Tiền ảo: 5466
Sàn giao dịch: 368
Giá trị vốn hóa thị trường: 264.496.079.682 $ -2,3%
Lưu lượng 24 giờ: 54.267.129.130 $
Ưu thế:
BTC 68,4%
ETH 7,42%
XRP 4,25%
# Tiền ảo Giá Đồng thuận # Nút TPS # Khối Cung lưu thông Tổng cung % Được lưu hành
1
ERC-20
-
-
-
700 Triệu
1 Tỷ
68%
2
ERC-20
-
-
-
300 Triệu
1 Tỷ
27%
3
?
?
?
?
3 Tỷ
10 Tỷ
32%
4
ERC-20
-
-
-
600 Triệu
1 Tỷ
65%
5
ERC-20
-
-
-
3 Tỷ
4 Tỷ
78%
6
?
?
?
?
200 Triệu
700 Triệu
32%
7
?
?
?
?
2 Tỷ
10 Tỷ
18%
8
ERC-20
-
-
-
30 Triệu
100 Triệu
26%
9
ERC-20
-
-
-
10 Triệu
200 Triệu
5%
10
Ethash
-
-
-
100 Triệu
400 Triệu
34%
11
ERC-20
-
-
-
400 Triệu
5 Tỷ
9%
12
ERC-20
-
-
-
20 Triệu
30 Triệu
59%
13
Ethash
-
-
-
20 Triệu
70 Triệu
28%
14
Scrypt
?
?
?
600 Triệu
800 Triệu
82%
15
ERC-20
-
-
-
6 Triệu
6 Triệu
100%
16
ERC-20
-
-
-
?
400 Triệu
0%
17
ERC-20
-
-
-
?
3 Tỷ
0%
18
ERC-20
-
-
-
?
2 Tỷ
0%
19
ERC-20
-
-
-
?
6 Tỷ
0%
20
?
?
?
?
?
100 Tỷ
0%
21
ERC-20
-
-
-
?
400 Triệu
0%
22
ERC-20
-
-
-
?
10 Tỷ
0%
23
ERC-20
-
-
-
?
10 Tỷ
0%
24
ERC-20
-
-
-
?
400 Triệu
0%
25
ERC-20
-
-
-
?
8 Tỷ
0%
26
ERC-20
-
-
-
?
300 Triệu
0%
27
Ethash
-
-
-
?
2 Tỷ
0%
28
?
?
?
?
?
70 Triệu
0%
29
ERC-20
-
-
-
?
300 Triệu
0%
30
ERC-20
-
-
-
?
300 Triệu
0%
31
Delegated Proof-of-Stake
?
?
?
?
300 Triệu
0%
32
ERC-20
-
-
-
?
5 Tỷ
0%
33
SHA-256
?
?
?
?
40 Triệu
0%
34
?
?
?
?
?
300 Triệu
0%
35
Keccak
-
-
-
?
400 Tỷ
0%
36
ERC-20
-
-
-
?
20 Triệu
0%
37
Ethash
-
-
-
?
50 Triệu
0%
38
ERC-20
-
-
-
?
20 Triệu
0%
39
ERC-20
-
-
-
?
200 Triệu
0%
40
ERC-20
-
-
-
?
100 Triệu
0%
41
Quark
?
?
?
?
90 Tỷ
0%
Cập nhật lần cuối: 2019-08-17 21:40:33 UTC (3 phút ago)