 0.1% -0.1% -0.2% $23.766,81 $1.723,77 $1.723,77 1,00 vesta stable (VST) 7d chart
$0,9991
-0.0% -0.0% -0.3% -0.4% $65.837.517 - $318.078.755 - bridged usdc (polygon pos bridge) (USDC.E) 7d chart
$1,04
-0.2% -0.7% -0.3% -0.8% $8,20 - $3.719.647 - xdollar stablecoin (XUSD) 7d chart
$0,02240
-8.6% -9.8% -15.4% -39.8% $15.287,82 - $1.982.929 - wrapped ustc (USTC) 7d chart
$0,0002793
0.1% 1.5% 1.2% -59.7% $15,87 - $11.372,85 - iron (IRON) 7d chart
$0,2316
-5.8% -11.7% -17.2% -35.5% $1.466,98 - - - klaytn dai (KDAI) 7d chart
$0,9976
-0.2% -0.2% -0.3% -0.2% $54.376,90 - $1.000.258 - utopia usd (UUSD) 7d chart
$0,6630
-0.2% -1.8% -5.0% -7.5% $17.265,98 - $4.401.951 - wrapped usdr (WUSDR) 7d chart
$1,07
0.0% 0.0% 0.0% 0.1% $0,00 - $15.191.364 - lp-scurve (SCURVE) 7d chart
$0,9989
-0.3% -0.0% -0.1% 0.7% $1.150.683 - - - xdai (XDAI) 7d chart
Mua
$1,00
-0.1% -0.1% -0.5% -2.5% $14.000.579 - $422.162.766 - binance-peg busd (BUSD) 7d chart
-
- - - - - - $182.145 - usds classic (USDS) 7d chart
$0,9905
- - - - - - $62.218,20 - synth ousd (OUSD) 7d chart
-
- - - - - - - - bridged dai (lightlink) (DAI.E) 7d chart
-
- - - - - - - - bridged tether (lightlink) (USDT.E) 7d chart
-
- - - - - - - - bridged usdc (lightlink) (USDC.E) 7d chart
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.
Tải ứng dụng CoinGecko.
Quét mã QR này để tải ứng dụng ngay App QR Code Hoặc truy cập trên các cửa hàng ứng dụng