Tiền ảo: 14.317
Sàn giao dịch: 1.096
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,547T $ 0.3%
Lưu lượng 24 giờ: 53,192B $
Gas: 4 GWEI
Không quảng cáo
Danh mục đầu tư
Thêm vào danh mục đầu tư mới

Tiền ảo Khai thác lợi suất hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Giá trị vốn hóa thị trường Khai thác lợi suất hôm nay là $10 Tỷ, thay đổi 5.8% trong 24 giờ qua.
Điểm nổi bật
$13.153.472.469
Giá trị VHTT 5.8%
$548.386.236
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Tiền ảo Giá 1g 24g 7ng 30 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
23 UNI
Uniswap
UNI
Mua
$7,95 0.4% 5.2% 12.0% 10.5% $218.886.225 $5.965.096.832 $7.913.717.989 0.75 uniswap (UNI) 7d chart
76 AAVE
Aave
AAVE
Mua
$88,34 0.1% 0.5% 6.1% 3.7% $58.656.367 $1.309.601.167 $1.414.321.613 0.93 aave (AAVE) 7d chart
106 SNX
Synthetix Network
SNX
Mua
$2,69 0.2% 0.4% 3.2% 5.2% $20.248.268 $881.045.342 $882.184.809 1.0 synthetix network (SNX) 7d chart
127 CAKE
PancakeSwap
CAKE
$2,67 0.0% 0.2% 1.8% 2.5% $32.447.102 $700.609.272 $1.026.134.140 0.68 pancakeswap (CAKE) 7d chart
153 CRV
Curve DAO
CRV
$0,4338 0.0% 0.7% 1.2% 0.9% $33.397.789 $527.281.840 $919.595.917 0.57 curve dao (CRV) 7d chart
160 RAY
Raydium
RAY
$1,84 0.1% 0.5% 11.5% 20.8% $18.907.759 $483.270.643 $1.020.491.790 0.47 raydium (RAY) 7d chart
199 COMP
Compound
COMP
Mua
$56,56 0.0% 0.0% 5.1% 5.4% $25.207.128 $388.010.514 $565.935.911 0.69 compound (COMP) 7d chart
217 FXS
Frax Share
FXS
$4,34 0.1% 0.6% 1.9% 10.8% $11.816.533 $344.224.050 $432.935.117 0.8 frax share (FXS) 7d chart
266 YFI
yearn.finance
YFI
Mua
$7.003,28 0.2% 0.6% 2.6% 0.8% $14.326.449 $233.988.836 $256.776.505 0.91 yearn.finance (YFI) 7d chart
287 SUSHI
Sushi
SUSHI
$1,11 0.1% 1.7% 5.8% 14.1% $24.417.160 $213.770.685 $292.237.034 0.73 sushi (SUSHI) 7d chart
294 BAL
Balancer
BAL
$3,56 0.3% 0.3% 3.5% 6.8% $4.815.235 $202.647.827 $225.212.026 0.9 balancer (BAL) 7d chart
322 JOE
JOE
JOE
$0,5052 0.2% 1.8% 3.7% 2.8% $5.138.155 $172.536.553 $252.498.938 0.68 joe (JOE) 7d chart
366 TRU
TrueFi
TRU
$0,1266 0.1% 3.3% 10.0% 5.6% $20.010.452 $144.013.652 $155.955.105 0.92 truefi (TRU) 7d chart
414 ORCA
Orca
ORCA
$2,37 0.3% 0.8% 1.9% 0.8% $1.596.910 $119.707.293 $237.396.742 0.5 orca (ORCA) 7d chart
415 SPELL
Spell
SPELL
$0,0008365 0.1% 0.3% 2.5% 0.6% $4.283.828 $119.331.152 $163.985.811 0.73 spell (SPELL) 7d chart
476 ALPHA
Stella
ALPHA
$0,1132 0.2% 0.3% 3.9% 1.3% $2.474.696 $98.463.545 $113.176.488 0.87 stella (ALPHA) 7d chart
496 STG
Stargate Finance
STG
$0,4560 0.3% 2.5% 3.1% 12.0% $3.925.717 $93.175.129 $455.961.860 0.2 stargate finance (STG) 7d chart
509 GEAR
Gearbox
GEAR
$0,01624 0.1% 2.3% 7.1% 36.5% $984.127 $89.168.754 $162.437.292 0.55 gearbox (GEAR) 7d chart
513 BADGER
Badger
BADGER
$4,34 0.3% 0.5% 1.0% 1.2% $5.310.383 $86.507.780 $91.149.138 0.95 badger (BADGER) 7d chart
518 QI
BENQI
QI
$0,01888 1.1% 2.2% 1.2% 14.1% $4.094.520 $85.395.412 $135.926.422 0.63 benqi (QI) 7d chart
517 QSR
Quasar
QSR
$0,1495 0.0% 1.7% 1.8% 18.8% $28.575,72 $85.038.024 $95.433.256 0.89 quasar (QSR) 7d chart
632 ALCX
Alchemix
ALCX
$25,06 0.3% 0.5% 4.9% 2.8% $2.396.575 $55.972.846 $72.976.281 0.77 alchemix (ALCX) 7d chart
655 FLM
Flamingo Finance
FLM
$0,09095 0.2% 0.8% 2.1% 0.2% $1.267.033 $53.497.708 $53.497.708 1.0 flamingo finance (FLM) 7d chart
669 RLY
Rally
RLY
$0,01030 1.5% 0.5% 1.7% 11.1% $2.197.177 $51.619.049 $154.489.689 0.33 rally (RLY) 7d chart
692 LINA
Linear
LINA
$0,007861 0.0% 0.6% 0.1% 2.3% $3.789.142 $48.110.061 $78.648.030 0.61 linear (LINA) 7d chart
717 FARM
Harvest Finance
FARM
$67,03 0.6% 1.8% 6.7% 11.2% $3.982.196 $45.056.502 $46.416.312 0.97 harvest finance (FARM) 7d chart
744 QUICK
Quickswap [OLD]
QUICK
$60,75 0.1% 0.8% 6.1% 24.6% $53.014,84 $42.891.475 $60.744.309 0.71 quickswap [old] (QUICK) 7d chart
800 HEC
Hector Network
HEC
$0,1854 0.1% 9.9% 98.8% 97.3% $632,30 $36.918.149 $48.171.586 0.77 hector network (HEC) 7d chart
856 TOR
TOR
TOR
$1,88 0.5% 488.9% 18.9% 4.6% $50.636,23 $32.100.657 $32.100.657 1.0 tor (TOR) 7d chart
861 MIN
Minswap
MIN
$0,02779 0.0% 0.2% 9.4% 7.9% $58.654,91 $31.981.977 $83.357.467 0.38 minswap (MIN) 7d chart
868 TOKE
Tokemak
TOKE
$0,7017 0.3% 4.2% 10.2% 16.2% $265.996 $31.568.170 $70.171.192 0.45 tokemak (TOKE) 7d chart
902 CHESS
Tranchess
CHESS
$0,1865 0.3% 0.1% 1.6% 9.8% $2.388.481 $29.580.567 $55.951.429 0.53 tranchess (CHESS) 7d chart
905 BOND
BarnBridge
BOND
$3,02 0.1% 0.4% 1.3% 7.9% $3.403.524 $29.241.684 $30.204.988 0.97 barnbridge (BOND) 7d chart
970 ALPACA
Alpaca Finance
ALPACA
$0,1684 0.3% 0.5% 1.5% 6.7% $3.534.820 $25.149.537 $25.149.537 1.0 alpaca finance (ALPACA) 7d chart
1017 ICHI
ICHI
ICHI
$2,65 0.1% 0.1% 2.9% 10.1% $208.288 $22.909.759 $26.505.242 0.86 ichi (ICHI) 7d chart
1131 YFII
DFI.money
YFII
$472,45 0.0% 0.2% 3.8% 11.6% $2.830.740 $18.773.584 $18.900.163 0.99 dfi.money (YFII) 7d chart
1138 BNC
Bifrost Native Coin
BNC
$0,4324 0.1% 1.4% 1.6% 4.5% $150.221 $18.535.289 $34.580.132 0.54 bifrost native coin (BNC) 7d chart
1139 FITFI
Step App
FITFI
$0,007314 0.0% 0.4% 2.5% 6.3% $2.893.391 $18.503.797 $33.643.267 0.55 step app (FITFI) 7d chart
1146 ZF
zkSwap Finance
ZF
$0,05134 1.8% 3.8% 7.7% 7.8% $3.404.934 $18.160.788 $30.785.771 0.59 zkswap finance (ZF) 7d chart
1250 TAROT
Tarot
TAROT
$0,2366 1.5% 0.4% 13.7% 12.2% $78.136,88 $14.674.018 $23.664.650 0.62 tarot (TAROT) 7d chart
1308 SOUL
Phantasma
SOUL
$0,1056 0.7% 11.6% 12.7% 16.5% $180.589 $13.102.755 $13.102.755 1.0 phantasma (SOUL) 7d chart
1315 MTLX
Mettalex
MTLX
$3,17 0.0% 3.2% 0.7% 3.9% $33.124,99 $12.878.707 $126.799.953 0.1 mettalex (MTLX) 7d chart
1335 APW
Spectra
APW
$1,29 0.0% 2.4% 6.4% 14.6% $15.530,83 $12.460.570 $64.659.535 0.19 spectra (APW) 7d chart
1466 VELAR
Velar
VELAR
$0,1597 0.3% 7.9% 24.9% 16.9% $504.250 $9.411.429 $159.151.444 0.06 velar (VELAR) 7d chart
1516 DYP
Dypius [OLD]
DYP
$0,4464 0.8% 1.9% 2.8% 26.2% $91.322,03 $8.650.862 $11.147.739 0.78 dypius [old] (DYP) 7d chart
1548 BRUSH
Paint Swap
BRUSH
$0,02207 0.4% 9.7% 6.3% 1.9% $46.494,28 $8.176.157 $8.513.067 0.96 paint swap (BRUSH) 7d chart
1557 LUA
LuaSwap
LUA
$0,03713 - - - - $7.243,33 $8.056.352 $10.295.267 0.78 luaswap (LUA) 7d chart
1564 GAMMA
Gamma Strategies
GAMMA
$0,1226 0.5% 1.5% 10.1% 7.9% $14.471,56 $7.981.142 $12.259.694 0.65 gamma strategies (GAMMA) 7d chart
1566 SPOOL
Spool
SPOOL
$0,2009 1.2% 1.5% 1.8% 9.6% $79.655,77 $7.968.656 $28.119.701 0.28 spool (SPOOL) 7d chart
1718 GSWAP
Gameswap
GSWAP
$0,6861 0.1% 1.1% 7.1% 2.9% $11.148,72 $6.010.287 $13.721.263 0.44 gameswap (GSWAP) 7d chart
1759 DYP
Dypius
DYP
$0,05791 0.2% 0.8% 9.0% 25.5% $352.472 $5.597.194 $13.299.076 0.42 dypius (DYP) 7d chart
1783 WEX
WaultSwap
WEX
$0,0007025 0.0% 1.1% 1.5% 21.4% $10.196,81 $5.279.529 $5.606.826 0.94 waultswap (WEX) 7d chart
1790 NEX
Nash
NEX
$0,1230 0.0% 2.1% 0.5% 14.8% $488,35 $5.199.233 $6.149.572 0.85 nash (NEX) 7d chart
1858 RGT
Rari Governance
RGT
$0,4068 0.0% 3.3% 1.9% 5.8% $1.664,81 $4.578.759 $5.078.944 0.9 rari governance (RGT) 7d chart
1910 INTR
Interlay
INTR
$0,02760 0.4% 1.5% 7.5% 23.1% $80.118,39 $4.207.081 $27.601.090 0.15 interlay (INTR) 7d chart
1955 VSP
Vesper Finance
VSP
$0,4609 1.3% 1.2% 12.3% 8.6% $39.872,51 $3.907.997 $4.589.772 0.85 vesper finance (VSP) 7d chart
1984 OATH
OATH
OATH
$0,02437 1.1% 4.7% 15.6% 20.8% $10.273,53 $3.654.938 $4.025.961 0.91 oath (OATH) 7d chart
2089 SBR
Saber
SBR
$0,002581 0.8% 1.7% 3.6% 6.3% $186.996 $3.074.715 $3.074.715 1.0 saber (SBR) 7d chart
2102 ABOND
ApeBond
ABOND
$0,01708 0.2% 5.1% 14.3% 24.3% $126.022 $2.981.815 $7.785.569 0.38 apebond (ABOND) 7d chart
2121 VERSE
Verse
VERSE
$0,0002240 0.0% 0.8% 3.8% 29.8% $101.217 $2.870.391 $43.936.935 0.07 verse (VERSE) 7d chart
2155 STND
Standard Protocol
STND
$0,02955 0.1% 1.3% 1.5% 6.2% $308.837 $2.688.427 $2.955.129 0.91 standard protocol (STND) 7d chart
2174 SFI
saffron.finance
SFI
$32,50 0.1% 6.7% 4.4% 2.2% $57.871,08 $2.602.480 $2.995.140 0.87 saffron.finance (SFI) 7d chart
2187 EQX
EQIFi
EQX
$0,007303 0.5% 0.7% 16.0% 8.7% $82.520,16 $2.565.867 $3.655.101 0.7 eqifi (EQX) 7d chart
2209 SHROOM
Niftyx Protocol
SHROOM
$0,04897 1.4% 0.3% 0.5% 0.1% $39.270,13 $2.516.612 $3.210.649 0.78 niftyx protocol (SHROOM) 7d chart
2225 BEND
BendDAO
BEND
$0,001334 0.1% 1.1% 0.5% 26.1% $323.875 $2.452.719 $13.336.555 0.18 benddao (BEND) 7d chart
2238 GRAIN
Granary
GRAIN
$0,01023 0.0% 2.3% 5.3% 1.8% $1.056,74 $2.389.854 $2.389.854 1.0 granary (GRAIN) 7d chart
2284 TAROT
Tarot V1
TAROT
$0,03607 0.3% 10.2% 52.9% 47.5% $188,72 $2.236.734 $3.607.160 0.62 tarot v1 (TAROT) 7d chart
2307 MOZ
Mozaic
MOZ
$0,02313 - 2.8% 6.5% 15.2% $1,70 $2.155.009 $21.249.658 0.1 mozaic (MOZ) 7d chart
2315 IDLE
IDLE
IDLE
$0,2542 0.0% 3.5% 3.4% 1.9% $5.930,74 $2.117.162 $3.304.988 0.64 idle (IDLE) 7d chart
2359 KINT
Kintsugi
KINT
$0,8294 0.2% 1.6% 3.3% 4.4% $18.337,62 $1.936.077 $8.276.293 0.23 kintsugi (KINT) 7d chart
2379 PICKLE
Pickle Finance
PICKLE
$1,30 0.2% 4.0% 6.8% 10.1% $5.206,69 $1.891.748 $4.339.434 0.44 pickle finance (PICKLE) 7d chart
2426 QUARTZ
Sandclock
QUARTZ
$0,2367 - - - - $56,10 $1.735.640 $23.669.977 0.07 sandclock (QUARTZ) 7d chart
2445 ZOO
ZooKeeper
ZOO
$0,003614 0.5% 0.1% 3.4% 12.9% $1.772,11 $1.685.002 $1.739.319 0.97 zookeeper (ZOO) 7d chart
2491 BSCS
BSCS
BSCS
$0,006332 0.7% 2.4% 11.3% 32.5% $154.715 $1.567.793 $2.524.480 0.62 bscs (BSCS) 7d chart
2517 STELLA
StellaSwap
STELLA
$0,03623 2.9% 3.9% 13.3% 26.1% $22.279,75 $1.493.561 $1.493.561 1.0 stellaswap (STELLA) 7d chart
2573 BAO
Bao Finance
BAO
$0,00001855 0.2% 2.0% 4.7% 0.2% $65,57 $1.360.855 $18.258.123 0.07 bao finance (BAO) 7d chart
2626 YAM
YAM
YAM
$0,08459 0.2% 4.5% 2.0% 15.4% $3.140,92 $1.251.079 $1.282.696 0.98 yam (YAM) 7d chart
2656 SASHIMI
Sashimi
SASHIMI
$0,005325 0.5% 0.3% 0.1% 0.2% $19.753,05 $1.191.298 $1.212.885 0.98 sashimi (SASHIMI) 7d chart
2694 ROOK
Rook
ROOK
$1,46 0.2% 2.2% 4.9% 13.8% $8.469,27 $1.109.772 $1.848.978 0.6 rook (ROOK) 7d chart
2724 TRAVA
Trava Finance
TRAVA
$0,0003607 0.1% 0.9% 10.1% 31.6% $799.243 $1.063.648 $1.803.346 0.59 trava finance (TRAVA) 7d chart
2742 TETU
TETU
TETU
$0,002755 0.5% 2.8% 6.1% 35.9% $11.086,76 $1.032.564 $1.429.613 0.72 tetu (TETU) 7d chart
2777 TULIP
Tulip Protocol
TULIP
$0,6163 1.5% 8.4% 4.4% 38.3% $33.058,44 $962.494 $6.163.764 0.16 tulip protocol (TULIP) 7d chart
2832 KUMA
Kuma Inu
KUMA
$0.087429 0.3% 1.0% 4.7% 2.7% $14.531,96 $882.665 $7.432.959 0.12 kuma inu (KUMA) 7d chart
2925 ERSDL
Residual Token
ERSDL
$0,001980 0.1% 9.4% 21.2% 9.4% $3.871,19 $746.700 $899.695 0.83 residual token (ERSDL) 7d chart
2929 ARTX
ARTX
ARTX
$0,07545 0.1% 0.1% 0.6% 6.6% $6,54 $741.077 $741.077 1.0 artx (ARTX) 7d chart
2943 GYSR
Geyser
GYSR
$0,07635 0.0% 14.3% 4.5% 18.6% $7.482,29 $722.510 $763.198 0.95 geyser (GYSR) 7d chart
2982 THO
Thorus
THO
$0,06067 - 0.0% 0.0% 0.0% $0,00 $684.518 $2.105.469 0.33 thorus (THO) 7d chart
2995 MONSTA
Cake Monster
MONSTA
$0,00007960 0.2% 3.7% 4.0% 12.7% $2.126,24 $669.230 $669.230 1.0 cake monster (MONSTA) 7d chart
3015 MPH
88mph
MPH
$0,5109 0.1% 0.3% 3.1% 1.0% $14.024,50 $653.610 $807.899 0.81 88mph (MPH) 7d chart
3023 PHTR
Phuture
PHTR
$0,01067 0.2% 8.3% 0.3% 22.7% $14.026,69 $640.605 $1.066.042 0.6 phuture (PHTR) 7d chart
3229 EGG
Goose Finance
EGG
$0,01669 0.5% 8.8% 14.4% 4.5% $32.375,84 $438.470 $443.851 0.99 goose finance (EGG) 7d chart
3281 POI$ON
Poison Finance
POI$ON
$0,08573 0.0% 6.4% 7.8% 31.4% $2.797,94 $387.278 $307.120 1.26 poison finance (POI$ON) 7d chart
3297 PACOCA
Pacoca
PACOCA
$0,0008283 0.1% 0.3% 7.4% 9.7% $235,34 $377.198 $148.599 2.54 pacoca (PACOCA) 7d chart
3308 KCAL
KCAL
KCAL
$0,09543 0.4% 0.2% 3.3% 18.4% $376.007 $372.320 $4.773.332 0.08 kcal (KCAL) 7d chart
3326 DUCK
Unit Protocol
DUCK
$0,0008727 0.1% 0.5% 1.2% 14.2% $13.834,72 $356.753 $888.899 0.4 unit protocol (DUCK) 7d chart
3349 BAO
Bao Finance V2
BAO
$0,0006413 - - - - $224,12 $344.720 $894.134 0.39 bao finance v2 (BAO) 7d chart
3375 SWRV
Swerve
SWRV
$0,01750 0.9% 1.0% 9.2% 4.1% $10.755,47 $320.878 $371.373 0.86 swerve (SWRV) 7d chart
3384 PEFI
Penguin Finance
PEFI
$0,01658 0.4% 2.5% 6.5% 6.4% $92,28 $317.695 $317.695 1.0 penguin finance (PEFI) 7d chart
3389 CNS
Centric Swap
CNS
$0.053260 0.2% 1.3% 15.5% 6.9% $176.650 $316.752 $316.752 1.0 centric swap (CNS) 7d chart
3391 WASP
WanSwap [OLD]
WASP
$0,001554 0.3% 1.0% 4.6% 4.4% $332,36 $314.604 $324.578 0.97 wanswap [old] (WASP) 7d chart
Hiển thị 1 đến 100 trong số 149 kết quả
Hàng
Danh mục đầu tư mới
Biểu tượng và tên
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.
Tải ứng dụng CoinGecko.
Quét mã QR này để tải ứng dụng ngay App QR Code Hoặc truy cập trên các cửa hàng ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng