🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
blockshares  (BKS)

BlockShares (BKS)

637 người thích điều này

BlockShares Price and Market Stats

Giá BKS
Giá trị vốn hóa thị trường
Chỉ số thống trị vốn hóa thị trường N/A%
Khối lượng giao dịch
Khối lượng / Vốn hóa thị trường
Thấp trong 24h / Cao trong 24h /
Thấp trong 7 ngày / Cao trong 7 ngày /
Xếp hạng Vốn hóa thị trường N/A

Giới thiệu về BlockShares

Giá BlockShares (BKS) cho hôm nay là với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là . Nó có nguồn cung lưu hành là 0 đồng và nguồn cung tối đa là ? đồng.

B&C Exchange is the short name for Blocks & Chains Decentralized Exchange. It is developed by Jordan Lee and the same team behind Peercoin and NuBits.

BlockShares hold the equity of B&C Exchange. Holders of BlockShares can control the direction of B&C Exchange. B&C Exchange is subject to less counterparty theft risk due to multi-sig design feature, lower operating cost without employee salaries and rent, lower trading fees for users.

A total of $320,764 was raised from the sale of undistributed BlockShares held by the developers.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android