Tiền ảo Hệ sinh thái Arbitrum hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Hiển thị xu hướng

Xem tất cả các token và tiền mã hóa được sử dụng trong Hệ sinh thái Arbitrum dưới đây.

Hiển thị xu hướng
Hiển thị định giá pha loãng hoàn toàn
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
3
$0,999331
-0.0% -0.1% -0.2% $9.278.075.874 $83.224.350.141 $83.224.350.141 1,00 tether (USDT) 7d chart
6
$0,999683
-0.0% -0.1% -0.0% $3.450.889.205 $25.627.526.066 $25.627.647.450 1,00 usdc (USDC) 7d chart
17
$26.215,10
-0.1% -0.3% -4.0% $47.177.079 $4.270.902.265 $4.270.902.265 1,00 wrapped bitcoin (WBTC) 7d chart
19
$7,27
-0.7% -3.3% 4.7% $234.271.122 $4.052.641.570 $7.277.797.934 0,56 chainlink (LINK) 7d chart
20
$0,999691
0.0% -0.0% -0.1% $68.603.089 $3.813.183.791 $3.813.183.791 1,00 dai (DAI) 7d chart
21
$0,998489
-0.1% -0.0% -0.2% $139.451.092 $3.454.104.509 $3.454.104.509 1,00 trueusd (TUSD) 7d chart
23
$4,30
0.6% -0.0% -2.6% $59.557.617 $3.242.343.153 $4.301.521.007 0,75 uniswap (UNI) 7d chart
35
$1,46
-0.2% -1.0% -7.8% $22.284.024 $1.303.320.177 $1.464.001.071 0,89 lido dao (LDO) 7d chart
36
$1.422,49
-0.3% 7.2% 9.9% $129.755.086 $1.284.793.241 $1.433.421.547 0,90 maker (MKR) 7d chart
41
$0,822873
-0.7% 0.5% -5.1% $70.978.828 $1.050.535.989 $8.239.497.955 0,13 arbitrum (ARB) 7d chart
45
$1.728,09
0.0% 0.3% -3.3% $1.757.180 $915.584.195 $915.584.195 1,00 rocket pool eth (RETH) 7d chart
47
$0,086903238929
-0.1% -1.7% -4.4% $13.893.494 $802.335.231 $869.248.098 0,92 the graph (GRT) 7d chart
50
$0,997497
-0.1% -0.1% -0.2% $20.078.590 $724.727.400 - - usdd (USDD) 7d chart
52
$0,998819
-0.0% 0.1% 0.0% $4.866.496 $670.909.995 $670.909.995 1,00 frax (FRAX) 7d chart
77
$0,525901
0.8% 0.6% 17.9% $37.917.740 $461.787.661 $1.736.205.764 0,27 curve dao (CRV) 7d chart
80
$5,91
0.1% 3.5% 11.0% $18.629.769 $438.117.225 $589.259.290 0,74 frax share (FXS) 7d chart
82
$21,64
-0.1% -0.5% -3.8% $1.625.055 $425.499.072 $425.499.072 1,00 rocket pool (RPL) 7d chart
83
$1.588,88
-0.1% 0.0% -3.4% $579.801 $419.348.443 $419.348.443 1,00 frax ether (FRXETH) 7d chart
99
$1.670,39
-0.0% 0.1% -3.3% $5.123.736 $326.153.755 $2.163.973.401 0,15 coinbase wrapped staked eth (CBETH) 7d chart
100
$35,70
0.3% 2.1% -2.0% $7.707.414 $322.774.699 $473.234.242 0,68 gmx (GMX) 7d chart
106
$1.682,70
-0.2% 0.1% -3.4% $52.815,91 $305.094.703 $305.094.703 1,00 staked frax ether (SFRXETH) 7d chart
109
$0,000000708402
0.6% -0.9% 9.9% $37.114.444 $298.631.617 $298.631.617 1,00 pepe (PEPE) 7d chart
110
$0,165878
0.1% -1.2% -3.8% $6.338.776 $290.658.122 $373.041.789 0,78 woo network (WOO) 7d chart
115
$39,43
-0.3% 0.0% -2.4% $29.188.431 $270.854.211 $395.056.625 0,69 compound (COMP) 7d chart
116
$0,992548
0.1% 0.2% -0.4% $5.440.412 $261.502.292 $261.502.292 1,00 liquity usd (LUSD) 7d chart
119
$97,81
-0.1% -0.6% -4.7% $1.159.576 $253.265.699 $293.404.513 0,86 gnosis (GNO) 7d chart
144
$0,171844
-0.4% -0.4% -4.0% $8.120.651 $214.266.090 $236.367.364 0,91 loopring (LRC) 7d chart
155
$11,36
0.1% 0.1% 1.7% $29.077,70 $195.107.534 $301.248.903 0,65 olympus (OHM) 7d chart
157
$0,019147251223
0.0% -2.1% -0.6% $8.210.243 $191.686.507 $191.686.507 1,00 ankr network (ANKR) 7d chart
166
$5.216,76
0.3% -0.7% -5.0% $11.004.610 $173.179.669 $191.353.904 0,91 yearn.finance (YFI) 7d chart
176
$5,57
-0.2% 0.6% -5.8% $18.125.254 $162.540.298 $162.540.298 1,00 livepeer (LPT) 7d chart
189
$0,339580
0.0% 2.3% -1.2% $15.187.261 $140.236.938 $373.345.361 0,38 axelar (AXL) 7d chart
190
$3,21
0.1% 0.5% -6.4% $4.250.289 $139.241.522 $309.113.730 0,45 balancer (BAL) 7d chart
192
$0,720790
0.0% -1.7% -1.7% $958.170 $138.729.807 $200.108.373 0,69 dao maker (DAO) 7d chart
195
$0,205051
-0.3% -3.2% -2.3% $1.744.920 $134.961.196 $205.227.576 0,66 biconomy (BICO) 7d chart
196
$0,738455
1.1% 8.5% 22.9% $111.431.680 $134.787.847 $187.189.263 0,72 kyber network crystal (KNC) 7d chart
209
$26.225,98
-0.0% -0.4% -4.0% $1.523.332 $116.067.346 $116.067.346 1,00 bitcoin avalanche bridged (btc.b) (BTC.B) 7d chart
211
$0,484978
-0.7% 2.1% 0.1% $12.559.792 $115.096.193 $168.753.998 0,68 magic (MAGIC) 7d chart
215
$0,587925
-0.0% -0.5% -5.8% $8.978.538 $113.358.118 $146.997.453 0,77 sushi (SUSHI) 7d chart
217
$44,05
-3.1% 26.5% 19.7% $105.917.109 $110.647.272 $111.116.198 1,00 tellor tributes (TRB) 7d chart
237
$3,17
-0.0% 0.3% -3.5% $1.963.680 $95.999.763 $95.999.763 1,00 gains network (GNS) 7d chart
239
$0,126033
0.1% -0.1% -3.7% $3.371.143 $92.438.621 $125.816.208 0,73 cartesi (CTSI) 7d chart
240
$0,451405
-0.1% -2.4% -1.2% $8.079.563 $92.313.332 $451.744.569 0,20 stargate finance (STG) 7d chart
260
$0,241343
-0.2% -0.8% -2.0% $3.302.634 $82.503.085 $120.809.511 0,68 joe (JOE) 7d chart
261
$0,880174
-1.0% 3.2% 6.2% $12.954.915 $82.397.205 $88.086.528 0,94 liquity (LQTY) 7d chart
279
$0,658367
-0.2% 0.3% -10.6% $168.882 $76.590.979 $80.513.405 0,95 kujira (KUJI) 7d chart
284
$1.608,09
0.1% -0.1% -3.4% $23.275,71 $75.161.177 $75.161.177 1,00 swell ethereum (SWETH) 7d chart
293
$0,022306523574
0.3% 0.2% 0.8% $1.097.966 $71.701.624 $222.849.808 0,32 orbs (ORBS) 7d chart
295
$0,223483
-0.6% 4.4% -3.5% $8.262.716 $71.089.299 $223.479.509 0,32 radiant capital (RDNT) 7d chart
300
$0,012416413570
-0.3% -1.0% 5.2% $6.114.336 $70.293.056 $124.512.652 0,56 celer network (CELR) 7d chart
311
$0,008374274289
-0.1% -2.2% 1.3% $1.510.810 $67.746.056 $83.767.660 0,81 marlin (POND) 7d chart
326
$0,000507507054
0.1% -2.1% -14.4% $10.135.340 $62.954.437 $106.941.668 0,59 spell (SPELL) 7d chart
331
$0,637553
0.3% 1.9% -2.1% $9.555.599 $61.920.101 $165.063.276 0,38 pendle (PENDLE) 7d chart
343
$0,309454
0.1% -1.5% -3.8% $2.257.212 $58.810.444 $77.334.301 0,76 synapse (SYN) 7d chart
346
$0,094763833819
-0.1% -1.4% -1.9% $5.367.484 $58.259.619 $94.790.010 0,61 dodo (DODO) 7d chart
356
$0,008112644160
0.1% -2.4% -13.6% $1.832.713 $56.149.135 $81.107.764 0,69 smardex (SDEX) 7d chart
368
$0,042841159814
-0.0% -3.7% 2.4% $3.643.921 $53.876.942 $85.823.958 0,63 coti (COTI) 7d chart
387
$1.796,13
-0.1% 0.1% -4.1% $89.362,27 $50.380.346 $50.380.346 1,00 ankr staked eth (ANKRETH) 7d chart
391
$2,58
-0.3% -1.4% -8.5% $3.121.223 $49.986.346 $258.150.033 0,19 multichain (MULTI) 7d chart
416
$0,610920
-0.2% 0.8% -10.9% $6.043.793 $44.351.489 $91.622.860 0,48 perpetual protocol (PERP) 7d chart
429
$1,00
-0.1% 0.3% 0.2% $58.262,32 $41.113.866 $165.742.082 0,25 magic internet money (MIM) 7d chart
437
$2,00
-0.1% -0.8% -5.2% $1.401.757 $39.827.297 $41.996.538 0,95 badger dao (BADGER) 7d chart
471
$0,990988
-0.6% -0.4% -0.5% $366.026 $34.985.905 $45.499.384 0,77 dola (DOLA) 7d chart
474
$0,995397
-0.1% -0.3% -0.7% $895.895 $34.912.032 $34.912.032 1,00 susd (SUSD) 7d chart
478
$26.242,72
-0.1% -0.1% -3.8% $333.414 $34.598.048 $34.598.048 1,00 tbtc (TBTC) 7d chart
485
$8,89
0.8% 2.3% -1.8% $120.141 $33.780.033 $42.662.168 0,79 mux protocol (MCB) 7d chart
497
$1,01
-0.0% 0.5% 1.2% $5.761,97 $32.545.059 $163.374.436 0,20 dforce usd (USX) 7d chart
502
$0,000000035451
0.3% 2.9% 3.4% $1.916.070 $31.511.971 $31.511.971 1,00 milady meme coin (LADYS) 7d chart
531
$0,054141279009
-0.4% -1.3% -0.1% $14.216,75 $29.519.892 $54.160.292 0,55 lyra finance (LYRA) 7d chart
532
$366,60
0.5% 0.6% 0.1% $123.109 $29.332.407 $29.332.407 1,00 beefy (BIFI) 7d chart
541
$0,999464
0.0% -0.1% -0.1% $11.713.050 $28.336.294 $28.336.294 1,00 overnight.fi usd+ (USD+) 7d chart
554
$1,21
-0.1% 2.0% 14.1% $30.503,70 $26.769.182 $121.046.433 0,22 frax price index share (FPIS) 7d chart
564
$2,37
- - - - $25.697.903 $49.799.875 - 0xbitcoin (0XBTC) 7d chart
573
$0,894052
-0.1% -0.1% -1.1% $319.239 $24.639.221 $272.834.651 0,09 mai (MIMATIC) 7d chart
593
$17,18
-0.3% 4.0% -3.7% $325.382 $23.312.970 $36.114.642 0,65 dopex rebate (RDPX) 7d chart
611
$2,30
0.2% -3.1% 4.4% $3.269.757 $21.393.376 $22.961.501 0,93 barnbridge (BOND) 7d chart
647
$0,997585
0.1% 0.1% -0.1% $54,14 $18.723.289 $18.723.289 1,00 zusd (ZUSD) 7d chart
648
$0,107736
-0.6% -4.1% -9.2% $31.133,39 $18.715.176 $32.531.568 0,58 hydranet (HDN) 7d chart
654
$69,53
-0.3% -7.1% 3.1% $544.339 $18.505.645 $34.791.733 0,53 dopex (DPX) 7d chart
691
$0,349513
-0.2% -0.6% -5.1% $90.285,96 $16.759.449 $35.034.284 0,48 thales (THALES) 7d chart
708
$1,06
0.0% -0.2% -1.1% $1.081.024 $16.084.390 $16.084.390 1,00 ageur (AGEUR) 7d chart
709
$0,033469301989
0.7% 0.3% 0.9% $674.338 $15.965.750 $33.290.017 0,48 dforce (DF) 7d chart
719
$0,007457685508
0.0% -0.1% -7.5% $36.929,15 $15.707.952 $74.573.504 0,21 bolide (BLID) 7d chart
723
$0,293800
0.1% 0.2% -3.3% $740,06 $15.535.056 $29.376.823 0,53 stake dao (SDT) 7d chart
739
$0,434676
-0.1% 0.1% 0.7% $125.629 $14.737.880 $43.431.500 0,34 aurory (AURY) 7d chart
746
$0,417326
0.5% 0.6% -1.4% $11.990,77 $14.499.175 $41.742.308 0,35 premia (PREMIA) 7d chart
747
$617,15
-0.1% -6.6% -3.4% $9.419,00 $14.483.108 $91.933.172 0,16 dxdao (DXD) 7d chart
751
$0,923009
-0.9% 16.9% 0.6% $2.215.133 $14.449.548 $92.455.622 0,16 lybra (LBR) 7d chart
754
$0,006866698112
1.2% 1.3% 0.8% $32.859,75 $14.337.850 $14.337.850 1,00 gyen (GYEN) 7d chart
755
$0,052535863876
-0.7% 2.5% -0.6% $593.083 $14.334.626 $52.474.349 0,27 across protocol (ACX) 7d chart
759
$18,58
2.4% -7.5% 68.0% $2.553.380 $14.186.506 $166.565.863 0,09 cream (CREAM) 7d chart
800
$0,492926
-0.1% 3.3% 2.0% $204.186 $12.460.787 $98.340.692 0,13 tokenlon (LON) 7d chart
814
$0,031413585057
0.1% -2.9% 10.8% $20.530,36 $11.947.141 $31.407.570 0,38 stfx (STFX) 7d chart
815
$0,011056180450
-0.1% 8.6% 24.1% $598.953 $11.920.652 $11.920.652 1,00 hegic (HEGIC) 7d chart
816
$1,77
0.9% 0.2% -6.2% $28.106,01 $11.891.213 $17.713.202 0,67 ichi (ICHI) 7d chart
820
$0,068446996573
0.1% -0.4% -9.1% $145.812 $11.677.801 $13.688.952 0,85 math (MATH) 7d chart
843
$0,288067
-0.3% -0.9% -0.5% $91.781,65 $11.011.525 $60.503.084 0,18 spool (SPOOL) 7d chart
852
$0,354998
-0.1% -0.7% -1.5% $33.613,54 $10.809.949 $35.696.889 0,30 strips finance (STRP) 7d chart
854
$0,000000000058
-0.7% -5.3% -9.8% $1.910.885 $10.757.804 $12.317.829 0,87 arbdoge ai (AIDOGE) 7d chart
860
$739,59
5.3% 7.0% -4.1% $734.465 $10.575.814 $74.019.754 0,14 camelot token (GRAIL) 7d chart

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Đọc các bài viết và hướng dẫn đơn giản dành cho người mới bắt đầu.
Tìm hiểu về tiền mã hóa

Bạn cần trợ giúp?
Tìm câu trả lời bạn cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm trợ giúp


coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng