Tiền ảo: 5467
Sàn giao dịch: 368
Giá trị vốn hóa thị trường: 279.654.968.692 $ 2,2%
Lưu lượng 24 giờ: 57.385.477.288 $
Ưu thế:
BTC 68,3%
ETH 7,67%
XRP 4,28%