🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
541.9808050855243
Giá trị vốn hóa thị trường
79.18759110987233
Trading Volume

Tiền ảo Music hàng đầu theo vốn hóa thị trường

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
410 $0,128066 3.3% -4.2% 0.2% $1.549.452 $8.984.443 audius (AUDIO) 7d chart
1014 $0,02475923 ? ? ? ? $916.733 potentiam (PTM) 7d chart
1168 $0,866492 ? ? ? ? $532.113 rac (RAC) 7d chart
$1,44 ? ? ? ? ? vinyl records token (VRTN) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android