coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực

Tiền ảo Lending/Borrowing hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Hiển thị số liệu thống kê

Giá trị vốn hóa thị trường Lending/Borrowing hôm nay là $3 Tỷ, thay đổi -1.0% trong 24 giờ qua. Đọc thêm về Lending/Borrowing

Hiển thị số liệu thống kê
165.421 $
Giá trị vốn hóa thị trường
31.658 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
41,18%
Ưu thế giá trị vốn hóa thị trường Bitcoin
13393
# của tiền ảo
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
55
$900,90 -0.2% -6.4% 1.2% $112.910.826 $811.242.910 maker (MKR) 7d chart
56
$58,57 0.9% -3.8% -6.6% $131.621.277 $809.457.146 aave (AAVE) 7d chart
99 $1,82 1.0% -6.5% 13.0% $41.604.836 $395.209.149 kava (KAVA) 7d chart
107
$48,87 -0.3% 1.3% 23.4% $127.672.021 $333.937.212 compound (COMP) 7d chart
113 $0,750291 1.2% 5.3% -20.4% $7.856.135 $317.551.355 celsius network (CEL) 7d chart
286 $1,01 -1.6% -2.5% 7.2% $1.360.505 $79.907.697 liquity (LQTY) 7d chart
327 $10,37 0.9% -20.2% -32.4% $6.639.114 $64.118.172 maple (MPL) 7d chart
336 $4,64 -0.1% -1.3% -4.6% $4.191.174 $61.729.751 venus (XVS) 7d chart
355 $0,161665 -5.8% -14.2% 26.3% $161.099.730 $56.878.387 anchor protocol (ANC) 7d chart
397 $0,062951603164 0.1% -0.5% 16.7% $4.318.828 $47.558.095 truefi (TRU) 7d chart
483 $0,013493510721 -1.1% -3.0% 15.0% $4.217.255 $34.073.493 benqi (QI) 7d chart
508 $12,58 -1.1% -6.9% 15.8% $699.321 $31.883.163 hector finance (HEC) 7d chart
513 $0,204333 0.0% -3.2% -1.8% $1.466.110 $31.446.346 alpaca finance (ALPACA) 7d chart
514 $23,40 1.1% -2.7% 21.4% $3.762.288 $31.434.123 alchemix (ALCX) 7d chart
579 $0,191219 -0.4% 1.9% 8.0% $1.044.766 $23.621.411 kava lend (HARD) 7d chart
610 $0,135251 -0.1% -1.3% -4.7% $128.611 $21.158.603 jet (JET) 7d chart
621 $0,261912 0.1% -9.9% -15.0% $167.477 $20.260.206 qi dao (QI) 7d chart
646 $0,038822489719 -32.7% 8.4% $302,07 $18.991.560 bzx protocol (BZRX) 7d chart
649 $0,045949337884 2.3% 3.4% 14.9% $5.692.728 $18.929.327 ramp [old] (RAMP) 7d chart
723 $0,720840 0.3% -1.4% 0.8% $104.761 $14.384.127 solend (SLND) 7d chart
751 $17,23 -1.0% -0.1% 7.4% $1.745.176 $13.202.997 cream (CREAM) 7d chart
799 $83,44 -0.0% 0.6% 6.0% $560.379 $11.063.088 inverse finance (INV) 7d chart
812 $0,171441 0.4% 13.5% 17.8% $5.570.312 $10.500.789 unilend finance (UFT) 7d chart
813 $1,10 -1.6% -5.5% -11.7% $331.928 $10.429.371 goldfinch (GFI) 7d chart
856 $0,016313881440 -1.3% -0.7% 8.7% $9.171.495 $9.199.892 fortube (FOR) 7d chart
954 $0,348959 -0.2% -3.1% -28.1% $46.394,11 $6.992.472 ardana (DANA) 7d chart
1167 $0,089810149318 0.2% -3.4% 0.4% $14.448,75 $4.041.418 myconstant (MCT) 7d chart
1182 $0,018147717456 0.2% -0.1% -4.8% $321.337 $3.924.500 eqifi (EQX) 7d chart
1231 $0,210693 -0.5% -6.1% -3.8% $53.172,10 $3.534.763 bifrost native coin (BNC) 7d chart
1277 $0,011323186356 2.6% 1.2% 39.6% $167.582 $3.215.922 unit protocol new (DUCK) 7d chart
1297 $0,009081477195 0.1% -2.5% 13.3% $170.247 $3.100.086 bifi (BIFI) 7d chart
1381 $0,007028173949 0.6% -3.7% -21.7% $83.997,28 $2.652.380 unfederalreserve (ERSDL) 7d chart
1488 $0,060347353928 -0.0% -6.3% -4.4% $96.583,46 $2.142.027 tarot (TAROT) 7d chart
1573 $0,003438236885 1.2% 6.7% 8.7% $1.839,66 $1.823.927 ripio credit network (RCN) 7d chart
1619 $0,001441007910 0.2% -3.4% -5.2% $216.922 $1.627.796 aurigami (PLY) 7d chart
1655 $0,300756 0.0% -3.2% -8.4% $46.224,66 $1.539.308 nord finance (NORD) 7d chart
1724 $0,869925 -3.9% 5.9% $1.608,93 $1.346.106 smartcredit (SMARTCREDIT) 7d chart
1810 $0,031960513516 ? ? ? ? $1.161.145 arc governance (ARCX) 7d chart
1816 $0,247254 0.2% -2.6% 10.3% $46.038,02 $1.158.800 drops ownership power (DOP) 7d chart
1849 $0,005827105186 0.1% -1.8% 9.1% $4.994,58 $1.089.033 filda (FILDA) 7d chart
1916 $0,025926758530 -0.0% -2.6% -11.0% $9.121,69 $971.005 equalizer (EQZ) 7d chart
1946 $0,007702563747 -2.5% 2.9% $1.812,66 $919.163 sync network (SYNC) 7d chart
1962 $18,71 0.1% 1.3% 19.8% $22.116,72 $899.717 warp finance (WARP) 7d chart
2059 $1,74 -0.4% -10.6% -8.3% $232.390 $756.580 scream (SCREAM) 7d chart
2258 $0,015145179796 -4.5% 449.0% 430.1% $298,15 $540.493 defipie (PIE) 7d chart
2270 $0,016743016243 -1.4% -23.5% -1.4% $18.825,94 $531.135 definer (FIN) 7d chart
2427 $0,000582761149 -0.1% -6.4% -4.8% $31.341,44 $397.724 trava finance (TRAVA) 7d chart
2576 $1,05 0.1% -17.4% -33.8% $1.287,06 $306.877 kanpeki (KAE) 7d chart
2622 $0,039129926413 -1.3% -5.0% -9.7% $427,64 $279.162 marginswap (MFI) 7d chart
2839 $0,001715401603 1.7% -0.9% 14.7% $1.345,05 $182.647 rabbit finance (RABBIT) 7d chart
2891 $0,008877308544 0.8% 0.2% 0.2% $819,66 $167.308 huckleberry (FINN) 7d chart
3267 $0,005985454744 0.4% -40.1% -1.7% $39,53 $69.460,48 open governance (OPEN) 7d chart
3370 $0,014357961336 ? ? ? ? $51.094,97 moar finance (MOAR) 7d chart
3415 $0,001895153178 -0.0% -3.3% -10.7% $11,14 $43.472,17 augmented finance (AGF) 7d chart
3596 $0,083298540004 ? ? ? ? $18.536,36 ruler protocol (RULER) 7d chart
3630 $0,003924363542 ? ? ? ? $14.770,06 eleven finance (ELE) 7d chart
3656 $0,005310458646 0.1% -8.2% $95,82 $12.375,61 multiplier (bsc) (BMXX) 7d chart
$0,025038680676 0.0% -0.5% -18.0% $24,90 ? chemix ecology governance (KUN) 7d chart
$0,001297636738 -0.8% -6.5% -9.9% $59.514,17 ? larix (LARIX) 7d chart
$0,457097 3.3% 0.9% 15.0% $266.913 ? easyfi v2 (EZ) 7d chart
$0,000000061815 -0.1% 3.4% 3.7% $1.359,34 ? iron titanium (TITAN) 7d chart
$0,003121117814 12.6% -7.9% 28.1% $1.640,92 ? steel (STEEL) 7d chart

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

GeckoCon đã trở lại!
Hãy tham gia ngay hội nghị Web3 hàng đầu của chúng tôi!
GeckoCon 2022

Need Help?
Find the answers that you need in our Help Centre.
Help Centre