coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực

Tiền ảo Yield Farming hàng đầu theo vốn hóa thị trường

Hiển thị số liệu thống kê

Giá trị vốn hóa thị trường Yield Farming hôm nay là $8 Tỷ, thay đổi 2.6% trong 24 giờ qua. Đọc thêm về Yield Farming

Hiển thị số liệu thống kê
281.899 $
Giá trị vốn hóa thị trường
27.030 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
43,79%
Ưu thế giá trị vốn hóa thị trường Bitcoin
13448
# của tiền ảo
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
34
$4,96 0.5% 5.3% -3.1% $102.371.999 $2.262.628.956 uniswap (UNI) 7d chart
49
$94,51 -0.3% 1.0% 4.6% $148.232.469 $1.310.092.365 aave (AAVE) 7d chart
71
$4,36 -0.0% 0.6% -2.0% $56.321.418 $807.702.782 pancakeswap (CAKE) 7d chart
97
$2,45 -0.4% -0.5% -3.6% $41.332.143 $534.740.644 synthetix network token (SNX) 7d chart
103
$1,23 -0.2% 3.4% 8.0% $108.403.731 $481.158.740 curve dao (CRV) 7d chart
120
$56,35 -0.2% 0.3% -14.8% $42.430.453 $387.330.143 compound (COMP) 7d chart
143
$1,51 0.3% 5.2% 16.2% $92.148.264 $290.878.568 sushi (SUSHI) 7d chart
146 $1,21 -0.3% 3.1% 11.6% $15.004,46 $281.969.348 convex crv (CVXCRV) 7d chart
164
$7.577,89 0.4% 1.4% -17.6% $42.639.139 $239.538.037 yearn.finance (YFI) 7d chart
206 $0,056997245966 -0.3% 1.7% -13.2% $719.796 $158.080.861 rally (RLY) 7d chart
253 $0,001248108201 -0.0% 0.9% -5.5% $11.665.436 $114.096.410 spell (SPELL) 7d chart
283 $0,914651 0.3% 2.5% -14.5% $18.193.540 $101.347.123 raydium (RAY) 7d chart
306 $0,324586 -0.5% 7.4% -15.6% $6.537.603 $88.400.638 joe (JOE) 7d chart
336 $6,72 -0.3% 0.0% -7.3% $26.983,02 $75.652.052 rari governance (RGT) 7d chart
347
$6,73 0.1% 3.7% -12.5% $9.135.746 $72.772.132 balancer (BAL) 7d chart
364 $362,23 0.3% 4.1% -2.9% $531.667 $68.882.562 dopex (DPX) 7d chart
374 $0,087752085897 -0.8% 7.9% -15.0% $1.655.563 $64.632.043 truefi (TRU) 7d chart
378 $0,139723 0.5% -0.1% -7.4% $5.084.318 $62.440.666 alpha venture dao (ALPHA) 7d chart
392 $5,76 -0.3% 2.5% 4.3% $3.957.850 $57.346.678 badger dao (BADGER) 7d chart
400 $3,68 -0.6% 3.0% -19.2% $771.439 $55.079.505 tokemak (TOKE) 7d chart
443 $0,300925 -0.2% 1.5% -3.8% $774.210 $46.426.886 alpaca finance (ALPACA) 7d chart
478 $31,00 -0.1% -2.8% -2.2% $2.569.747 $40.590.888 alchemix (ALCX) 7d chart
545 $6,81 -1.2% 5.2% 143.6% $316.679 $32.288.918 ichi (ICHI) 7d chart
551 $69,17 -0.6% 0.2% -5.4% $3.487.066 $31.891.920 quickswap [old] (QUICK) 7d chart
552 $0,008688179754 -1.0% 2.7% -1.1% $12.173.525 $31.530.974 linear (LINA) 7d chart
555 $0,089049462549 0.5% 0.4% -4.9% $1.020.609 $31.127.855 flamingo finance (FLM) 7d chart
561 $37,14 1.2% 2.3% -30.7% $773.152 $30.348.485 rook (ROOK) 7d chart
563 $0,284430 1.1% 3.1% -14.8% $274.907 $30.299.355 phantasma (SOUL) 7d chart
571 $0,013337162927 -0.3% 3.6% -0.3% $2.925.279 $29.309.462 benqi (QI) 7d chart
585 $42,67 -0.5% 1.0% -19.1% $12.858.357 $28.252.432 harvest finance (FARM) 7d chart
631 $0,299895 0.1% 6.7% -2.9% $5.927.206 $24.510.921 tranchess (CHESS) 7d chart
648 $8,34 -2.7% -0.9% 9.6% $296.864 $23.404.335 hector finance (HEC) 7d chart
651 $3,41 0.0% 0.1% -0.6% $16.146.839 $23.000.711 barnbridge (BOND) 7d chart
682 $519,36 -1.1% -0.3% -56.4% $22.395.383 $20.648.539 dfi.money (YFII) 7d chart
710 $0,151872 -0.2% -0.7% -3.5% $373.385 $18.645.514 apeswap (BANANA) 7d chart
743 $0,999790 0.1% 0.4% -0.2% $262.603 $17.117.606 tor (TOR) 7d chart
756 $0,835924 0.3% 1.7% -3.4% $324.336 $16.135.212 orca (ORCA) 7d chart
771 $0,759044 -0.3% 0.4% -18.4% $18.068,92 $15.329.382 ardana (DANA) 7d chart
871 $0,378099 -0.0% 1.3% -18.1% $11.285,51 $11.028.376 nash (NEX) 7d chart
928 $0,009265429898 -0.2% 4.8% -3.7% $22.862,29 $9.274.052 reimagined finance (REFI) 7d chart
930 $0,000125913720 0.1% -0.2% -0.9% $25.375,38 $9.238.070 bao finance (BAO) 7d chart
965 $0,001313482554 -1.3% 3.1% 3.9% $6.164,95 $8.450.611 cake monster (MONSTA) 7d chart
986 $1,02 ? ? ? ? $7.945.151 usdp stablecoin (USDP) 7d chart
1025 $0,831667 -0.5% 0.8% -29.0% $50.688,88 $7.106.628 vesper finance (VSP) 7d chart
1039 $4,48 0.0% -1.9% -8.6% $153.088 $6.942.478 tulip protocol (TULIP) 7d chart
1054 $0,037763021142 0.4% -7.1% 42.0% $282.083 $6.811.975 eqifi (EQX) 7d chart
1105 $4,85 0.2% 3.0% -12.0% $3.933,12 $5.910.527 88mph (MPH) 7d chart
1111 $72,26 -0.0% 3.0% -2.2% $44.010,04 $5.774.544 saffron.finance (SFI) 7d chart
1227 $1,19 -0.1% 0.7% -2.5% $82,89 $4.555.467 bscex (BSCX) 7d chart
1299 $0,025100842889 0.5% 1.6% -6.9% $204.280 $3.937.434 zookeeper (ZOO) 7d chart
1303 $0,322686 0.4% -0.2% -2.5% $44.736,24 $3.917.273 bifrost native coin (BNC) 7d chart
1305 $0,117710 0.1% 2.6% -5.3% $30.190,79 $3.903.334 gamma strategies (GAMMA) 7d chart
1364 $0,068276724948 1.2% 8.6% -9.5% $13.515,98 $3.470.500 niftyx protocol (SHROOM) 7d chart
1398 $0,021067710708 0.0% 2.0% -3.2% $31.653,83 $3.252.374 pacoca (PACOCA) 7d chart
1405 $0,365671 0.2% 3.6% -12.2% $1.193.956 $3.201.734 gameswap (GSWAP) 7d chart
1437 $8,28 1.5% -2.7% -22.4% $16.660,89 $3.011.558 unicly (UNIC) 7d chart
1466 $0,084194914101 -0.6% 3.6% 16.9% $135.774 $2.803.048 tarot (TAROT) 7d chart
1469 $0,013406042820 0.0% 4.1% -11.5% $7.280,28 $2.779.797 tetu (TETU) 7d chart
1474 $0,015932953114 -4.2% 1.8% -0.3% $258.199 $2.757.042 luaswap (LUA) 7d chart
1482 $0,236687 0.2% -0.1% -19.8% $102.427 $2.734.308 synthetify (SNY) 7d chart
1496 $97,48 0.2% 7.0% -7.9% $4.064,61 $2.659.166 meme (MEME) 7d chart
1499 $0,012884203813 -0.6% 8.1% 11.9% $51.565,31 $2.636.984 paint swap (BRUSH) 7d chart
1500 $0,185077 -0.6% -0.6% -11.7% $23.509,81 $2.632.752 yam (YAM) 7d chart
1507 $0,009372846802 -1.0% 9.3% 15.3% $82.960,86 $2.590.195 unit protocol new (DUCK) 7d chart
1560 $0,018353476417 -1.1% 3.5% -25.1% $3.828,39 $2.322.971 arable protocol (ACRE) 7d chart
1571 $0,236242 0.0% 1.4% -13.5% $32.813,65 $2.276.232 apwine (APW) 7d chart
1589 $6,87 -0.2% 0.7% -4.5% $12.044,76 $2.210.620 growth defi (GRO) 7d chart
1758
yusd (YVAULT-LP-YCURVE)
yUSD YVAULT-LP-YCURVE YVAULT-LP-YCURVE
$1,33 0.1% -0.1% 0.1% $1.457,27 $1.629.115 yusd (YVAULT-LP-YCURVE) 7d chart
1775 $0,051950330568 0.8% 1.1% -18.6% $11.661,77 $1.587.382 phuture (PHTR) 7d chart
1782 $0,075079187514 0.1% 3.7% 2.1% $552.436 $1.558.011 defi yield protocol (DYP) 7d chart
1795 $32,09 0.0% 28.2% -4.1% $178,16 $1.515.260 yf link (YFL) 7d chart
1841 $0,049874215364 -0.3% 3.8% -0.9% $147.573 $1.396.753 standard protocol (STND) 7d chart
1842 $0,003692244455 1.6% -0.2% 14.2% $41.908,46 $1.392.030 unfederalreserve (ERSDL) 7d chart
1847 $1,67 0.0% -0.7% -27.1% $122.267 $1.379.383 pickle finance (PICKLE) 7d chart
1854 $0,080840467285 0.2% -0.1% -17.6% $6.370,55 $1.355.640 piedao dough v2 (DOUGH) 7d chart
1868 $0,000000011107 0.2% 4.9% 7.5% $68.622,05 $1.318.923 kuma inu (KUMA) 7d chart
1885 $0,478625 -36.8% 0.9% -6.8% $9.560,64 $1.274.084 idle (IDLE) 7d chart
1888 $0,000285686738 ? ? ? ? $1.264.263 unit protocol (COL) 7d chart
1909 $0,031277212447 1.1% -0.1% 10.4% $113.355 $1.213.554 bsc station (BSCS) 7d chart
1913 $0,000158853922 -0.1% 33.2% 1.4% $61,97 $1.194.148 waultswap (WEX) 7d chart
1921 $0,088232158692 0.8% -2.7% -13.0% $6.667,81 $1.175.259 cofix (COFI) 7d chart
1932 $0,006516897360 0.4% -3.8% -18.8% $3.105,48 $1.155.179 filda (FILDA) 7d chart
1944 $0,010797377908 ? ? ? ? $1.133.587 swag finance (SWAG) 7d chart
2007 $0,002611647338 0.1% -20.9% -29.5% $17.377,84 $1.026.374 leaguedao governance (LEAG) 7d chart
2050 $0,003849771679 1.6% -5.4% $163,28 $964.716 xtoken (XTK) 7d chart
2055 $0,003487913324 -0.7% -6.9% -14.5% $1.439,43 $959.849 unifarm (UFARM) 7d chart
2074 $0,054984280456 -0.1%