🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
5473.996278332347
Giá trị vốn hóa thị trường
1917.6526389958171
Trading Volume

Tiền ảo Technology & Science hàng đầu theo vốn hóa thị trường

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
156 $0,00946215 -0.2% -0.0% 3.2% $10.763.398 $55.252.259 ankr (ANKR) 7d chart
246 $0,09381025 4.3% 8.2% 13.4% $311.045 $27.917.463 bosagora (BOA) 7d chart
471 $0,00333496 2.0% 23.6% 25.7% $37.976 $6.669.819 sentinel (SENT) 7d chart
536 $0,04674114 -2.5% 1.9% -8.4% $1.775.342 $5.106.841 hunt (HUNT) 7d chart
556 $0,01074694 1.7% 1.8% 9.5% $2.250,50 $4.733.388 gridcoin (GRC) 7d chart
581 $0,01786437 0.5% 2.8% 14.2% $952.430 $4.321.264 qlc chain (QLC) 7d chart
944 $0,01104477 -2.6% 1.8% 33.2% $10.885,98 $1.170.082 adamant messenger (ADM) 7d chart
985 $0,00606101 2.2% 1.2% -20.4% $1.390,77 $1.003.220 teloscoin (TELOS) 7d chart
1260 $0,00004469 ? ? ? ? $379.645 note blockchain (NTBC) 7d chart
1491 $0,00018516 ? ? ? ? $160.313 lethean (LTHN) 7d chart
1554 $0,00086924 ? ? ? ? $117.320 bitcoin instant (BTI) 7d chart
1666 $0,00177273 ? ? ? ? $71.687 skymap (SKYM) 7d chart
1702 $0,04282363 ? ? ? ? $60.447 veles (VLS) 7d chart
1740 $0,00386487 -11.8% -3.0% -22.6% $1,46 $49.014 know your developer (KYDC) 7d chart
1880 $0,00429556 11.6% 12.0% $90,08 $19.512,57 teslafunds (TSF) 7d chart
1887 $0,01601298 0.7% 50.5% -18.1% $13,55 $18.236,96 ronpaulcoin (RPC) 7d chart
1895 $0,00055154 ? ? ? ? $17.110,12 paxex (PAXEX) 7d chart
1952 $0,00019526 1.6% 8.3% 5.9% $1,82 $9.749,70 tuxcoin (TUX) 7d chart
2007 $0,00060354 -0.4% 7.0% -32.9% $0,885406 $5.750,68 advanced integrated blocks (AIB) 7d chart
2028 $0,00004238 -15.0% 22.5% $13,64 $4.093,09 ethereum meta (ETHM) 7d chart
2102 $0,00002883 ? ? ? ? $0,01164851 bzedge (BZE) 7d chart
$0,00012191 ? ? ? ? ? sun (SUN) 7d chart
$1,10 -4.0% -1.1% -12.4% $281.781 ? zynecoin (ZYN) 7d chart
$0,00151564 -24.0% -41.8% $20,11 ? newsolution (NST) 7d chart
$0,03202036 -2.0% -15.1% -41.6% $562.158 ? s4fe (S4F) 7d chart
$0,199590 -1.8% -4.4% -21.5% $62.000 ? tecracoin (TCR) 7d chart
$0,00405968 ? ? ? ? ? zettelkasten (ZTTL) 7d chart
$0,00075042 $0,255450 ? xaviera tech (XTS) 7d chart
$0,00000000 -3.8% -2.5% 61.1% $5,20 ? derogold (DEGO) 7d chart
$0,00019209 1.3% 6.5% -65.3% $0,481965 ? dequant (DEQ) 7d chart
$0,672079 1.3% 6.3% 4.4% $258,75 ? bittracksystems (BTTR) 7d chart
$0,01436420 -0.5% -0.8% -14.8% $837,71 ? 4art coin (4ART) 7d chart
$0,05472167 -7.0% -28.6% -19.4% $2.075.655 ? poseidon network (QQQ) 7d chart
$0,00000312 ? ? ? ? ? zarhexcash (ZARH) 7d chart
$0,00978248 ? ? ? ? ? bitcoin 5000 (BVK) 7d chart
$0,00414604 -6.3% 28.5% 48.2% $11.156,21 ? xeonbit token (XNS) 7d chart
$0,01155305 ? ? ? ? ? genes chain (GENES) 7d chart
$0,00057807 ? ? ? ? ? hyper speed network (HSN) 7d chart
$0,01635530 ? ? ? ? ? unigrid (UGD) 7d chart
$0,00001054 ? ? ? ? ? blockpanther (BPN) 7d chart
$0,00683799 ? ? ? ? ? agrichain (AGRI) 7d chart
$2,78 0.2% 4.6% 1.2% $1.515,30 ? vinci (VINCI) 7d chart
$11,11 ? ? ? ? ? barin (BARIN) 7d chart
$0,00008320 ? ? ? ? ? meschain (MES) 7d chart
$0,00038656 1.5% 3.4% -6.1% $1.367,61 ? escx token (ESCX) 7d chart
$0,373823 -0.1% -0.4% -5.2% $727.776 ? medium (MDM) 7d chart
$0,367324 ? ? ? ? ? tradeplus (TDPS) 7d chart
$1,09 -0.3% 0.3% 0.0% $18.636.973 ? science chain (SCC) 7d chart
$0,00117153 1.4% 8.2% 5.0% $2.486,61 ? insure (SURE) 7d chart
$0,545104 3.4% -0.2% 0.1% $69,86 ? nolecoin (NOLE) 7d chart
$0,04529425 1.5% 1.1% 126.8% $64.629 ? neuromorphic.io (NMP) 7d chart
$13,57 1.4% -6.1% 1.1% $1.333,24 ? zotova (ZOA) 7d chart
$0,399931 ? ? ? ? ? somidax (SMDX) 7d chart
$0,00128466 ? ? ? ? ? quish coin (QTV) 7d chart
$0,130744 -0.9% 0.2% -5.3% $543.484 ? mass (MASS) 7d chart
$0,00000184 ? ? ? ? ? trexcoin (TREX) 7d chart
$2,81 -2.5% 10.7% -7.2% $39.789 ? homihelp (HOMI) 7d chart
$2.882,37 -4.0% -13.7% -0.6% $2.218,85 ? btcshort (BTCSHORT) 7d chart
$0,01172390 -1.5% 27.0% 19.6% $315.069 ? fanáticos cash (FCH) 7d chart
$0,00441498 -1.7% -10.6% -22.7% $47.781 ? bitcherry (BCHC) 7d chart
$0,01758585 -0.6% 8.3% -44.3% $188,45 ? ethereumsc (ETHSC) 7d chart
$0,08946884 0.2% 1.4% 5.1% $198.947 ? blockmax (OCB) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android