Tiền ảo: 5947
Sàn giao dịch: 390
Giá trị vốn hóa thị trường: 203.432.288.017 $ -8,9%
Lưu lượng 24 giờ: 45.591.358.008 $
Ưu thế:
BTC 66,0%
ETH 8,44%
XRP 5,59%
# Tiền ảo Giá Đồng thuận # Nút TPS # Khối Cung lưu thông Tổng cung % Được lưu hành
1
Ethash
-
-
-
1 Tỷ
1 Tỷ
100%
2
?
?
?
?
3 Tỷ
3 Tỷ
100%
3
Quark
?
?
?
2 Triệu
10 Triệu
16%
4
ERC-20
-
-
-
10 Triệu
20 Triệu
57%
5
SHA-256
?
?
?
200 Triệu
200 Triệu
78%
6
ERC-20
-
-
-
6 Triệu
10 Triệu
39%
7
Cryptonight
?
?
?
5 Triệu
20 Triệu
28%
8
ERC-20
-
-
-
2 Triệu
20 Triệu
10%
9
?
?
?
?
9 Triệu
?
10
Scrypt
?
?
?
30 Triệu
200 Triệu
16%
11
Scrypt
?
?
?
10 Triệu
300 Triệu
4%
12
X11
?
0,015
901.882
?
20 Triệu
0%
13
ERC-20
-
-
-
?
500 Triệu
0%
14
?
?
?
?
?
5 Tỷ
0%
15
Proof of Stake
?
?
?
?
60 Triệu
0%
16
?
?
?
?
?
8 Tỷ
0%
17
ERC-20
-
-
-
?
2 Tỷ
0%
18
ERC-20
-
-
-
?
800 Triệu
0%
19
Ethash
-
-
-
?
50 Triệu
0%
20
SHA-512
-
-
-
?
60 Triệu
0%
21
Lyra2REv3
?
?
?
?
100 Triệu
0%
22
X11
?
?
?
?
20 Triệu
0%
23
ERC-20
-
-
-
?
100 Triệu
0%
24
Cryptonight
?
?
?
?
20 Tỷ
0%
Cập nhật lần cuối: 2019-10-23 16:22:33 UTC (2 phút ago)