Tiền ảo: 5466
Sàn giao dịch: 368
Giá trị vốn hóa thị trường: 274.000.453.527 $ 3,0%
Lưu lượng 24 giờ: 53.521.693.352 $
Ưu thế:
BTC 67,9%
ETH 7,66%
XRP 4,47%
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Cung lưu thông Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
1 ? ? ? ?
71.091.430
$223.449
2 ? ? ? ?
493.001
$40.860
3 ? ? ? ?
0
?
4 2,0% 1,8% -9,4% $233.573
0
?
5 ? ? ? ?
0
?
6 -42% -47% -32% $3.891,49
0
?
7 ? ? ? ?
0
?
8 ? ? ? ?
0
?
Cập nhật lần cuối: 2019-08-19 06:25:05 UTC (khoảng 1 giờ ago)