Tiền ảo Avalanche Ecosystem hàng đầu theo vốn hóa thị trường

Show Stats
Show Stats
107.492 $
Giá trị vốn hóa thị trường
3.858 $
24h Trading Volume
44,13%
Bitcoin Market Cap Dominance
8789
# of Coins

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
52 $12,94 0.9% 1.9% 9.4% $43.080.219 $2.252.717.602 avalanche (AVAX) 7d chart
75 $1,00 -0.1% 0.3% 0.4% $86.294.512 $1.245.452.618 trueusd (TUSD) 7d chart
164 $1,02 0.7% 1.6% 1.7% $9.324.909 $263.890.928 frax (FRAX) 7d chart
327 $3,04 2.2% -0.7% -0.9% $2.432.776 $96.962.035 frax share (FXS) 7d chart
364 $0,118284 -0.0% -0.5% 1.0% $101.097 $79.820.281 bilira (TRYB) 7d chart
370 $971,73 1.0% -0.1% 17.8% $1.165.333 $76.077.944 beefy.finance (BIFI) 7d chart
438 $0,487707 -0.5% 11.6% 41.1% $5.276.483 $55.923.038 covalent (CQT) 7d chart
529 $0,905399 1.2% 0.1% 0.5% $420.811 $36.407.526 pangolin (PNG) 7d chart
763 $0,152770 -0.1% -4.3% 10.7% $631.393 $16.007.561 aleph.im (ALEPH) 7d chart
848 $0,040581487943 6.5% 3.4% 45.1% $160.386 $12.567.516 0.exchange (ZERO) 7d chart
931 $0,195840 -0.0% -1.1% -29.1% $412.976 $10.077.527 niftyx protocol (SHROOM) 7d chart
1103 $0,733336 2.0% 1.8% 9.3% $333.271 $6.540.670 avalaunch (XAVA) 7d chart
1127 $0,000000000147 2.5% 5.0% 20.1% $57.822 $6.105.410 spore (SPORE) 7d chart
1140 $0,674899 1.9% 5.3% -30.4% $315.229 $5.912.480 gameswap (GSWAP) 7d chart
1240 $0,318412 1.1% 0.6% -31.8% $79.673 $4.416.276 penguin finance (PEFI) 7d chart
1333 $0,235169 1.2% 1.4% -12.3% $6.255,78 $3.611.217 snowball (SNOB) 7d chart
1552 $142,67 3.0% -2.5% -23.8% $4.951,71 $2.241.654 aga rewards (AGAR) 7d chart
2558 $0,034380458111 3.6% 1.1% 7.6% $4.952,70 $137.522 avaware (AVE) 7d chart
$0,000080747329 0.0% 0.0% 0.6% $0,000000000000 ? bamboo token (BAMBOO) 7d chart
N/A ? ? ? ? ? benqi (QI) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android