coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực

Tiền ảo Seigniorage hàng đầu theo vốn hóa thị trường

Hiển thị số liệu thống kê

Giá trị vốn hóa thị trường Seigniorage hôm nay là $3 Tỷ, thay đổi 0.8% trong 24 giờ qua. Đọc thêm về Seigniorage

Hiển thị số liệu thống kê
99.785 $
Giá trị vốn hóa thị trường
35.329 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
43,51%
Ưu thế giá trị vốn hóa thị trường Bitcoin
13435
# của tiền ảo
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
47 $1,00 -0.1% -0.1% 0.1% $15.467.309 $1.417.018.572 frax (FRAX) 7d chart
60
$0,090485877416 -2.9% 25.6% -0.4% $986.863.906 $1.021.160.653 terraclassicusd (USTC) 7d chart
115 $6,84 -0.8% -5.2% -2.8% $12.286.714 $413.070.278 frax share (FXS) 7d chart
469 $0,137666 -0.3% -16.7% -7.7% $4.176.726 $43.315.192 tomb (TOMB) 7d chart
1073 $1,40 -0.0% -0.3% -14.7% $5.380,82 $6.771.490 dollars (USDX) 7d chart
2307 $0,004617758347 -0.5% -3.2% -3.6% $3,89 $636.184 empty set dollar (ESD) 7d chart
2542 $0,007505095214 1.2% -0.5% 0.3% $1.524,94 $409.772 basis cash (BAC) 7d chart
3038 $0,403000 -2.4% -7.6% -7.2% $1.191,16 $165.067 basis share (BAS) 7d chart
3047 $0,008294804743 0.0% -14.3% -9.7% $2.989,41 $161.011 seigniorage shares (SHARE) 7d chart
3187 $0,073514013288 -0.1% -5.6% -26.1% $1.474,62 $112.620 one cash (ONC) 7d chart
3468 $1,11 -0.1% 1.8% 32.1% $3.177,54 $44.990,28 monster slayer share (MSS) 7d chart
3557 $0,081139072529 0.3% -8.5% 24.4% $32.759,61 $29.145,91 mithril share (MIS) 7d chart
3560 $0,000000015133 ? ? ? ? $28.754,89 dynamic set dollar (DSD) 7d chart
3608 $0,099569848969 -0.2% -0.0% -0.1% $6.764,81 $22.760,77 basis dollar share (BSDS) 7d chart
3640 $0,007145586797 -0.5% -0.7% 3.0% $30.563,25 $18.354,69 basis dollar (BSD) 7d chart
3718 $0,044944559366 0.0% -1.2% 6.4% $60.367,87 $9.901,97 stand share (SAS) 7d chart
3812 $0,022310743741 -0.6% -0.3% -0.4% $3.057,78 $1.156,28 stand cash (SAC) 7d chart
$0,720183 0.4% -18.1% -3.4% $448,73 ? iron bsc (IRON) 7d chart
$0,058205892751 0.7% -1.0% 531.6% $2.867,86 ? bdollar (BDO) 7d chart
$3,33 1.1% -5.9% 10.2% $28.842,31 ? bdollar share (SBDO) 7d chart
$0,986759 -0.7% -0.7% -0.4% $100,67 ? iron (IRON) 7d chart
$0,002908752813 38.2% 53.0% 11.9% $25,58 ? steel (STEEL) 7d chart
$0,087883024790 -3.5% 23.8% -4.8% $8.182.968 ? wrapped ust (UST) 7d chart

Bạn chưa có kinh nghiệm về CoinGecko?
Sau đây là hướng dẫn giúp bạn bắt đầu
Get Started

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Hãy đọc hướng dẫn và báo cáo do các nhà phân tích của CoinGecko soạn thảo!
CoinGecko Buzz

Bạn còn phân vân?
Tìm câu trả lời bạn đang cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm Trợ giúp