🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
1369052.5857314256
Giá trị vốn hóa thị trường
4393893.156868189
Trading Volume

Tiền ảo USD Stablecoin hàng đầu theo vốn hóa thị trường

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
5 $0,997316 -0.2% -0.4% -0.4% $229.855.036.065 $48.128.972.443 tether (USDT) 7d chart
14 $0,996060 -0.2% -0.5% -0.6% $3.997.823.349 $12.650.147.328 usd coin (USDC) 7d chart
25 $0,993504 -0.5% -0.8% -0.8% $10.183.178.663 $6.382.773.632 binance usd (BUSD) 7d chart
46 $0,998028 -0.2% -0.2% -0.4% $821.202.305 $3.420.926.738 dai (DAI) 7d chart
77 $0,990238 -0.9% -0.5% -0.9% $109.903.362 $1.805.755.823 terrausd (UST) 7d chart
90 $1,00 -0.7% -0.2% -2.2% $30.414.644 $1.240.022.467 liquity usd (LUSD) 7d chart
101 $0,994339 -0.4% -0.6% -0.7% $117.757.571 $1.073.076.927 paxos standard (PAX) 7d chart
110 $0,996966 -0.1% -0.1% -0.5% $1.131.350.116 $883.444.149 husd (HUSD) 7d chart
184 $0,994052 -0.5% -0.5% -0.8% $199.216.605 $330.203.035 trueusd (TUSD) 7d chart
227 $0,987729 -0.9% -0.8% -0.9% $23.975.763 $245.323.508 neutrino usd (USDN) 7d chart
247 $1,01 -1.1% -0.1% -0.4% $30.928.617 $214.065.163 susd (SUSD) 7d chart
274 $0,897425 -1.2% 0.2% 5.1% $21.273.669 $179.400.764 vai (VAI) 7d chart
331 $0,993885 -0.3% -0.4% -0.6% $10.331.718 $126.022.039 gemini dollar (GUSD) 7d chart
333 $0,967944 0.5% -1.6% -2.3% $74.299 $125.685.444 usdp stablecoin (USDP) 7d chart
584 $0,702751 4.7% 1.4% -11.7% $1.386.966 $43.008.015 usdx (USDX) 7d chart
600 $1,01 -0.4% 2.3% -0.0% $653.488 $40.686.782 mstable usd (MUSD) 7d chart
659 $1,00 -0.0% 0.2% 0.1% $431.314.180 $32.528.640 usdk (USDK) 7d chart
943 $1,00 -0.1% 2.3% -0.3% $247.681 $12.748.840 defidollar (DUSD) 7d chart
1114 $0,980127 -0.7% -1.5% $19.418,43 $7.606.647 origin dollar (OUSD) 7d chart
1229 $1,01 0.8% 2.8% 1.6% $652.416 $5.495.264 eosdt (EOSDT) 7d chart
$1,04 0.0% 0.0% 0.0% $0,00000000 ? lp-scurve (SCURVE) 7d chart
$1,10 0.0% 0.0% 0.3% $5.424,11 ? lp-ycurve (YCURVE) 7d chart
$1,00 -3.6% 1.4% 0.1% $11.401,12 ? stably usd (USDS) 7d chart
$2,73 -5.8% -33.8% $256,20 ? unified stable dollar (USD) 7d chart
$0,816257 ? ? ? ? ? qusd stablecoin (QUSD) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android