🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎
1634.036217498276
Giá trị vốn hóa thị trường
870.5296945697927
Trading Volume

Tiền ảo Energy hàng đầu theo vốn hóa thị trường

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
231 $0,113992 1.6% -1.0% -10.8% $30.413.449 $48.603.931 power ledger (POWR) 7d chart
607 $0,00963761 0.5% -7.3% -9.2% $145.413 $5.836.856 wepower (WPR) 7d chart
832 $0,530500 ? ? ? ? $2.590.214 charg coin (CHG) 7d chart
1414 $0,00067413 2.0% 0.2% -1.8% $17.524,50 $358.356 electrify.asia (ELEC) 7d chart
1477 $0,496321 -27.6% 8.7% -23.3% $512,31 $282.963 pylon network (PYLNT) 7d chart
1592 $0,01934525 -2.1% -24.4% 16.6% $113,76 $183.255 klimatas (KTS) 7d chart
1894 $0,00003090 ? ? ? ? $46.602 energi token (ETK) 7d chart
1957 $0,00001233 2.5% -50.1% -68.1% $255.453 $33.918 kwhcoin (KWH) 7d chart
2134 $0,00012100 -5.2% -22.1% $0,00570382 $7.399,59 4new (KWATT) 7d chart
$0,00342668 ? ? ? ? ? eco value coin (EVC) 7d chart
$0,00604732 ? ? ? ? ? voltz (VOLTZ) 7d chart
$0,00117821 ? ? ? ? ? fusion energy x (FUSION) 7d chart
$0,00119613 0.5% -8.1% -22.5% $1.399,34 ? wpp token (WPP) 7d chart
$0,00115595 ? ? ? ? ? electronic energy coin (E2C) 7d chart
$0,00111227 1.9% 1.0% -0.2% $270,46 ? tls token (TLS) 7d chart
$0,152403 ? ? ? ? ? electric token (ETR) 7d chart
$3,84 ? ? ? ? ? neo smart energy (NSE) 7d chart
$0,165540 0.9% 5.8% 11.5% $50.316 ? cenfura token (XCF) 7d chart
$0,00650641 1.5% 2.1% -14.9% $20.152 ? rowan coin (RWN) 7d chart
$0,01676475 ? ? ? ? ? helio power token (THPT) 7d chart
$0,08394997 ? ? ? ? ? thepowercoin (TPWR) 7d chart
$0,03515004 11.7% 15.4% $2,12 ? solar dao (SDAO) 7d chart
$0,00102493 ? ? ? ? ? cryptosolartech (CST) 7d chart
$0,546889 ? ? ? ? ? zero carbon project (ZCC) 7d chart
$11,92 ? ? ? ? ? hydrocarbon 8 (HC8) 7d chart
$0,00018047 -0.3% 7.7% -2.6% $80.381 ? redi (REDI) 7d chart
$0,01155034 ? ? ? ? ? matrexcoin (MAC) 7d chart
$0,00082328 ? ? ? ? ? fred energy (FRED) 7d chart
$0,00128343 2.3% -0.4% -4.5% $714,78 ? terragreen (TGN) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android