Tiền ảo Hệ sinh thái Cronos hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Hiển thị xu hướng

Xem tất cả các token và tiền mã hóa được sử dụng trong Hệ sinh thái Cronos dưới đây.

Hiển thị xu hướng
Hiển thị định giá pha loãng hoàn toàn
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
3
$1,00
-0.0% 0.0% 0.0% $10.973.816.434 $83.198.503.546 $83.198.503.546 1,00 tether (USDT) 7d chart
6
$1,00
-0.1% 0.1% 0.0% $2.731.346.186 $25.764.705.175 $25.764.707.583 1,00 usdc (USDC) 7d chart
17
$26.463,25
0.0% -0.6% -0.1% $34.743.742 $4.306.390.314 $4.306.390.314 1,00 wrapped bitcoin (WBTC) 7d chart
20
$0,999001
-0.0% -0.1% -0.0% $51.680.156 $3.836.223.590 $3.836.223.590 1,00 dai (DAI) 7d chart
28
$1,00
0.0% -0.0% 0.0% $1.203.859.189 $2.381.820.562 $2.381.820.562 1,00 binance usd (BUSD) 7d chart
33
$0,050633944830
0.1% 0.2% -1.4% $6.592.648 $1.329.642.961 $1.517.579.179 0,88 cronos (CRO) 7d chart
279
$0,000002032918
0.1% 0.5% -2.1% $146.200 $77.142.288 $203.848.326 0,38 vvs finance (VVS) 7d chart
299
$0,000000128786
0.3% -0.5% -3.5% $1.369.680 $70.725.502 $128.673.712 0,55 dogelon mars (ELON) 7d chart
353
$0,015891557111
0.1% 0.3% -0.0% $164.960 $57.011.171 $158.886.763 0,36 artificial liquid intelligence (ALI) 7d chart
521
$0,000000130852
-0.1% 0.1% 5.6% $20.075,87 $30.189.942 $65.455.203 0,46 tectonic (TONIC) 7d chart
534
$362,13
0.3% 0.6% 0.9% $247.656 $28.970.339 $28.970.339 1,00 beefy (BIFI) 7d chart
543
$0,029996534530
-0.3% 2.6% -4.2% $24.012,86 $27.940.916 $30.032.897 0,93 minted (MTD) 7d chart
579
$0,901634
0.1% 0.3% 0.7% $37.695,16 $24.818.203 $274.821.908 0,09 mai (MIMATIC) 7d chart
629
$0,095662772345
0.6% 3.3% 2.5% $36.100,75 $20.225.468 $190.932.623 0,11 veno finance (VNO) 7d chart
826
$0,000059909485
-0.1% 0.5% 4.4% $7.996,05 $11.539.092 $30.006.037 0,38 corgiai (CORGIAI) 7d chart
955
$0,008153031372
-1.2% 2.5% -5.2% $21.050,42 $8.409.484 $40.904.087 0,21 ferro (FER) 7d chart
981
$0,007273496436
-0.1% 0.6% 2.8% $3.947,49 $7.765.853 $145.881.231 0,05 fulcrom (FUL) 7d chart
1357
$0,005600821076
0.2% 1.0% -1.4% $11,20 $3.021.094 $3.157.587 0,96 mintme.com coin (MINTME) 7d chart
1404
$0,003730857707
0.4% 0.4% -0.6% $23.574,65 $2.754.333 $1.867.805 1,47 mmfinance (cronos) (MMF) 7d chart
1567
$0,051130775426
-0.9% -0.2% -1.3% $2.614,41 $1.983.443 $51.363.240 0,04 cronos id (CROID) 7d chart
1747
$0,015010263765
-0.3% -1.0% -2.5% $85,88 $1.376.680 $6.027.777 0,23 versagames (VERSA) 7d chart
1769
$0,000386441131
-0.1% -4.5% -10.3% $3.394,13 $1.327.328 $5.546.082 0,24 radioshack (RADIO) 7d chart
1899
$0,081909670670
-0.0% -1.5% -2.2% $5.412,67 $1.029.940 $3.471.220 0,30 elk finance (ELK) 7d chart
1991
$11,15
1.4% -3.8% -5.4% $30.431,68 $852.690 $898.784 0,95 auto (AUTO) 7d chart
2081
$0,031494643135
-1.3% 0.3% -8.7% $17.074,96 $701.258 $31.985.556 0,02 fortune token (FRTN) 7d chart
2254
$0,000050717757
-0.1% -4.0% -21.3% $678,00 $496.590 $641.957 0,77 build (BUILD) 7d chart
2366
$0,082013700627
0.1% -0.6% 6.9% $457,38 $388.122 $409.903 0,95 mad meerkat optimizer (MMO) 7d chart
2399
$4,87
0.1% -0.1% -1.0% $215,50 $363.361 $486.501 0,75 meerkat shares (MSHARE) 7d chart
2510
$0,451381
-0.8% -0.8% -6.2% $95,98 $289.299 $804.690 0,36 mad meerkat etf (METF) 7d chart
2521
$0,001469785707
-0.7% -1.5% -1.0% $3.550,99 $283.684 $283.684 1,00 savanna (SVN) 7d chart
2548
$0,023326909265
0.3% 2.8% -5.8% $124,14 $265.025 $349.762 0,76 mad bucks (MAD) 7d chart
2578
$0,321187
- - - - $250.041 $321.187 - cronosphere (SPHERE) 7d chart
2850
$0,000223769576
0.1% -19.5% -29.8% $1.896,01 $136.555 $223.679 0,61 crolon mars (CLMRS) 7d chart
2860
$1,33
0.1% 3.8% 0.3% $1.690,22 $133.250 $133.250 1,00 crodex (CRX) 7d chart
2984
$0,000093550964
0.1% -4.9% 19.8% $15,26 $95.333,97 $95.333,97 1,00 shack (SHACK) 7d chart
3014
$1,15
0.1% 0.0% -10.8% $154,20 $89.087,38 $80.725,10 1,10 darkcrypto share (SKY) 7d chart
3121
$0,001177505124
0.1% -0.1% -4.3% $6,48 $63.668,95 $63.583,63 1,00 darkcrypto (DARK) 7d chart
3240
$0,000343438798
0.2% -1.2% -4.0% $69,53 $42.145,55 $343.300 0,12 mimas finance (MIMAS) 7d chart
3255
$0,771116
- - - - $40.020,59 $40.020,59 - darkness dollar (DUSD) 7d chart
3294
$0,006091218697
0.7% 0.4% -1.6% $392,09 $33.962,80 $608.876 0,06 defira (cronos) (FIRA) 7d chart
3318
$0,000138968531
- - - - $30.076,17 $111.175 - darkness share (NESS) 7d chart
3373
$0,000000153149
0.1% -1.6% -81.6% $85,79 $22.099,09 $24.852,56 0,89 phenix finance (cronos) (PHNX) 7d chart
$0,000191929487
-0.1% -0.6% -6.2% $86,96 - $19.286,89 - mmf money (BURROW) 7d chart
$0,054929491441
- - - - - $371.148 - toxicdeer finance (DEER) 7d chart
$0,950356
-0.6% -1.8% $5,71 - $95.035,58 - toxicdeer share (XDSHARE) 7d chart
$0,057438075642
0.1% -0.3% -1.3% $5.765,68 - - - bonded cronos (BCRO) 7d chart
$0,000000000410
0.1% -1.0% -7.4% $19,70 - $410.146 - gdrt (GDRT) 7d chart
$0,001715411537
0.1% 2.3% -0.4% $2,62 - $28.292,86 - metaverse hub (MHUB) 7d chart
$0,069440129127
-0.6% 0.2% -2.5% $26.599,76 - $44.507,11 - mad meerkat optimizer (polygon) (MMO) 7d chart
$0,009578266225
-0.2% -7.1% -28.2% $1.481,91 - $1.197.283 - dexioprotocol (DEXIO) 7d chart
$0,002928347290
- - - - - $292.835 - autosingle (AUTOS) 7d chart
$0,010026432506
- - - - - $300.793 - scratch (SCRATCH) 7d chart
$1.588,34
-0.1% -0.3% -2.2% $691.583.700 - $4.985.276.885 - weth (WETH) 7d chart
$0,001663014721
-0.4% -0.1% 3.2% $19.815,09 - $1.667.642 - single finance (SINGLE) 7d chart
$0,183365
0.2% 5.2% -11.2% $490,92 - $219.949 - croking (CRK) 7d chart
$0,000382902092
0.1% 4.2% 43.8% $199,09 - $31.752,03 - croissant games (CROISSANT) 7d chart
$0,000150440622
0.1% -0.4% 2.2% $3,41 - - - photonswap (PHOTON) 7d chart
$0,000508092974
- - - - - $50.809,30 - dexpad (DXP) 7d chart
$0,034341375178
-0.1% 10.4% 60.2% $27.663,04 - $1.715.809 - paper (PAPER) 7d chart
$0,000155178720
0.1% -0.1% $3,08 - $1.308,38 - duckydefi (DEGG) 7d chart
$0,006059182402
0.1% -6.6% -10.7% $954,50 - $278.307 - grave (GRVE) 7d chart
$0,004126250292
0.1% -0.0% -4.7% $26,03 - $86.616,25 - v3s share (VSHARE) 7d chart
$0,000423370763
0.1% -0.6% -5.9% $4,69 - $42.319,97 - marbleverse (RLM) 7d chart
$0,000309665027
- - - - - $309.665 - crogecoin (CROGE) 7d chart
$0,002432937613
-0.2% -2.7% -10.8% $29,13 - $6.082.344 - betero (BTE) 7d chart
$0,000099999108
0.0% -0.0% 0.0% $346,62 - $99.968,67 - kragger inu (KINU) 7d chart
$0,001025494580
0.1% 1.7% 3.3% $438,80 - $1.025.495 - argo finance (ARGO) 7d chart
$0,000088015620
0.0% 0.0% 0.0% $159,27 - $87.988,83 - crypto kart racing (CKRACING) 7d chart
$0,019227160567
- - - - - $393.325 - cronodes (CRN) 7d chart
$0,003523395956
0.1% 0.5% -1.5% $92,75 - $1.760.986 - xcrx (XCRX) 7d chart
$0,024072033739
0.0% 1.6% -2.6% $429,23 - $245.480 - lion scrub money (LION) 7d chart
$12,68
0.0% 1.9% -0.3% $275,58 - $458.761 - tiger scrub money (TIGER) 7d chart
$0,000289954402
0.0% 0.0% 0.0% $11,66 - $289.954 - agile (AGL) 7d chart
$0,006672595420
0.2% 4.7% 6.7% $166,50 - $1.668.149 - bored candy city (CANDY) 7d chart
$0,054211846334
-0.1% 0.2% -1.6% $113.935 - $883.965 - liquid cro (LCRO) 7d chart
$0,000000000000
-2.6% 27.9% -3.1% $35,81 - $3.366,33 - bitcoin br (BTCBR) 7d chart
$0,000293070082
- - - - - $7.842,83 - croswap (CROS) 7d chart
$0,000661895483
0.1% -0.3% -0.2% $87,97 - $35.370,61 - cronaswap (CRONA) 7d chart
$7,43
0.3% -0.5% 2.1% $4.281.681 - - - liquid atom (LATOM) 7d chart
$0,050736487403
0.1% 0.5% -1.3% $655.192 - $28.905.790 - wrapped cro (WCRO) 7d chart
$1,02
0.1% 1.6% 0.5% $10.542,20 - - - bridged trueusd (TUSD) 7d chart
$0,489913
$370,26 - $41.495.643 - mad usd (MUSD) 7d chart

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Đọc các bài viết và hướng dẫn đơn giản dành cho người mới bắt đầu.
Tìm hiểu về tiền mã hóa

Bạn cần trợ giúp?
Tìm câu trả lời bạn cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm trợ giúp


coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng