🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
7411.707580667534
Giá trị vốn hóa thị trường
3356.540726795986
Trading Volume

Tiền ảo Synths hàng đầu theo vốn hóa thị trường

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
146 $1,01 0.5% -0.8% -0.1% $33.380.500 $60.983.423 susd (SUSD) 7d chart
205 $18.548,98 0.9% -1.7% 15.7% $541.682 $35.766.615 sbtc (SBTC) 7d chart
267 $600,46 0.8% 2.8% 33.4% $563.833 $22.357.200 seth (SETH) 7d chart
538 $563,30 0.2% 603.1% 213.0% $24.579.929 $5.006.007 ieth (IETH) 7d chart
647 $13.068,67 0.1% -0.3% -15.5% $973.794 $3.202.775 ibtc (IBTC) 7d chart
653 $3.560,05 1.5% -2.7% 15.8% $127.095 $3.126.575 sdefi (SDEFI) 7d chart
722 $1,49 2.8% 7.0% 23.7% $137.076 $2.418.606 deus finance (DEUS) 7d chart
993 $14,93 0.3% -0.4% 22.4% $12.972,99 $948.198 slink (SLINK) 7d chart
1037 $1.906,08 7.4% -19.8% $87.440 $790.105 idefi (IDEFI) 7d chart
1111 $0,09663799 ? ? ? ? $618.984 ixrp (IXRP) 7d chart
1313 $0,149556 5.8% 48.0% $148.797 $310.276 sada (SADA) 7d chart
1317 $24,30 ? ? ? ? $307.612 sxag (SXAG) 7d chart
1410 $0,541777 2.4% 13.5% 101.6% $51.774 $208.054 sxrp (SXRP) 7d chart
1590 $254,73 ? ? ? ? $93.852 sbch (SBCH) 7d chart
1740 $2,34 ? ? ? ? $43.325 sxtz (SXTZ) 7d chart
1815 $27,90 ? ? ? ? $26.807 sbnb (SBNB) 7d chart
1833 $883,24 ? ? ? ? $22.997 scex (SCEX) 7d chart
1896 $3,08 ? ? ? ? $12.776,13 seos (SEOS) 7d chart
1909 $117,07 ? ? ? ? $11.583,11 sxmr (SXMR) 7d chart
1937 $90,23 ? ? ? ? $9.049,05 sdash (SDASH) 7d chart
1988 $0,02567930 ? ? ? ? $5.023,71 strx (STRX) 7d chart
2022 $12,86 ? ? ? ? $2.562,47 ilink (ILINK) 7d chart
2052 $2,71 ? ? ? ? $195,69 ixtz (IXTZ) 7d chart
2054 $5,54 ? ? ? ? $176,27 setc (SETC) 7d chart
2056 $127,32 ? ? ? ? $174,13 ixmr (IXMR) 7d chart
2060 $62,63 ? ? ? ? $82,94 idash (IDASH) 7d chart
2062 $1.148,20 ? ? ? ? $48,08 icex (ICEX) 7d chart
N/A ? ? ? ? ? ietc (IETC) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android