Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
58717.05529954165
Giá trị vốn hóa thị trường
6635.2235732192175
Trading Volume

Tiền ảo Aave Tokens hàng đầu theo vốn hóa thị trường

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
49 $12,04 2.9% 15.5% $5.568.964 $338.036.559 aave link (ALINK) 7d chart
63 $411,92 ? ? ? ? $212.991.655 aave eth (AETH) 7d chart
93 $0,999585 0.2% -0.5% $48.285.032 $97.117.865 aave usdc (AUSDC) 7d chart
124 $0,997948 ? ? ? ? $62.311.742 aave tusd (ATUSD) 7d chart
209 $1,01 0.6% 0.8% -0.7% $1.962.166 $29.877.520 aave dai (ADAI) 7d chart
338 $1,00 0.1% -0.7% $9.588.376 $11.644.490 aave usdt (AUSDT) 7d chart
360 $593,74 2.8% 4.9% $421.822 $10.247.573 aave mkr (AMKR) 7d chart
391 $3,56 ? ? ? ? $8.564.504 aave snx (ASNX) 7d chart
400 $13.646,80 ? ? ? ? $8.201.729 aave wbtc (AWBTC) 7d chart
532 $0,07173468 ? ? ? ? $4.327.100 aave mana (AMANA) 7d chart
566 $0,894019 0.2% 1.6% $2.069,86 $3.777.346 aave knc (AKNC) 7d chart
690 $1,01 0.6% 0.0% $84.932 $2.428.679 aave susd (ASUSD) 7d chart
705 $0,212016 -0.0% 0.8% $2.188,79 $2.247.431 aave bat (ABAT) 7d chart
945 $0,367509 ? ? ? ? $902.149 aave zrx (AZRX) 7d chart
1262 $0,999236 0.1% -0.3% $1.359.885 $297.778 aave busd (ABUSD) 7d chart
1347 $20,61 ? ? ? ? $210.300 aave rep (AREP) 7d chart
$0,465151 ? ? ? ? ? aave lend (ALEND) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android