🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
102839.24644203887
Giá trị vốn hóa thị trường
32064.983097356224
Trading Volume

Tiền ảo Yield Aggregator hàng đầu theo vốn hóa thị trường

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
60 $76.179 -3.8% 17.0% 44.2% $1.126.027.503 $2.749.771.841 yearn.finance (YFI) 7d chart
136 $2,20 -1.5% -4.1% 13.9% $165.242.459 $627.509.408 alpha finance (ALPHA) 7d chart
237 $28,86 -3.3% -0.6% -9.3% $18.192.825 $237.557.026 badger dao (BADGER) 7d chart
313 $287,07 -1.7% 6.9% -9.3% $24.688.415 $146.472.091 pancake bunny (BUNNY) 7d chart
318 $1,95 -0.7% 4.2% -35.4% $17.171.994 $145.128.785 alpaca finance (ALPACA) 7d chart
347 $0,04581819 -1.7% 8.9% -10.0% $46.772.007 $123.840.929 akropolis (AKRO) 7d chart
366 $2.745,21 -2.1% 4.3% 1.6% $84.081.432 $109.070.604 dfi.money (YFII) 7d chart
365 $11,93 -4.4% 4.5% -36.0% $3.106.214 $107.724.293 rari governance token (RGT) 7d chart
369 $3,35 -2.2% 7.9% -23.2% $20.470.707 $105.376.743 bella protocol (BEL) 7d chart
371 $1.367,66 0.3% 16.0% -14.4% $6.325.328 $103.942.245 beefy.finance (BIFI) 7d chart
390 $29,51 -3.1% 2.0% -18.8% $2.275.144 $95.166.382 vesper finance (VSP) 7d chart
419 $144,14 -1.0% -0.4% -13.4% $2.838.751 $77.998.922 harvest finance (FARM) 7d chart
471 $2.688,92 -2.7% 4.1% -15.7% $9.434.672 $68.519.894 auto (AUTO) 7d chart
519 $2,01 -1.1% 6.5% -17.5% $3.895.011 $56.324.365 mstable governance token: meta (MTA) 7d chart
552 $136,47 -1.4% 8.9% 10.6% $4.123.454 $50.231.273 88mph (MPH) 7d chart
592 $63,66 -2.9% 17.7% 2.5% $148.324 $42.697.382 acryptos (ACS) 7d chart
609 $4,17 -1.0% 3.4% -12.0% $346.256 $40.630.580 stake dao (SDT) 7d chart
624 $1,29 -5.3% 4.1% -9.5% $2.837.624 $38.608.071 apy.finance (APY) 7d chart
686 $18,70 -0.0% 25.1% 33.8% $1.340.210 $32.588.769 idle (IDLE) 7d chart
733 $661,99 -3.0% 7.3% -8.3% $975.915 $27.166.795 inverse finance (INV) 7d chart
802 $3,21 -0.4% -9.5% -24.6% $20.716.938 $22.531.792 value defi (VALUE) 7d chart
819 $22,43 -0.1% 12.6% 12.7% $18.396.157 $21.380.478 pickle finance (PICKLE) 7d chart
863 $22,66 2.9% 16.1% -14.5% $2.909.920 $18.142.512 yaxis (YAXIS) 7d chart
975 $39,05 -0.8% -0.3% -46.2% $1.918.198 $13.781.079 octofi (OCTO) 7d chart
1073 $0,241009 -4.1% 21.0% -61.3% $2.671.667 $10.330.659 xtoken (XTK) 7d chart
1109 $0,602336 25.6% 26.0% 48.5% $304.477 $9.976.740 force dao (FORCE) 7d chart
1246 $0,437384 -1.9% 4.6% -8.6% $309.426 $6.392.527 snowball (SNOB) 7d chart
1270 $12,58 -0.7% 21.6% 11.2% $715.287 $6.169.268 mm token (MM) 7d chart
1644 $418,15 -0.8% 18.2% 14.7% $789.697 $2.125.348 bearn.fi (BFI) 7d chart
2154 $9,29 -6.8% 3.5% -21.2% $144.883 $376.294 bt.finance (BT) 7d chart
$3,35 ? ? ? ? ? defirex (DFX) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android