Tiền ảo: 14.924
Sàn giao dịch: 1.159
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,538T $ 1.1%
Lưu lượng 24 giờ: 102,982B $
Gas: 5 GWEI
Không quảng cáo
Danh mục đầu tư
Thêm vào danh mục đầu tư mới

Tiền ảo Hệ sinh thái Solana hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Xem tất cả các token và tiền mã hóa được sử dụng trong Hệ sinh thái Solana dưới đây.
Điểm nổi bật
# Tiền ảo Giá 1g 24g 7ng 30 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
3 USDT
Tether
USDT
Mua
$1,00 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% $24.258.338.094 $114.239.659.303 $114.239.659.303 1.0 tether (USDT) 7d chart
5 SOL
Solana
SOL
Mua
$176,42 0.4% 1.3% 14.1% 31.0% $3.313.788.679 $81.922.155.495 $102.421.600.000 0.8 solana (SOL) 7d chart
6 USDC
USDC
USDC
Mua
$1,00 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% $6.786.494.327 $34.061.689.627 $34.061.689.627 1.0 usdc (USDC) 7d chart
16 LINK
Chainlink
LINK
Mua
$13,93 0.8% 2.7% 0.6% 2.1% $329.656.517 $8.464.920.275 $13.920.277.380 0.61 chainlink (LINK) 7d chart
37 WIF
dogwifhat
WIF
Mua
$2,64 0.4% 3.7% 23.8% 46.8% $584.317.388 $2.634.236.518 $2.634.236.518 1.0 dogwifhat (WIF) 7d chart
39 RENDER
Render
RENDER
$6,55 0.8% 5.0% 1.4% 11.6% $30.964.030 $2.569.050.269 $3.483.924.992 0.74 render (RENDER) 7d chart
54 BONK
Bonk
BONK
Mua
$0,00002838 0.0% 7.7% 8.3% 34.1% $388.053.901 $1.971.738.792 $2.654.345.196 0.74 bonk (BONK) 7d chart
56 GRT
The Graph
GRT
Mua
$0,2026 0.5% 4.4% 3.3% 6.0% $59.556.769 $1.934.727.359 $2.185.869.847 0.89 the graph (GRT) 7d chart
72 JUP
Jupiter
JUP
$0,9738 0.3% 5.3% 13.8% 25.4% $144.974.875 $1.311.830.125 $9.717.260.186 0.14 jupiter (JUP) 7d chart
74 PYTH
Pyth Network
PYTH
$0,3411 0.7% 5.4% 5.9% 5.6% $66.249.580 $1.236.323.683 $3.410.558.531 0.36 pyth network (PYTH) 7d chart
83 MSOL
Marinade Staked SOL
MSOL
$212,20 0.3% 1.4% 14.1% 31.5% $35.467.417 $942.324.709 $942.326.195 1.0 marinade staked sol (MSOL) 7d chart
95 HNT
Helium
HNT
$5,02 0.8% 0.9% 39.4% 42.9% $20.548.109 $842.271.995 $1.120.248.857 0.75 helium (HNT) 7d chart
100 POPCAT
Popcat
POPCAT
$0,8107 2.5% 7.4% 2.6% 176.9% $59.781.461 $792.158.891 $792.158.891 1.0 popcat (POPCAT) 7d chart
113 MEW
cat in a dogs world
MEW
$0,007660 4.1% 3.3% 99.2% 91.4% $301.521.454 $673.859.846 $673.859.846 1.0 cat in a dogs world (MEW) 7d chart
117 FRAX
Frax
FRAX
Mua
$0,9974 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% $9.908.938 $647.416.882 $647.416.882 1.0 frax (FRAX) 7d chart
124 RAY
Raydium
RAY
$2,28 0.2% 6.0% 15.5% 50.8% $62.077.206 $601.481.938 $1.266.574.567 0.47 raydium (RAY) 7d chart
125 BOME
BOOK OF MEME
BOME
$0,008672 0.6% 4.9% 1.3% 4.1% $156.049.197 $598.148.592 $598.148.592 1.0 book of meme (BOME) 7d chart
126 PYUSD
PayPal USD
PYUSD
$0,9991 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% $5.816.250 $597.989.681 $597.989.681 1.0 paypal usd (PYUSD) 7d chart
130 W
Wormhole
W
$0,3194 0.6% 4.9% 4.1% 9.4% $56.528.557 $575.097.130 $3.194.984.057 0.18 wormhole (W) 7d chart
168 WOO
WOO
WOO
$0,2071 1.0% 0.7% 3.2% 3.8% $28.331.543 $396.874.745 $461.601.671 0.86 woo (WOO) 7d chart
180 GMT
GMT
GMT
Mua
$0,1512 0.5% 2.9% 0.7% 8.0% $19.177.243 $344.385.339 $803.495.383 0.43 gmt (GMT) 7d chart
184 CORGIAI
CorgiAI
CORGIAI
$0,0009837 0.3% 2.9% 4.1% 17.4% $134.299 $338.173.227 $366.691.505 0.92 corgiai (CORGIAI) 7d chart
190 JTO
Jito
JTO
$2,59 0.5% 4.8% 10.1% 5.3% $59.807.403 $320.216.575 $2.586.473.819 0.12 jito (JTO) 7d chart
197 PONKE
PONKE
PONKE
$0,5766 0.9% 7.8% 21.0% 81.2% $20.417.678 $312.443.335 $319.219.700 0.98 ponke (PONKE) 7d chart
208 TRUMP
MAGA
TRUMP
$6,48 0.9% 5.7% 17.9% 18.0% $6.675.507 $297.350.639 $297.350.639 1.0 maga (TRUMP) 7d chart
209 MMX
MMX
MMX
$2,03 0.5% 0.1% 0.4% 1.0% $1.364.883 $295.425.124 $1.015.393.468 0.29 mmx (MMX) 7d chart
214 BAT
Basic Attention
BAT
Mua
$0,1934 0.1% 1.8% 0.8% 1.2% $211.235.208 $289.133.886 $290.085.185 1.0 basic attention (BAT) 7d chart
228 IO
io.net
IO
$2,75 0.9% 5.2% 10.4% 25.9% $117.578.267 $260.644.234 $2.194.898.817 0.12 io.net (IO) 7d chart
252 NOS
Nosana
NOS
$2,67 0.3% 4.9% 5.1% 5.2% $13.236.481 $222.925.695 $267.296.997 0.83 nosana (NOS) 7d chart
251 USDY
Ondo US Dollar Yield
USDY
$1,05 0.2% 0.3% 0.1% 0.6% $195.999 $222.811.733 $222.811.733 1.0 ondo us dollar yield (USDY) 7d chart
258 TBTC
tBTC
TBTC
$66.612,54 0.1% 1.1% 6.2% 3.8% $1.786.372 $208.677.501 $208.677.501 1.0 tbtc (TBTC) 7d chart
271 FXS
Frax Share
FXS
$2,40 0.2% 5.5% 1.2% 29.3% $21.133.557 $194.241.834 $239.500.538 0.81 frax share (FXS) 7d chart
275 MPLX
Metaplex
MPLX
$0,3515 0.1% 0.7% 11.6% 12.2% $824.181 $191.610.938 $351.513.587 0.55 metaplex (MPLX) 7d chart
285 AUDIO
Audius
AUDIO
$0,1469 1.0% 2.8% 6.4% 5.0% $9.462.241 $180.832.236 $182.456.195 0.99 audius (AUDIO) 7d chart
282 BORG
SwissBorg
BORG
$0,1832 2.0% 0.1% 0.3% 3.2% $317.914 $180.235.555 $180.235.555 1.0 swissborg (BORG) 7d chart
293 ZIG
Zignaly
ZIG
$0,1231 0.9% 1.6% 5.2% 53.0% $11.354.386 $174.988.972 $242.094.625 0.72 zignaly (ZIG) 7d chart
313 SLERF
Slerf
SLERF
$0,3009 3.8% 37.7% 46.9% 17.6% $89.769.660 $150.660.278 $150.660.278 1.0 slerf (SLERF) 7d chart
317 BILLY
Billy
BILLY
$0,1515 3.3% 16.6% 4.6% 296.5% $25.068.938 $147.968.197 $147.968.197 1.0 billy (BILLY) 7d chart
319 MOBILE
Helium Mobile
MOBILE
$0,001573 0.4% 4.1% 2.1% 35.4% $2.065.823 $147.889.017 $360.919.311 0.41 helium mobile (MOBILE) 7d chart
320 HONEY
Hivemapper
HONEY
$0,07079 0.2% 3.1% 6.4% 14.6% $701.171 $147.759.313 $448.441.955 0.33 hivemapper (HONEY) 7d chart
322 $MICHI
michi
$MICHI
$0,2632 2.9% 11.5% 40.7% 134.8% $24.565.532 $146.063.620 $146.063.620 1.0 michi ($MICHI) 7d chart
324 $MYRO
Myro
$MYRO
$0,1454 0.0% 7.0% 10.9% 1.5% $31.392.288 $145.248.415 $145.248.415 1.0 myro ($MYRO) 7d chart
329 ORCA
Orca
ORCA
$2,77 0.4% 15.4% 78.6% 47.7% $13.553.150 $142.804.753 $276.949.563 0.52 orca (ORCA) 7d chart
330 GIGA
Gigachad
GIGA
$0,01478 0.6% 8.9% 29.4% 754.0% $2.339.177 $141.932.643 $141.932.643 1.0 gigachad (GIGA) 7d chart
334 SUSHI
Sushi
SUSHI
$0,7098 0.3% 3.2% 2.0% 12.9% $29.917.859 $136.844.134 $197.138.596 0.69 sushi (SUSHI) 7d chart
345 WUF
WUFFI
WUF
$0.051569 0.8% 1.0% 31.7% 66.7% $8.873.781 $132.083.880 $132.083.880 1.0 wuffi (WUF) 7d chart
357 SDEX
SmarDex
SDEX
$0,01507 0.1% 2.6% 8.7% 18.4% $1.031.099 $128.229.578 $150.463.526 0.85 smardex (SDEX) 7d chart
356 C98
Coin98
C98
$0,1619 0.1% 4.4% 4.1% 12.8% $220.129.065 $128.218.348 $161.846.465 0.79 coin98 (C98) 7d chart
373 USDP
Pax Dollar
USDP
$1,00 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% $4.205.468 $117.448.931 $117.448.931 1.0 pax dollar (USDP) 7d chart
385 WAVES
Waves
WAVES
$1,12 0.4% 2.8% 16.8% 16.2% $183.403.028 $112.083.625 $112.083.625 1.0 waves (WAVES) 7d chart
395 CHEX
CHEX Token
CHEX
$0,1261 0.7% 5.1% 5.7% 1.1% $219.874 $110.151.111 $110.180.078 1.0 chex token (CHEX) 7d chart
414 $WEN
Wen
$WEN
$0,0001429 1.1% 15.4% 13.9% 37.1% $26.743.091 $103.864.891 $103.864.891 1.0 wen ($WEN) 7d chart
426 CROWN
Crown by Third Time Games
CROWN
$0,5423 0.9% 12.0% 16.1% 38.6% $1.141.665 $98.819.445 $135.511.896 0.73 crown by third time games (CROWN) 7d chart
432 ELON
Dogelon Mars
ELON
$0.061778 0.2% 4.2% 7.0% 9.5% $3.667.340 $97.657.662 $177.672.460 0.55 dogelon mars (ELON) 7d chart
438 RETARDIO
RETARDIO
RETARDIO
$0,09600 3.0% 11.7% 21.3% 530.5% $6.849.644 $95.844.415 $95.844.415 1.0 retardio (RETARDIO) 7d chart
446 WOLF
LandWolf
WOLF
$0,009224 0.1% 0.4% 6.8% 45.5% $6.121.931 $92.198.243 $92.198.243 1.0 landwolf (WOLF) 7d chart
449 MUMU
MUMU THE BULL
MUMU
$0,00003904 3.4% 5.4% 47.4% 156.6% $7.705.228 $90.883.183 $90.883.183 1.0 mumu the bull (MUMU) 7d chart
450 MANEKI
MANEKI
MANEKI
$0,01033 1.9% 20.6% 34.2% 28.7% $56.683.655 $90.560.836 $91.884.436 0.99 maneki (MANEKI) 7d chart
452 HFT
Hashflow
HFT
$0,2087 0.7% 4.3% 9.2% 0.6% $19.576.668 $90.259.543 $208.659.735 0.43 hashflow (HFT) 7d chart
479 CVC
Civic
CVC
$0,1030 0.0% 3.5% 1.3% 4.6% $16.457.935 $82.519.931 $102.892.680 0.8 civic (CVC) 7d chart
511 SHDW
Shadow Token
SHDW
$0,4644 2.2% 9.4% 5.3% 18.6% $797.398 $74.839.407 $78.465.952 0.95 shadow token (SHDW) 7d chart
512 MOTHER
Mother Iggy
MOTHER
$0,07569 6.2% 8.7% 123.6% 9.7% $33.506.479 $74.629.749 $74.629.749 1.0 mother iggy (MOTHER) 7d chart
536 DADDY
Daddy Tate
DADDY
$0,1148 0.8% 8.8% 15.5% 1.1% $13.447.550 $68.935.839 $68.935.839 1.0 daddy tate (DADDY) 7d chart
539 DRIFT
Drift Protocol
DRIFT
$0,3754 1.4% 4.4% 13.9% 13.2% $25.666.531 $68.428.273 $375.243.698 0.18 drift protocol (DRIFT) 7d chart
546 ACS
Access Protocol
ACS
$0,001892 0.0% 1.8% 0.8% 0.8% $1.369.040 $67.379.922 $166.033.005 0.41 access protocol (ACS) 7d chart
559 ZYN
ZynCoin
ZYN
$0,07069 0.8% 14.2% 28.7% 399.1% $1.392.216 $63.864.421 $63.864.421 1.0 zyncoin (ZYN) 7d chart
563 TNSR
Tensor
TNSR
$0,5022 1.1% 6.3% 0.8% 21.3% $49.333.909 $62.768.657 $502.149.259 0.13 tensor (TNSR) 7d chart
569 OLAS
Autonolas
OLAS
$1,37 0.2% 2.0% 2.0% 16.4% $993.573 $61.070.012 $737.605.938 0.08 autonolas (OLAS) 7d chart
606 CLOUD
Cloud
CLOUD
$0,3034 0.5% 0.7% - - $5.839.710 $54.580.106 $303.222.813 0.18 cloud (CLOUD) 7d chart
617 BWB
Bitget Wallet Token
BWB
$0,4026 0.4% 0.4% 4.7% 26.6% $1.861.206 $52.284.876 $402.438.244 0.13 bitget wallet token (BWB) 7d chart
630 REN
Ren
REN
$0,04983 0.2% 5.1% 5.0% 3.8% $18.589.854 $49.817.947 $49.817.947 1.0 ren (REN) 7d chart
631 BOBAOPPA
Boba Oppa
BOBAOPPA
$0,0009889 0.2% 1.3% 50.2% 32.5% $217.349 $49.445.174 $49.445.174 1.0 boba oppa (BOBAOPPA) 7d chart
654 INF
Sanctum Infinity
INF
$214,76 0.5% 1.5% 14.0% 31.6% $16.340.179 $46.856.224 $143.513.290 0.33 sanctum infinity (INF) 7d chart
656 ZEUS
Zeus Network
ZEUS
$0,2772 0.5% 10.1% 32.4% 20.0% $12.534.228 $46.428.889 $277.187.398 0.17 zeus network (ZEUS) 7d chart
669 RAMP
RAMP [OLD]
RAMP
$0,1067 0.1% 1.7% 3.6% 20.7% $712,03 $43.821.826 $106.632.362 0.41 ramp [old] (RAMP) 7d chart
674 TREMP
Doland Tremp
TREMP
$0,4298 0.3% 6.8% 12.4% 33.0% $5.760.396 $42.948.527 $42.948.527 1.0 doland tremp (TREMP) 7d chart
676 MATH
MATH
MATH
$0,2431 0.2% 8.4% 4.5% 19.6% $11.436.639 $42.849.338 $48.624.307 0.88 math (MATH) 7d chart
675 CAW
crow with knife
CAW
$0.075571 0.2% 0.6% 4.2% 19.2% $1.138.790 $42.848.174 $42.848.174 1.0 crow with knife (CAW) 7d chart
695 FIDA
Bonfida
FIDA
$0,2817 0.2% 2.7% 7.1% 6.1% $15.408.351 $40.719.724 $281.321.526 0.14 bonfida (FIDA) 7d chart
699 TRYB
BiLira
TRYB
$0,02972 0.6% 3.8% 1.9% 0.2% $1.240,84 $40.514.297 $40.514.297 1.0 bilira (TRYB) 7d chart
702 SAMO
Samoyedcoin
SAMO
$0,009662 0.3% 6.9% 1.4% 1.7% $11.503.494 $40.409.516 $45.862.726 0.88 samoyedcoin (SAMO) 7d chart
703 PUPS
PUPS (Ordinals)
PUPS
$5,18 1.0% 18.8% 5.6% 32.2% $1.066.896 $40.218.673 $40.218.673 1.0 pups (ordinals) (PUPS) 7d chart
706 $LOCKIN
LOCK IN
$LOCKIN
$0,04016 5.2% 8.1% 32.7% 571.6% $2.267.631 $39.917.599 $39.917.599 1.0 lock in ($LOCKIN) 7d chart
709 KMNO
Kamino
KMNO
$0,03957 0.1% 1.3% 3.8% 28.8% $465.848 $39.576.933 $395.769.327 0.1 kamino (KMNO) 7d chart
716 UXP
UXD Protocol
UXP
$0,009460 0.2% 0.3% 5.1% 37.8% $22.910,73 $39.025.282 $66.219.890 0.59 uxd protocol (UXP) 7d chart
725 WXM
WeatherXM
WXM
$0,6912 0.1% 0.0% 4.0% 8.0% $39.199,40 $38.713.186 $69.113.826 0.56 weatherxm (WXM) 7d chart
728 SC
Shark Cat
SC
$0,03876 0.2% 16.5% 14.7% 0.4% $3.022.157 $38.357.564 $38.357.564 1.0 shark cat (SC) 7d chart
744 EURC
EURC
EURC
$1,09 0.1% 0.3% 0.3% 2.3% $4.177.152 $37.447.161 $37.447.161 1.0 eurc (EURC) 7d chart
748 MNDE
Marinade
MNDE
$0,1412 0.3% 2.6% 15.4% 31.5% $206.294 $37.290.485 $141.286.030 0.26 marinade (MNDE) 7d chart
736 NEON
Neon
NEON
$0,6453 2.3% 2.6% 65.4% 4.4% $10.548.987 $37.264.601 $645.856.028 0.06 neon (NEON) 7d chart
754 WAFFLES
Waffles
WAFFLES
$0,03675 5.2% 30.8% 58.7% 110.5% $3.528.180 $36.677.703 $36.677.703 1.0 waffles (WAFFLES) 7d chart
756 ALEPH
Aleph.im
ALEPH
$0,1960 3.1% 3.3% 4.4% 21.8% $511.402 $36.536.409 $97.988.597 0.37 aleph.im (ALEPH) 7d chart
760 QUACK
Rich Quack
QUACK
$0.098100 0.2% 1.2% 2.2% 13.2% $625.984 $35.948.516 $81.010.537 0.44 rich quack (QUACK) 7d chart
761 GME
GME
GME
$0,005179 1.3% 8.7% 9.2% 36.3% $17.166.957 $35.672.981 $35.672.981 1.0 gme (GME) 7d chart
765 KIN
Kin
KIN
$0,00001311 0.6% 14.9% 9.1% 6.1% $397.039 $35.395.930 $35.395.930 1.0 kin (KIN) 7d chart
768 KHAI
Kitten Haimer
KHAI
$0,6510 3.5% 50.6% 67.5% 44.4% $1.398.034 $35.151.906 $35.151.906 1.0 kitten haimer (KHAI) 7d chart
774 DEP
DEAPCOIN
DEP
$0,001374 6.6% 11.0% 6.1% 13.2% $1.750.072 $34.409.465 $41.389.019 0.83 deapcoin (DEP) 7d chart
789 $CWIF
catwifhat
$CWIF
$0.069396 0.6% 10.8% 50.7% 13.8% $12.019.223 $32.918.167 $32.935.398 1.0 catwifhat ($CWIF) 7d chart
802 ATLAS
Star Atlas
ATLAS
$0,001933 0.5% 6.6% 12.9% 29.6% $1.832.884 $31.958.374 $69.622.104 0.46 star atlas (ATLAS) 7d chart
811 BLOCK
Blockasset
BLOCK
$0,1152 0.5% 7.3% 47.5% 55.1% $667.265 $30.770.685 $36.851.120 0.84 blockasset (BLOCK) 7d chart
Hiển thị 1 đến 100 trong số 1704 kết quả
Hàng
Danh mục đầu tư mới
Biểu tượng và tên
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.
Tải ứng dụng CoinGecko.
Quét mã QR này để tải ứng dụng ngay App QR Code Hoặc truy cập trên các cửa hàng ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng