Tiền ảo Fantom Ecosystem hàng đầu theo vốn hóa thị trường

Hiển thị số liệu thống kê

The Fantom Ecosystem market cap today is $50 Tỷ, a -1.2% change in the last 24 hours. Read More about Fantom Ecosystem

Hiển thị số liệu thống kê
1.156.258 $
Giá trị vốn hóa thị trường
140.659 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
37,37%
Ưu thế giá trị vốn hóa thị trường Bitcoin
12545
# của tiền ảo
USD

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
9 $78,12 0.9% -9.4% 12.6% $1.804.696.874 $27.884.110.030 terra (LUNA) 7d chart
19 $24,10 0.8% -5.0% -13.7% $857.668.862 $11.235.113.068 chainlink (LINK) 7d chart
26 $2,97 0.9% -9.7% 33.3% $1.609.197.515 $7.569.367.691 fantom (FTM) 7d chart
136 $18.903,24 -1.9% -11.4% 55.2% $21.741.405 $754.400.605 tomb shares (TSHARE) 7d chart
189 $3,01 0.5% -12.5% 36.2% $16.736.222 $430.446.481 tomb (TOMB) 7d chart
276 $32,81 0.2% -16.6% 60.9% $12.002.843 $234.387.265 spookyswap (BOO) 7d chart
358 $15,69 0.7% -19.6% 13.5% $13.419.252 $168.898.221 popsicle finance (ICE) 7d chart
403 $13,23 0.5% -10.0% 11.5% $19.956.821 $131.803.726 badger dao (BADGER) 7d chart
438 $1.468,60 0.3% -0.1% 28.1% $2.193.605 $114.642.543 beefy.finance (BIFI) 7d chart
489 $0,428352 0.8% -21.2% 53.4% $3.690.687 $88.321.295 geist finance (GEIST) 7d chart
517 $0,263202 1.1% -19.2% 63.9% $6.271.051 $77.728.517 spiritswap (SPIRIT) 7d chart
672 $0,841041 1.4% -16.1% 58.2% $2.832.617 $47.564.609 beethoven x (BEETS) 7d chart
690 $0,042289496283 1.9% 1.4% -1.9% $596.943 $45.056.158 atari (ATRI) 7d chart
727 $29,02 -0.5% -2.3% 31.3% $1.719.822 $40.535.276 spartacus (SPA) 7d chart
838 $0,169975 1.3% -22.4% 178.6% $3.739.966 $28.466.244 paint swap (BRUSH) 7d chart
845 $0,153786 -0.1% -12.1% -20.4% $549.414 $28.071.021 retreeb (TREEB) 7d chart
862 $81,63 0.3% -30.2% -29.0% $5.299.476 $27.039.951 fantohm (FHM) 7d chart
903 $1,10 1.3% -27.2% 89.7% $4.867.620 $23.818.709 tarot (TAROT) 7d chart
908 $164,02 2.0% -21.0% 106.1% $16.114.017 $23.639.962 scream (SCREAM) 7d chart
1110 $2,99 1.5% 5.7% 33.9% $213.291 $13.532.475 elk finance (ELK) 7d chart
1187 $0,193569 1.6% -21.9% 584.8% $2.133.874 $11.396.970 cryptokek (KEK) 7d chart
1198 $0,779904 -0.4% -1.2% 7.2% $289.321 $11.239.442 modefi (MOD) 7d chart
1264 $4,26 0.1% -0.7% 11.8% $189.939 $9.711.940 allbridge (ABR) 7d chart
1317 $2,51 1.0% -6.1% -3.4% $879.221 $8.478.267 nord finance (NORD) 7d chart
1398 $0,225879 4.8% -31.4% 210.1% $1.590.166 $7.143.490 soul swap (SOUL) 7d chart
1437 $1,80 0.2% -9.3% 3.8% $291.064 $6.524.354 graviton (GTON) 7d chart
1470 $6,67 0.1% -8.0% 6.3% $131.233 $6.093.689 starter.xyz (START) 7d chart
1506 $0,634597 6.4% -37.4% 173.8% $228.770 $5.665.652 grimtoken (GRIM) 7d chart
1571 $0,071210092075 2.4% -33.4% 135.0% $1.141.945 $4.873.817 fantomstarter (FS) 7d chart
1574 $279,97 -0.3% -19.4% -10.4% $230.680 $4.858.360 exodia (EXOD) 7d chart
1916 $2,31 -1.4% -9.6% 7.8% $31.476,15 $2.339.447 apy.vision (VISION) 7d chart
2155 $3,41 1.9% -8.6% -25.3% $143.418 $1.469.142 bishares (BISON) 7d chart
2291 $19,74 -0.3% -0.9% 13.5% $85.232,59 $1.136.310 tosdis (DIS) 7d chart
$0,000081106180 0.6% -14.9% -40.7% $385,70 ? tangle (TNGL) 7d chart
$0,000000000343 9.2% 2.4% 227.2% $239.374 ? shiba fantom (SHIBA) 7d chart
$0,822537 0.3% -9.7% 40.4% $73.389,39 ? timechain swap token (TCS) 7d chart
$0,125325 3.2% -67.8% 231.4% $389.691 ? coffin finance (COFFIN) 7d chart
$0,912615 -0.3% -6.2% 45.7% $33.006,22 ? coffin dollar (COUSD) 7d chart
$0,169233 0.6% 3.9% 7.0% $692,47 ? scarecrow (SCARE) 7d chart
$8,19 1.7% -11.0% 87.2% $94.469,95 ? midas (MIDAS) 7d chart
$3.232,26 0.6% -3.2% 5.1% $1.029.048.105 ? weth (WETH) 7d chart
$3,31 -0.2% -9.1% 3.4% $259.491 ? monster (MST) 7d chart
$0,026272980560 0.6% -10.8% 21.1% $15.656,81 ? supernova (SNT) 7d chart
$0,011583979620 0.5% -8.3% -2.9% $93.186,20 ? topshelf finance (LIQR) 7d chart
$141,21 0.7% -4.3% 3.8% $29.368.114 ? wrapped solana (SOL) 7d chart
$0,938899 -0.1% -6.6% -6.0% $1.745.765 ? frapped usdt (FUSDT) 7d chart
$0,013294184147 0.5% -6.4% -17.2% $40.845,33 ? ftmlaunch (FTML) 7d chart
$0,394323 0.9% -13.6% $11.017,30 ? cre8r dao (CRE8R) 7d chart
$0,015264820370 3.0% -20.1% $151.272 ? pallas finance (PALLAS) 7d chart
$0,003520091258 -0.7% -40.5% $45.159,33 ? poseidon token (POS) 7d chart
$52,33 0.2% -16.5% $0,000000000000 ? boo mirrorworld (XBOO) 7d chart
$0,259811 0.9% -19.8% $550.081 ? linspirit (LINSPIRIT) 7d chart
$0,161746 -1.8% -11.8% $170.156 ? diversifi (DFI) 7d chart
$18.567,56 1.3% -4.9% $590,10 ? staked exodia (SEXOD) 7d chart
$31,87 2.5% 43.4% $258.383 ? spooky10000 (SPK10K) 7d chart
$1,00 0.5% 0.3% 0.8% $9.778.015 ? wrapped ust (UST) 7d chart
$40,29 0.2% -28.1% 123.0% $7.048.489 ? liquiddriver (LQDR) 7d chart
$0,020284792377 0.4% 10.6% 147.2% $706,69 ? frankenstein finance (FRANK) 7d chart
$0,006285491377 -1.0% -12.3% 28.3% $147,78 ? aquarius.fi (AQU) 7d chart
$0,010357193424 -0.0% -11.5% 45.1% $1.362,12 ? ester finance (EST) 7d chart
$0,033186861494 1.1% -14.4% 45.7% $475.083 ? zoocoin (ZOO) 7d chart
$2,24 0.4% -5.9% 8.4% $75.283.974 ? wrapped matic (WMATIC) 7d chart
$0,000005028184 2.3% -8.4% 32.8% $5.726,56 ? projectmars (MARS) 7d chart
$0,151337 ? ? ? ? ? start vesting (VEST) 7d chart
$9,21 0.5% -0.7% -10.3% $18,42 ? supra token (SUPRA) 7d chart
$0,041129005534 1.4% -2.4% -32.3% $246,77 ? mensa protocol (MENSA) 7d chart
$0,000004099988 1.4% -9.8% 86.2% $3.992,93 ? syfin (SYF) 7d chart
$0,025287294749 3.2% 19.5% 100.7% $888,61 ? steak token (STEAK) 7d chart
$2,34 12.2% -38.0% 996.3% $3.437.081 ? morpheus swap (PILLS) 7d chart
$87,04 0.0% -5.2% 3.3% $397.884.702 ? wrapped avax (WAVAX) 7d chart
$0,000000000053 4.0% -32.0% $7.133,85 ? credit printer (CREDITP) 7d chart
N/A ? ? ? ? ? wrapped sexod (WSEXOD) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android