Tiền ảo: 5540
Sàn giao dịch: 369
Giá trị vốn hóa thị trường: 271.272.753.637 $ 2,1%
Lưu lượng 24 giờ: 62.250.952.342 $
Ưu thế:
BTC 68,3%
ETH 7,53%
XRP 4,27%
# Tiền ảo Giá Nhà phát triển Xã hội Tổng
1
68%
26%
46%
2
0%
26%
31%
3
0%
43%
30%
4
33%
17%
27%
5
12%
35%
31%
6
17%
18%
27%
7
14%
39%
28%
8
0%
9%
20%
9
0%
9%
21%
10
41%
21%
28%
11
28%
12%
23%
12
13%
7%
17%
13
0%
31%
19%
14
0%
19%
14%
15
0%
2%
3%
16
14%
27%
14%
17
0%
10%
5%
18
0%
13%
6%
19
19%
36%
18%
20
12%
14%
11%
21
0%
25%
11%
22
0%
35%
12%
23
0%
11%
6%
24
13%
34%
15%
25
0%
13%
7%
26
0%
7%
4%
27
0%
16%
7%
28
32%
22%
16%
29
0%
35%
13%
30
12%
12%
9%
31
0%
7%
7%
32
0%
11%
7%
33
0%
7%
4%
34
0%
38%
12%
35
0%
40%
16%
36
12%
14%
9%
37
0%
11%
12%
38
36%
15%
15%
39
0%
37%
12%
40
0%
3%
3%
41
0%
1%
3%
Cập nhật lần cuối: 2019-08-26 09:42:12 UTC (2 phút ago)