Tiền ảo: 5492
Sàn giao dịch: 368
Giá trị vốn hóa thị trường: 268.708.497.258 $ 1,4%
Lưu lượng 24 giờ: 60.123.960.732 $
Ưu thế:
BTC 67,9%
ETH 7,70%
XRP 4,34%
# Tiền ảo Giá Giá cao nhất mọi thời điểm Từ lúc đạt mức cao nhất mọi thời điểm Ngày đạt mức cao nhất mọi thời điểm Khối lượng/Vốn hóa Thống trị vốn hóa thị trường
1
$0,950230
-96%
Jan 28, 2018
hơn 1 năm
0.0497
0,01%
2
$0,471923
-86%
Mar 01, 2019
6 tháng
0.1239
0,01%
3
$0,662030
-100%
Jan 09, 2018
hơn 1 năm
0.0299
0,00%
4
$0,749823
-68%
Jun 18, 2019
2 tháng
0.0002
0,00%
5
$0,02284390
-97%
Aug 26, 2018
12 tháng
0.1219
0,00%
6
$0,01288327
-74%
Dec 04, 2018
9 tháng
0.2873
0,00%
7
$0,05282024
-85%
Jun 05, 2018
khoảng 1 năm
0.0
0,00%
8
$0,00454777
-83%
Jul 12, 2019
khoảng 1 tháng
0.0484
0,00%
9
$0,345278
-87%
Jul 19, 2019
khoảng 1 tháng
1.5911
0,00%
10
$0,102629
-97%
May 09, 2018
hơn 1 năm
0.0026
0,00%
11
$0,01879631
?
May 10, 2018
hơn 1 năm
?
0,00%
12
$0,397202
-97%
May 21, 2018
hơn 1 năm
0.02
0,00%
13
$0,973777
-100%
Apr 27, 2018
hơn 1 năm
0.0045
0,00%
14
$0,368314
-100%
Feb 04, 2019
7 tháng
7.5298
0,00%
15
$0,00984983
?
Sep 13, 2018
11 tháng
?
0,00%
16
$1,00
-26%
Jul 10, 2019
khoảng 1 tháng
0,00%
17
$0,122169
-96%
Jan 25, 2019
7 tháng
0,00%
18
$0,00350524
?
May 27, 2019
3 tháng
?
0,00%
19
$0,944987
?
Jun 23, 2019
2 tháng
?
0,00%
20
$0,01290067
?
Jul 10, 2019
khoảng 1 tháng
?
0,00%
21
$0,00730448
-100%
Dec 12, 2018
8 tháng
0,00%
22
$0,00749488
-91%
May 05, 2018
hơn 1 năm
0.0456
0,00%
23
$0,02033772
-52%
May 16, 2019
3 tháng
0,00%
24
$0,07661483
?
Jun 03, 2019
3 tháng
?
0,00%
25
$0,03355501
-94%
Feb 25, 2019
6 tháng
0,00%
26
$0,227909
-78%
May 27, 2019
3 tháng
0,00%
27
$0,01693679
?
May 17, 2019
3 tháng
?
0,00%
28
$0,00570159
-98%
Jul 06, 2019
khoảng 2 tháng
0,00%
29
$1,17
-58%
Jul 04, 2019
khoảng 2 tháng
0,00%
30
$0,168664
-99%
Nov 09, 2018
10 tháng
0,00%
31
$0,00549209
-76%
Apr 25, 2019
4 tháng
0,00%
32
$0,00001047
?
Feb 03, 2019
7 tháng
?
0,00%
33
$0,00901786
-94%
May 28, 2019
3 tháng
0,00%
34
$0,00086209
-39%
Aug 13, 2019
10 ngày
0,00%
35
$1,74
-100%
May 13, 2019
3 tháng
0,00%
36
$0,00101489
?
Nov 18, 2018
9 tháng
?
0,00%
37
$0,02692323
-99%
Jul 11, 2018
khoảng 1 năm
0,00%
38
$0,00217564
?
Jun 24, 2018
khoảng 1 năm
?
0,00%
39
$1,00
-23%
Oct 30, 2018
10 tháng
0,00%
40
$0,00206731
-97%
Jul 30, 2018
khoảng 1 năm
0.0002
0,00%
41
$0,05482409
-87%
Jun 14, 2018
khoảng 1 năm
0.0
0,00%
Cập nhật lần cuối: 2019-08-22 20:28:26 UTC (2 phút ago)