Tiền ảo Hệ sinh thái Cosmos hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Hiển thị xu hướng

Xem tất cả các token và tiền mã hóa được sử dụng trong Hệ sinh thái Cosmos dưới đây.

Hiển thị xu hướng
Hiển thị định giá pha loãng hoàn toàn
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
23
$10,02
0.8% -7.0% -6.7% $122.929.906 $2.929.593.123 - - cosmos hub (ATOM) 7d chart
37
$0,058485822150
0.3% -3.9% -3.5% $13.754.116 $1.522.845.277 - - cronos (CRO) 7d chart
74
$7,14
0.5% -8.6% -3.9% $69.368.326 $571.526.401 $714.358.395 0,80 injective (INJ) 7d chart
77
$1,01
2.7% 0.5% -10.7% $60.535.073 $558.840.903 - - kava (KAVA) 7d chart
78
$0,000092658236
0.9% -16.5% 6.2% $231.118.947 $543.242.880 $635.172.634 0,86 terra (LUNC) 7d chart
108
$1,08
0.4% -8.1% -7.3% $51.032.733 $326.041.924 $542.137.205 0,60 thorchain (RUNE) 7d chart
110
$0,537581
0.2% -7.6% -7.2% $14.330.407 $318.568.754 $537.841.049 0,59 osmosis (OSMO) 7d chart
121
$16,03
-0.1% -2.9% -4.3% $636.174 $286.597.272 $337.220.868 0,85 okt chain (OKT) 7d chart
135
$0,242181
1.5% -10.9% -7.2% $63.183.748 $252.632.040 $279.151.426 0,90 fetch.ai (FET) 7d chart
170
$0,023760240840
0.6% -8.9% -11.0% $24.937.160 $194.037.983 $237.707.184 0,82 ankr network (ANKR) 7d chart
183
$1,29
0.5% -10.6% -11.2% $14.390.360 $162.891.509 $174.241.200 0,93 band protocol (BAND) 7d chart
193
$0,659297
1.2% -11.8% -12.7% $10.830.466 $154.481.885 $658.708.384 0,23 kadena (KDA) 7d chart
210
$3,34
0.8% -6.4% -6.9% $10.962.714 $133.558.829 $150.454.963 0,89 aragon (ANT) 7d chart
218
$0,602819
0.8% -8.9% 8.5% $2.396.435 $128.653.750 $233.855.815 0,55 akash network (AKT) 7d chart
230
$0,419911
-0.2% -3.4% -9.7% $3.060.145 $118.543.131 $447.832.843 0,26 axelar (AXL) 7d chart
261
$0,209947
0.1% -8.2% 3.0% $909.481 $98.837.226 $209.808.250 0,47 nym (NYM) 7d chart
276
$1,07
-0.2% -9.4% -12.0% $103.366 $91.445.066 $107.330.202 0,85 stride (STRD) 7d chart
289
$0,012444267555
0.6% -3.8% -7.0% $1.172.845 $85.592.813 $125.279.841 0,68 medibloc (MED) 7d chart
311
$0,142571
-0.2% -10.9% -16.7% $603.572 $78.127.302 $178.660.645 0,44 agoric (BLD) 7d chart
326
$0,344549
0.7% -11.5% -23.3% $2.226.963 $72.806.664 - - secret (SCRT) 7d chart
362
$0,687123
0.4% -4.5% -7.0% $3.489.308 $63.140.274 - - shentu (CTK) 7d chart
374
$0,115609
1.2% -12.3% -19.0% $900.673 $60.005.019 $115.721.060 0,52 evmos (EVMOS) 7d chart
459
$0,542371
0.8% -5.5% -6.1% $1.646.888 $40.398.486 - - dawn protocol (DAWN) 7d chart
476
$0,020918423994
-0.1% 0.0% -0.4% $260.059 $37.646.414 - - bytom (BTM) 7d chart
477
$0,024257862557
0.6% -15.0% -27.3% $2.635.376 $37.109.517 - - irisnet (IRIS) 7d chart
481
$0,044227064114
0.2% -12.0% -11.8% $103.581 $36.933.027 - - loom network (old) (LOOMOLD) 7d chart
520
$0,047192773039
-1.5% -9.9% -7.4% $10.489.350 $33.183.687 - - firmachain (FCT) 7d chart
560
$0,142322
0.3% -9.2% -13.1% $38.117,68 $29.702.145 $71.257.658 0,42 sommelier (SOMM) 7d chart
583
$0,167737
0.2% -7.6% -3.2% $436.797 $28.053.299 $67.835.063 0,41 persistence (XPRT) 7d chart
592
$0,355652
0.3% -7.4% -17.9% $102.407 $27.087.638 $66.038.416 0,41 juno (JUNO) 7d chart
628
$0,005334970535
-1.0% -6.3% -8.2% $688.259 $23.625.887 $63.510.604 0,37 umee (UMEE) 7d chart
645
$0,057709455909
0.6% -13.2% -9.9% $3.438.684 $22.580.000 - - bluzelle (BLZ) 7d chart
690
$0,043882706696
0.3% -3.3% -4.7% $3.131,81 $20.023.761 - - ki (XKI) 7d chart
742
$0,130707
0.6% -10.3% -15.6% $1.572.025 $17.607.330 $26.125.250 0,67 kava lend (HARD) 7d chart
753
$0,013534418485
0.0% -10.9% -16.5% $52.444,18 $17.274.892 $54.136.846 0,32 stargaze (STARS) 7d chart
775
$3,05
0.6% -9.3% -22.1% $851.058 $16.442.315 $60.357.301 0,27 oraichain (ORAI) 7d chart
794
$0,084763295916
0.4% -4.3% -5.5% $127.102 $15.788.069 $42.342.713 0,37 aleph.im (ALEPH) 7d chart
803
$0,092589959945
0.1% -0.3% -1.2% $333.712 $15.354.103 $18.474.526 0,83 math (MATH) 7d chart
849
$0,002456687870
0.2% -13.3% 26.8% $882.873 $13.746.048 $24.551.134 0,56 cudos (CUDOS) 7d chart
865
$607,40
0.4% -11.3% -18.4% $24.211,06 $12.960.434 $12.960.434 1,00 ion (ION) 7d chart
908
$0,074088028926
0.6% -3.3% -13.4% $8.211,24 $11.004.912 - - regen (REGEN) 7d chart
914
$0,042714069616
-0.4% -8.4% -20.8% $253.333 $10.910.920 - - cheqd network (CHEQ) 7d chart
959
$0,041307991401
0.4% 2.6% -6.3% $96.581,25 $9.634.967 $45.258.603 0,21 astroport (ASTRO) 7d chart
980
$0,005209351863
0.3% -9.3% -12.3% $12.834,46 $8.965.789 $11.255.011 0,80 carbon protocol (SWTH) 7d chart
1110
$0,000467515575
-0.5% -4.4% -9.1% $109.598 $6.463.438 - - sentinel (DVPN) 7d chart
1111
$0,070754849214
0.3% -8.3% -5.4% $29.498,26 $6.428.625 $70.827.867 0,09 mars protocol (MARS) 7d chart
1153
$0,058580395657
0.1% -2.2% -6.1% $56.012,34 $5.679.278 $58.626.691 0,10 aura network (AURA) 7d chart
1214
$0,030235378591
-0.9% -11.7% -17.9% $1.022.493 $4.718.668 $11.205.136 0,42 mirror protocol (MIR) 7d chart
1258
$0,038031135434
0.3% -8.1% -6.2% $13.673,35 $4.316.255 $7.603.630 0,57 comdex (CMDX) 7d chart
1303
$0,002113361056
0.8% -10.1% -25.6% $224.899 $3.937.703 - - lambda (LAMB) 7d chart
1330
$0,000042396880
0.4% -10.0% -12.8% $12.223,69 $3.684.343 $4.421.356 0,83 chihuahua chain (HUAHUA) 7d chart
1353
$0,010085692795
-3.3% -5.5% 32.7% $3.292.253 $3.534.399 $10.087.062 0,35 anchor protocol (ANC) 7d chart
1454
$0,008154333857
- - - - $2.897.764 $8.154.334 - foam (FOAM) 7d chart
1561
$0,058573149975
0.1% -3.8% -5.7% $18.739,94 $2.376.808 - - aura network [old] (AURA) 7d chart
1610
$0,003597259277
0.7% -5.9% -15.5% $5.070,08 $2.170.139 $21.603.099 0,10 assetmantle (MNTL) 7d chart
1649
$0,003538566237
0.5% -10.0% -14.5% $18.274,45 $2.019.958 $9.009.983 0,22 graviton (GRAV) 7d chart
1660
$0,004543696026
0.2% -5.2% -15.7% $321.341 $1.969.080 - - oneledger (OLT) 7d chart
1676
$0,001482709118
0.4% -6.7% 6.0% $857,11 $1.894.518 - - likecoin (LIKE) 7d chart
1695
$0,020934557823
0.8% -2.8% -6.9% $751,60 $1.814.676 $3.141.751 0,58 ixo (IXO) 7d chart
1721
$0,018402055511
0.7% -6.9% -11.2% $2.038,68 $1.737.896 - - bitsong (BTSG) 7d chart
1729
$0,023250357017
0.7% -8.2% -7.2% $866,84 $1.704.060 $11.629.109 0,15 desmos (DSM) 7d chart
1864
$0,000659352781
- - - - $1.318.686 - - sentinel [old] (DVPN) 7d chart
1948
$0,013091054516
0.2% -1.3% -5.6% $94.783,64 $1.098.878 - - e-money (NGM) 7d chart
1956
$0,031718888808
0.0% -0.6% -2.1% $311.260 $1.080.714 - - kira network (KEX) 7d chart
2221
$0,004743867703
0.3% -8.7% -20.7% $1.050,23 $641.027 - - starname (IOV) 7d chart
2306
$0,019372842106
0.4% -0.3% -2.8% $297,78 $536.456 $2.910.008 0,18 odin protocol (ODIN) 7d chart
2390
$0,004201768450
0.1% -1.9% -9.0% $166.319 $455.649 $4.189.201 0,11 decentr (DEC) 7d chart
2633
$0,000111470748
-14.0% -37.1% -46.6% $31.373,64 $285.702 $340.996 0,84 sifchain (EROWAN) 7d chart
2704
$0,000021629862
-0.1% -5.5% -1.8% $194.703 $242.487 - - data (DTA) 7d chart
2810
$0,010169805817
0.4% -7.2% -9.7% $0,891559 $191.313 - - vidulum (VDL) 7d chart
2932
$0,000014212785
-0.1% -7.2% -13.4% $9.368,38 $142.145 - - hashgard (GARD) 7d chart
2971
$0,000070498689
0.3% -10.7% -9.5% $76,94 $128.708 - - centaur (CNTR) 7d chart
3032
$0,276605
0.8% 0.7% -7.7% $0,185949 $111.267 - - microtick (TICK) 7d chart
3142
$0,000169672804
0.0% -6.8% -6.6% $34,07 $84.836,40 - - zebi (ZCO) 7d chart
3225
$0,000347047313
0.1% -6.9% 2.1% $654,61 $65.523,28 $347.405 0,19 arable protocol (ACRE) 7d chart
$0,011537937453
0.6% -7.1% -7.4% $635,71 - - - bitcanna (BCNA) 7d chart
$7,56
0.0% 2.5% 13.7% $103.138 - - - ndau (NDAU) 7d chart
$0,993331
1.5% -38.3% -42.9% $652.047 - - - wrapped kava (WKAVA) 7d chart
$0,000849838423
0.3% -6.1% -9.0% $206,26 - - - bidao (BID) 7d chart
$0,045432426928
0.3% -8.9% -6.8% $11.157.980 - - - loom network (new) (LOOM) 7d chart
$15,26
0.8% -7.1% -10.3% $2.053,40 - $2.001.451 - posthuman (PHMN) 7d chart
$0,000006071847
-0.2% 34.9% 32.3% $1.433,19 - $30.520,23 - meme network (MEME) 7d chart
$0,128562
0.3% -8.2% -4.7% $29.149,12 - $26.973.081 - unification (FUND) 7d chart
$0,205485
0.3% -4.3% -35.7% $72,58 - - - atomic wallet coin (AWC) 7d chart

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Đọc các bài viết và hướng dẫn đơn giản dành cho người mới bắt đầu.
Tìm hiểu về tiền mã hóa

Bạn cần trợ giúp?
Tìm câu trả lời bạn cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm trợ giúp


coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng