🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
43948.85035417868
Giá trị vốn hóa thị trường
2737.6050752628626
Trading Volume

Tiền ảo Seigniorage hàng đầu theo vốn hóa thị trường

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
71 $1,00 0.3% -0.0% -0.5% $140.975.534 $2.070.069.792 terrausd (UST) 7d chart
336 $1,01 0.9% 1.2% 0.2% $4.914.286 $136.099.960 frax (FRAX) 7d chart
466 $0,00140712 ? ? ? ? $73.529.894 zero collateral dai (ZAI) 7d chart
497 $0,123651 1.2% 2.7% -22.0% $164.482 $63.970.226 empty set dollar (ESD) 7d chart
518 $5,47 -0.2% 1.2% -25.4% $5.456.678 $59.690.531 frax share (FXS) 7d chart
984 $0,252393 -0.3% 0.9% -21.7% $303.298 $14.109.269 basis cash (BAC) 7d chart
1121 $22,52 -1.0% -6.6% -31.2% $386.988 $9.189.335 basis share (BAS) 7d chart
1230 $0,05651144 0.3% 5.6% -17.7% $44.793 $6.934.480 dynamic set dollar (DSD) 7d chart
1243 $0,316591 -0.5% 14.8% -3.9% $94.108 $6.725.788 arth (ARTH) 7d chart
1407 $0,256498 ? ? ? ? $4.333.499 mithril cash (MIC) 7d chart
1429 $0,302333 ? ? ? ? $4.055.548 midas dollar (MDO) 7d chart
1746 $0,08081312 -29.2% -38.9% -46.9% $104.050 $1.578.315 seigniorage shares (SHARE) 7d chart
1754 $0,435907 ? ? ? ? $1.551.020 debase (DEBASE) 7d chart
1798 $3,76 ? ? ? ? $1.349.875 mithril share (MIS) 7d chart
1799 $0,930460 0.3% -10.4% 20.3% $370.333 $1.349.397 one cash (ONC) 7d chart
2011 $0,09086346 ? ? ? ? $702.601 variable time dollar (VTD) 7d chart
2013 $0,145197 ? ? ? ? $700.475 dollars (USDX) 7d chart
2084 $0,04818011 ? ? ? ? $547.686 daiquilibrium (DAIQ) 7d chart
2269 $7,50 -1.3% -9.7% $553,38 $218.785 monster slayer share (MSS) 7d chart
2415 $0,497343 ? ? ? ? $94.701 basis dollar share (BSDS) 7d chart
2471 $0,02544821 ? ? ? ? $65.506 basis dollar (BSD) 7d chart
2513 $0,00248524 ? ? ? ? $47.094 true seigniorage dollar (TSD) 7d chart
2592 $0,199950 ? ? ? ? $24.831 klondike finance v1 (KLON) 7d chart
2616 $0,07816465 ? ? ? ? $16.862,28 stand share (SAS) 7d chart
2660 $0,104190 ? ? ? ? $5.396,74 stand cash (SAC) 7d chart
2675 $0,01258909 ? ? ? ? $2.797,21 freq set dollar (FSD) 7d chart
$8.235,59 ? ? ? ? ? empty set gold (ESG) 7d chart
$1,36 1.1% 4.2% -28.7% $121.940 ? steel (STEEL) 7d chart
$0,392088 ? ? ? ? ? morph (MORC) 7d chart
$46.210 ? ? ? ? ? klondike btc (KBTC) 7d chart
$0,06576238 0.4% 5.5% -6.3% $767,00 ? monster slayer cash (MSC) 7d chart
$423,60 1.2% 9.7% -16.4% $738.208 ? bdollar share (SBDO) 7d chart
$0,278792 -0.0% 1.7% -22.0% $834.009 ? bdollar (BDO) 7d chart
$0,990357 0.4% -0.7% 0.4% $54.844 ? iron (IRON) 7d chart
N/A ? ? ? ? ? klondike bond (KBOND) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android