Tiền ảo: 14.812
Sàn giao dịch: 1.138
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,484T $ 0.3%
Lưu lượng 24 giờ: 81,651B $
Gas: 4 GWEI
Không quảng cáo
Danh mục đầu tư
Thêm vào danh mục đầu tư mới

Tiền ảo Hệ sinh thái Cosmos hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Xem tất cả các token và tiền mã hóa được sử dụng trong Hệ sinh thái Cosmos dưới đây.
Điểm nổi bật
# Tiền ảo Giá 1g 24g 7ng 30 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
7 USDC
USDC
USDC
Mua
$0,9999 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $5.912.788.672 $32.665.202.434 $32.665.260.506 1.0 usdc (USDC) 7d chart
16 LINK
Chainlink
LINK
Mua
$14,24 0.1% 1.1% 6.3% 15.0% $321.832.544 $8.358.915.226 $14.237.635.214 0.59 chainlink (LINK) 7d chart
25 DAI
Dai
DAI
Mua
$0,9992 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% $463.169.996 $5.182.937.254 $5.182.937.254 1.0 dai (DAI) 7d chart
27 FET
Fetch.ai
FET
$1,62 2.0% 3.9% 2.3% 35.6% $564.893.111 $4.079.307.604 $4.256.548.313 0.96 fetch.ai (FET) 7d chart
38 ATOM
Cosmos Hub
ATOM
Mua
$6,86 0.5% 0.8% 7.5% 21.7% $181.816.447 $2.681.602.080 $2.683.260.819 1.0 cosmos hub (ATOM) 7d chart
42 CRO
Cronos
CRO
Mua
$0,09413 0.5% 0.0% 6.3% 26.5% $10.254.167 $2.526.005.801 $2.824.846.141 0.89 cronos (CRO) 7d chart
54 INJ
Injective
INJ
Mua
$20,77 0.9% 1.9% 27.6% 24.9% $196.850.295 $2.019.484.979 $2.078.681.198 0.97 injective (INJ) 7d chart
66 RUNE
THORChain
RUNE
$4,31 1.1% 3.5% 9.4% 36.8% $215.921.192 $1.446.792.280 $1.779.887.961 0.81 thorchain (RUNE) 7d chart
72 TIA
Celestia
TIA
Mua
$6,42 1.1% 2.8% 18.3% 33.5% $70.716.492 $1.234.580.848 $6.754.543.651 0.18 celestia (TIA) 7d chart
77 SEI
Sei
SEI
$0,3650 1.6% 1.4% 16.7% 35.5% $96.539.257 $1.106.670.272 $3.628.427.120 0.31 sei (SEI) 7d chart
93 DYDX
dYdX
DYDX
$1,43 1.5% 1.5% 10.9% 32.5% $23.300.326 $851.864.416 $1.100.364.345 0.77 dydx (DYDX) 7d chart
107 AKT
Akash Network
AKT
$3,10 0.6% 2.1% 1.6% 46.3% $13.516.970 $749.500.355 $752.926.114 1.0 akash network (AKT) 7d chart
132 OM
MANTRA
OM
$0,7150 0.9% 5.1% 16.2% 2.1% $13.630.429 $590.205.503 $635.431.472 0.93 mantra (OM) 7d chart
141 AIOZ
AIOZ Network
AIOZ
$0,4744 0.1% 4.8% 18.9% 44.8% $7.400.961 $518.763.268 $523.564.706 0.99 aioz network (AIOZ) 7d chart
142 KAVA
Kava
KAVA
Mua
$0,4697 1.5% 0.5% 16.7% 32.2% $8.937.759 $509.170.882 $509.170.882 1.0 kava (KAVA) 7d chart
143 LUNC
Terra
LUNC
$0,00009152 1.3% 0.2% 6.5% 16.9% $19.182.896 $501.751.531 $618.680.283 0.81 terra (LUNC) 7d chart
159 AXL
Axelar
AXL
$0,6133 3.1% 5.4% 15.6% 37.5% $21.007.947 $427.262.224 $708.275.606 0.6 axelar (AXL) 7d chart
176 OSMO
Osmosis
OSMO
$0,5652 0.5% 0.4% 5.9% 36.7% $14.107.302 $377.039.249 $564.134.517 0.67 osmosis (OSMO) 7d chart
184 ANT
Aragon
ANT
$8,88 0.3% 1.8% 1.0% 8.1% $5.281.136 $355.905.724 $383.822.139 0.93 aragon (ANT) 7d chart
196 ANKR
Ankr Network
ANKR
Mua
$0,03205 1.1% 2.0% 14.0% 30.9% $11.039.985 $320.773.121 $320.773.121 1.0 ankr network (ANKR) 7d chart
204 LUNA
Terra
LUNA
Mua
$0,4387 1.1% 0.9% 15.4% 27.5% $23.113.082 $301.231.522 $472.448.080 0.64 terra (LUNA) 7d chart
207 DYM
Dymension
DYM
$1,65 2.2% 1.6% 22.3% 41.0% $14.624.194 $293.906.936 $1.647.755.781 0.18 dymension (DYM) 7d chart
268 OKT
OKT Chain
OKT
$11,46 1.1% 0.3% 10.6% 18.4% $618.001 $204.443.415 $204.440.889 1.0 okt chain (OKT) 7d chart
283 NTRN
Neutron
NTRN
$0,5112 0.3% 4.3% 9.4% 29.0% $2.717.156 $184.451.499 $511.242.095 0.36 neutron (NTRN) 7d chart
301 BAND
Band Protocol
BAND
$1,14 1.0% 1.0% 16.8% 29.4% $8.749.315 $164.449.426 $169.494.997 0.97 band protocol (BAND) 7d chart
314 ORAI
Oraichain
ORAI
$9,39 0.5% 2.1% 21.9% 43.0% $2.397.671 $151.561.967 $168.446.120 0.9 oraichain (ORAI) 7d chart
327 KUJI
Kujira
KUJI
$1,14 0.1% 1.1% 9.3% 33.4% $529.780 $138.428.055 $138.457.719 1.0 kujira (KUJI) 7d chart
364 STRD
Stride
STRD
$1,34 0.2% 6.5% 25.0% 22.1% $123.328 $121.349.199 $121.349.199 1.0 stride (STRD) 7d chart
371 ZIG
Zignaly
ZIG
$0,08352 0.7% 2.3% 7.5% 24.0% $2.704.446 $118.683.105 $164.125.555 0.72 zignaly (ZIG) 7d chart
380 BLZ
Bluzelle
BLZ
$0,2678 1.2% 3.0% 7.3% 10.9% $5.042.928 $115.099.223 $133.617.537 0.86 bluzelle (BLZ) 7d chart
406 NYM
Nym
NYM
$0,1317 0.1% 2.0% 5.2% 23.2% $1.331.263 $104.415.437 $131.740.045 0.79 nym (NYM) 7d chart
411 CTK
Shentu
CTK
$0,7658 1.7% 8.3% 10.2% 7.5% $4.766.177 $103.581.032 $103.633.566 1.0 shentu (CTK) 7d chart
453 CUDOS
Cudos
CUDOS
$0,01275 0.2% 2.5% 12.9% 19.7% $406.098 $90.404.901 $117.745.835 0.77 cudos (CUDOS) 7d chart
483 SCRT
Secret
SCRT
$0,3056 1.0% 1.3% 5.3% 23.3% $1.507.234 $82.631.490 $90.599.087 0.91 secret (SCRT) 7d chart
519 MED
Medibloc
MED
$0,007885 0.7% 0.7% 19.9% 37.5% $801.012 $71.267.341 $77.535.736 0.92 medibloc (MED) 7d chart
531 LOOM
Loom Network (NEW)
LOOM
$0,05612 1.2% 0.1% 18.5% 37.4% $3.117.441 $68.711.195 $72.961.429 0.94 loom network (new) (LOOM) 7d chart
538 HEART
Humans.ai
HEART
$0,01195 0.3% 0.9% 17.8% 48.9% $294.329 $66.641.133 $93.204.382 0.72 humans.ai (HEART) 7d chart
571 BLD
Agoric
BLD
$0,09110 0.4% 1.0% 0.9% 14.8% $225.424 $60.072.780 $97.777.507 0.61 agoric (BLD) 7d chart
575 XPLA
XPLA
XPLA
$0,1004 0.1% 0.7% 21.9% 30.3% $133.876 $59.319.915 $200.941.714 0.3 xpla (XPLA) 7d chart
577 CANTO
CANTO
CANTO
$0,09768 0.1% 2.2% 21.5% 48.9% $4.596.873 $59.201.252 $97.728.316 0.61 canto (CANTO) 7d chart
583 PSTAKE
pSTAKE Finance
PSTAKE
$0,1234 1.3% 5.0% 9.7% 33.3% $2.033.859 $57.882.909 $61.723.481 0.94 pstake finance (PSTAKE) 7d chart
593 MATH
MATH
MATH
$0,3224 1.4% 7.0% 13.6% 23.7% $845.192 $56.813.065 $64.469.980 0.88 math (MATH) 7d chart
651 LOOMOLD
Loom Network (OLD)
LOOMOLD
$0,05608 0.7% 0.2% 18.8% 37.3% $373.344 $46.764.895 $56.078.761 0.83 loom network (old) (LOOMOLD) 7d chart
667 ALEPH
Aleph.im
ALEPH
$0,2377 0.3% 2.3% 14.2% 40.2% $807.877 $44.290.206 $118.783.846 0.37 aleph.im (ALEPH) 7d chart
679 XPRT
Persistence One
XPRT
$0,2068 0.6% 1.6% 2.3% 19.6% $297.635 $42.774.726 $42.898.430 1.0 persistence one (XPRT) 7d chart
711 QSR
Quasar
QSR
$0,06793 0.2% 2.4% 4.5% 54.7% $9.183,68 $38.846.942 $43.554.193 0.89 quasar (QSR) 7d chart
799 STARS
Stargaze
STARS
$0,01180 1.0% 7.8% 15.2% 39.1% $253.743 $32.672.271 $39.126.307 0.84 stargaze (STARS) 7d chart
800 CHEQ
CHEQD Network
CHEQ
$0,04404 0.2% 0.8% 14.4% 24.5% $37.125,72 $32.633.652 $50.519.630 0.65 cheqd network (CHEQ) 7d chart
818 IRIS
IRISnet
IRIS
$0,01969 0.7% 3.2% 11.7% 24.0% $2.031.646 $31.571.753 $39.224.876 0.8 irisnet (IRIS) 7d chart
848 FCT
Firmachain
FCT
$0,03384 1.2% 0.7% 21.8% 38.8% $543.654 $29.281.095 $29.558.712 0.99 firmachain (FCT) 7d chart
846 STATOM
Stride Staked Atom
STATOM
$9,35 0.5% 0.7% 7.0% 20.4% $210.245 $29.204.097 $29.204.097 1.0 stride staked atom (STATOM) 7d chart
898 KYVE
KYVE Network
KYVE
$0,04273 0.0% 0.1% 8.9% 20.7% $56.060,59 $25.765.403 $47.779.888 0.54 kyve network (KYVE) 7d chart
905 JKL
Jackal Protocol
JKL
$0,2466 0.2% 2.5% 6.3% 35.9% $42.938,41 $25.362.127 $36.811.567 0.69 jackal protocol (JKL) 7d chart
936 ASTRO
Astroport
ASTRO
$0,05548 1.6% 0.8% 11.1% 27.1% $8.184,22 $23.861.999 $61.956.237 0.39 astroport (ASTRO) 7d chart
989 ARCH
Archway
ARCH
$0,06361 2.1% 3.5% 13.3% 39.8% $21.921,53 $20.982.566 $70.167.935 0.3 archway (ARCH) 7d chart
1000 HARD
Kava Lend
HARD
$0,1525 0.5% 2.7% 8.2% 23.4% $1.201.031 $20.574.222 $30.527.439 0.67 kava lend (HARD) 7d chart
1067 BTM
Bytom
BTM
$0,01006 0.4% 0.1% 2.1% 17.4% $348.917 $18.058.028 $21.060.044 0.86 bytom (BTM) 7d chart
1071 MARS
Mars Protocol
MARS
$0,05719 0.0% 0.0% 12.5% 27.9% $11.963,87 $17.856.620 $40.057.309 0.45 mars protocol (MARS) 7d chart
1123 EVMOS
Evmos
EVMOS
$0,03093 0.9% 12.6% 17.6% 39.8% $1.016.306 $15.846.126 $31.234.826 0.51 evmos (EVMOS) 7d chart
1147 DVPN
Sentinel
DVPN
$0,0008330 0.0% 9.9% 19.1% 41.4% $294.291 $15.459.364 $23.359.584 0.66 sentinel (DVPN) 7d chart
1187 STOSMO
Stride Staked Osmo
STOSMO
$0,6966 0.1% 1.0% 5.9% 36.3% $92.421,01 $14.156.873 $14.156.873 1.0 stride staked osmo (STOSMO) 7d chart
1233 PASG
Passage
PASG
$0,01486 0.4% 5.7% 0.1% 45.2% $52.153,54 $13.008.036 $18.648.309 0.7 passage (PASG) 7d chart
1303 KEX
KIRA Network
KEX
$0,05142 0.3% 0.1% 7.6% 21.5% $274.416 $11.796.043 $15.798.272 0.75 kira network (KEX) 7d chart
1284 MNTA
MantaDAO
MNTA
$0,2070 0.4% 1.9% 5.0% 29.6% $59.795,48 $11.771.043 $20.695.817 0.57 mantadao (MNTA) 7d chart
1291 JUNO
JUNO
JUNO
$0,1460 0.1% 1.7% 1.6% 21.5% $52.614,07 $11.620.642 $15.438.890 0.75 juno (JUNO) 7d chart
1298 FOAM
FOAM
FOAM
$0,03263 0.3% 11.6% 3.6% 24.2% $66.620,99 $11.597.071 $32.634.256 0.36 foam (FOAM) 7d chart
1309 NOM
Onomy Protocol
NOM
$0,1127 0.3% 6.1% 12.7% 12.4% $105.123 $11.267.893 $18.526.825 0.61 onomy protocol (NOM) 7d chart
1310 SOMM
Sommelier
SOMM
$0,03840 0.1% 2.4% 18.7% 57.0% $53.931,32 $11.264.233 $19.197.029 0.59 sommelier (SOMM) 7d chart
1401 PICA
Picasso
PICA
$0,001824 0.2% 6.5% 25.8% 56.4% $91.060,05 $9.821.685 $18.244.457 0.54 picasso (PICA) 7d chart
1471 HUAHUA
Chihuahua Chain
HUAHUA
$0,00007896 0.0% 2.0% 10.3% 37.2% $155.057 $8.462.344 $9.051.919 0.93 chihuahua chain (HUAHUA) 7d chart
1486 NLS
Nolus
NLS
$0,03030 0.0% 0.8% 9.8% 15.3% $335.848 $8.277.485 $26.620.973 0.31 nolus (NLS) 7d chart
1493 AURA
Aura Network
AURA
$0,02459 0.2% 1.9% 3.1% 28.8% $182.078 $8.222.682 $24.564.286 0.33 aura network (AURA) 7d chart
1504 UX
UX Chain
UX
$0,001813 1.2% 1.2% 0.2% 31.4% $85.984,15 $8.045.176 $22.306.873 0.36 ux chain (UX) 7d chart
1509 BOOT
Bostrom
BOOT
$0.071334 0.1% 2.8% 12.6% 40.2% $5.392,71 $8.027.872 $16.080.423 0.5 bostrom (BOOT) 7d chart
1514 SWTH
Carbon Protocol
SWTH
$0,004621 0.3% 0.7% 5.2% 14.6% $36.043,66 $7.930.171 $9.954.969 0.8 carbon protocol (SWTH) 7d chart
1537 LAMB
Lambda
LAMB
$0,004133 0.5% 1.3% 2.0% 31.0% $1.379.338 $7.698.086 $24.817.711 0.31 lambda (LAMB) 7d chart
1583 USK
USK
USK
$0,9880 1.0% 0.5% 0.7% 0.8% $237.698 $6.901.839 $6.901.839 1.0 usk (USK) 7d chart
1656 WHALE
White Whale
WHALE
$0,01260 0.2% 0.2% 9.8% 34.1% $29.418,89 $5.999.058 $7.599.817 0.79 white whale (WHALE) 7d chart
1685 SHD
Shade Protocol
SHD
$1,98 0.5% 2.2% 14.1% 36.8% $56.893,19 $5.713.009 $19.788.740 0.29 shade protocol (SHD) 7d chart
1733 IXO
IXO
IXO
$0,06078 0.5% 5.1% 20.8% 32.9% $2.048,50 $5.255.461 $7.659.361 0.69 ixo (IXO) 7d chart
1830 MIR
Mirror Protocol
MIR
$0,02788 0.3% 0.6% 10.9% 38.4% $209.234 $4.350.558 $10.331.009 0.42 mirror protocol (MIR) 7d chart
1836 SILK
Silk
SILK
$1,13 0.2% 0.4% 1.1% 1.0% $196.668 $4.320.403 $4.319.271 1.0 silk (SILK) 7d chart
1851 ION
Ion
ION
$197,91 0.5% 2.3% 1.2% 30.9% $1.640,04 $4.213.278 $4.213.278 1.0 ion (ION) 7d chart
1855 REGEN
Regen
REGEN
$0,02850 1.2% 11.3% 23.0% 50.8% $5.311,71 $4.182.069 $4.182.069 1.0 regen (REGEN) 7d chart
1860 ANC
Anchor Protocol
ANC
$0,01186 0.0% 0.5% 2.0% 20.6% $74.946,16 $4.155.958 $11.860.971 0.35 anchor protocol (ANC) 7d chart
2042 NSTK
Unstake
NSTK
$0,04785 0.2% 0.8% 8.1% 34.1% $1.182,67 $3.110.184 $3.110.184 1.0 unstake (NSTK) 7d chart
2064 KIRA
Kira the Injective Cat
KIRA
$0,00004350 0.0% 5.9% 39.2% 41.6% $15.026,31 $3.001.285 $3.001.285 1.0 kira the injective cat (KIRA) 7d chart
2113 ECLIP
Eclipse Fi
ECLIP
$0,06348 0.3% 2.9% 14.4% 54.0% $23.943,44 $2.704.481 $19.046.014 0.14 eclipse fi (ECLIP) 7d chart
2110 CMDX
COMDEX
CMDX
$0,01517 0.4% 10.8% 16.5% 40.4% $11.728,99 $2.690.395 $2.927.122 0.92 comdex (CMDX) 7d chart
2212 PLQ
Planq
PLQ
$0,02205 0.3% 1.1% 7.2% 28.9% $44.665,78 $2.299.949 $2.944.113 0.78 planq (PLQ) 7d chart
2258 DVPN
Sentinel [OLD]
DVPN
$0,001074 - - - - $0,06443 $2.147.507 $2.147.507 1.0 sentinel [old] (DVPN) 7d chart
2351 AURA
Aura Network [OLD]
AURA
$0,04625 1.8% 1.4% 0.8% 3.8% $36,98 $1.845.322 $18.780.465 0.1 aura network [old] (AURA) 7d chart
2391 XKI
KI
XKI
$0,003149 0.4% 0.8% 5.7% 76.2% $66,95 $1.740.287 $2.978.989 0.58 ki (XKI) 7d chart
2526 LIKE
LikeCoin
LIKE
$0,001015 0.0% 0.6% 3.2% 26.0% $143,77 $1.419.670 $2.028.692 0.7 likecoin (LIKE) 7d chart
2529 IST
Inter Stable Token
IST
$1,00 0.2% 0.1% 0.3% 0.1% $44.721,28 $1.406.924 $1.406.924 1.0 inter stable token (IST) 7d chart
2598 LVN
Levana
LVN
$0,03303 0.4% 8.3% 20.0% 45.0% $2.490.095 $1.263.461 $33.046.335 0.04 levana (LVN) 7d chart
2612 BTSG
BitSong
BTSG
$0,01029 0.2% 1.1% 4.6% 12.9% $2.145,36 $1.240.068 $1.254.201 0.99 bitsong (BTSG) 7d chart
2637 MNTL
AssetMantle
MNTL
$0,0008148 0.5% 2.5% 16.8% 26.5% $95.668,60 $1.214.605 $1.229.552 0.99 assetmantle (MNTL) 7d chart
2664 TORI
Teritori
TORI
$0,003899 0.4% 5.2% 19.9% 48.3% $1.719,52 $1.161.437 $2.293.532 0.51 teritori (TORI) 7d chart
2724 OLT
OneLedger
OLT
$0,002391 0.0% 13.6% 9.0% 17.0% $161.823 $1.038.744 $2.390.104 0.43 oneledger (OLT) 7d chart
Hiển thị 1 đến 100 trong số 161 kết quả
Hàng
Danh mục đầu tư mới
Biểu tượng và tên
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.
Tải ứng dụng CoinGecko.
Quét mã QR này để tải ứng dụng ngay App QR Code Hoặc truy cập trên các cửa hàng ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng