🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
2685.930143860686
Giá trị vốn hóa thị trường
115.2636832275214
Trading Volume

Tiền ảo Energy hàng đầu theo vốn hóa thị trường

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
181 $0,100924 -0.1% 2.0% 4.9% $1.312.568 $43.368.301 power ledger (POWR) 7d chart
536 $0,00827912 -0.3% 1.2% 4.0% $143.905 $5.029.946 wepower (WPR) 7d chart
760 $0,435547 ? ? ? ? $2.126.598 charg coin (CHG) 7d chart
1337 $0,502378 ? ? ? ? $286.417 pylon network (PYLNT) 7d chart
1359 $0,00049837 ? ? ? ? $266.312 electrify.asia (ELEC) 7d chart
1504 $0,00010165 ? ? ? ? $153.306 energi token (ETK) 7d chart
1505 $0,01691207 0.8% 12.6% 22.6% $144,28 $149.940 klimatas (KTS) 7d chart
1740 $0,00001806 -1.5% 8.5% 7.5% $238.966 $50.189 kwhcoin (KWH) 7d chart
1859 $0,00037375 -1.3% -3.8% -0.4% $14.866,86 $22.856 4new (KWATT) 7d chart
2029 $0,00051134 ? ? ? ? $3.952,74 bitcoin le (BLE) 7d chart
$0,00788387 ? ? ? ? ? voltz (VOLTZ) 7d chart
$0,00141378 ? ? ? ? ? fusion energy x (FUSION) 7d chart
$0,00286452 -2.9% 6.7% 25.4% $6.213,31 ? wpp token (WPP) 7d chart
$0,00603026 -0.4% -10.3% -15.4% $0,04711555 ? electronic energy coin (E2C) 7d chart
$0,00004047 ? ? ? ? ? green world project (GWP) 7d chart
$0,00130559 -1.8% 1.5% $150,48 ? tls token (TLS) 7d chart
$0,273261 ? ? ? ? ? electric token (ETR) 7d chart
$2,36 ? ? ? ? ? neo smart energy (NSE) 7d chart
$0,162893 1.3% -1.3% -13.7% $124.730 ? cenfura token (XCF) 7d chart
$0,01237367 -10.9% -36.9% -20.8% $333.702 ? rowan coin (RWN) 7d chart
$0,00660572 ? ? ? ? ? helio power token (THPT) 7d chart
$0,08394997 ? ? ? ? ? thepowercoin (TPWR) 7d chart
$0,01316380 ? ? ? ? ? solar dao (SDAO) 7d chart
$0,00508663 ? ? ? ? ? cryptosolartech (CST) 7d chart
$0,631394 ? ? ? ? ? zero carbon project (ZCC) 7d chart
$7,39 ? ? ? ? ? hydrocarbon 8 (HC8) 7d chart
$0,00031767 -1.2% 1.4% 32.6% $40.472 ? redi (REDI) 7d chart
$0,01379793 ? ? ? ? ? matrexcoin (MAC) 7d chart
$0,00017322 -0.9% -23.7% -17.5% $101,32 ? fred energy (FRED) 7d chart
$0,00205713 -2.0% 1.2% $232,80 ? terragreen (TGN) 7d chart
$0,00057829 -60.3% -20.6% $1.515,19 ? eco value coin (EVC) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android