Tiền ảo: 5485
Sàn giao dịch: 368
Giá trị vốn hóa thị trường: 278.391.184.040 $ -0,78%
Lưu lượng 24 giờ: 56.313.541.469 $
Ưu thế:
BTC 68,5%
ETH 7,61%
XRP 4,24%