Tiền ảo: 14.431
Sàn giao dịch: 1.103
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,666T $ 0.6%
Lưu lượng 24 giờ: 133,107B $
Gas: 12 GWEI
Không quảng cáo
Danh mục đầu tư
Thêm vào danh mục đầu tư mới

Tiền ảo Hệ sinh thái Fantom hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Giá trị vốn hóa thị trường Hệ sinh thái Fantom hôm nay là $-, thay đổi 0.0% trong 24 giờ qua.
Điểm nổi bật
# Tiền ảo Giá 1g 24g 7ng 30 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
7 USDC
USDC
USDC
Mua
$1,00 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% $11.168.175.376 $32.633.848.769 $32.637.392.629 1.0 usdc (USDC) 7d chart
14 WBTC
Wrapped Bitcoin
WBTC
Mua
$68.308,56 0.2% 0.4% 1.7% 5.3% $783.849.481 $10.578.622.963 $10.578.622.963 1.0 wrapped bitcoin (WBTC) 7d chart
15 LINK
Chainlink
LINK
Mua
$17,10 0.9% 6.6% 6.2% 16.4% $1.062.672.001 $10.059.436.796 $17.134.112.225 0.59 chainlink (LINK) 7d chart
27 DAI
Dai
DAI
Mua
$0,9997 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% $390.836.308 $5.291.065.764 $5.291.065.764 1.0 dai (DAI) 7d chart
58 FTM
Fantom
FTM
Mua
$0,7939 2.2% 1.1% 1.7% 8.0% $299.313.507 $2.231.729.333 $2.527.340.773 0.88 fantom (FTM) 7d chart
74 AAVE
Aave
AAVE
Mua
$96,09 2.8% 1.6% 7.8% 3.7% $205.286.988 $1.424.163.816 $1.537.729.737 0.93 aave (AAVE) 7d chart
107 SNX
Synthetix Network
SNX
Mua
$2,84 1.6% 2.0% 4.7% 3.1% $48.616.898 $931.110.102 $932.314.318 1.0 synthetix network (SNX) 7d chart
117 NEXO
NEXO
NEXO
$1,40 1.0% 1.3% 3.0% 10.5% $6.313.561 $782.942.888 $1.398.112.279 0.56 nexo (NEXO) 7d chart
122 FRXETH
Frax Ether
FRXETH
$3.687,79 0.5% 2.6% 19.7% 15.2% $3.499.117 $742.749.835 $742.749.835 1.0 frax ether (FRXETH) 7d chart
135 LUNC
Terra
LUNC
$0,0001122 1.7% 0.2% 1.9% 5.2% $35.470.758 $652.383.111 $765.200.185 0.85 terra (LUNC) 7d chart
137 FRAX
Frax
FRAX
Mua
$0,9990 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% $15.921.477 $647.079.131 $647.079.131 1.0 frax (FRAX) 7d chart
142 WOO
WOO
WOO
$0,3248 1.6% 1.9% 8.0% 5.0% $21.534.192 $608.824.190 $726.212.194 0.84 woo (WOO) 7d chart
146 AXL
Axelar
AXL
$0,8769 0.9% 5.7% 17.0% 27.0% $35.894.541 $586.296.334 $1.008.910.387 0.58 axelar (AXL) 7d chart
147 CRV
Curve DAO
CRV
$0,4768 1.6% 5.4% 9.5% 5.5% $74.811.286 $581.412.630 $1.011.817.673 0.57 curve dao (CRV) 7d chart
148 SFRXETH
Staked Frax Ether
SFRXETH
$3.992,28 1.2% 3.0% 18.9% 15.9% $328.331 $579.853.086 $579.853.086 1.0 staked frax ether (SFRXETH) 7d chart
159 TUSD
TrueUSD
TUSD
$0,9981 0.3% 0.0% 0.2% 0.5% $51.650.656 $506.528.686 $506.528.686 1.0 trueusd (TUSD) 7d chart
177 ANKR
Ankr Network
ANKR
Mua
$0,04567 1.6% 0.3% 0.3% 9.6% $15.718.258 $456.686.416 $456.686.416 1.0 ankr network (ANKR) 7d chart
218 FXS
Frax Share
FXS
$4,60 1.5% 3.2% 6.7% 0.4% $23.080.484 $366.060.420 $459.319.750 0.8 frax share (FXS) 7d chart
278 YFI
yearn.finance
YFI
Mua
$6.981,00 1.2% 0.0% 0.0% 1.4% $20.370.309 $233.714.483 $256.322.002 0.91 yearn.finance (YFI) 7d chart
279 BAND
Band Protocol
BAND
$1,64 1.5% 3.6% 7.5% 3.7% $11.067.285 $233.295.899 $240.501.823 0.97 band protocol (BAND) 7d chart
284 SUSHI
Sushi
SUSHI
$1,16 2.2% 2.4% 2.3% 14.4% $58.266.249 $224.316.120 $306.653.260 0.73 sushi (SUSHI) 7d chart
335 SYN
Synapse
SYN
$0,7746 1.3% 1.2% 8.2% 27.0% $4.013.142 $169.801.633 $193.778.614 0.88 synapse (SYN) 7d chart
348 ALUSD
Alchemix USD
ALUSD
$0,9655 0.2% 0.2% 0.2% 1.9% $114.383 $161.611.005 $161.611.005 1.0 alchemix usd (ALUSD) 7d chart
367 ORBS
Orbs
ORBS
$0,03399 1.4% 0.4% 1.6% 9.2% $3.378.165 $147.825.942 $340.958.442 0.43 orbs (ORBS) 7d chart
402 CREAM
Cream
CREAM
$78,03 1.4% 17.3% 19.0% 66.4% $21.821.186 $132.211.444 $228.275.592 0.58 cream (CREAM) 7d chart
408 SPELL
Spell
SPELL
$0,0008896 0.9% 1.1% 5.3% 4.5% $18.204.698 $128.310.545 $174.576.747 0.73 spell (SPELL) 7d chart
439 KNC
Kyber Network Crystal
KNC
$0,6603 1.0% 10.8% 11.6% 7.4% $33.599.224 $112.512.946 $158.125.151 0.71 kyber network crystal (KNC) 7d chart
478 STG
Stargate Finance
STG
$0,5061 0.6% 2.7% 8.6% 7.0% $26.169.846 $103.588.063 $506.918.596 0.2 stargate finance (STG) 7d chart
499 DOLA
DOLA
DOLA
$0,9977 0.1% 0.3% 0.0% 0.2% $2.070.529 $97.229.006 $131.821.057 0.74 dola (DOLA) 7d chart
531 GEL
Gelato
GEL
$0,3630 0.2% 3.0% 30.6% 4.6% $235.806 $87.858.559 $152.655.616 0.58 gelato (GEL) 7d chart
539 BADGER
Badger
BADGER
$4,27 1.2% 1.1% 3.4% 5.0% $8.550.637 $85.062.766 $89.626.595 0.95 badger (BADGER) 7d chart
547 BFC
Bifrost
BFC
$0,05921 0.6% 0.2% 1.8% 11.8% $561.530 $82.378.041 $140.245.478 0.59 bifrost (BFC) 7d chart
579 ANKRETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$4.244,16 1.5% 3.0% 18.2% 16.5% $492.364 $71.100.590 $71.100.590 1.0 ankr staked eth (ANKRETH) 7d chart
657 MIM
Magic Internet Money
MIM
$0,9915 0.2% 0.7% 0.2% 1.0% $82.663,05 $55.417.808 $182.104.409 0.3 magic internet money (MIM) 7d chart
741 ROUTE
Router Protocol
ROUTE
$2,80 1.1% 1.2% 7.7% 12.1% $803.192 $43.142.218 $55.947.799 0.77 router protocol (ROUTE) 7d chart
744 CEL
Celsius Network
CEL
$1,13 22.8% 111.7% 75.7% 647.6% $52.704.848 $42.809.663 $42.809.663 1.0 celsius network (CEL) 7d chart
754 COVAL
Circuits of Value
COVAL
$0,02363 0.1% 3.7% 2.0% 2.3% $890.997 $42.142.914 $42.142.914 1.0 circuits of value (COVAL) 7d chart
761 SUSD
sUSD
SUSD
$0,9981 0.0% 0.1% 3.3% 0.0% $1.306.454 $41.641.176 $41.641.176 1.0 susd (SUSD) 7d chart
799 KP3R
Keep3rV1
KP3R
$74,24 0.6% 0.5% 3.9% 9.1% $4.219.997 $37.803.537 $37.803.537 1.0 keep3rv1 (KP3R) 7d chart
814 HEC
Hector Network
HEC
$0,1544 1.5% 1.0% 9.5% 97.7% $81,07 $36.918.149 $48.171.586 0.77 hector network (HEC) 7d chart
906 LIF3
LIF3 (OLD)
LIF3
$0,01158 1.7% 4.0% 7.3% 4.8% $1.919,79 $30.250.664 $102.793.784 0.29 lif3 (old) (LIF3) 7d chart
927 BIFI
Beefy
BIFI
$360,12 0.8% 1.8% 5.0% 12.4% $1.863.249 $28.809.544 $28.809.544 1.0 beefy (BIFI) 7d chart
945 TOR
TOR
TOR
$1,63 2.3% 1.4% 414.3% 31.8% $32.192,60 $28.154.713 $28.154.713 1.0 tor (TOR) 7d chart
954 SD
Stader
SD
$0,7295 0.4% 1.9% 0.6% 2.3% $1.195.838 $27.546.012 $109.737.355 0.25 stader (SD) 7d chart
955 HEGIC
Hegic
HEGIC
$0,02551 1.8% 2.2% 11.5% 30.2% $133.981 $27.537.880 $27.537.880 1.0 hegic (HEGIC) 7d chart
972 SCLP
Scallop
SCLP
$0,4016 0.9% 1.1% 6.5% 17.2% $547.278 $26.687.861 $40.373.011 0.66 scallop (SCLP) 7d chart
988 WIGO
WigoSwap
WIGO
$0,01507 1.0% 6.7% 7.5% 16.6% $263.229 $25.870.732 $27.377.265 0.94 wigoswap (WIGO) 7d chart
991 ALPACA
Alpaca Finance
ALPACA
$0,1708 1.2% 0.8% 1.7% 8.1% $3.955.467 $25.515.211 $25.515.211 1.0 alpaca finance (ALPACA) 7d chart
1025 KNS
Kenshi
KNS
$0,02775 1.4% 8.0% 27.2% 9.8% $46.453,50 $23.867.047 $27.752.380 0.86 kenshi (KNS) 7d chart
1108 SFTMX
BeethovenX sFTMX
SFTMX
$0,8953 1.8% 0.8% 1.2% 9.8% $62.218,10 $20.636.222 $19.395.035 1.06 beethovenx sftmx (SFTMX) 7d chart
1121 BOO
Spookyswap
BOO
$2,00 1.8% 1.1% 4.2% 9.8% $149.052 $19.908.940 $27.438.487 0.73 spookyswap (BOO) 7d chart
1212 TAROT
Tarot
TAROT
$0,2633 0.4% 2.6% 11.3% 17.2% $128.931 $16.338.832 $26.299.179 0.62 tarot (TAROT) 7d chart
1254 WAGMI
Wagmi
WAGMI
$0,01016 0.5% 0.4% 4.4% 4.6% $182.517 $15.383.002 - wagmi (WAGMI) 7d chart
1303 KNCL
Kyber Network Crystal Legacy
KNCL
$0,6609 1.7% 15.9% 9.9% 7.8% $108.679 $14.198.410 $8.703.019 1.63 kyber network crystal legacy (KNCL) 7d chart
1332 FSN
FUSION
FSN
$0,1725 0.6% 1.9% 5.2% 1.6% $80.320,86 $13.181.766 $13.273.326 0.99 fusion (FSN) 7d chart
1376 PREMIA
Premia
PREMIA
$0,3084 1.3% 4.3% 2.0% 4.1% $6.161,92 $12.062.371 $31.027.718 0.39 premia (PREMIA) 7d chart
1482 BAN
Banano
BAN
$0,006131 0.5% 0.3% 8.1% 2.0% $13.808,53 $9.624.275 $11.760.263 0.82 banano (BAN) 7d chart
1491 ONI
ONINO
ONI
$0,2628 0.6% 3.4% 2.8% 8.8% $113.439 $9.442.957 $26.300.590 0.36 onino (ONI) 7d chart
1539 AI
Any Inu
AI
$0,00002079 2.6% 12.2% 3.4% 26.7% $755.568 $8.745.710 $8.745.710 1.0 any inu (AI) 7d chart
1631 BEETS
Beethoven X
BEETS
$0,04017 1.9% 0.7% 0.2% 9.5% $21.696,99 $7.403.695 $9.105.164 0.81 beethoven x (BEETS) 7d chart
1643 BRUSH
Paint Swap
BRUSH
$0,01968 1.7% 1.0% 3.0% 11.6% $11.092,77 $7.312.532 $7.613.584 0.96 paint swap (BRUSH) 7d chart
1654 RISE
EverRise
RISE
$0,0001004 1.3% 6.9% 0.1% 1.8% $1.404,85 $7.206.066 $7.214.745 1.0 everrise (RISE) 7d chart
1704 OOE
OpenOcean
OOE
$0,01291 0.7% 6.4% 5.4% 20.0% $245.003 $6.556.329 $12.995.030 0.5 openocean (OOE) 7d chart
1726 MCRT
MagicCraft
MCRT
$0,001522 0.5% 1.8% 0.1% 22.7% $321.327 $6.324.666 $9.429.807 0.67 magiccraft (MCRT) 7d chart
1732 TREEB
Retreeb
TREEB
$0,008966 4.4% 3.6% 15.2% 29.8% $180.117 $6.265.385 $9.046.184 0.69 retreeb (TREEB) 7d chart
1788 YOSHI
Yoshi.exchange
YOSHI
$0,03608 0.3% 1.7% 2.6% 7.6% $181,92 $5.567.792 $5.521.663 1.01 yoshi.exchange (YOSHI) 7d chart
1850 SOLID
Solidly
SOLID
$0,5581 0.9% 3.3% 7.3% 35.6% $6.120,96 $4.925.960 $47.270.058 0.1 solidly (SOLID) 7d chart
1906 ICE
Popsicle Finance
ICE
$0,6735 1.8% 0.1% 0.1% 7.0% $176,96 $4.441.811 $16.282.967 0.27 popsicle finance (ICE) 7d chart
1912 RGT
Rari Governance
RGT
$0,3886 1.3% 4.1% 0.3% 5.2% $158,39 $4.391.532 $4.871.264 0.9 rari governance (RGT) 7d chart
1914 LCD
Lucidao
LCD
$0,01580 0.7% 3.0% 3.4% 24.7% $13.337,14 $4.386.768 $13.945.955 0.31 lucidao (LCD) 7d chart
1930 DEUS
DEUS Finance
DEUS
$30,36 0.2% 1.2% 1.2% 3.5% $72.476,21 $4.280.978 $9.150.574 0.47 deus finance (DEUS) 7d chart
1950 MIMO
Mimo Governance
MIMO
$0,008035 0.3% 3.5% 1.7% 15.6% $3.464,28 $4.209.211 $6.432.491 0.65 mimo governance (MIMO) 7d chart
1961 $RAINI
Raini
$RAINI
$0,008566 0.9% 0.1% 1.4% 24.6% $1,57 $4.170.356 $4.287.293 0.97 raini ($RAINI) 7d chart
2019 LSHARE
LIF3 LSHARE (OLD)
LSHARE
$128,91 1.3% 2.9% 4.5% 20.6% $6.267,65 $3.770.346 $9.026.357 0.42 lif3 lshare (old) (LSHARE) 7d chart
2020 OATH
OATH
OATH
$0,02505 1.5% 0.6% 5.8% 22.5% $13.225,38 $3.766.083 $4.148.221 0.91 oath (OATH) 7d chart
2059 XY
XY Finance
XY
$0,1271 0.2% 3.4% 3.2% 14.0% $14.298,90 $3.527.372 $12.720.391 0.28 xy finance (XY) 7d chart
2074 EQUAL
Equalizer DEX
EQUAL
$12,93 2.1% 5.0% 8.5% 9.2% $93.309,39 $3.339.285 $69.357.047 0.05 equalizer dex (EQUAL) 7d chart
2088 BSGG
Betswap.gg
BSGG
$0,001289 0.1% 0.1% 0.6% 25.8% $97.608,06 $3.293.712 $12.892.194 0.26 betswap.gg (BSGG) 7d chart
2119 DSLA
DSLA Protocol
DSLA
$0,0005673 1.9% 6.2% 4.1% 8.0% $100.339 $3.096.564 $3.169.051 0.98 dsla protocol (DSLA) 7d chart
2140 ITP
Interport Token
ITP
$0,3218 1.1% 1.9% 0.8% 28.6% $10.377,20 $2.950.515 $48.528.706 0.06 interport token (ITP) 7d chart
2142 SPIRIT
SpiritSwap
SPIRIT
$0,005975 1.8% 1.3% 14.0% 19.6% $6.135,41 $2.944.616 $6.030.514 0.49 spiritswap (SPIRIT) 7d chart
2198 GRAIN
Granary
GRAIN
$0,01143 0.9% 1.1% 13.3% 12.1% $5.959,18 $2.694.991 $2.694.991 1.0 granary (GRAIN) 7d chart
2206 TOMB
Tomb
TOMB
$0,008570 2.1% 1.5% 1.8% 12.0% $3.578,84 $2.646.722 $2.646.722 1.0 tomb (TOMB) 7d chart
2217 LQDR
LiquidDriver
LQDR
$0,6092 0.7% 0.6% 3.0% 0.7% $13.974,61 $2.595.922 - liquiddriver (LQDR) 7d chart
2293 XRUNE
Thorstarter
XRUNE
$0,02040 0.0% 2.2% 0.9% 14.7% $31.172,50 $2.328.679 $10.920.746 0.21 thorstarter (XRUNE) 7d chart
2311 PAR
Parallel
PAR
$1,01 0.3% 1.0% 0.7% 3.5% $69.739,14 $2.272.980 $2.272.980 1.0 parallel (PAR) 7d chart
2317 ATRI
Atari
ATRI
$0,001501 0.0% 0.2% 10.7% 8.4% $1.813,35 $2.258.407 $2.963.632 0.76 atari (ATRI) 7d chart
2331 BUILD
BUILD
BUILD
$0,0002227 0.2% 28.3% 28.5% 54.8% $2.113,16 $2.182.318 $2.821.149 0.77 build (BUILD) 7d chart
2338 BIFI
BiFi
BIFI
$0,003744 0.6% 1.2% 1.9% 0.9% $179.523 $2.177.588 $3.737.287 0.58 bifi (BIFI) 7d chart
2382 ABR
Allbridge
ABR
$0,2017 1.5% 3.5% 0.2% 22.5% $842,25 $1.999.898 $19.519.599 0.1 allbridge (ABR) 7d chart
2387 TAROT
Tarot V1
TAROT
$0,03217 0.4% 0.8% 2.7% 39.5% $91,02 $1.993.872 $3.209.361 0.62 tarot v1 (TAROT) 7d chart
2391 RADIO
RadioShack
RADIO
$0,0005763 0.8% 13.6% 1.1% 4.4% $1.653,12 $1.984.420 $8.291.665 0.24 radioshack (RADIO) 7d chart
2410 MOD
Modefi
MOD
$0,1197 0.9% 4.9% 46.2% 22.4% $6.607,61 $1.931.479 $2.643.102 0.73 modefi (MOD) 7d chart
2425 FEAR
FEAR
FEAR
$0,1065 0.6% 2.0% 1.1% 12.3% $198.990 $1.882.918 $4.436.080 0.42 fear (FEAR) 7d chart
2433 MMY
Mummy Finance
MMY
$0,5863 0.1% 2.1% 10.8% 2.7% $11.136,48 $1.866.602 $1.866.605 1.0 mummy finance (MMY) 7d chart
2474 VEMP
VEMP
VEMP
$0,006198 0.3% 3.2% 13.6% 11.2% $257.850 $1.747.376 $5.020.347 0.35 vemp (VEMP) 7d chart
2480 HYVE
Hyve
HYVE
$0,02976 0.3% 4.5% 6.0% 0.5% $260.607 $1.724.987 $2.977.799 0.58 hyve (HYVE) 7d chart
2500 ELK
Elk Finance
ELK
$0,1218 0.5% 0.0% 1.5% 12.2% $8.826,43 $1.671.588 $5.159.952 0.32 elk finance (ELK) 7d chart
2522 1ART
OneArt
1ART
$0,007267 0.1% 0.5% 1.1% 0.6% $16.102,01 $1.615.476 - oneart (1ART) 7d chart
2540 TSHARE
Tomb Shares
TSHARE
$39,87 1.7% 0.8% 9.1% 10.7% $2.028,14 $1.560.494 $2.615.686 0.6 tomb shares (TSHARE) 7d chart
Hiển thị 1 đến 100 trong số 259 kết quả
Hàng
Danh mục đầu tư mới
Biểu tượng và tên
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.
Tải ứng dụng CoinGecko.
Quét mã QR này để tải ứng dụng ngay App QR Code Hoặc truy cập trên các cửa hàng ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng