Tiền ảo: 14.822
Sàn giao dịch: 1.141
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,37T $ 1.3%
Lưu lượng 24 giờ: 111,976B $
Gas: N/A GWEI
Không quảng cáo
Danh mục đầu tư
Thêm vào danh mục đầu tư mới

Tiền ảo Hệ sinh thái Arbitrum hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Xem tất cả các token và tiền mã hóa được sử dụng trong Hệ sinh thái Arbitrum dưới đây.
Điểm nổi bật
# Tiền ảo Giá 1g 24g 7ng 30 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
6 USDC
USDC
USDC
Mua
$0,9999 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% $9.100.526.723 $32.565.918.507 $32.698.563.473 1.0 usdc (USDC) 7d chart
15 WBTC
Wrapped Bitcoin
WBTC
Mua
$60.981,73 0.3% 2.2% 7.1% 12.1% $542.132.000 $9.326.971.430 $9.326.971.430 1.0 wrapped bitcoin (WBTC) 7d chart
16 LINK
Chainlink
LINK
Mua
$13,96 0.9% 7.1% 1.4% 19.7% $543.621.063 $8.492.897.238 $13.966.284.557 0.61 chainlink (LINK) 7d chart
19 UNI
Uniswap
UNI
Mua
$9,37 0.0% 3.4% 4.1% 16.7% $267.565.320 $7.053.894.776 $9.358.194.100 0.75 uniswap (UNI) 7d chart
21 WEETH
Wrapped eETH
WEETH
$3.492,47 0.1% 0.2% 2.6% 11.4% $54.968.665 $5.371.060.243 $5.371.060.243 1.0 wrapped eeth (WEETH) 7d chart
25 DAI
Dai
DAI
Mua
$1,00 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% $507.268.598 $5.192.003.529 $5.192.003.529 1.0 dai (DAI) 7d chart
26 PEPE
Pepe
PEPE
Mua
$0,00001167 0.4% 11.1% 8.5% 23.4% $913.362.483 $4.908.696.668 $4.908.696.668 1.0 pepe (PEPE) 7d chart
32 EZETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$3.392,01 0.1% 0.3% 1.7% 9.2% $131.872.444 $3.381.594.028 $3.391.905.607 1.0 renzo restaked eth (EZETH) 7d chart
38 ARB
Arbitrum
ARB
Mua
$0,8220 0.5% 6.6% 2.9% 31.5% $295.483.700 $2.654.961.883 $8.215.656.785 0.32 arbitrum (ARB) 7d chart
48 LDO
Lido DAO
LDO
$2,42 0.3% 14.7% 20.2% 2.3% $320.502.435 $2.162.803.697 $2.422.254.132 0.89 lido dao (LDO) 7d chart
50 GRT
The Graph
GRT
Mua
$0,2189 0.0% 7.2% 8.1% 32.4% $95.483.067 $2.089.413.783 $2.360.638.779 0.89 the graph (GRT) 7d chart
51 MKR
Maker
MKR
Mua
$2.234,55 1.0% 0.7% 0.8% 21.0% $113.403.501 $2.075.506.637 $2.184.939.302 0.95 maker (MKR) 7d chart
56 RETH
Rocket Pool ETH
RETH
$3.729,92 0.0% 0.4% 2.5% 11.1% $12.821.473 $1.877.309.944 $1.877.309.944 1.0 rocket pool eth (RETH) 7d chart
67 BONK
Bonk
BONK
Mua
$0,00002206 0.5% 15.8% 3.6% 36.7% $367.521.350 $1.464.297.422 $2.065.752.583 0.71 bonk (BONK) 7d chart
90 PENDLE
Pendle
PENDLE
$5,75 0.1% 6.5% 10.0% 15.8% $183.845.807 $890.533.919 $1.485.566.126 0.6 pendle (PENDLE) 7d chart
99 GNO
Gnosis
GNO
$292,77 0.2% 2.0% 4.2% 21.5% $4.407.561 $758.223.463 $878.390.505 0.86 gnosis (GNO) 7d chart
104 USDD
USDD
USDD
$0,9962 0.1% 0.0% 0.1% 0.5% $5.796.375 $732.258.759 - usdd (USDD) 7d chart
110 ZRO
LayerZero
ZRO
$2,76 0.2% 5.6% - - $258.504.735 $692.793.799 $2.771.175.196 0.25 layerzero (ZRO) 7d chart
112 CBETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$3.608,01 0.0% 0.2% 2.4% 10.7% $7.969.054 $664.306.782 $5.215.297.304 0.13 coinbase wrapped staked eth (CBETH) 7d chart
114 FRXETH
Frax Ether
FRXETH
$3.357,10 0.2% 0.2% 2.2% 11.1% $2.177.082 $657.306.729 $657.306.729 1.0 frax ether (FRXETH) 7d chart
116 FRAX
Frax
FRAX
Mua
$0,9975 0.2% 0.3% 0.0% 0.1% $35.688.417 $648.065.320 $648.065.320 1.0 frax (FRAX) 7d chart
122 W
Wormhole
W
$0,3446 0.5% 6.1% 8.3% 38.9% $75.773.116 $619.883.144 $3.443.795.244 0.18 wormhole (W) 7d chart
132 SWETH
Swell Ethereum
SWETH
$3.557,60 0.0% 0.2% 2.3% 10.3% $1.407.765 $584.022.589 $584.025.655 1.0 swell ethereum (SWETH) 7d chart
136 LPT
Livepeer
LPT
$16,52 0.4% 5.7% 11.6% 28.2% $42.220.988 $544.623.570 $544.623.570 1.0 livepeer (LPT) 7d chart
138 SFRXETH
Staked Frax Ether
SFRXETH
$3.657,17 0.0% 0.3% 2.1% 10.9% $866.321 $525.422.226 $525.422.226 1.0 staked frax ether (SFRXETH) 7d chart
143 TUSD
TrueUSD
TUSD
$0,9979 0.0% 0.2% 0.1% 0.2% $40.774.354 $495.272.894 $495.272.894 1.0 trueusd (TUSD) 7d chart
147 RPL
Rocket Pool
RPL
$22,86 0.9% 2.2% 18.5% 0.0% $8.070.149 $467.497.379 $467.497.379 1.0 rocket pool (RPL) 7d chart
163 WOO
WOO
WOO
$0,2129 0.1% 5.1% 0.3% 36.5% $18.193.301 $405.257.931 $474.049.980 0.85 woo (WOO) 7d chart
167 CRV
Curve DAO
CRV
$0,3160 1.2% 0.2% 3.7% 35.0% $181.557.420 $396.911.986 $676.079.935 0.59 curve dao (CRV) 7d chart
168 AXL
Axelar
AXL
$0,5613 1.1% 2.9% 11.5% 38.8% $18.437.592 $394.467.414 $650.485.202 0.61 axelar (AXL) 7d chart
189 COMP
Compound
COMP
Mua
$49,01 0.3% 5.1% 3.9% 22.4% $57.326.014 $336.057.890 $490.159.985 0.69 compound (COMP) 7d chart
196 ANKR
Ankr Network
ANKR
Mua
$0,03134 0.9% 6.9% 4.4% 31.6% $13.134.520 $313.608.585 $313.608.585 1.0 ankr network (ANKR) 7d chart
199 BICO
Biconomy
BICO
Mua
$0,3858 0.6% 8.8% 1.1% 34.6% $8.685.312 $312.134.856 $385.868.583 0.81 biconomy (BICO) 7d chart
208 RSR
Reserve Rights
RSR
$0,005765 1.0% 9.0% 6.2% 31.5% $24.703.316 $291.726.730 $576.535.040 0.51 reserve rights (RSR) 7d chart
218 ATH
Aethir
ATH
$0,07193 0.9% 4.2% 4.5% - $58.680.039 $272.650.326 $3.029.448.064 0.09 aethir (ATH) 7d chart
220 GMX
GMX
GMX
$28,26 0.2% 1.5% 1.2% 11.0% $29.046.308 $269.725.740 $269.725.740 1.0 gmx (GMX) 7d chart
225 FXS
Frax Share
FXS
$3,30 0.1% 2.0% 4.7% 30.1% $16.334.988 $265.107.580 $329.360.765 0.8 frax share (FXS) 7d chart
230 TRB
Tellor Tributes
TRB
$99,16 0.7% 0.1% 11.6% 8.3% $100.358.637 $258.707.708 $264.004.748 0.98 tellor tributes (TRB) 7d chart
247 LRC
Loopring
LRC
$0,1786 0.2% 6.5% 6.6% 34.0% $16.840.024 $222.510.929 $245.348.266 0.91 loopring (LRC) 7d chart
249 BTC.B
Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b)
BTC.B
$60.950,03 0.5% 2.0% 7.1% 11.9% $8.877.298 $219.557.446 $219.557.446 1.0 bitcoin avalanche bridged (btc.b) (BTC.B) 7d chart
260 OSAK
Osaka Protocol
OSAK
$0.062674 0.2% 0.9% 5.8% 14.6% $52.940,20 $203.592.649 $203.592.649 1.0 osaka protocol (OSAK) 7d chart
263 OHM
Olympus
OHM
$12,18 0.2% 0.5% 0.2% 1.5% $385.810 $198.241.896 $268.641.680 0.74 olympus (OHM) 7d chart
264 TBTC
tBTC
TBTC
$60.759,82 0.2% 2.0% 7.1% 12.1% $1.478.294 $195.239.437 $195.239.437 1.0 tbtc (TBTC) 7d chart
269 YFI
yearn.finance
YFI
Mua
$5.776,46 0.0% 1.8% 1.7% 20.6% $26.365.328 $192.154.144 $211.728.952 0.91 yearn.finance (YFI) 7d chart
290 BAL
Balancer
BAL
$3,00 0.3% 0.9% 3.6% 25.7% $8.322.683 $172.462.810 $191.482.697 0.9 balancer (BAL) 7d chart
300 MAGIC
Magic
MAGIC
$0,6018 0.1% 7.6% 4.6% 25.6% $23.666.003 $158.783.242 $204.469.748 0.78 magic (MAGIC) 7d chart
303 SUSHI
Sushi
SUSHI
$0,8189 0.4% 6.0% 1.2% 34.0% $23.268.341 $157.405.488 $226.759.424 0.69 sushi (SUSHI) 7d chart
313 POND
Marlin
POND
$0,01878 2.4% 1.5% 14.2% 21.6% $6.429.417 $151.913.411 $187.840.174 0.81 marlin (POND) 7d chart
325 KUJI
Kujira
KUJI
$1,12 0.0% 4.2% 2.4% 30.1% $497.262 $136.545.459 $136.574.720 1.0 kujira (KUJI) 7d chart
328 CTSI
Cartesi
CTSI
$0,1655 0.4% 4.4% 2.4% 32.4% $4.066.594 $135.752.873 $165.521.253 0.82 cartesi (CTSI) 7d chart
331 DAO
DAO Maker
DAO
$0,5320 0.6% 2.1% 1.3% 29.0% $1.504.573 $133.603.179 $147.765.033 0.9 dao maker (DAO) 7d chart
334 XAI
Xai
XAI
$0,4798 0.1% 4.9% 5.4% 34.3% $26.790.051 $132.639.086 $471.212.138 0.28 xai (XAI) 7d chart
348 APEX
ApeX
APEX
$2,67 0.1% 2.9% 13.6% 9.6% $101.837.299 $125.110.994 $1.857.770.490 0.07 apex (APEX) 7d chart
353 CRVUSD
crvUSD
CRVUSD
$0,9981 0.1% 0.3% 0.2% 0.2% $28.934.549 $122.253.467 $122.253.467 1.0 crvusd (CRVUSD) 7d chart
361 LADYS
Milady Meme Coin
LADYS
$0.061365 0.8% 1.8% 5.8% 31.7% $14.780.696 $121.213.429 $121.213.429 1.0 milady meme coin (LADYS) 7d chart
363 CREAM
Cream
CREAM
$71,50 0.1% 3.6% 5.5% 17.4% $3.838.755 $119.031.297 $209.129.200 0.57 cream (CREAM) 7d chart
375 SYN
Synapse
SYN
$0,5238 0.6% 5.7% 8.0% 32.0% $6.027.601 $114.615.660 $130.800.060 0.88 synapse (SYN) 7d chart
381 JOE
JOE
JOE
$0,3279 0.4% 6.1% 1.6% 28.6% $7.867.895 $112.028.796 $163.948.749 0.68 joe (JOE) 7d chart
391 LON
Tokenlon
LON
$0,9282 0.1% 0.4% 1.2% 5.2% $736.261 $106.582.640 $127.430.828 0.84 tokenlon (LON) 7d chart
393 SDEX
SmarDex
SDEX
$0,01254 0.1% 0.4% 4.6% 36.0% $659.796 $105.968.497 $125.228.896 0.85 smardex (SDEX) 7d chart
397 DOLA
DOLA
DOLA
$0,9981 0.3% 0.4% 0.1% 0.0% $1.393.519 $104.468.791 $151.835.879 0.69 dola (DOLA) 7d chart
398 SFUND
Seedify.fund
SFUND
$1,63 0.0% 0.3% 5.5% 33.0% $7.507.968 $103.707.849 $163.013.191 0.64 seedify.fund (SFUND) 7d chart
405 ACX
Across Protocol
ACX
$0,2909 2.4% 3.9% 14.9% 26.4% $598.792 $102.850.852 $290.993.480 0.35 across protocol (ACX) 7d chart
411 SPELL
Spell
SPELL
$0,0006938 0.2% 5.4% 1.7% 21.7% $11.854.513 $101.007.884 $135.995.398 0.74 spell (SPELL) 7d chart
413 ORBS
Orbs
ORBS
$0,02294 1.4% 5.7% 2.3% 32.6% $4.799.024 $100.163.645 $229.965.207 0.44 orbs (ORBS) 7d chart
414 XVS
Venus
XVS
$6,29 0.4% 6.1% 10.7% 34.6% $8.512.087 $100.012.925 $186.501.304 0.54 venus (XVS) 7d chart
423 GNS
Gains Network
GNS
$2,85 0.2% 4.2% 4.5% 12.2% $3.395.765 $96.680.715 $96.680.715 1.0 gains network (GNS) 7d chart
426 KNC
Kyber Network Crystal
KNC
$0,5593 0.5% 5.1% 0.3% 14.1% $21.021.975 $95.268.205 $134.015.613 0.71 kyber network crystal (KNC) 7d chart
430 CELR
Celer Network
CELR
$0,01669 0.3% 7.6% 1.7% 34.8% $4.551.700 $94.209.586 $166.876.873 0.56 celer network (CELR) 7d chart
457 DODO
DODO
DODO
$0,1314 0.3% 8.5% 4.6% 29.3% $11.475.939 $86.167.704 $130.885.541 0.66 dodo (DODO) 7d chart
461 HFT
Hashflow
HFT
$0,2069 0.3% 4.5% 1.4% 29.4% $7.603.926 $85.262.954 $206.933.127 0.41 hashflow (HFT) 7d chart
462 LUSD
Liquity USD
LUSD
$0,9975 0.1% 0.1% 0.2% 0.6% $2.152.413 $84.356.284 $84.338.411 1.0 liquity usd (LUSD) 7d chart
472 LQTY
Liquity
LQTY
$0,8605 0.0% 5.6% 1.8% 25.5% $12.361.287 $82.798.781 $86.087.406 0.96 liquity (LQTY) 7d chart
471 TLOS
Telos
TLOS
$0,1970 0.1% 0.1% 7.6% 35.1% $8.526.831 $82.796.351 $82.796.359 1.0 telos (TLOS) 7d chart
488 STG
Stargate Finance
STG
$0,3896 0.2% 2.4% 8.7% 21.8% $17.573.202 $79.583.175 $389.448.263 0.2 stargate finance (STG) 7d chart
512 RDNT
Radiant Capital
RDNT
$0,1224 0.3% 3.7% 1.4% 37.1% $17.964.053 $70.867.080 $122.401.829 0.58 radiant capital (RDNT) 7d chart
551 BADGER
Badger
BADGER
$3,17 0.3% 4.3% 0.5% 30.6% $5.650.990 $63.179.095 $66.568.811 0.95 badger (BADGER) 7d chart
564 DMT
Dream Machine Token
DMT
$100,47 0.4% 1.5% 29.7% 37.0% $4.252.817 $60.440.819 $100.489.680 0.6 dream machine token (DMT) 7d chart
563 USD+
Overnight.fi USD+
USD+
$1,00 0.3% 0.5% 0.2% 0.1% $25.823.162 $60.298.135 $60.298.135 1.0 overnight.fi usd+ (USD+) 7d chart
581 AIDOGE
ArbDoge AI
AIDOGE
$0.093049 0.3% 2.0% 5.4% 47.1% $9.489.848 $57.470.960 $57.470.961 1.0 arbdoge ai (AIDOGE) 7d chart
591 DOG
The Doge NFT
DOG
$0,003789 0.9% 8.1% 13.9% 65.9% $1.190.607 $56.149.795 $63.813.938 0.88 the doge nft (DOG) 7d chart
595 ANKRETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$3.887,03 0.0% 0.3% 2.3% 11.1% $69.274,08 $55.810.768 $55.810.768 1.0 ankr staked eth (ANKRETH) 7d chart
601 COW
CoW Protocol
COW
$0,2380 0.2% 0.6% 5.3% 26.9% $78.356,95 $54.892.353 $237.970.279 0.23 cow protocol (COW) 7d chart
606 PERP
Perpetual Protocol
PERP
$0,7359 0.4% 3.5% 0.9% 38.9% $5.548.618 $53.437.003 $110.392.032 0.48 perpetual protocol (PERP) 7d chart
610 CAW
crow with knife
CAW
$0.076877 0.3% 3.3% 16.7% 3.5% $1.258.086 $52.699.153 $52.699.153 1.0 crow with knife (CAW) 7d chart
619 MATH
MATH
MATH
$0,2864 2.1% 1.5% 12.9% 30.5% $935.998 $50.482.698 $57.286.444 0.88 math (MATH) 7d chart
639 USDM
Mountain Protocol USD
USDM
$0,9986 0.0% 0.1% 0.2% 0.2% $2.077.657 $47.055.066 $47.055.066 1.0 mountain protocol usd (USDM) 7d chart
658 OPUL
Opulous
OPUL
$0,09683 0.5% 2.8% 9.7% 55.4% $963.538 $44.144.816 $48.416.614 0.91 opulous (OPUL) 7d chart
671 STC
SaitaChain Coin
STC
$0,001007 0.1% 1.3% 7.7% 2.8% $909.949 $42.510.256 $55.324.369 0.77 saitachain coin (STC) 7d chart
711 XCHNG
Chainge
XCHNG
$0,07736 0.9% 4.3% 17.7% 33.0% $2.444.779 $38.238.135 $92.877.484 0.41 chainge (XCHNG) 7d chart
722 MGP
Magpie
MGP
$0,09618 0.4% 1.8% 6.0% 6.9% $245.549 $37.278.987 $96.184.535 0.39 magpie (MGP) 7d chart
726 ROUTE
Router Protocol
ROUTE
$2,35 0.2% 8.3% 2.7% 19.9% $1.237.912 $36.859.791 $46.959.628 0.78 router protocol (ROUTE) 7d chart
744 WXM
WeatherXM Network
WXM
$0,6297 0.0% 1.6% 26.2% - $2.040.573 $35.080.098 $62.964.982 0.56 weatherxm network (WXM) 7d chart
761 SUSD
sUSD
SUSD
$0,9989 0.1% 0.3% 0.1% 0.0% $469.209 $33.724.187 $33.724.187 1.0 susd (SUSD) 7d chart
781 TRUF
Truflation
TRUF
$0,2450 0.3% 0.6% 10.2% 50.2% $810.820 $32.139.181 $244.892.955 0.13 truflation (TRUF) 7d chart
805 AXGT
AxonDAO Governance Token
AXGT
$0,1832 2.0% 4.3% 10.0% 8.5% $306.312 $30.384.860 $183.172.170 0.17 axondao governance token (AXGT) 7d chart
815 ZTX
ZTX
ZTX
$0,009157 1.2% 5.4% 1.0% 26.1% $689.953 $29.819.802 $91.604.975 0.33 ztx (ZTX) 7d chart
827 IDIA
Impossible Finance Launchpad
IDIA
$0,03847 0.3% 1.8% 7.2% 24.1% $51.658,55 $29.057.686 $38.467.174 0.76 impossible finance launchpad (IDIA) 7d chart
832 OX
OX Coin
OX
$0,007297 0.2% 12.0% 15.6% 39.6% $756.302 $28.828.476 $28.828.476 1.0 ox coin (OX) 7d chart
848 VRTX
Vertex
VRTX
$0,1094 0.2% 1.0% 22.7% 41.5% $3.478.707 $27.717.462 $109.599.319 0.25 vertex (VRTX) 7d chart
Hiển thị 1 đến 100 trong số 659 kết quả
Hàng
Danh mục đầu tư mới
Biểu tượng và tên
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.
Tải ứng dụng CoinGecko.
Quét mã QR này để tải ứng dụng ngay App QR Code Hoặc truy cập trên các cửa hàng ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng