🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎
711.6142046196504
Giá trị vốn hóa thị trường
25.72302870414378
Trading Volume

Tiền ảo Education hàng đầu theo vốn hóa thị trường

# Tiền ảo Giá Giá cao nhất mọi thời điểm Từ lúc đạt mức cao nhất mọi thời điểm Ngày đạt mức cao nhất mọi thời điểm Khối lượng/Vốn hóa Chỉ số Thống trị vốn hóa thị trường
397 $0,160816
$0,284788
-44.4%
Aug 31, 2020
5 tháng
0.0469
0,00%
793 $0,01291793
$0,550241
-97.7%
Aug 06, 2018
hơn 2 năm
0.0
0,00%
905 $0,05499844
$0,280131
-80.4%
Oct 08, 2020
4 tháng
0.0046
0,00%
1679 $0,00309955
$0,588176
?
Dec 13, 2019
khoảng 1 năm
?
0,00%
1723 $0,00327077
$0,195719
-98.3%
Jun 27, 2019
hơn 1 năm
0.0
0,00%
2202 $0,00037917
$0,315449
?
Feb 20, 2019
gần 2 năm
?
0,00%
$0,00026489
$1,21
-100.0%
Oct 06, 2018
hơn 2 năm
0,00%
$0,00347423
$0,113382
-96.9%
Oct 24, 2019
khoảng 1 năm
0,00%
$0,00097343
$0,00686164
?
Jul 26, 2020
6 tháng
?
0,00%
$0,03601743
$0,203554
?
May 19, 2020
8 tháng
?
0,00%
$0,00609568
$55,89
?
Sep 01, 2020
5 tháng
?
0,00%
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android