Tiền ảo Khai thác lợi suất hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Hiển thị xu hướng

Giá trị vốn hóa thị trường Khai thác lợi suất hôm nay là $9 Tỷ, thay đổi 1.7% trong 24 giờ qua.

Hiển thị xu hướng
8.830.211.018 $
1.7%
Giá trị vốn hóa thị trường
361.204.068 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Hiển thị định giá pha loãng hoàn toàn
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
20
$4,48
-0.4% -2.8% -11.3% $41.720.459 $3.371.293.178 $4.472.595.202 0,75 uniswap (UNI) 7d chart
44
$253,27
-1.7% 79.6% 14501.4% $2.309.531 $968.209.768 $2.376.590.243 0,41 bscex (BSCX) 7d chart
51
$58,36
-0.5% -1.8% -8.0% $36.847.324 $840.073.055 $931.845.093 0,90 aave (AAVE) 7d chart
68
$1,96
-0.6% -3.9% -16.8% $27.635.794 $625.889.765 $627.310.645 1,00 synthetix network (SNX) 7d chart
70
$0,736806
-0.7% -2.5% -13.4% $42.100.819 $600.541.704 $2.426.551.297 0,25 curve dao (CRV) 7d chart
108
$1,51
-1.9% -2.7% -14.0% $22.126.504 $307.698.585 $1.135.114.024 0,27 pancakeswap (CAKE) 7d chart
155
$30,91
-0.8% -3.3% -13.0% $9.014.014 $211.608.640 $308.643.514 0,69 compound (COMP) 7d chart
159
$0,703615
-1.2% -2.4% -13.0% $75.578,24 $206.537.692 $206.537.692 1,00 convex crv (CVXCRV) 7d chart
163
$4,82
-1.7% -2.6% -9.6% $4.602.394 $199.960.397 $463.328.046 0,43 balancer (BAL) 7d chart
168
$5.702,98
-0.4% -3.2% -12.9% $18.724.282 $188.732.605 $209.592.176 0,90 yearn.finance (YFI) 7d chart
202
$0,715149
-0.9% -3.3% -15.9% $23.587.644 $137.524.836 $178.335.711 0,77 sushi (SUSHI) 7d chart
214
$0,374510
-0.9% -8.3% -13.7% $22.367.029 $127.757.493 $187.067.597 0,68 joe (JOE) 7d chart
221
$0,603945
-0.2% -2.6% -11.4% $15.183.667 $123.277.852 $603.272.559 0,20 stargate finance (STG) 7d chart
285
$0,107803
-0.4% -8.9% -10.5% $13.221.106 $85.764.751 $107.474.626 0,80 stella (ALPHA) 7d chart
342
$0,012104629030
-2.1% -3.8% -37.4% $40.622.841 $67.200.278 $120.946.569 0,56 linear (LINA) 7d chart
377
$0,000488254292
0.1% -2.6% -15.7% $5.988.103 $56.979.158 $102.255.573 0,56 spell (SPELL) 7d chart
403
$59,57
-0.1% 1.9% -1.5% $70.179,02 $48.805.516 $75.901.441 0,64 rook (ROOK) 7d chart
433
$0,008525156580
-0.5% 2.3% -14.5% $2.159.672 $42.550.905 $127.960.498 0,33 rally (RLY) 7d chart
436
$2,17
-0.2% -2.6% -10.2% $1.398.034 $42.410.810 $45.905.210 0,92 badger dao (BADGER) 7d chart
447
$0,037447776637
-3.2% -6.4% -17.6% $3.352.781 $39.627.882 $44.862.377 0,88 truefi (TRU) 7d chart
465
$0,182760
0.1% -7.0% -19.6% $3.468.991 $38.557.396 $101.639.837 0,38 raydium (RAY) 7d chart
513
$0,067688883288
-1.0% -4.3% -19.3% $1.269.038 $32.714.700 $32.714.700 1,00 flamingo finance (FLM) 7d chart
514
$127,70
-0.4% -1.5% -11.9% $143.343 $32.683.131 $63.823.481 0,51 dopex (DPX) 7d chart
564
$15,39
-1.2% 0.2% -9.6% $2.121.199 $28.220.792 $36.865.920 0,77 alchemix (ALCX) 7d chart
568
$2,96
-2.3% -5.3% -20.9% $1.464.205 $27.844.896 $29.651.743 0,94 barnbridge (BOND) 7d chart
570
$700,82
-1.0% -5.0% -19.6% $5.132.671 $27.790.884 $27.978.261 0,99 dfi.money (YFII) 7d chart
607
$0,164793
-0.9% -4.2% -16.6% $737.571 $24.984.896 $31.008.220 0,81 alpaca finance (ALPACA) 7d chart
623
$0,006305971400
-1.9% -5.8% -19.3% $978.544 $23.672.318 $45.617.637 0,52 benqi (QI) 7d chart
624
$51,05
-2.0% 6.3% -9.0% $2.476.706 $23.669.661 $51.344.167 0,46 quickswap [old] (QUICK) 7d chart
737
$0,141603
-1.4% -5.2% -21.5% $805.682 $17.127.737 $42.437.267 0,40 tranchess (CHESS) 7d chart
741
$0,999497
0.0% -0.1% 0.1% $280.575 $17.036.822 $17.036.822 1,00 tor (TOR) 7d chart
752
$0,002205192695
0.1% -0.2% -2.3% $1.896,81 $16.579.552 $17.607.378 0,94 waultswap (WEX) 7d chart
765
$2,39
0.8% -2.4% -7.7% $126.618 $16.082.789 $23.997.483 0,67 ichi (ICHI) 7d chart
768
$23,92
-2.9% -1.2% -12.9% $2.757.719 $16.022.909 $16.859.165 0,95 harvest finance (FARM) 7d chart
810
$0,122652
0.4% 5.7% 3.8% $174.221 $14.682.590 $14.682.590 1,00 phantasma (SOUL) 7d chart
843
$0,564799
-0.6% -7.5% -12.2% $220.732 $13.397.543 $56.481.875 0,24 orca (ORCA) 7d chart
917
$0,184029
-0.6% -6.3% -20.4% $48.994,46 $10.815.816 $18.418.235 0,59 gamma strategies (GAMMA) 7d chart
920
$0,716636
-0.2% -0.8% -3.6% $49.424,02 $10.670.760 $71.731.892 0,15 tokemak (TOKE) 7d chart
941
$0,000548068355
-0.1% -0.5% -10.6% $10.034,80 $10.136.415 $115.073.347 0,09 verse (VERSE) 7d chart
949
$4,06
-0.1% 0.1% -0.4% $296.015 $9.861.510 $12.867.509 0,77 hector network (HEC) 7d chart
1062
$0,066787600598
-0.5% -1.4% -9.8% $260.864 $7.247.396 $26.727.674 0,27 oath (OATH) 7d chart
1084
$0,008274052039
0.0% -1.3% -3.9% $128,23 $6.722.469 $8.273.829 0,81 tetu (TETU) 7d chart
1134
$0,005270886377
-0.5% -5.6% -11.8% $332.848 $5.806.606 $52.725.855 0,11 gearbox (GEAR) 7d chart
1151
$0,143350
5.5% -3.0% 2.5% $6.457,89 $5.591.145 $7.152.515 0,78 nash (NEX) 7d chart
1158
$0,003534880327
-0.1% -7.3% -25.8% $1.706.131 $5.423.966 $16.261.531 0,33 step app (FITFI) 7d chart
1169
$0,028916127436
-0.5% -3.0% -15.1% $10.813,00 $5.304.398 $23.119.241 0,23 granary (GRAIN) 7d chart
1190
$0,000768293835
-2.8% -7.0% -28.9% $6.588,90 $4.915.782 $7.709.509 0,64 cake monster (MONSTA) 7d chart
1256
$0,018480786644
-2.2% -5.5% -24.0% $28.454,03 $4.261.056 $7.796.442 0,55 apeswap (BANANA) 7d chart
1313
$0,333057
-0.3% -2.4% -31.1% $4.832,21 $3.747.808 $4.157.219 0,90 rari governance (RGT) 7d chart
1321
$0,154733
-1.3% -8.1% 58.5% $186.451 $3.656.343 $3.862.485 0,95 dypius (DYP) 7d chart
1336
$0,005131475362
-1.2% -3.6% -14.1% $224.817 $3.519.801 $51.451.482 0,07 benddao (BEND) 7d chart
1338
$0,171900
-0.6% -3.7% -8.9% $30.963,00 $3.506.749 $13.763.974 0,25 bifrost native coin (BNC) 7d chart
1339
$0,362575
-0.4% 5.4% 32.5% $62.811,47 $3.501.207 $18.168.222 0,19 apwine (APW) 7d chart
1353
$0,064604048344
-0.3% -6.4% -12.3% $116.604 $3.397.136 $6.440.785 0,53 tarot (TAROT) 7d chart
1370
$0,016059097381
-0.2% -0.6% -3.0% $3.132,77 $3.304.695 $8.029.549 0,41 luaswap (LUA) 7d chart
1397
$0,353785
-0.3% -1.5% -7.5% $33.469,10 $3.099.265 $7.075.508 0,44 gameswap (GSWAP) 7d chart
1502
$0,008882251644
-1.7% -6.2% -17.1% $15.371,99 $2.597.377 $3.984.934 0,65 paint swap (BRUSH) 7d chart
1510
$0,976413
0.2% 0.0% -0.2% $3.943,87 $2.573.544 $2.573.544 1,00 usdp stablecoin (USDP) 7d chart
1532
$0,291959
0.3% 7.4% 7.0% $32.884,66 $2.484.180 $2.917.561 0,85 vesper finance (VSP) 7d chart
1597
$0,000029708742
-0.3% -9.5% -13.3% $8.853,50 $2.179.413 $29.240.437 0,07 bao finance (BAO) 7d chart
1633
$0,004415104717
-1.8% -2.9% -8.8% $4.217,52 $2.033.795 $4.413.464 0,46 allianceblock (ALBT) 7d chart
1636
$0,261240
-0.4% -0.9% -0.2% $49.026,65 $2.028.885 $26.143.420 0,08 sandclock (QUARTZ) 7d chart
1639
$0,005845977653
0.1% 2.7% -1.3% $9.973,51 $2.016.119 $5.956.424 0,34 unit protocol (DUCK) 7d chart
1647
$24,50
-8.5% -5.4% -12.3% $30.693,26 $1.965.636 $2.455.654 0,80 saffron.finance (SFI) 7d chart
1654
$1,55
1.0% -3.6% -6.0% $10.506,17 $1.949.198 $2.913.445 0,67 88mph (MPH) 7d chart
1681
$0,124916
0.2% 0.2% -0.6% $10.448,83 $1.847.564 $1.894.256 0,98 yam (YAM) 7d chart
1688
$66,99
- - - - $1.827.604 $1.875.786 - meme (MEME) 7d chart
1724
$0,033403541569
0.7% -13.8% 13.1% $28.277,04 $1.706.843 $2.177.561 0,78 niftyx protocol (SHROOM) 7d chart
1809
$1,13
-3.8% -6.3% -3.9% $37.364,35 $1.488.834 $3.715.775 0,40 pickle finance (PICKLE) 7d chart
1790
$0,003746758182
-1.4% -1.3% -11.7% $36.671,45 $1.479.730 $1.766.142 0,84 zookeeper (ZOO) 7d chart
1796
$0,363256
-0.6% 2.7% 25.4% $29.776,89 $1.477.007 $14.542.175 0,10 mettalex (MTLX) 7d chart
1816
$0,915357
1.5% -3.8% -0.1% $9.103,98 $1.459.794 $9.348.447 0,16 tulip protocol (TULIP) 7d chart
1803
$0,005126390363
-0.1% -13.8% -12.2% $131.511 $1.452.596 $2.563.800 0,57 eqifi (EQX) 7d chart
1824
$0,255547
-1.2% 2.3% -14.9% $20.370,44 $1.396.740 $3.336.789 0,42 idle (IDLE) 7d chart
1835
$3,02
-0.4% 0.6% -1.7% $177.159 $1.359.980 $1.659.671 0,82 unicly (UNIC) 7d chart
1848
$0,003281760355
-0.1% -3.9% -20.7% $1.059,20 $1.328.443 $3.283.966 0,40 xtoken (XTK) 7d chart
1939
$0,004959764752
-0.3% -2.5% -2.9% $10.051,13 $1.109.487 $1.129.591 0,98 sashimi (SASHIMI) 7d chart
2100
$0,158931
0.5% 2.9% -8.5% $18.432,97 $801.598 $802.243 1,00 value defi (VALUE) 7d chart
2107
$0,002118506775
0.3% 1.6% -2.2% $34.711,51 $794.603 $957.412 0,83 unfederalreserve (ERSDL) 7d chart
2121
$0,007294273634
- - - - $765.806 $4.558.921 - swag finance (SWAG) 7d chart
2173
$0,060673700033
0.0% 0.0% 0.0% $0,000000000000 $684.518 $12.134.740 0,06 thorus (THO) 7d chart
2182
$0,000000005591
7.2% -1.2% -13.2% $34.477,49 $663.641 $5.588.552 0,12 kuma inu (KUMA) 7d chart
2198
$0,029370993074
-1.1% -6.6% -15.2% $13.805,67 $641.854 $14.686.103 0,04 stellaswap (STELLA) 7d chart
2223
$0,156830
1.4% -8.1% -26.4% $205.414 $612.303 $7.850.043 0,08 kcal (KCAL) 7d chart
2231
$0,019521465140
0.3% -0.8% -3.8% $8.248,98 $604.935 $1.947.799 0,31 phuture (PHTR) 7d chart
2249
$0,031963054028
-2.5% 7.2% -1.4% $15.697,21 $579.804 $1.054.525 0,55 swerve (SWRV) 7d chart
2257
$0,032092573645
-0.7% -7.4% $44,79 $576.173 $3.209.257 0,18 piedao dough v2 (DOUGH) 7d chart
2347
$0,054391360729
0.6% 0.2% -3.2% $20.724,74 $476.317 $543.914 0,88 geyser (GYSR) 7d chart
2404
$1,22
-0.6% -4.0% -9.7% $13.323,07 $429.221 $973.108 0,44 octofi (OCTO) 7d chart
2460
$0,000275261069
-1.2% -7.0% -22.5% $38.114,10 $379.798 $1.378.875 0,28 trava finance (TRAVA) 7d chart
2473
$0,053434065920
0.1% -0.6% -5.0% $10.974,82 $372.361 $533.421 0,70 easyfi v2 (EZ) 7d chart
2500
$0,001425459876
-0.8% 12.7% -11.0% $1.337,75 $344.390 $348.728 0,99 oikos (OKS) 7d chart
2524
$7,17
0.1% 13.2% 24.2% $9.855,82 $338.842 $373.512 0,91 yf link (YFL) 7d chart
2543
$0,008144208712
-4.9% -5.5% -13.7% $33.354,22 $325.103 $4.182.327 0,08 bsc station (BSCS) 7d chart
2559
$0,011455494370
-0.9% -4.9% -0.6% $363.130 $319.337 $1.140.676 0,28 standard protocol (STND) 7d chart
2596
$0,000886937623
-0.6% -4.2% 9.4% $82,90 $297.657 $878.207 0,34 unifarm (UFARM) 7d chart
2601
$0,001528073419
-0.4% -1.3% -2.4% $1.717,37 $295.095 $762.477 0,39 filda (FILDA) 7d chart
2617
$0,004366402578
1.7% -16.5% $13,54 $290.235 $436.640 0,66 apy.finance (APY) 7d chart
2621
$0,001557622019
11.5% 11.9% -5.1% $23.973,29 $287.169 $332.372 0,86 bnsd finance (BNSD) 7d chart
2631
$0,006464666144
-1.3% -0.9% -12.0% $1.146,71 $278.504 $755.076 0,37 ten (TENFI) 7d chart

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Đọc các bài viết và hướng dẫn đơn giản dành cho người mới bắt đầu.
Tìm hiểu về tiền mã hóa

Bạn cần trợ giúp?
Tìm câu trả lời bạn cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm trợ giúp


coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng