Tiền ảo Hệ sinh thái Solana hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Hiển thị xu hướng

Xem tất cả các token và tiền mã hóa được sử dụng trong Hệ sinh thái Solana dưới đây.

Hiển thị xu hướng
Hiển thị định giá pha loãng hoàn toàn
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
3
$1,00
-0.1% 0.0% -0.1% $18.998.138.340 $83.354.463.694 $83.354.463.694 1,00 tether (USDT) 7d chart
6
$0,999656
0.0% 0.0% -0.2% $4.466.942.384 $25.310.093.215 $25.304.034.396 1,00 usdc (USDC) 7d chart
8
Mua
$23,58
0.3% -2.0% 21.3% $650.962.148 $9.756.955.568 $13.191.754.993 0,74 solana (SOL) 7d chart
19
Mua
$7,62
0.9% 0.9% -0.5% $328.998.103 $4.244.674.438 $7.622.653.600 0,56 chainlink (LINK) 7d chart
47
Mua
$0,087442128843
0.4% -1.2% -0.4% $32.322.847 $807.691.018 $874.319.357 0,92 the graph (GRT) 7d chart
54
Mua
$0,998296
0.2% 0.1% -0.4% $4.964.501 $670.774.324 $670.774.324 1,00 frax (FRAX) 7d chart
73
$0,150451
1.1% 5.3% 38.1% $15.969.807 $496.311.777 $752.682.833 0,66 rollbit coin (RLB) 7d chart
88
$5,49
-0.4% 1.4% -7.0% $20.267.938 $408.278.380 $548.088.013 0,74 frax share (FXS) 7d chart
106
$0,178561
0.9% 3.8% 6.7% $8.369.887 $313.746.408 $402.330.601 0,78 woo network (WOO) 7d chart
150
$1,42
0.1% -1.2% -2.6% $790.974 $204.344.882 $316.594.055 0,65 helium (HNT) 7d chart
161
$0,152086
0.3% -3.5% -1.2% $18.065.963 $181.935.716 $912.823.293 0,20 stepn (GMT) 7d chart
177
$0,145765
0.3% -1.1% -1.4% $4.406.471 $163.165.094 $173.380.440 0,94 audius (AUDIO) 7d chart
187
$1,52
0.4% -2.1% -1.5% $20.822.287 $151.821.350 $151.821.350 1,00 waves (WAVES) 7d chart
203
$26,82
0.3% -2.3% 21.5% $1.794.010 $129.453.681 $129.453.440 1,00 marinade staked sol (MSOL) 7d chart
219
Mua
$0,580705
0.2% -1.2% -2.7% $18.332.679 $112.031.382 $145.277.005 0,77 sushi (SUSHI) 7d chart
256
$0,144842
0.5% -0.6% -3.7% $8.527.656 $85.775.909 $144.837.372 0,59 coin98 (C98) 7d chart
286
$0,122273
0.4% 0.3% -5.3% $379,98 $74.685.401 $122.357.719 0,61 hxro (HXRO) 7d chart
338
$0,077265247844
0.3% -0.8% 2.1% $22.217.015 $62.241.116 $77.607.376 0,80 civic (CVC) 7d chart
359
$0,001863326618
-0.3% -4.3% 5.0% $1.482.711 $56.837.519 $161.972.323 0,35 access protocol (ACS) 7d chart
409
$0,200924
2.0% 12.1% 18.0% $47.113.205 $46.953.371 $111.859.973 0,42 raydium (RAY) 7d chart
422
$0,044504330218
0.5% -2.8% -4.3% $9.941.983 $44.509.962 $44.509.962 1,00 ren (REN) 7d chart
424
$0,553264
-0.4% 2.4% 6.0% $57.947,71 $43.703.117 $54.955.471 0,80 solend (SLND) 7d chart
449
$0,010017283725
0.4% 0.3% 0.8% $21.030,58 $39.965.223 $70.159.890 0,57 uxd protocol (UXP) 7d chart
483
$0,000011704752
-0.4% -6.3% -12.7% $264.349 $34.395.293 $34.395.295 1,00 kin (KIN) 7d chart
492
$0,009730473145
-0.4% -2.0% -2.3% $12.848.488 $33.762.710 $97.285.247 0,35 zebec protocol (ZBC) 7d chart
502
$27.679,64
0.8% 0.3% 3.6% $176.444 $32.304.318 $32.304.318 1,00 tbtc (TBTC) 7d chart
512
$0,076453787181
0.1% -24.8% 17.2% $57.574,54 $31.420.642 $76.456.360 0,41 ramp [old] (RAMP) 7d chart
549
$0,123441
0.1% -1.5% -2.0% $220.634 $28.257.553 $44.454.854 0,64 star atlas dao (POLIS) 7d chart
585
$0,893402
-0.1% -0.0% 0.2% $234.071 $24.645.338 $272.856.319 0,09 mai (MIMATIC) 7d chart
611
$0,035949739155
-0.1% -0.2% -1.3% $26.926,61 $22.204.183 $22.204.183 1,00 bilira (TRYB) 7d chart
630
$0,001486006567
0.6% -0.7% 3.8% $963.999 $20.837.057 $52.890.136 0,39 star atlas (ATLAS) 7d chart
632
$0,869710
0.1% -2.2% 8.3% $233.805 $20.651.773 $87.064.540 0,24 orca (ORCA) 7d chart
665
$0,551157
-2.1% -3.2% 1.6% $76.222,93 $18.364.002 $18.365.205 1,00 dust protocol (DUST) 7d chart
671
$0,007167954120
-0.2% -4.5% -5.3% $958.584 $17.962.236 $17.962.236 1,00 velas (VLX) 7d chart
678
$0,167124
-0.7% -0.5% 2.7% $17.349.038 $17.667.953 $166.599.936 0,11 bonfida (FIDA) 7d chart
702
$0,014431304229
0.5% 1.0% -4.8% $118.442 $16.647.337 $72.241.941 0,23 mango (MNGO) 7d chart
741
$0,423225
-0.9% -2.3% -2.8% $87.069,24 $14.937.302 $42.314.962 0,35 aurory (AURY) 7d chart
759
$0,038316498818
-0.5% -10.2% 15.5% $4.774.321 $14.288.870 $389.474.522 0,04 serum (SRM) 7d chart
793
$0,090113859621
0.3% -1.2% -10.5% $14.231,18 $13.389.509 $15.242.555 0,88 shadow token (SHDW) 7d chart
807
$0,067669059759
-0.1% -1.6% -3.8% $167.396 $12.638.735 $33.896.379 0,37 aleph.im (ALEPH) 7d chart
817
$0,003050458734
0.3% 0.9% 6.7% $469.055 $12.220.483 $14.479.461 0,84 samoyedcoin (SAMO) 7d chart
830
$1,78
0.0% 0.7% -1.0% $69.850,01 $11.987.874 $17.830.628 0,67 ichi (ICHI) 7d chart
895
$0,052700066338
-0.2% 2.2% -22.6% $339.931 $9.775.101 $16.370.741 0,60 parsiq (PRQ) 7d chart
945
$0,000000202780
-0.6% 1.0% -2.2% $1.314.958 $8.711.399 $19.026.918 0,46 bonk (BONK) 7d chart
946
$0,042430779269
0.9% 1.7% 4.2% $133.531 $8.680.880 $42.294.049 0,21 marinade (MNDE) 7d chart
995
$0,006565380288
0.1% 2.1% 4.8% $355.992 $7.681.890 $19.682.540 0,39 taki (TAKI) 7d chart
999
$0,028030377457
2.8% -9.0% 75.6% $2.524.587 $7.646.836 $27.969.648 0,27 gari network (GARI) 7d chart
1016
$0,008701635665
-1.1% 1.3% -3.6% $183.794 $7.330.774 $7.417.731 0,99 stepn green satoshi token on solana (GST-SOL) 7d chart
1083
$0,016407076200
1.0% 5.8% 25.9% $70.071,15 $6.150.184 $10.290.268 0,60 step finance (STEP) 7d chart
1099
$27,30
0.3% 1.9% 24.5% $39.841,79 $5.907.346 $18.093.278 0,33 socean staked sol (SCNSOL) 7d chart
1109
$0,066199935427
-3.8% -5.0% -13.0% $548.016 $5.708.047 $67.915.152 0,08 roacore (ROA) 7d chart
1140
$0,188528
0.6% -1.2% -3.5% $31.538,60 $5.300.743 $18.858.673 0,28 genopets (GENE) 7d chart
1271
$0,002467521494
-0.0% -4.1% 13.9% $34.241,32 $3.739.330 $24.656.350 0,15 solcasino token (SCS) 7d chart
1277
$0,072767765748
0.1% 2.1% -8.9% $7.070,60 $3.704.046 $2.183.027 1,70 stepn green satoshi token on eth (GST-ETH) 7d chart
1314
$0,003474301518
-1.0% 2.2% -0.7% $36.376,78 $3.461.962 $35.074.962 0,10 prism (PRISM) 7d chart
1325
$0,035026571779
-0.1% 0.1% 15.7% $610.718 $3.413.457 $3.500.981 0,98 solanium (SLIM) 7d chart
1367
$0,013274791998
0.5% -4.1% -3.5% $25.631,77 $3.098.831 $6.585.408 0,47 blocto (BLT) 7d chart
1414
$0,013929802086
-0.2% -0.0% -1.6% $146.991 $2.828.244 $139.761.993 0,02 oxygen (OXY) 7d chart
1442
$0,040856282204
0.1% 1.4% -1.6% $237.897 $2.634.276 $4.092.796 0,64 insurace (INSUR) 7d chart
1453
$1,05
0.3% -1.0% $10.036,26 $2.583.127 $2.583.127 1,00 euroe stablecoin (EUROE) 7d chart
1472
$0,007014597902
-0.4% -1.9% -8.6% $429.409 $2.502.203 $7.007.521 0,36 shill token (SHILL) 7d chart
1480
$0,025209360080
-0.7% -4.0% -1.4% $28.452,90 $2.453.228 $25.223.323 0,10 honeyland (HXD) 7d chart
1497
$0,012822882483
-0.2% -1.8% -6.8% $62.170,48 $2.357.219 $12.907.395 0,18 unkjd (MBS) 7d chart
1528
$0,029755858001
0.6% 3.2% 1.7% $131.293 $2.213.977 $295.196.966 0,01 maps (MAPS) 7d chart
1544
$0,043821844515
2.6% 3.8% 6.9% $476.214 $2.154.796 $4.397.460 0,49 hubble (HBB) 7d chart
1595
$0,003997649659
0.8% -13.6% -4.7% $1.876.210 $1.934.628 $7.996.894 0,24 walken (WLKN) 7d chart
1614
$0,000018212845
-0.6% 3.6% 6.7% $5.123,03 $1.880.032 $1.880.032 1,00 dingocoin (DINGO) 7d chart
1663
$0,000307363270
-0.7% 0.3% 2.3% $41.654,59 $1.693.279 $3.137.963 0,54 defi land (DFL) 7d chart
1706
$0,000154154614
0.8% 1.1% -15.2% $157.177 $1.550.299 $1.550.299 1,00 king (KING) 7d chart
1710
$0,063154526901
0.1% 0.8% 11.0% $141.432 $1.525.754 $5.052.337 0,30 big data protocol (BDP) 7d chart
1711
$6,08
-0.0% 0.7% 0.2% $42.789,51 $1.522.380 $60.895.198 0,03 media network (MEDIA) 7d chart
1784
$0,841283
-4.0% -0.7% 4.3% $36.931,85 $1.341.842 $8.593.092 0,16 tulip protocol (TULIP) 7d chart
1835
$0,008175443429
0.4% -1.2% -4.3% $31.430,48 $1.228.108 $1.228.108 1,00 stepn green satoshi token on bsc (GST-BSC) 7d chart
1900
$0,007235204438
0.9% -12.7% -11.5% $36.685,53 $1.064.884 $7.173.219 0,15 solrise finance (SLRS) 7d chart
1905
$0,006779278032
-0.2% -1.7% -1.4% $1.810,64 $1.059.690 $11.528.893 0,09 jet (JET) 7d chart
1915
$0,003815156037
-0.6% -13.7% 15.6% $343.100 $1.040.525 $1.903.724 0,55 only1 (LIKE) 7d chart
1934
$0,000844380613
-0.0% 0.2% 0.5% $128.039 $1.006.978 $8.453.656 0,12 saber (SBR) 7d chart
1966
$0,141524
-1.7% 2.5% $89,89 $942.349 $8.070.866 0,12 depay (DEPAY) 7d chart
2024
$0,001823445759
-0.1% 9.7% 10.9% $6.044,12 $843.232 $1.483.431 0,57 crowny (CRWNY) 7d chart
2054
$0,040655479074
0.4% -0.0% -2.6% $274,58 $788.640 $2.036.773 0,39 cope (COPE) 7d chart
2077
$0,001640598155
-0.1% -2.2% -4.0% $508,07 $754.781 $853.231 0,88 zap (ZAP) 7d chart
2169
$0,051037900052
0.4% -1.1% -0.4% $18.152,75 $630.395 $2.549.341 0,25 aldrin (RIN) 7d chart
2190
$0,087235244604
0.2% -0.4% -2.5% $245,39 $606.601 $8.724.927 0,07 allbridge (ABR) 7d chart
2280
$0,001082181766
0.4% -6.2% 7.7% $876,83 $500.765 $1.082.781 0,46 solcial (SLCL) 7d chart
2287
$0,013844900507
0.5% -8.3% -8.7% $50.086,89 $491.741 $1.391.583 0,35 port finance (PORT) 7d chart
2338
$1,01
- - - - $439.134 $65.572.646 - chai (CHAI) 7d chart
2454
$0,001130898095
0.4% -4.7% 18.6% $233,65 $337.643 $337.648 1,00 solape (SOLAPE) 7d chart
2555
$0,000015437434
0.7% 3.9% 13.7% $1.402,61 $276.341 $276.341 1,00 woof (WOOF) 7d chart
2580
$0,001611118468
0.4% -0.7% -2.3% $22,20 $264.865 $1.614.510 0,16 dexlab (DXL) 7d chart
2671
$0,001178952209
1.0% 5.8% -1.8% $367,32 $218.620 $470.824 0,46 four (FOUR) 7d chart
2733
$0,001110528572
0.7% 0.5% -2.4% $40.501,29 $190.777 $1.093.735 0,17 sentre (SNTR) 7d chart
2766
$0,001024283513
0.4% 0.4% -2.2% $7,63 $177.680 $74.301,69 2,39 grape protocol (GRAPE) 7d chart
2803
$0,007861965938
0.3% 5.8% $1,08 $165.101 $165.101 1,00 sail (SAIL) 7d chart
2807
$0,000067055364
0.4% -0.4% 3.2% $126,29 $164.129 $470.312 0,35 cheems (CHEEMS) 7d chart
2816
$0,001204892106
-0.1% -0.0% -0.2% $87.023,33 $159.301 $1.205.240 0,13 kaizen.finance (KZEN) 7d chart
2821
$0,000911392275
-0.8% 4.8% $179,65 $156.759 $273.418 0,57 cato (CATO) 7d chart
2844
$0,000025258636
0.2% -2.1% -1.5% $68.357,73 $148.815 $502.397 0,30 sunny aggregator (SUNNY) 7d chart
2876
$0,044949683514
- - - - $131.703 $404.547 - investin (IVN) 7d chart
2937
$0,000200837839
-0.2% 6.4% 2.1% $14.922,29 $114.181 $202.801 0,56 mercurial (MER) 7d chart
2963
$0,001511056966
2.4% 3.2% -5.3% $35.647,93 $104.378 $745.554 0,14 cropperfinance (CRP) 7d chart

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Đọc các bài viết và hướng dẫn đơn giản dành cho người mới bắt đầu.
Tìm hiểu về tiền mã hóa

Bạn cần trợ giúp?
Tìm câu trả lời bạn cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm trợ giúp


coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng