Tiền ảo: 5523
Sàn giao dịch: 369
Giá trị vốn hóa thị trường: 263.206.574.709 $ -1,3%
Lưu lượng 24 giờ: 55.109.887.676 $
Ưu thế:
BTC 68,0%
ETH 7,54%
XRP 4,36%
# Tiền ảo Giá
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Cập nhật lần cuối: 2019-08-25 21:57:24 UTC (5 phút ago)