Tiền ảo: 14.794
Sàn giao dịch: 1.138
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,462T $ 0.9%
Lưu lượng 24 giờ: 80,796B $
Gas: 8 GWEI
Không quảng cáo
Danh mục đầu tư
Thêm vào danh mục đầu tư mới

Tiền ảo Hệ sinh thái Near Protocol hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Xem tất cả các token và tiền mã hóa được sử dụng trong Hệ sinh thái Near Protocol dưới đây.
Điểm nổi bật
# Tiền ảo Giá 1g 24g 7ng 30 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
3 USDT
Tether
USDT
Mua
$0,9991 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% $43.884.653.450 $112.727.040.594 $112.727.040.594 1.0 tether (USDT) 7d chart
7 USDC
USDC
USDC
Mua
$0,9981 0.2% 0.1% 0.2% 0.3% $6.306.709.267 $32.687.764.260 $32.681.318.572 1.0 usdc (USDC) 7d chart
15 WBTC
Wrapped Bitcoin
WBTC
Mua
$63.837,66 0.3% 1.5% 4.6% 9.2% $356.752.990 $9.778.472.003 $9.778.472.003 1.0 wrapped bitcoin (WBTC) 7d chart
16 LINK
Chainlink
LINK
Mua
$14,33 0.5% 0.4% 6.3% 12.5% $404.364.271 $8.433.043.408 $14.363.896.815 0.59 chainlink (LINK) 7d chart
18 UNI
Uniswap
UNI
Mua
$9,98 2.9% 0.1% 6.3% 7.9% $218.328.876 $7.537.734.497 $10.000.089.985 0.75 uniswap (UNI) 7d chart
20 NEAR
NEAR Protocol
NEAR
Mua
$5,36 0.5% 2.5% 6.0% 32.1% $416.192.009 $5.854.211.684 $6.352.689.358 0.92 near protocol (NEAR) 7d chart
25 DAI
Dai
DAI
Mua
$0,9991 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% $460.252.964 $5.168.493.670 $5.170.225.764 1.0 dai (DAI) 7d chart
47 MKR
Maker
MKR
Mua
$2.416,15 0.9% 0.7% 6.0% 18.5% $106.568.977 $2.249.230.645 $2.367.823.040 0.95 maker (MKR) 7d chart
50 GRT
The Graph
GRT
Mua
$0,2215 0.9% 0.9% 8.9% 36.4% $77.032.952 $2.125.688.368 $2.401.648.783 0.89 the graph (GRT) 7d chart
70 AAVE
Aave
AAVE
Mua
$85,16 0.6% 1.2% 0.8% 10.6% $104.330.331 $1.266.896.401 $1.364.905.054 0.93 aave (AAVE) 7d chart
104 SAND
The Sandbox
SAND
Mua
$0,3351 0.2% 1.6% 14.7% 26.5% $69.120.090 $767.222.227 $1.008.957.772 0.76 the sandbox (SAND) 7d chart
140 1INCH
1inch
1INCH
Mua
$0,4086 0.4% 5.5% 1.7% 1.6% $40.286.428 $513.033.893 $614.769.800 0.83 1inch (1INCH) 7d chart
144 TUSD
TrueUSD
TUSD
$0,9955 0.5% 0.1% 0.1% 0.6% $26.819.754 $494.122.377 $494.122.377 1.0 trueusd (TUSD) 7d chart
161 WOO
WOO
WOO
$0,2172 0.2% 0.1% 16.2% 34.5% $11.302.900 $414.907.953 $485.358.979 0.85 woo (WOO) 7d chart
188 COMP
Compound
COMP
Mua
$49,46 0.8% 0.7% 5.1% 19.1% $45.943.822 $340.167.745 $496.154.448 0.69 compound (COMP) 7d chart
213 BAT
Basic Attention
BAT
Mua
$0,1916 0.4% 0.0% 11.3% 24.1% $90.283.480 $287.277.581 $288.260.793 1.0 basic attention (BAT) 7d chart
222 API3
API3
API3
$2,32 0.3% 0.9% 11.9% 14.6% $14.856.332 $268.855.271 $313.808.520 0.86 api3 (API3) 7d chart
226 AMP
Amp
AMP
$0,004675 0.2% 3.0% 16.5% 34.6% $5.875.814 $263.405.613 $467.742.590 0.56 amp (AMP) 7d chart
227 SC
Siacoin
SC
$0,004572 0.1% 0.6% 17.8% 38.4% $3.449.520 $263.396.461 $263.524.677 1.0 siacoin (SC) 7d chart
235 C98
Coin98
C98
$0,1879 0.3% 0.0% 12.5% 27.6% $7.796.840 $253.724.169 $345.725.642 0.73 coin98 (C98) 7d chart
257 AMPL
Ampleforth
AMPL
$0,9973 0.2% 3.9% 3.7% 26.2% $1.510.999 $211.821.511 $247.889.543 0.85 ampleforth (AMPL) 7d chart
271 YFI
yearn.finance
YFI
Mua
$5.897,44 0.2% 0.4% 4.9% 18.3% $16.509.061 $196.620.058 $216.649.811 0.91 yearn.finance (YFI) 7d chart
275 ONT
Ontology
ONT
$0,2135 0.6% 1.9% 12.2% 33.5% $13.371.347 $194.506.372 $214.758.564 0.91 ontology (ONT) 7d chart
283 BAL
Balancer
BAL
$3,15 0.2% 1.8% 8.3% 19.6% $7.378.930 $181.427.900 $201.448.418 0.9 balancer (BAL) 7d chart
297 BAND
Band Protocol
BAND
$1,15 0.6% 0.8% 16.7% 29.5% $8.788.688 $164.899.912 $169.958.298 0.97 band protocol (BAND) 7d chart
306 SUSHI
Sushi
SUSHI
$0,8197 0.8% 0.5% 15.2% 31.3% $16.437.046 $158.443.669 $228.255.035 0.69 sushi (SUSHI) 7d chart
360 CQT
Covalent
CQT
$0,1509 1.6% 5.8% 18.6% 36.3% $1.131.595 $121.896.144 $151.100.299 0.81 covalent (CQT) 7d chart
368 CREAM
Cream
CREAM
$70,00 0.1% 0.3% 5.4% 4.6% $3.212.343 $116.776.167 $205.167.102 0.57 cream (CREAM) 7d chart
533 AURORA
Aurora
AURORA
Mua
$0,1408 0.2% 7.1% 27.8% 31.7% $1.043.856 $67.056.248 $140.863.110 0.48 aurora (AURORA) 7d chart
623 SWEAT
Sweat Economy
SWEAT
$0,006386 0.5% 0.3% 9.4% 29.7% $7.845.518 $51.133.266 $137.627.740 0.37 sweat economy (SWEAT) 7d chart
638 REN
Ren
REN
$0,04747 0.7% 0.1% 17.1% 29.3% $9.054.827 $47.627.819 $47.627.819 1.0 ren (REN) 7d chart
754 FORTH
Ampleforth Governance
FORTH
$3,12 0.7% 0.2% 13.1% 27.5% $1.206.677 $35.518.682 $48.008.251 0.74 ampleforth governance (FORTH) 7d chart
977 FLX
Flux Protocol
FLX
$0,07907 0.0% 0.5% 13.5% 20.0% $969,63 $21.232.928 $79.071.480 0.27 flux protocol (FLX) 7d chart
1101 ANGLE
ANGLE
ANGLE
$0,08237 0.4% 2.6% 1.4% 10.9% $85.918,02 $16.551.295 $82.149.716 0.2 angle (ANGLE) 7d chart
1178 NEARX
Stader NearX
NEARX
$6,23 0.3% 0.3% 17.1% 31.7% $0,5979 $14.404.670 $14.398.705 1.0 stader nearx (NEARX) 7d chart
1290 OCT
Octopus Network
OCT
$0,1462 0.2% 1.5% 6.7% 42.0% $112.559 $11.564.842 $14.693.174 0.79 octopus network (OCT) 7d chart
1294 CUBE
Somnium Space CUBEs
CUBE
$0,7761 0.0% 1.5% 1.3% 22.1% $11.049,51 $11.469.610 $30.951.282 0.37 somnium space cubes (CUBE) 7d chart
1506 REF
Ref Finance
REF
$0,2325 0.2% 2.1% 8.1% 38.3% $126.938 $7.934.184 $23.280.837 0.34 ref finance (REF) 7d chart
1829 BORING
BoringDAO
BORING
$0,002755 1.1% 3.9% 16.1% 25.5% $888.048 $4.318.770 $4.318.770 1.0 boringdao (BORING) 7d chart
1927 BRRR
Burrow
BRRR
$0,006121 3.6% 5.9% 0.1% 5.9% $4.421,25 $3.710.668 $6.121.016 0.61 burrow (BRRR) 7d chart
2032 BNUSD
Balanced Dollars
BNUSD
$0,7971 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% $0,00 $3.127.547 $15.834.430 0.2 balanced dollars (BNUSD) 7d chart
2100 BLACKDRAGON
Black Dragon
BLACKDRAGON
$0.073525 1.5% 2.7% 10.7% 37.4% $17.525,34 $2.738.079 $2.738.079 1.0 black dragon (BLACKDRAGON) 7d chart
2267 LONK
Lonk
LONK
$0.056238 1.2% 0.8% 2.7% 28.2% $4.896,69 $2.077.796 $2.352.274 0.88 lonk (LONK) 7d chart
2457 ABR
Allbridge
ABR
$0,1561 0.3% 1.7% 3.4% 27.4% $4.014,31 $1.570.291 $15.114.459 0.1 allbridge (ABR) 7d chart
2518 PICKLE
Pickle Finance
PICKLE
$0,9682 0.5% 3.3% 32.4% 37.5% $19.543,71 $1.431.206 $3.258.871 0.44 pickle finance (PICKLE) 7d chart
3086 XNL
Chronicle
XNL
$0,01166 0.1% 4.4% 9.6% 36.7% $22.369,38 $560.534 $1.166.796 0.48 chronicle (XNL) 7d chart
3097 COR
Coreto
COR
$0,001347 0.0% 2.3% 4.5% 8.8% $11,63 $554.614 $623.424 0.89 coreto (COR) 7d chart
3163 TRI
Trisolaris
TRI
$0,002090 0.4% 3.6% 9.2% 27.7% $15.850,39 $492.073 $347.536 1.42 trisolaris (TRI) 7d chart
3262 PAD
Pad.Fi
PAD
$0,01271 0.6% 2.4% 6.7% 28.1% $11.348,23 $424.013 $1.905.886 0.22 pad.fi (PAD) 7d chart
3278 SHITZU
Shitzu
SHITZU
$0,001336 0.2% 1.2% 52.5% 18.0% $2.248,69 $409.071 $409.071 1.0 shitzu (SHITZU) 7d chart
4076 BAKED
Baked
BAKED
$0,001193 0.3% 4.0% 9.2% 24.7% $23.690,48 $83.048,12 $356.923 0.23 baked (BAKED) 7d chart
4090 DANA
Ardana
DANA
$0,001725 0.1% 0.9% 5.7% 15.2% $11.731,09 $80.913,15 $215.625 0.38 ardana (DANA) 7d chart
4151 WANNA
WannaSwap
WANNA
$0,0006783 0.2% 0.1% 16.0% 32.7% $1.201,90 $67.180,93 $26.819,17 2.5 wannaswap (WANNA) 7d chart
LNR
LiNEAR Protocol LNR
LNR
$0,02760 0.2% 1.9% 3.4% 13.5% $60.225,41 - $27.601.073 linear protocol lnr (LNR) 7d chart
WETH
WETH
WETH
$3.493,53 0.2% 0.7% 0.3% 6.7% $2.330.807.963 - $10.746.495.132 weth (WETH) 7d chart
UWON
UWON
UWON
$1,68 0.2% 5.4% 12.3% 26.4% $580.713 - $16.718.441 uwon (UWON) 7d chart
FAST
FAST
FAST
$0,1448 20.4% 23.7% 31.4% - $27.388,56 - $13.830.450 fast (FAST) 7d chart
USM
USMeme
USM
$0,0001490 0.9% 5.8% 14.0% - $148.980 - $14.895.038 usmeme (USM) 7d chart
PULSE
PulseMarkets
PULSE
$0,02287 2.2% 3.0% 1.0% 16.7% $824,34 - $2.287.090 pulsemarkets (PULSE) 7d chart
FAR
Few and Far
FAR
$0,1598 0.1% 0.1% 1.2% - $86.725,94 - - few and far (FAR) 7d chart
WNEAR
Wrapped Near
WNEAR
$5,31 0.1% 0.8% 7.0% 33.1% $4.048.309 - - wrapped near (WNEAR) 7d chart
CRF
Crafting Finance
CRF
$0,001189 0.1% 0.4% 13.6% 7.2% $49.648,38 - $2.377.911 crafting finance (CRF) 7d chart
DBIO
DeBio Network
DBIO
$0,0008027 - - - - $0,0009556 - - debio network (DBIO) 7d chart
MULTI
Multichain
MULTI
$0,6053 3.2% 0.5% 2.7% 22.8% $26.520,99 - $60.766.907 multichain (MULTI) 7d chart
MPDAO
Meta Pool DAO
MPDAO
$0,04355 - - - - $135,91 - $43.545.351 meta pool dao (MPDAO) 7d chart
GETH
Guarded Ether
GETH
$3.237,66 - - - - $4.589,41 - $15.446.891 guarded ether (GETH) 7d chart
NEAT
NEAT
NEAT
$0,09107 1.1% 4.2% 7.7% 50.2% $45.724,53 - $3.828.437 neat (NEAT) 7d chart
$WALC
WALC
$WALC
$0,01108 0.1% 0.2% 1.0% 6.1% $47,57 - $55.454.375 walc ($WALC) 7d chart
Hiển thị 1 đến 68 trong số 68 kết quả
Hàng
Danh mục đầu tư mới
Biểu tượng và tên
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.
Tải ứng dụng CoinGecko.
Quét mã QR này để tải ứng dụng ngay App QR Code Hoặc truy cập trên các cửa hàng ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng