🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
hold  (HOLD)

Hold (HOLD)

84 người thích điều này

Các đồng tiền ảo phổ biến hiện nay trên CoinGecko

kusama (KSM) Kusama axie infinity (AXS) Axie Infinity winklink (WIN) WINkLink aave (AAVE) Aave terrausd (UST) TerraUSD

HOLD is a peer-to-peer lending platform that provides instant cash advances against cryptocurrency collateral.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android