🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
380549.3770609496
Giá trị vốn hóa thị trường
11521.885704336151
Trading Volume

Tiền ảo Asset-backed Tokens hàng đầu theo vốn hóa thị trường

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
17 $18.995,37 -0.5% -1.5% 7.8% $94.078.364 $2.371.093.062 wrapped bitcoin (WBTC) 7d chart
21 $0,02083755 0.5% 0.6% -0.0% $4.058.002 $1.729.090.752 cdai (CDAI) 7d chart
38 $11,73 -1.4% -3.9% 21.5% $6.420.445 $731.129.037 ceth (CETH) 7d chart
50 $0,02124225 0.7% 0.1% 0.1% $4.605.051 $417.709.546 cusdc (CUSDC) 7d chart
58 $15,01 -4.8% 14.5% $6.939.175 $330.885.424 aave link (ALINK) 7d chart
59 $18.917,97 -1.2% -2.4% 7.3% $8.103.168 $319.717.811 renbtc (RENBTC) 7d chart
76 $411,92 ? ? ? ? $210.209.637 aave eth (AETH) 7d chart
93 $1,00 1.0% 0.6% 0.3% $48.443.989 $148.882.736 aave usdc (AUSDC) 7d chart
120 $1.832,38 0.3% -0.1% -2.6% $151.763 $89.095.855 tether gold (XAUT) 7d chart
135 $1.822,71 -0.1% 0.3% -4.4% $2.064.362 $74.559.787 pax gold (PAXG) 7d chart
139 $0,01001261 -4.4% 7.2% 29.9% $333.183 $69.736.642 c0x (CZRX) 7d chart
146 $0,989840 -0.6% -0.8% -0.7% $4.214.823 $64.204.845 aave tusd (ATUSD) 7d chart
150 $0,07887324 -1.2% -4.7% 2.1% $99.433 $62.636.484 cuni (CUNI) 7d chart
159 $0,979605 -1.1% -4.0% -2.8% $7.021.156 $57.734.392 susd (SUSD) 7d chart
166 $0,02038036 -0.0% 0.2% 0.1% $30.801 $55.938.070 cusdt (CUSDT) 7d chart
204 $18.824,17 -1.3% -3.7% 5.8% $3.679.159 $37.767.863 sbtc (SBTC) 7d chart
223 $1,00 0.8% 0.0% -0.6% $1.931.211 $34.576.671 aave dai (ADAI) 7d chart
257 $19.417,02 -2.6% 1.4% 13.1% $206.521 $25.969.996 tbtc (TBTC) 7d chart
282 $580,40 -1.7% -6.1% 19.5% $172.658 $21.963.803 seth (SETH) 7d chart
362 $0,00557730 -2.5% 5.4% 33.2% $10.362,94 $12.387.048 cbat (CBAT) 7d chart
431 $551,92 -1.0% -1.2% 272.3% $1.950.092 $8.362.470 ieth (IETH) 7d chart
536 $52,93 -0.7% -6.0% -13.0% $310,17 $5.143.958 digix gold (DGX) 7d chart
545 $0,350864 ? ? ? ? $4.999.743 crep (CREP) 7d chart
590 $12.050,21 -0.8% -2.7% -13.2% $4.418.830 $4.311.433 ibtc (IBTC) 7d chart
642 $19.846,14 -8.1% 5.9% 17.3% $13,80 $3.449.601 ptokens btc (PBTC) 7d chart
679 $3.482,34 -1.4% -5.1% -2.5% $26.609 $2.947.380 sdefi (SDEFI) 7d chart
702 $383,14 -0.8% -1.5% 7.5% $1.716.514 $2.736.679 cwbtc (CWBTC) 7d chart
724 $0,03532791 -1.1% 2.4% 7.6% $13.303,68 $2.514.862 xaurum (XAUR) 7d chart
782 $0,997911 -0.2% -0.4% -0.4% $275.521 $1.987.258 reserve (RSV) 7d chart
979 $0,03257114 ? ? ? ? $986.635 atlant (ATL) 7d chart
999 $14,93 -1.3% -5.9% 12.2% $22.540 $917.568 slink (SLINK) 7d chart
1048 $1.831,71 -0.5% -1.0% -3.9% $4.653,06 $780.605 idefi (IDEFI) 7d chart
1062 $0,06396782 0.0% 8.2% $0,00000000 $761.238 csai (CSAI) 7d chart
1173 $0,261711 -3.6% -14.9% 34.4% $1.042,71 $493.378 goldmint (MNTP) 7d chart
1210 $83,60 ? ? ? ? $438.146 renzec (RENZEC) 7d chart
1213 $16.927,14 -4.4% 3.1% $993,98 $429.798 piedao btc++ (BTC++) 7d chart
1279 $0,690381 -1.3% 0.6% 122.1% $21.068 $357.766 sxrp (SXRP) 7d chart
1300 $2.235,05 ? ? ? ? $336.526 sxau (SXAU) 7d chart
1317 $0,00089643 -0.6% -0.3% -16.3% $0,250998 $322.608 hellogold (HGT) 7d chart
1331 $24,30 ? ? ? ? $307.612 sxag (SXAG) 7d chart
1342 $0,166023 -1.9% -2.6% 49.7% $122.724 $287.073 sada (SADA) 7d chart
1415 $20,61 ? ? ? ? $210.300 aave rep (AREP) 7d chart
1560 $255,14 ? ? ? ? $107.901 sbch (SBCH) 7d chart
1648 $343,26 13.2% 42.2% $4.685,19 $74.366 renbch (RENBCH) 7d chart
1702 $0,811441 ? ? ? ? $55.621 piedao usd++ (USD++) 7d chart
1749 $2,34 ? ? ? ? $43.325 sxtz (SXTZ) 7d chart
1805 $32,25 -0.7% -4.4% 15.6% $9.744,34 $29.294 sbnb (SBNB) 7d chart
1836 $883,24 ? ? ? ? $22.997 scex (SCEX) 7d chart
1882 $3,67 4.7% 4.1% $255,02 $15.453,60 seos (SEOS) 7d chart
1883 $132,47 -1.8% -2.9% $2.149,97 $15.256,82 sxmr (SXMR) 7d chart
1924 $108,05 -1.9% -4.2% $647,80 $10.836,18 sdash (SDASH) 7d chart
1999 $0,02567930 ? ? ? ? $5.023,71 strx (STRX) 7d chart
2013 $0,09246969 -0.9% -4.3% $588.705 $3.579,52 ixrp (IXRP) 7d chart
2028 $12,86 ? ? ? ? $2.562,47 ilink (ILINK) 7d chart
2063 $5,54 ? ? ? ? $176,27 setc (SETC) 7d chart
2064 $127,32 ? ? ? ? $174,13 ixmr (IXMR) 7d chart
2065 $2,16 -1.2% -6.7% -28.2% $190.918 $156,26 ixtz (IXTZ) 7d chart
2069 $62,63 ? ? ? ? $82,94 idash (IDASH) 7d chart
2071 $1.148,20 ? ? ? ? $48,08 icex (ICEX) 7d chart
$0,09492280 3.2% 3.0% 17.2% $2.602,59 ? aave mana (AMANA) 7d chart
$18.882,07 ? ? ? ? ? aave wbtc (AWBTC) 7d chart
$588,40 0.0% -3.7% 11.8% $418.032 ? aave mkr (AMKR) 7d chart
$0,994409 0.0% 0.6% -1.4% $83.904 ? aave susd (ASUSD) 7d chart
$187,25 1.0% 5.4% -0.1% $55.494 ? jinbi token (JNB) 7d chart
$0,504590 0.6% 13.1% 31.0% $317,70 ? aave zrx (AZRX) 7d chart
$0,465151 ? ? ? ? ? aave lend (ALEND) 7d chart
$0,00045991 ? ? ? ? ? cedex (CEDEX) 7d chart
$205,53 ? ? ? ? ? ibch (IBCH) 7d chart
$1,28 -2.4% 13.2% 29.9% $2.952,02 ? aave knc (AKNC) 7d chart
$1,06 0.0% 0.0% 0.1% $0,00000000 ? lp-bcurve (BCURVE) 7d chart
$84,43 -0.9% -7.3% 8.9% $3.249,22 ? sltc (SLTC) 7d chart
$0,985701 -0.5% -1.3% -1.7% $9.430.450 ? aave usdt (AUSDT) 7d chart
$0,09459636 -0.1% -5.2% $100.326 ? iada (IADA) 7d chart
$0,998734 0.1% 0.2% -0.1% $1.359.203 ? aave busd (ABUSD) 7d chart
$19.104,02 -0.6% -1.1% 8.4% $678.075 ? the tokenized bitcoin (IMBTC) 7d chart
$1,06 0.0% 0.0% 0.1% $41.340 ? lp-ycurve (YCURVE) 7d chart
$0,277669 0.3% 6.7% 33.9% $2.866,57 ? aave bat (ABAT) 7d chart
$19.254,09 -0.9% -1.4% 7.6% $0,00000000 ? lp renbtc curve (RENBTCCURVE) 7d chart
$19.089,20 -0.9% -1.5% 7.6% $0,00000000 ? lp sbtc curve (SBTCCURVE) 7d chart
$1,03 0.0% 0.0% 0.0% $525,52 ? lp-scurve (SCURVE) 7d chart
$1,04 0.0% 0.0% 0.1% $0,00000000 ? lp-ccurve (CCURVE) 7d chart
$1,11 ? ? ? ? ? ieos (IEOS) 7d chart
$1,03 0.0% 0.0% 0.1% $0,00000000 ? lp-paxcurve (PAXCURVE) 7d chart
$1,01 0.0% 0.0% 0.0% $0,00000000 ? swerve.fi usd (SWUSD) 7d chart
$1,01 0.0% 0.0% 0.0% $0,00000000 ? lp 3pool curve (3CRV) 7d chart
$2,66 -1.5% 3.4% 8.8% $81.549 ? ccomp (CCOMP) 7d chart
$0,03087232 -20.3% -10.3% $6,59 ? link platform (LNK) 7d chart
$5,02 ? ? ? ? ? aave snx (ASNX) 7d chart
N/A ? ? ? ? ? dforce goldx (GOLDX) 7d chart
N/A ? ? ? ? ? ietc (IETC) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android