Tiền ảo Token Liquid Staking hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Hiển thị xu hướng

Giá trị vốn hóa thị trường Token Liquid Staking hôm nay là $20 Tỷ, thay đổi 1.4% trong 24 giờ qua.

Hiển thị xu hướng
16.670.193.745 $
1.4%
Giá trị vốn hóa thị trường
30.163.055 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Hiển thị định giá pha loãng hoàn toàn
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
7
$1.615,87
-0.1% 1.5% -0.2% $11.950.274 $14.135.558.668 $14.135.558.668 1,00 lido staked ether (STETH) 7d chart
45
$1.754,93
-0.1% 1.4% -0.1% $3.472.583 $929.400.114 $929.400.114 1,00 rocket pool eth (RETH) 7d chart
83
$1.612,85
-0.1% 1.5% -0.2% $1.627.647 $426.021.286 $426.021.286 1,00 frax ether (FRXETH) 7d chart
100
$1.693,87
0.0% 1.3% -0.3% $2.967.500 $326.177.602 $2.190.686.180 0,15 coinbase wrapped staked eth (CBETH) 7d chart
104
$1.709,14
-0.1% 1.6% -0.1% $63.095,17 $311.154.494 $311.154.494 1,00 staked frax ether (SFRXETH) 7d chart
196
$1.602,92
-0.1% 1.5% -0.3% $11.108,75 $136.419.669 $136.419.669 1,00 seth2 (SETH2) 7d chart
224
$21,78
-0.3% 1.5% -3.7% $650.271 $105.957.133 $105.957.067 1,00 marinade staked sol (MSOL) 7d chart
258
$21,68
-0.3% 1.5% -3.5% $278.970 $84.562.051 $84.561.945 1,00 lido staked sol (STSOL) 7d chart
320
$10,01
-0.2% 1.1% 2.0% $627.591 $65.966.809 $65.966.809 1,00 benqi liquid staked avax (SAVAX) 7d chart
388
$1.824,10
-0.1% 1.3% -0.3% $117.767 $51.139.890 $51.139.890 1,00 ankr staked eth (ANKRETH) 7d chart
397
$0,548139
-0.3% 0.2% -5.2% $335.858 $49.090.369 $5.481.387.078 0,01 stader maticx (MATICX) 7d chart
503
$1.620,94
-0.0% 1.1% -0.6% $1.224,74 $31.015.073 $31.015.073 1,00 stader ethx (ETHX) 7d chart
821
$1.598,92
-0.1% 1.5% -0.2% $2.596,49 $11.782.561 $11.782.561 1,00 reth2 (RETH2) 7d chart
1161
$21,91
0.4% 0.4% -2.4% $19.547,57 $4.779.976 $14.640.321 0,33 socean staked sol (SCNSOL) 7d chart
1839
$0,000145801295
0.7% 3.1% 4.1% $121.436 $1.168.049 $1.460.062 0,80 bridge oracle (BRG) 7d chart
$0,026859366038
2.7% 3.9% $140,91 - $2.685.937 - safestake (DVT) 7d chart
$0,130261
-5.7% 21.9% 13.1% $2.979,81 - - - liquid staked canto (SCANTO) 7d chart
$1,02
- - - - - - - staked usdt (STUSDT) 7d chart
$1,01
-0.1% -0.1% -0.2% $6.960.102 - $21.834,45 - wrapped staked tether (WSTUSDT) 7d chart
$1.722,09
-0.0% 1.9% -0.1% $9.489,74 - $14.771.676 - stafi staked eth (RETH) 7d chart
$0,551185
-0.3% 0.1% -5.1% $562.589 - $5.511.985.963 - lido staked matic (STMATIC) 7d chart
$1,33
-0.0% 0.8% -3.9% $4.161,80 - - - staked near (STNEAR) 7d chart
$0,524628
0.4% 0.8% -1.8% $16.602,62 - - - liquid staking dot (LDOT) 7d chart
$8,45
-0.1% 1.0% -4.8% $138.258 - - - stride staked atom (STATOM) 7d chart
$0,002408212603
0.5% -1.3% 1.1% $373,16 - - - monsterra mag (MAG) 7d chart
$20,31
-0.3% 1.4% -3.6% $124.198 - - - jito staked sol (JITOSOL) 7d chart
$7,87
-0.2% 1.2% -5.6% $15.573,48 - $3.378.749 - stkatom (STKATOM) 7d chart
$0,348744
-0.1% -3.3% -8.3% $59.747,38 - - - stride staked osmo (STOSMO) 7d chart
$0,199984
-0.3% -2.1% -26.6% $4.115,15 - - - stride staked juno (STJUNO) 7d chart
$1.663,20
-0.0% 1.9% 0.3% $11.154,38 - - - liquid staked eth (LSETH) 7d chart
$0,558328
-0.7% 13.6% 33.0% $414,21 - - - stride staked luna ($STLUNA) 7d chart
$0,010578947242
-0.3% -5.1% -18.1% $3.314,53 - - - stride staked stars (STSTARS) 7d chart
$7,70
0.3% 1.2% -1.6% $2.369,54 - - - stride staked injective (STINJ) 7d chart
-
$0,000000000000 - - - stride staked evmos (STEVMOS) 7d chart

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Đọc các bài viết và hướng dẫn đơn giản dành cho người mới bắt đầu.
Tìm hiểu về tiền mã hóa

Bạn cần trợ giúp?
Tìm câu trả lời bạn cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm trợ giúp


coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng