Tìm kiếm
Tiền ảo: 4371
Sàn giao dịch: 307
Giá trị vốn hóa thị trường: 181.639.771.295 $ 0,55%
Lưu lượng 24 giờ: 33.619.825.308 $
Ưu thế:
BTC 51,6%
ETH 10,1%
XRP 7,62%
syntera  (SSC)
Syntera (SSC)
Giá trị vốn hóa thị trường
KL giao dịch trong 24 giờ
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
/
Nguồn cung khả dụng
? / ?
SSC
USD

Syntera (SSC) là gì ?

Syntera (SSC) là một token tiền mã hóa được phát hành trên nền tảng Ethereum. Giá Syntera (SSC) cho hôm nay là với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là . Nó có nguồn cung lưu hành là đồng và nguồn cung tối đa là ? đồng. Khám phá địa chỉ và giao dịch của Syntera trên các trình khám phá khối như. Thông tin bổ sung về tiền ảo Syntera có thể được tìm thấy tại http://syntera.io/?utm_source=coingecko&utm_medium=affiliate&utm_campaign=ico_tracker_coingecko&utm_content=03_04_18.

1h
24h
7d
14d
30d
1y

Khối lượng Syntera theo sàn giao dịch

Spot
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
N/A
Thống kê nhanh
Giá Syntera
Giá trị vốn hóa thị trường
Thống trị vốn hóa thị trường N/A%
Khối lượng giao dịch
Volume / Market Cap
Thấp trong 24h / Cao trong 24h /
Thấp trong 7 ngày / Cao trong 7 ngày /
Xếp hạng Vốn hóa thị trường #
Cao nhất mọi thời điểm
Từ lúc đạt mức cao nhất mọi thời điểm
Ngày đạt mức cao nhất mọi thời điểm N/A
1 giờ
24 giờ
7 ngày
14 ngày
30 ngày
60 ngày
1 năm
Tỷ lệ Syntera/Bitcoin 1 BTC = SSC
Thông tin khác
Ngày khởi tạo -
Thuật toán băm -
Tỉ lệ băm N/A
Thời gian tạo khối phút
Nguồn cung khả dụng/tổng ? / ?