Tiền ảo: 14.907
Sàn giao dịch: 1.158
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,485T $ 1.3%
Lưu lượng 24 giờ: 89,743B $
Gas: 12 GWEI
Không quảng cáo
Danh mục đầu tư
Thêm vào danh mục đầu tư mới

Tiền ảo Cho vay/mượn hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Giá trị vốn hóa thị trường Cho vay/mượn hôm nay là $6 Tỷ, thay đổi -1.8% trong 24 giờ qua.
Điểm nổi bật
$6.437.333.148
Giá trị VHTT 1.8%
$508.941.274
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Tiền ảo Giá 1g 24g 7ng 30 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
36 MKR
Maker
MKR
Mua
$2.883,04 0.1% 4.0% 27.1% 30.6% $154.133.693 $2.683.614.812 $2.819.840.736 0.95 maker (MKR) 7d chart
66 AAVE
Aave
AAVE
Mua
$99,62 0.6% 0.6% 8.8% 25.5% $134.473.207 $1.482.189.209 $1.594.271.394 0.93 aave (AAVE) 7d chart
181 COMP
Compound
COMP
Mua
$52,45 0.4% 1.4% 9.6% 11.1% $39.955.444 $359.621.697 $524.529.170 0.69 compound (COMP) 7d chart
241 GFI
Goldfinch
GFI
$3,13 0.1% 6.4% 32.8% 33.6% $2.493.426 $242.167.566 $356.792.499 0.68 goldfinch (GFI) 7d chart
315 TRU
TrueFi
TRU
$0,1331 0.2% 5.6% 3.7% 12.8% $28.403.981 $153.693.296 $165.132.033 0.93 truefi (TRU) 7d chart
340 MPL
Maple
MPL
$17,51 0.3% 4.5% 49.4% 58.1% $3.144.055 $137.152.567 $175.064.118 0.78 maple (MPL) 7d chart
358 LISTA
Lista DAO
LISTA
$0,5565 0.0% 1.8% 6.5% - $47.297.891 $127.998.263 $556.514.187 0.23 lista dao (LISTA) 7d chart
389 XVS
Venus
XVS
$7,04 0.1% 1.0% 17.2% 0.8% $5.556.914 $113.696.242 $209.304.207 0.54 venus (XVS) 7d chart
397 RDNT
Radiant Capital
RDNT
$0,1056 0.3% 2.9% 7.9% 13.6% $13.900.244 $109.911.631 $158.386.372 0.69 radiant capital (RDNT) 7d chart
439 BTRFLY
Redacted
BTRFLY
$300,19 0.2% 4.4% 17.2% 25.9% $341.859 $93.334.790 $93.334.790 1.0 redacted (BTRFLY) 7d chart
465 EUL
Euler
EUL
$4,67 0.6% 0.8% 4.3% 14.6% $244.565 $87.311.088 $127.016.005 0.69 euler (EUL) 7d chart
483 LQTY
Liquity
LQTY
$0,8683 0.5% 1.6% 13.5% 0.5% $17.658.115 $83.624.414 $86.830.670 0.96 liquity (LQTY) 7d chart
516 CREAM
Cream
CREAM
$45,40 0.3% 1.5% 3.5% 32.6% $876.315 $74.012.670 $132.767.246 0.56 cream (CREAM) 7d chart
528 QI
BENQI
QI
$0,01519 0.8% 2.8% 9.7% 6.6% $3.187.866 $71.514.757 $109.397.229 0.65 benqi (QI) 7d chart
566 HIFI
Hifi Finance
HIFI
$0,4701 0.5% 1.3% 8.4% 2.1% $4.855.331 $62.386.094 $66.432.604 0.94 hifi finance (HIFI) 7d chart
587 GEAR
Gearbox
GEAR
$0,009983 0.0% 9.4% 7.6% 22.6% $1.021.389 $58.503.553 $99.824.358 0.59 gearbox (GEAR) 7d chart
650 SEAM
Seamless Protocol
SEAM
$3,09 0.4% 3.5% 23.9% 26.1% $407.099 $47.049.383 $308.678.499 0.15 seamless protocol (SEAM) 7d chart
670 RAMP
RAMP [OLD]
RAMP
$0,1084 2.7% 3.2% 2.0% 19.8% $5.884,70 $44.526.503 $108.347.065 0.41 ramp [old] (RAMP) 7d chart
700 ALCX
Alchemix
ALCX
$18,08 0.2% 0.8% 18.3% 0.1% $1.594.345 $41.086.272 $52.986.618 0.78 alchemix (ALCX) 7d chart
724 KMNO
Kamino
KMNO
$0,03926 0.0% 3.9% 8.8% 14.0% $531.709 $39.262.066 $392.620.663 0.1 kamino (KMNO) 7d chart
746 HEC
Hector Network
HEC
$0,1121 0.7% 2.8% 7.7% 9.9% $270,84 $36.918.149 $48.171.586 0.77 hector network (HEC) 7d chart
857 MNGO
Mango
MNGO
$0,02179 0.3% 0.5% 5.8% 19.6% $178.982 $28.342.237 $108.996.413 0.26 mango (MNGO) 7d chart
869 UFT
UniLend Finance
UFT
$0,2760 10.3% 10.6% 7.6% 8.5% $4.996.529 $27.523.795 $27.523.795 1.0 unilend finance (UFT) 7d chart
1012 ALPACA
Alpaca Finance
ALPACA
$0,1343 0.1% 1.1% 11.5% 8.5% $3.303.139 $20.086.668 $20.086.668 1.0 alpaca finance (ALPACA) 7d chart
1014 TONIC
Tectonic
TONIC
$0.077909 0.6% 1.1% 6.9% 0.4% $25.264,96 $20.039.035 $39.537.285 0.51 tectonic (TONIC) 7d chart
1122 INV
Inverse Finance
INV
$28,49 0.1% 4.6% 7.7% 8.3% $303.431 $15.808.428 $16.026.910 0.99 inverse finance (INV) 7d chart
1150 SLND
Solend
SLND
$0,3672 0.2% 3.7% 22.0% 11.4% $43.539,12 $14.695.991 $36.707.119 0.4 solend (SLND) 7d chart
1185 BZRX
bZx Protocol
BZRX
$0,01438 - 3.0% 0.7% 31.7% $182,05 $13.716.535 $14.811.094 0.93 bzx protocol (BZRX) 7d chart
1189 HARD
Kava Lend
HARD
$0,1013 0.3% 5.3% 30.8% 30.7% $2.867.100 $13.646.604 $20.248.438 0.67 kava lend (HARD) 7d chart
1204 WXT
WXT Token
WXT
$0,005778 0.0% 1.6% 8.0% 3.8% $1.317.166 $13.294.105 $57.787.896 0.23 wxt token (WXT) 7d chart
1243 CEL
Celsius Network
CEL
$0,3409 0.2% 10.4% 37.6% 71.0% $7.855.935 $12.180.875 $12.180.875 1.0 celsius network (CEL) 7d chart
1275 SCA
Scallop
SCA
$0,3079 0.3% 5.9% 13.0% 33.3% $8.832.770 $11.710.966 $76.919.319 0.15 scallop (SCA) 7d chart
1332 NAVX
NAVI Protocol
NAVX
$0,06244 0.1% 3.7% 4.8% 27.2% $8.352.393 $10.444.665 $62.529.889 0.17 navi protocol (NAVX) 7d chart
1373 BNC
Bifrost Native Coin
BNC
$0,2509 0.1% 4.2% 8.6% 19.1% $78.231,63 $9.582.542 $20.068.057 0.48 bifrost native coin (BNC) 7d chart
1377 TAROT
Tarot
TAROT
$0,1503 0.8% 2.4% 25.9% 5.0% $127.889 $9.491.152 $15.028.884 0.63 tarot (TAROT) 7d chart
1461 FOR
ForTube
FOR
$0,01425 0.1% 0.4% 11.2% 7.2% $2.759.373 $8.029.198 $14.243.288 0.56 fortube (FOR) 7d chart
1514 NSTR
Nostra
NSTR
$0,07357 0.2% 5.8% 7.1% 17.7% $543.759 $7.355.391 $7.355.391 1.0 nostra (NSTR) 7d chart
1695 HBB
Hubble
HBB
$0,07945 0.3% 2.5% 15.3% 6.7% $370.778 $5.397.874 $7.942.843 0.68 hubble (HBB) 7d chart
1732 SHEZMU
Shezmu
SHEZMU
$9,01 3.0% 1.2% 132.6% 184.7% $101.461 $5.065.541 $6.632.419 0.76 shezmu (SHEZMU) 7d chart
1805 FXN
f(x) Protocol
FXN
$77,64 0.9% 1.9% 21.1% 19.7% $14.230,38 $4.609.858 $81.759.338 0.06 f(x) protocol (FXN) 7d chart
2019 STRDY
Sturdy
STRDY
$0,4907 0.4% 3.2% 0.9% 46.5% $70.025,95 $3.165.817 $48.966.966 0.06 sturdy (STRDY) 7d chart
2064 ANC
Anchor Protocol
ANC
$0,008362 0.1% 1.2% 3.4% 23.2% $26.669,39 $2.928.891 $8.358.960 0.35 anchor protocol (ANC) 7d chart
2103 QI
Qi Dao
QI
$0,03255 0.4% 1.7% 3.5% 9.9% $16.481,46 $2.730.648 $6.510.826 0.42 qi dao (QI) 7d chart
2121 OATH
OATH
OATH
$0,01744 0.0% 4.9% 11.4% 13.1% $21.953,55 $2.660.704 $2.899.450 0.92 oath (OATH) 7d chart
2153 PRISMA
Prisma Governance Token
PRISMA
$0,05444 1.0% 1.8% 9.9% 36.6% $3.744.589 $2.537.117 $16.334.031 0.16 prisma governance token (PRISMA) 7d chart
2156 INTR
Interlay
INTR
$0,01655 0.1% 2.4% 14.0% 4.0% $72.447,55 $2.522.133 $16.546.774 0.15 interlay (INTR) 7d chart
2332 EQX
EQIFi
EQX
$0,005294 0.4% 1.4% 1.1% 19.3% $143.889 $1.913.273 $2.649.977 0.72 eqifi (EQX) 7d chart
2333 GRAIN
Granary
GRAIN
$0,007848 0.6% 1.6% 7.1% 7.1% $6.544,87 $1.912.688 $1.912.688 1.0 granary (GRAIN) 7d chart
2471 KINT
Kintsugi
KINT
$0,6241 0.9% 2.6% 13.1% 18.5% $6.443,53 $1.556.928 $6.241.166 0.25 kintsugi (KINT) 7d chart
2517 BEND
BendDAO
BEND
$0,0007297 0.3% 8.6% 5.5% 30.0% $332.371 $1.430.808 $7.297.456 0.2 benddao (BEND) 7d chart
2551 OCH
Orchai
OCH
$0,3431 0.1% 0.3% 10.4% 25.7% $268.297 $1.370.524 $6.862.827 0.2 orchai (OCH) 7d chart
2620 BIFI
BiFi
BIFI
$0,002162 0.0% 2.9% 10.3% 6.8% $265.078 $1.257.620 $2.158.350 0.58 bifi (BIFI) 7d chart
2700 QUARTZ
Sandclock
QUARTZ
$0,1508 0.0% 1.2% 7.3% 26.9% $14,91 $1.106.006 $15.083.273 0.07 sandclock (QUARTZ) 7d chart
2788 TAROT
Tarot V1
TAROT
$0,01523 0.1% 7.0% 50.9% 14.1% $166,19 $961.802 $1.522.978 0.63 tarot v1 (TAROT) 7d chart
2792 SYNC
Syncus
SYNC
$0,0002231 0.1% 4.3% 4.3% 35.7% $19.963,58 $956.666 $956.666 1.0 syncus (SYNC) 7d chart
2848 FRIN
Fringe Finance
FRIN
$0,0008606 0.1% 1.4% 16.1% 42.5% $151.039 $872.618 $872.618 1.0 fringe finance (FRIN) 7d chart
2857 RCN
Ripio Credit Network
RCN
$0,001603 1.0% 8.0% 12.0% 4.2% $621,41 $850.997 $1.602.995 0.53 ripio credit network (RCN) 7d chart
2896 PLY
Aurigami
PLY
$0,0001998 0.4% 1.7% 23.8% 15.6% $5.669,11 $803.466 $1.998.238 0.4 aurigami (PLY) 7d chart
2918 SMARTCREDIT
SmartCredit
SMARTCREDIT
$0,3776 - - - - $1.306,86 $779.401 $9.439.975 0.08 smartcredit (SMARTCREDIT) 7d chart
2939 SYNO
Synonym Finance
SYNO
$0,01362 0.1% 1.7% 12.6% 9.1% $17.074,55 $752.102 $10.889.334 0.07 synonym finance (SYNO) 7d chart
3024 NORD
Nord Finance
NORD
$0,09259 0.1% 1.3% 7.4% 8.2% $154.036 $661.540 $842.598 0.79 nord finance (NORD) 7d chart
3030 TRAVA
Trava Finance
TRAVA
$0,0001794 0.2% 0.8% 7.6% 9.6% $501.718 $656.864 $896.626 0.73 trava finance (TRAVA) 7d chart
3157 ERSDL
Residual Token
ERSDL
$0,001398 0.2% 3.7% 6.6% 7.0% $1.370,42 $527.232 $635.258 0.83 residual token (ERSDL) 7d chart
3229 SYNC
Sync Network
SYNC
$0,002909 0.3% 4.2% 19.8% 12.7% $46.358,50 $469.244 $574.987 0.82 sync network (SYNC) 7d chart
3531 DOP
Drops Ownership Power
DOP
$0,02113 0.6% 2.9% 2.3% 31.1% $26.814,47 $284.303 $317.104 0.9 drops ownership power (DOP) 7d chart
3593 JET
JET
JET
$0,001599 - - - - $0,9170 $249.804 $2.717.747 0.09 jet (JET) 7d chart
3646 DUCK
Unit Protocol
DUCK
$0,0005384 0.2% 10.5% 2.0% 26.2% $6.124,65 $230.027 $548.139 0.42 unit protocol (DUCK) 7d chart
3778 SCREAM
Scream
SCREAM
$0,4079 0.6% 4.1% 0.6% 9.5% $31,94 $177.561 $815.733 0.22 scream (SCREAM) 7d chart
3908 MFI
Marginswap
MFI
$0,01877 - - - - $98,77 $132.366 $187.696 0.71 marginswap (MFI) 7d chart
4026 FIN
DeFiner
FIN
$0,0007305 0.3% 0.1% 0.2% 18.2% $147.223 $107.679 $122.134 0.88 definer (FIN) 7d chart
4194 DANA
Ardana
DANA
$0,001529 0.2% 0.8% 1.1% 10.3% $13.956,27 $71.876,19 $191.542 0.38 ardana (DANA) 7d chart
4215 FINN
Huckleberry
FINN
$0,001031 0.2% 0.3% 17.5% 4.7% $56,33 $68.035,08 $103.051 0.66 huckleberry (FINN) 7d chart
4450 RABBIT
Rabbit Finance
RABBIT
$0,0002698 0.5% 0.4% 17.2% 39.5% $95,21 $28.721,41 $48.312,43 0.59 rabbit finance (RABBIT) 7d chart
4665 OPEN
OPEN Governance
OPEN
$0,0001036 - - - - $35,72 $1.201,46 $10.356,21 0.12 open governance (OPEN) 7d chart
4698 EQZ
Equalizer
EQZ
$0,004173 - - - - $3,82 $2,09 $417.285 0.0 equalizer (EQZ) 7d chart
EZ
EasyFi V2
EZ
$0,01182 0.3% 2.6% 4.6% 26.3% $21.821,37 - $118.210 easyfi v2 (EZ) 7d chart
LARIX
Larix
LARIX
$0,0001708 0.1% 1.4% 9.1% 5.9% $43.526,17 - $1.708.108 larix (LARIX) 7d chart
WKAVA
Wrapped Kava
WKAVA
$0,4205 1.1% 1.7% 7.4% 7.6% $560.981 - - wrapped kava (WKAVA) 7d chart
TITAN
IRON Titanium
TITAN
$0.072325 0.4% 2.9% 12.5% 4.4% $27.292,66 - $813.805 iron titanium (TITAN) 7d chart
XD
LENX XD
XD
$0,02143 - - - - $2.910,40 - $2.143.137 lenx xd (XD) 7d chart
NUKEM
Nuk'em Loans
NUKEM
$0,00005564 - - - - $973,70 - $4.945.760 nuk'em loans (NUKEM) 7d chart
ION
Ionic Protocol
ION
$0,02766 0.7% 2.0% 23.6% 6.7% $59.442,90 - $27.663.832 ionic protocol (ION) 7d chart
MADAI
Morpho-Aave Dai Stablecoin
MADAI
- - - - - - - - morpho-aave dai stablecoin (MADAI) 7d chart
MAUSDT
Morpho-Aave Tether USD
MAUSDT
- - - - - - - - morpho-aave tether usd (MAUSDT) 7d chart
MACRV
Morpho-Aave Curve DAO Token
MACRV
- - - - - - - - morpho-aave curve dao token (MACRV) 7d chart
MAUSDC
Morpho-Aave USD Coin
MAUSDC
- - - - - - - - morpho-aave usd coin (MAUSDC) 7d chart
MAWBTC
Morpho-Aave Wrapped BTC
MAWBTC
- - - - - - - - morpho-aave wrapped btc (MAWBTC) 7d chart
Hiển thị 1 đến 87 trong số 87 kết quả
Hàng
Danh mục đầu tư mới
Biểu tượng và tên
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.
Tải ứng dụng CoinGecko.
Quét mã QR này để tải ứng dụng ngay App QR Code Hoặc truy cập trên các cửa hàng ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng