Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
119362.13525843603
Giá trị vốn hóa thị trường
21586.648585643914
Trading Volume

Tiền ảo Storage hàng đầu theo vốn hóa thị trường

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
28 $34,41 0.1% -2.9% 10.5% $96.200.369 $782.859.685 filecoin (FIL) 7d chart
64 $0,00031879 0.2% 0.2% -4.3% $98.496.808 $210.103.315 bittorrent (BTT) 7d chart
69 $0,552768 5.1% 14.5% 63.2% $50.739.629 $191.156.744 ocean protocol (OCEAN) 7d chart
84 $0,00268780 -0.6% 2.3% 5.4% $4.582.068 $120.848.507 siacoin (SC) 7d chart
87 $2,42 -2.1% -9.7% -3.9% $3.182.742 $106.236.151 arweave (AR) 7d chart
101 $0,00049869 0.2% 1.9% -3.2% $6.260.517 $88.576.353 holo (HOT) 7d chart
147 $0,352934 -0.1% -2.2% -5.0% $15.862.864 $50.747.512 storj (STORJ) 7d chart
150 $0,109798 0.4% -1.0% 9.9% $300.650 $49.619.579 maidsafecoin (MAID) 7d chart
269 $0,07692656 0.0% 0.0% 0.6% $4.651.969 $18.947.193 bluzelle (BLZ) 7d chart
385 $0,00140621 -0.9% -0.7% -7.6% $206.299 $9.096.048 proximax (XPX) 7d chart
541 $0,00960419 -3.0% 24.3% 0.7% $200.345 $4.202.807 sonm (SNM) 7d chart
688 $0,06653634 4.2% 1.4% -30.8% $11.530,48 $2.428.965 scprime (SCP) 7d chart
875 $0,00507957 -1.6% -11.1% -9.9% $113.333 $1.156.759 sharder protocol (SS) 7d chart
$0,262174 ? ? ? ? ? simple software solutions (SSS) 7d chart
$11,32 0.3% 2.7% 18.8% $2.309.383 ? fil12 (FIL12) 7d chart
$8,08 0.5% 11.2% 16.7% $956.867 ? fil36 (FIL36) 7d chart
$0,00001623 -0.0% 0.4% -3.1% $91.544 ? siaclassic (SCC) 7d chart
$17,60 -1.2% 8.5% -9.1% $12.119.769 ? fil6 (FIL6) 7d chart
N/A ? ? ? ? ? commercial data storage (CDS) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android