Tiền ảo Bảo hiểm hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Hiển thị xu hướng

Giá trị vốn hóa thị trường Bảo hiểm hôm nay là $600 Triệu, thay đổi -0.3% trong 24 giờ qua.

Hiển thị xu hướng
579.813.470 $
-0.3%
Giá trị vốn hóa thị trường
3.082.052 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Hiển thị định giá pha loãng hoàn toàn
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
108
$53,80
0.1% 2.1% 3.9% $13.520,53 $363.680.517 $363.680.517 1,00 nexus mutual (NXM) 7d chart
262
$0,004035947873
-0.5% 2.1% -8.3% $115.068 $106.857.591 $355.326.730 0,30 insure defi (SURE) 7d chart
363
$28,52
0.3% 2.0% 3.6% $670.891 $67.543.536 $67.543.536 1,00 wrapped nxm (WNXM) 7d chart
788
$0,066750608366
-0.2% 5.8% 4.2% $975.230 $16.757.360 $26.747.086 0,63 vaiot (VAI) 7d chart
1144
$0,016072674248
-0.3% -2.2% -6.4% $13.634,46 $6.165.742 - - etherisc dip (DIP) 7d chart
1229
$0,059122986232
0.2% 2.8% 5.6% $127.348 $4.830.672 $22.741.587 0,21 uno re (UNO) 7d chart
1241
$0,075616730550
0.8% 1.2% -9.6% $401.589 $4.713.500 $7.528.672 0,63 insurace (INSUR) 7d chart
1710
$0,126018
0.1% 2.2% 2.0% $9.895,33 $1.865.144 $1.912.279 0,98 yam (YAM) 7d chart
1806
$0,204143
-1.9% -4.6% -12.6% $64.552,24 $1.514.122 $2.048.868 0,74 checkdot (CDT) 7d chart
1913
$0,005277813475
0.1% -2.6% 1.1% $1.021,67 $1.252.918 $5.277.850 0,24 armor (ARMOR) 7d chart
1958
$0,000191312398
0.4% -1.0% -8.4% $152.226 $1.149.237 $3.800.467 0,30 tidal finance (TIDAL) 7d chart
1989
$13,74
0.8% 2.3% -13.0% $49.861,45 $1.088.852 $1.127.639 0,97 cover protocol (COVER) 7d chart
2264
$0,025416518525
0.0% 24.7% 124.2% $40.580,32 $613.024 $2.794.307 0,22 bright union (BRIGHT) 7d chart
2355
$0,007982177589
0.3% 4.1% -12.5% $37.802,50 $516.895 $1.278.314 0,40 bridge mutual (BMI) 7d chart
2372
$0,017785746090
-5.5% -38.0% $2.667,86 $495.328 $1.529.574 0,32 unslashed finance (USF) 7d chart
2705
$0,000420735929
1.2% 12.9% 2.7% $31.408,30 $258.937 - - union protocol governance (UNN) 7d chart
2725
$0,000683430440
- - - - $244.238 - - coliquidity (COLI) 7d chart
2831
$0,008042167174
0.0% -1.0% -5.0% $358.697 $191.356 $806.483 0,24 nsure network (NSURE) 7d chart
3255
$0,000916832059
0.0% 1.6% 1.6% $15.185,38 $65.081,70 $126.536 0,51 covercompared (CVR) 7d chart
3551
$0,015158665031
- - - - $9.420,32 - - squirrel finance (NUTS) 7d chart
$0,003824933859
- - - - - - - insuredao (INSURE) 7d chart
$0,001566086260
- - - - - - - insured finance (INFI) 7d chart

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Đọc các bài viết và hướng dẫn đơn giản dành cho người mới bắt đầu.
Tìm hiểu về tiền mã hóa

Bạn cần trợ giúp?
Tìm câu trả lời bạn cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm trợ giúp


coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng