Tiền ảo Cho vay/mượn hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Hiển thị xu hướng

Giá trị vốn hóa thị trường Cho vay/mượn hôm nay là $3 Tỷ, thay đổi 1.9% trong 24 giờ qua.

Hiển thị xu hướng
3.152.191.003 $
1.9%
Giá trị vốn hóa thị trường
124.178.170 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Hiển thị định giá pha loãng hoàn toàn
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
49
$67,37
0.1% -0.3% 4.5% $38.800.692 $969.185.991 $1.076.889.146 0,90 aave (AAVE) 7d chart
75
$1,14
-0.7% 0.5% 4.1% $20.349.771 $616.253.877 - - kava (KAVA) 7d chart
81
$636,87
0.0% -0.6% 1.2% $12.626.723 $573.791.529 $640.169.263 0,90 maker (MKR) 7d chart
149
$36,86
0.4% 2.5% 4.6% $10.551.934 $252.735.173 $368.628.956 0,69 compound (COMP) 7d chart
242
$1,25
-0.0% -1.2% -2.3% $13.704.404 $115.474.290 $125.102.508 0,92 liquity (LQTY) 7d chart
283
$0,219348
0.0% -2.1% -1.3% $202.651 $92.821.965 - - celsius network (CEL) 7d chart
345
$4,93
0.1% -0.8% -1.8% $2.381.606 $73.411.368 $147.649.840 0,50 venus (XVS) 7d chart
422
$6,64
0.1% 0.6% 2.9% $504.317 $50.278.303 $66.368.490 0,76 maple (MPL) 7d chart
462
$0,040903752901
-0.1% -1.4% -13.6% $3.591.295 $43.297.874 $49.035.671 0,88 truefi (TRU) 7d chart
526
$1,96
0.3% 1.1% -3.0% $231.332 $35.206.520 $53.244.117 0,66 euler (EUL) 7d chart
565
$17,41
0.1% 1.3% 2.4% $567.077 $31.857.415 $41.663.551 0,76 alchemix (ALCX) 7d chart
575
$0,201418
0.1% -0.9% -4.1% $712.802 $30.511.127 $37.863.987 0,81 alpaca finance (ALPACA) 7d chart
608
$0,007336462973
-0.1% 0.9% -2.3% $771.753 $27.316.575 $52.826.150 0,52 benqi (QI) 7d chart
664
$0,055818114410
-0.9% 6.7% -1.8% $15.137,74 $22.939.685 $55.819.509 0,41 ramp [old] (RAMP) 7d chart
701
$28,27
-0.1% 10.0% 43.8% $4.442.214 $21.671.830 $254.452.155 0,09 cream (CREAM) 7d chart
715
$0,334857
0.9% 2.7% -2.7% $2.113.663 $20.957.736 - - unilend finance (UFT) 7d chart
713
$0,155220
0.2% -6.4% 11.1% $1.961.245 $20.929.949 $31.055.256 0,67 kava lend (HARD) 7d chart
729
$0,396034
-0.3% -0.6% -3.0% $81.137,00 $19.922.352 $45.258.034 0,44 goldfinch (GFI) 7d chart
744
$0,029993966715
-0.2% -0.3% 3.6% $66,44 $19.330.334 $30.897.056 0,63 bzx protocol (BZRX) 7d chart
882
$0,384900
-0.8% 1.9% -0.5% $25.603,57 $13.166.254 $38.705.487 0,34 solend (SLND) 7d chart
903
$0,021822593575
0.3% 4.8% 11.4% $6.035.199 $12.303.730 $21.826.036 0,56 fortube (FOR) 7d chart
968
$4,11
0.0% 1.7% -10.3% $280.328 $9.951.627 - - hector network (HEC) 7d chart
976
$0,090189813614
-0.1% 1.2% -0.6% $273.220 $9.738.406 $36.059.360 0,27 oath (OATH) 7d chart
982
$39,83
-0.9% -3.6% -1.3% $177.979 $9.557.627 $12.152.432 0,79 inverse finance (INV) 7d chart
1099
$0,625875
0.0% 1.8% -1.6% $6.942,22 $6.924.108 $9.388.351 0,74 drops ownership power (DOP) 7d chart
1109
$0,006256994297
0.0% -0.0% 6.5% $958.044 $6.740.474 $62.545.183 0,11 gearbox (GEAR) 7d chart
1131
$0,035833650320
-2.1% 0.1% 0.7% $90.275,24 $6.396.984 $28.667.637 0,22 granary (GRAIN) 7d chart
1288
$0,214339
-0.0% 3.8% 4.0% $33.296,90 $4.368.912 $17.147.960 0,25 bifrost native coin (BNC) 7d chart
1305
$0,049832040044
0.0% -3.7% -4.5% $18.642,31 $4.175.573 $9.956.038 0,42 qi dao (QI) 7d chart
1310
$0,079249066993
0.0% -2.4% -13.4% $132.671 $4.145.967 $7.920.457 0,52 tarot (TAROT) 7d chart
1331
$0,005776704365
-0.2% -9.6% -14.7% $562.052 $3.927.171 $57.747.278 0,07 benddao (BEND) 7d chart
1504
$0,005932076467
-2.1% -3.9% 4.0% $138.696 $2.815.538 $5.929.183 0,47 bifi (BIFI) 7d chart
1547
$0,007472774996
0.8% -0.5% -3.7% $287.143 $2.625.257 $7.492.399 0,35 anchor protocol (ANC) 7d chart
1674
$0,261666
0.2% -2.8% -1.9% $66.840,59 $2.030.990 $26.170.550 0,08 sandclock (QUARTZ) 7d chart
1680
$0,005779781156
-1.8% 1.1% 1.9% $10.697,15 $1.993.290 $5.888.977 0,34 unit protocol (DUCK) 7d chart
1724
$0,006504698734
-2.9% -4.6% 10.1% $141.940 $1.845.918 - - eqifi (EQX) 7d chart
1798
$0,002011288779
0.6% 4.5% 9.0% $120.014 $1.567.980 - - fringe finance (FRIN) 7d chart
1828
$0,009516729831
0.3% 1.7% 1.3% $144.428 $1.487.088 $16.178.772 0,09 jet (JET) 7d chart
1877
$0,692509
-0.1% 0.0% -0.2% $36.657,65 $1.337.592 $17.307.258 0,08 smartcredit (SMARTCREDIT) 7d chart
2003
$0,001959123303
0.3% -1.4% -16.8% $317,34 $1.040.024 - - ripio credit network (RCN) 7d chart
2020
$0,000323823537
-0.7% 1.3% -13.4% $84.751,28 $1.009.056 $3.237.547 0,31 aurigami (PLY) 7d chart
2039
$0,002552937046
11.8% 11.6% 9.6% $27.652,69 $965.760 $1.163.638 0,83 unfederalreserve (ERSDL) 7d chart
2098
$0,134172
0.7% 0.4% -2.9% $70.834,25 $874.421 $1.341.222 0,65 nord finance (NORD) 7d chart
2193
$0,005817034983
-0.8% 15.6% 14.1% $25.821,62 $702.640 - - sync network (SYNC) 7d chart
2358
$0,000376961151
0.3% -6.9% -7.8% $52.227,14 $514.930 $1.884.168 0,27 trava finance (TRAVA) 7d chart
2469
$0,058355854273
-0.1% 2.5% -8.2% $11.055,06 $407.441 $583.674 0,70 easyfi v2 (EZ) 7d chart
2486
$0,907072
0.2% -8.2% -6.6% $103.119 $393.962 $1.809.901 0,22 scream (SCREAM) 7d chart
2576
$0,001750864046
0.0% 3.5% 21.0% $3.150,24 $338.735 $875.236 0,39 filda (FILDA) 7d chart
2859
$3,91
0.2% -4.3% 19.2% $22.563,32 $186.745 - - warp finance (WARP) 7d chart
2900
$0,024011959515
0.2% 0.7% 0.2% $13.861,46 $169.369 $240.166 0,71 marginswap (MFI) 7d chart
3030
$0,001160530046
-0.2% 2.3% -12.6% $448,49 $123.541 $235.593 0,52 rabbit finance (RABBIT) 7d chart
3073
$0,002480281630
0.2% 0.3% -3.3% $129,30 $111.522 $248.028 0,45 huckleberry (FINN) 7d chart
3164
$0,000604740096
2.3% -7.0% -5.2% $8.484,71 $89.573,83 $101.599 0,88 definer (FIN) 7d chart
3192
$0,002311634401
- - - - $82.257,13 $508.560 - defipie (PIE) 7d chart
3310
$0,001200744083
-7.6% -7.6% -54.1% $4.552,62 $56.302,70 - - ardana (DANA) 7d chart
3323
$0,014928778478
- - - - $53.126,30 - - moar finance (MOAR) 7d chart
3378
$0,000195228376
-0.1% 1.1% -9.8% $12,42 $41.037,86 $19.522,84 2,10 augmented finance (AGF) 7d chart
3464
$0,002127029978
- - - - $24.676,42 $212.703 - open governance (OPEN) 7d chart
3542
$0,038998349891
0.2% -1.1% -6.9% $0,008306573471 $11.492,64 $11.489,94 1,00 kanpeki (KAE) 7d chart
3657
$0,020213530623
-2.1% 4.1% -14.3% $37.876,99 $10,14 - - equalizer (EQZ) 7d chart
$1,79
1.4% 29.4% 65.3% $546.508 - - - wrapped kava (WKAVA) 7d chart
$0,000232425761
-0.3% -4.0% -16.5% $13.298,76 - $2.330.050 - larix (LARIX) 7d chart
$0,000000037737
-0.2% -2.1% -1.8% $763,42 - - - iron titanium (TITAN) 7d chart
N/A
- - - - - - - morpho-aave tether usd (MAUSDT) 7d chart
N/A
- - - - - - - morpho-aave usd coin (MAUSDC) 7d chart
N/A
- - - - - - - morpho-aave dai stablecoin (MADAI) 7d chart
N/A
- - - - - - - morpho-aave wrapped btc (MAWBTC) 7d chart
N/A
- - - - - - - morpho-aave wrapped ether (MAWETH) 7d chart
N/A
- - - - - - - morpho-aave curve dao token (MACRV) 7d chart

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Đọc các bài viết và hướng dẫn đơn giản dành cho người mới bắt đầu.
Tìm hiểu về tiền mã hóa

Bạn cần trợ giúp?
Tìm câu trả lời bạn cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm trợ giúp


coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng