coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực

Tiền ảo Fantom Ecosystem hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Show Trends

Giá trị vốn hóa thị trường Fantom Ecosystem hôm nay là $200 Tỷ, thay đổi 0.6% trong 24 giờ qua.

Show Trends
6.531.924 $
0.6%
Giá trị vốn hóa thị trường
2.913.876 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Hiển thị định giá pha loãng hoàn toàn
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
3
$0,999673
-0.2% -0.1% -0.1% $48.881.020.581 $68.185.922.337 $68.185.922.337 1,00 tether (USDT) 7d chart
5
$0,999295
-0.2% -0.2% -0.1% $3.485.397.488 $41.668.852.938 $41.668.852.686 1,00 usd coin (USDC) 7d chart
7
$1,00
-0.0% -0.1% 0.0% $11.388.025.112 $16.186.648.980 $16.186.648.980 1,00 binance usd (BUSD) 7d chart
20
$0,999675
-0.0% -0.0% -0.1% $164.878.636 $5.088.509.454 $5.088.509.454 1,00 dai (DAI) 7d chart
22
$23.269,91
-0.0% 2.0% 0.7% $131.449.856 $4.104.161.975 $4.104.161.975 1,00 wrapped bitcoin (WBTC) 7d chart
23
$7,26
0.7% 5.5% 4.3% $290.728.890 $3.559.002.141 $7.239.630.492 0,49 chainlink (LINK) 7d chart
42
$0,598477
2.8% 13.1% 10.6% $514.859.813 $1.663.824.725 $1.902.591.161 0,87 fantom (FTM) 7d chart
46
$89,30
0.3% 5.5% 7.4% $90.130.856 $1.276.369.163 $1.431.817.958 0,89 aave (AAVE) 7d chart
52
$0,000186195803
-0.1% 1.5% 8.4% $97.490.166 $1.114.747.719 $1.281.887.398 0,87 terra (LUNC) 7d chart
53
$1,00
-0.2% -0.1% -0.0% $33.414.483 $1.024.958.266 $1.024.958.266 1,00 frax (FRAX) 7d chart
54
$12,96
1.4% 1.2% 26.8% $131.685.480 $949.706.546 $1.291.463.508 0,74 frax share (FXS) 7d chart
55
$0,999761
-0.1% -0.1% 0.0% $58.905.941 $949.399.055 - - trueusd (TUSD) 7d chart
56
$2,97
0.6% 5.3% 28.5% $121.265.282 $927.499.847 $929.646.301 1,00 synthetix network (SNX) 7d chart
64
$1,10
1.0% 5.1% 8.3% $115.598.844 $820.867.133 $3.631.291.883 0,23 curve dao (CRV) 7d chart
109
$0,777994
0.3% 3.2% -5.2% $6.824.025 $435.635.958 $777.921.340 0,56 nexo (NEXO) 7d chart
118
$0,245379
-1.1% 8.2% 36.1% $44.903.275 $402.957.281 $552.897.443 0,73 woo network (WOO) 7d chart
147
$1,52
0.8% 4.6% 19.8% $94.545.131 $292.077.623 $378.752.465 0,77 sushi (SUSHI) 7d chart
161
$2,24
-0.7% 7.2% 4.2% $29.845.112 $274.142.336 $293.827.959 0,93 band protocol (BAND) 7d chart
168
$0,617572
-0.1% 2.1% 5.2% $2.686.423 $261.994.175 - - celsius network (CEL) 7d chart
169
$0,031627035884
0.9% 5.5% 22.0% $129.380.686 $261.222.500 $320.011.908 0,82 ankr network (ANKR) 7d chart
171
$7.897,29
0.1% 5.0% 9.2% $27.196.650 $259.019.795 $289.736.527 0,89 yearn.finance (YFI) 7d chart
172
$1,33
-1.3% 18.4% 58.0% $15.120.456 $252.565.454 $332.117.422 0,76 synapse (SYN) 7d chart
195
$10,12
0.4% 3.7% 12.6% $1.698.140 $195.872.324 - - multichain (MULTI) 7d chart
206
$0,994277
0.0% -0.1% 0.5% $409.889 $173.005.383 - - alchemix usd (ALUSD) 7d chart
224
$0,927615
0.8% 7.6% 16.7% $37.545.422 $152.357.552 $209.553.834 0,73 kyber network crystal (KNC) 7d chart
255
$0,816817
1.3% 8.0% 33.8% $44.590.582 $125.814.677 $814.446.894 0,15 stargate finance (STG) 7d chart
265
$0,795012
5.4% 3.4% 27.1% $3.759.828 $118.688.784 - - axelar (AXL) 7d chart
293
$0,999994
0.1% 0.0% 0.3% $3.186.047 $103.772.443 $698.530.813 0,15 magic internet money (MIM) 7d chart
298
$0,081147974977
-0.9% -3.1% 6.3% $19.412.512 $102.592.764 $191.700.055 0,54 bifrost (BFC) 7d chart
313
$0,000870472178
0.6% 5.7% 9.3% $14.017.325 $97.134.992 $182.721.130 0,53 spell (SPELL) 7d chart
398
$3,30
0.5% 4.9% 7.3% $4.882.480 $62.426.189 $69.147.024 0,90 badger dao (BADGER) 7d chart
450
$1,00
-0.1% 0.9% -0.7% $149.474 $50.435.984 $58.566.063 0,86 dola (DOLA) 7d chart
483
$0,296996
-1.2% 4.9% 2.8% $2.667.166 $45.288.805 $55.723.758 0,81 alpaca finance (ALPACA) 7d chart
490
$0,989631
-0.3% -0.4% -0.7% $2.534.461 $43.959.883 $304.671.118 0,14 mai (MIMATIC) 7d chart
519
$519,78
0.5% 4.6% 13.9% $968.397 $41.547.353 $41.547.353 1,00 beefy.finance (BIFI) 7d chart
525
$85,47
0.2% 4.9% 10.1% $4.056.539 $40.892.837 $40.892.837 1,00 keep3rv1 (KP3R) 7d chart
533
$0,996652
-0.2% -0.3% -0.3% $435.122 $39.920.800 $39.920.800 1,00 dei (DEI) 7d chart
536
$0,036980713195
-0.3% 5.6% 19.6% $268.078 $39.852.322 $39.852.322 1,00 hegic (HEGIC) 7d chart
587
$1,58
-1.2% 2.6% 39.3% $3.054.295 $35.388.544 $236.323.656 0,15 stader (SD) 7d chart
703
$2,52
4.1% 14.8% 8.8% $820.447 $24.658.148 $33.983.954 0,73 spookyswap (BOO) 7d chart
720
$0,926747
1.1% 7.3% 16.7% $247.851 $23.275.978 $208.859.203 0,11 kyber network crystal legacy (KNCL) 7d chart
722
$0,313196
0.1% 2.5% 2.2% $762.918 $23.123.220 $25.654.571 0,90 fusion (FSN) 7d chart
748
$5,92
0.9% 8.7% 55.2% $325.305 $21.182.513 $23.660.853 0,90 unidex (UNIDX) 7d chart
760
$0,170144
3.2% 10.1% 2.2% $51.427,77 $19.932.400 $168.039.009 0,12 yoshi.exchange (YOSHI) 7d chart
776
$93,25
0.2% -3.2% 1.3% $1.168.088 $19.012.330 $28.162.372 0,68 deus finance (DEUS) 7d chart
781
$0,242265
-2.4% 11.3% 58.8% $363.097 $18.719.320 $101.915.005 0,18 gelato (GEL) 7d chart
812
$0,029072999239
2.8% 6.1% -24.8% $165.556 $17.047.909 - - retreeb (TREEB) 7d chart
814
$0,992734
0.1% -0.5% -0.4% $662.857 $16.909.794 - - tor (TOR) 7d chart
819
$0,034085877210
-0.2% 23.5% 86.0% $479.851 $16.508.836 $16.971.744 0,97 raini ($RAINI) 7d chart
827
$0,019716132159
-0.2% 2.0% 2.4% $899,97 $16.020.829 $19.716.132 0,81 tetu (TETU) 7d chart
835
$0,313940
-3.7% 23.9% 70.3% $778.366 $15.803.951 $31.296.224 0,50 scallop (SCLP) 7d chart
839
$0,152330
6.9% 25.5% 46.1% $1.417.116 $15.663.010 $60.354.423 0,26 oath (OATH) 7d chart
851
$0,019410725530
2.2% 9.2% 0.7% $178.143 $15.148.213 $19.395.818 0,78 geist finance (GEIST) 7d chart
866
$0,028810326002
0.3% 12.2% 30.0% $5.756.453 $14.532.673 $28.810.326 0,50 openocean (OOE) 7d chart
882
$0,000191328932
0.2% -0.2% -8.0% $23.868,62 $13.685.231 $13.701.712 1,00 everrise (RISE) 7d chart
885
$0,636028
3.5% 12.2% 10.8% $16.347,14 $13.619.607 - - stader sftmx (SFTMX) 7d chart
965
$0,004602755699
0.1% 5.2% -7.1% $423.530 $10.793.627 $46.046.807 0,23 magiccraft (MCRT) 7d chart
983
$13,17
0.1% 2.8% 5.6% $1.019.874 $10.109.473 $118.696.819 0,09 cream (CREAM) 7d chart
987
$0,942604
0.0% 0.7% 17.3% $293.382 $9.939.912 $93.790.311 0,11 premia (PREMIA) 7d chart
993
$0,073476611034
3.9% 12.2% -1.1% $272.890 $9.802.220 $18.171.290 0,54 beethoven x (BEETS) 7d chart
996
$0,019278640815
-0.0% 1.2% -0.6% $17.352,48 $9.733.707 - - mimo governance (MIMO) 7d chart
1043
$3,48
-0.0% -0.7% -0.4% $198.425 $8.448.313 - - hector network (HEC) 7d chart
1047
$0,005823648473
-0.7% 0.3% -1.9% $25.729,76 $8.385.554 - - banano (BAN) 7d chart
1089
$0,000001437847
-4.3% -11.2% 61.1% $357.786 $7.557.790 $15.115.579 0,50 kenshi (KENSHI) 7d chart
1105
$0,027369228515
4.3% 16.7% 38.4% $105.927 $7.265.632 $12.315.629 0,59 paint swap (BRUSH) 7d chart
1120
$0,022357836795
3.3% 11.0% -3.1% $138.804 $6.831.137 $6.831.137 1,00 tomb (TOMB) 7d chart
1145
$1,84
5.4% 14.3% 7.4% $109.428 $6.620.042 - - liquiddriver (LQDR) 7d chart
1174
$0,450318
2.1% 6.0% 16.6% $111.869 $5.984.830 - - popsicle finance (ICE) 7d chart
1245
$0,003355556110
-0.4% -2.9% 22.8% $35.561,51 $5.051.569 $6.629.006 0,76 atari (ATRI) 7d chart
1274
$0,027483957770
0.0% 9.4% -12.5% $68.796,98 $4.816.764 - - vivid labs (VID) 7d chart
1310
$0,003460536994
2.3% 11.6% 6.2% $110.332 $4.473.764 $6.859.857 0,65 wigoswap (WIGO) 7d chart
1318
$0,390216
0.3% 2.2% 0.8% $5.536,01 $4.377.446 $4.855.639 0,90 rari governance (RGT) 7d chart
1362
$0,084826041781
1.5% 9.3% 0.7% $202.701 $4.022.862 $8.403.274 0,48 tarot (TAROT) 7d chart
1367
$0,000718290484
-1.7% 17.5% 56.7% $287.019 $3.994.163 $4.096.344 0,98 dsla protocol (DSLA) 7d chart
1378
$101,05
3.0% 4.4% -13.3% $56.832,69 $3.931.684 $7.033.843 0,56 tomb shares (TSHARE) 7d chart
1388
$0,544208
6.4% 9.2% 0.2% $36.622,15 $3.865.774 $5.435.077 0,71 kalm (KALM) 7d chart
1404
$0,010300762307
-2.7%