🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎
1639.6493822922985
Giá trị vốn hóa thị trường
868.7142675809641
Trading Volume

Tiền ảo Energy hàng đầu theo vốn hóa thị trường

# Tiền ảo Giá Giá cao nhất mọi thời điểm Từ lúc đạt mức cao nhất mọi thời điểm Ngày đạt mức cao nhất mọi thời điểm Khối lượng/Vốn hóa Chỉ số Thống trị vốn hóa thị trường
232 $0,114218
$1,89
-94.0%
Jan 07, 2018
khoảng 3 năm
0.623
0,00%
609 $0,00981522
$0,219374
-95.6%
Mar 02, 2018
gần 3 năm
0.0237
0,00%
836 $0,530500
$1,99
?
Jan 10, 2021
8 ngày
?
0,00%
1413 $0,00066515
$0,205302
-99.7%
Apr 27, 2018
hơn 2 năm
0.0516
0,00%
1480 $0,496321
$47,18
-98.9%
Oct 22, 2019
khoảng 1 năm
0.0018
0,00%
1610 $0,01823884
$0,583002
-96.9%
Jun 18, 2019
hơn 1 năm
0.0005
0,00%
1893 $0,00003090
$0,00676094
?
Jul 18, 2018
hơn 2 năm
?
0,00%
1950 $0,00001241
$0,05515058
-100.0%
Sep 17, 2018
hơn 2 năm
7.5171
0,00%
2136 $0,00012100
$0,283919
-100.0%
Aug 29, 2018
hơn 2 năm
0.0
0,00%
$0,00342668
$0,01159560
?
Sep 19, 2020
4 tháng
?
0,00%
$0,00604732
$1,46
?
Jun 19, 2019
hơn 1 năm
?
0,00%
$0,00117821
$0,343747
?
Mar 31, 2019
gần 2 năm
?
0,00%
$0,00119089
$0,01299463
-90.8%
Jun 23, 2020
7 tháng
0,00%
$0,00115595
$0,244686
?
Jun 01, 2019
hơn 1 năm
?
0,00%
$0,00110082
$0,851408
-99.9%
Dec 18, 2019
khoảng 1 năm
0,00%
$0,152403
$0,855166
?
Feb 12, 2020
11 tháng
?
0,00%
$3,84
$40.275
?
Jan 09, 2021
9 ngày
?
0,00%
$0,165830
$0,337664
-50.9%
Jul 27, 2020
6 tháng
0,00%
$0,00652979
$0,07088293
-90.8%
Jul 13, 2020
6 tháng
0,00%
$0,01676475
$0,03018155
?
Sep 01, 2020
5 tháng
?
0,00%
$0,08394997
$2,15
?
Oct 22, 2020
3 tháng
?
0,00%
$0,03515004
$2,09
-98.3%
Jul 27, 2018
hơn 2 năm
0,00%
$0,00102493
$0,05218513
?
Dec 05, 2018
khoảng 2 năm
?
0,00%
$0,573737
$0,631394
-9.1%
Nov 22, 2020
khoảng 2 tháng
0,00%
$11,92
$17,61
?
Jun 02, 2019
hơn 1 năm
?
0,00%
$0,00017961
$0,00164410
-89.1%
Aug 22, 2019
hơn 1 năm
0,00%
$0,01155034
$0,248543
?
Jun 10, 2019
hơn 1 năm
?
0,00%
$0,00083643
$0,00150371
-44.4%
Jan 07, 2021
11 ngày
0,00%
$0,00129645
$0,01343128
-90.3%
Jul 19, 2019
hơn 1 năm
0,00%
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android