coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực

Tiền ảo Yield Aggregator hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Hiển thị số liệu thống kê

Giá trị vốn hóa thị trường Yield Aggregator hôm nay là $1 Tỷ, thay đổi 7.4% trong 24 giờ qua. Đọc thêm về Yield Aggregator

Hiển thị số liệu thống kê
50.650 $
Giá trị vốn hóa thị trường
7.349 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
40,82%
Ưu thế giá trị vốn hóa thị trường Bitcoin
13409
# của tiền ảo
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
99 $6,34 2.8% 10.3% 76.3% $21.510.116 $412.484.408 convex finance (CVX) 7d chart
159
$6.536,63 -0.6% 5.7% 17.1% $40.375.291 $206.407.106 yearn.finance (YFI) 7d chart
350 $5,39 1.1% -4.3% 28.0% $481.258 $60.731.976 rari governance (RGT) 7d chart
382 $0,121078 0.7% 4.7% 6.2% $2.808.243 $54.002.833 alpha venture dao (ALPHA) 7d chart
407 $0,868763 -0.3% 2.9% -3.1% $16.534.377 $48.658.683 bella protocol (BEL) 7d chart
450 $986,75 -0.4% 3.4% 12.8% $32.731.161 $39.363.811 dfi.money (YFII) 7d chart
472 $0,239243 1.7% 3.3% 15.2% $5.777.083 $36.894.203 alpaca finance (ALPACA) 7d chart
498 $427,40 -0.2% 3.2% 8.0% $1.767.160 $34.205.373 beefy.finance (BIFI) 7d chart
513 $3,30 -1.3% 4.8% 8.1% $4.148.697 $32.835.503 badger dao (BADGER) 7d chart
542 $44,88 0.4% 1.3% 16.1% $16.019.636 $29.811.733 harvest finance (FARM) 7d chart
633 $291,66 -3.0% 4.2% 4.5% $4.281.683 $21.366.289 auto (AUTO) 7d chart
709 $0,429370 2.7% 17.0% 25.3% $154.409 $16.102.079 stake dao (SDT) 7d chart
802 $84,66 -1.2% 2.2% 1.7% $451.154 $11.747.133 inverse finance (INV) 7d chart
800 $0,000000338355 -2.1% 3.4% 4.6% $211.147 $11.631.216 catecoin (CATE) 7d chart
998 $0,130751 0.9% 2.4% -1.7% $45.774,30 $6.526.097 mstable governance: meta (MTA) 7d chart
1107 $0,565057 0.6% 0.5% 24.1% $58.894,08 $4.803.774 vesper finance (VSP) 7d chart
1135 $2,90 0.2% 0.6% 3.5% $100.451 $4.527.727 tulip protocol (TULIP) 7d chart
1188 $0,023609999182 2.8% 8.1% 6.8% $1.379.787 $4.074.829 vempire ddao (VEMP) 7d chart
1255 $0,016502535177 0.0% 1.3% -8.9% $430.315 $3.563.986 eqifi (EQX) 7d chart
1380 $2,16 0.6% 3.4% -3.6% $15.318,27 $2.688.937 88mph (MPH) 7d chart
1479 $0,061516280572 0.6% 4.2% 0.6% $72.774,73 $2.222.566 tarot (TAROT) 7d chart
1500 $0,411769 -1.0% -0.5% 7.8% $17.926,66 $2.141.029 kalmar (KALM) 7d chart
1541 $0,059515442450 0.7% 9.4% 5.1% $6.994,05 $1.970.947 gamma strategies (GAMMA) 7d chart
1584 $0,007128801189 0.5% 28.8% 126.9% $10.549,33 $1.785.301 xtoken (XTK) 7d chart
1626 $0,198256 -3.2% 10.4% 19.1% $17.744,10 $1.683.751 mover (MOVE) 7d chart
1671 $0,316929 -10.9% 9.6% 12.6% $1.850.262 $1.585.828 value defi (VALUE) 7d chart
1711 $1,04 -0.1% 0.3% 2.2% $1.306,84 $1.462.077 acryptos (ACS) 7d chart
1779 $0,135286 3.3% 12.5% 7.9% $25.048,95 $1.303.917 apwine (APW) 7d chart
1906 $1,26 0.7% 4.1% 8.5% $287.243 $1.041.121 pickle finance (PICKLE) 7d chart
2123 $0,071620274718 -1.0% -7.8% -1.1% $26.379,34 $710.037 spectrum protocol (SPEC) 7d chart
2192 $0,241474 0.7% 9.8% -6.9% $1.713,36 $642.479 idle (IDLE) 7d chart
2245 $0,161431 0.1% 2.0% 0.3% $4.945,92 $577.246 gro dao (GRO) 7d chart
2313 $1,43 0.1% 2.2% 5.1% $3.850,88 $503.950 octofi (OCTO) 7d chart
2363 $0,004570080943 0.5% 6.7% 7.5% $2.300.485 $458.491 akropolis (AKRO) 7d chart
2572 $0,014854612870 1.0% 1.6% -4.5% $2.984,57 $316.177 ten (TENFI) 7d chart
2586 $0,004653817813 0.7% 10.2% -2.7% $1.042,02 $309.495 apy.finance (APY) 7d chart
2624 $0,003802999389 0.4% -3.7% 13.1% $4.721,67 $288.822 hunny finance (HUNNY) 7d chart
2718 $0,000285721445 0.7% 1.2% 15.8% $14.013,21 $237.139 flurry finance (FLURRY) 7d chart
2794 $0,040393239081 -1.1% 16.7% 51.8% $6.969,06 $205.738 snowball (SNOB) 7d chart
2829 $0,005293752023 1.6% 8.2% 11.6% $10,33 $192.149 oh! finance (OH) 7d chart
3039 $0,152537 1.3% 0.7% 4.2% $1.285,22 $125.722 macaronswap (MCRN) 7d chart
3413 $0,088899943399 0.5% 0.5% -1.9% $25.203,95 $45.451,11 pancake bunny (BUNNY) 7d chart
3425 $0,009056239751 ? ? ? ? $43.088,07 sishi finance (SISHI) 7d chart
3430 $0,001424365139 1.0% 46.6% 17.8% $537,21 $42.686,94 visor (VISR) 7d chart
3493 $0,269074 0.7% 7.1% 49.3% $62.889,27 $31.456,02 bt.finance (BT) 7d chart
3627 $3,30 2.9% 0.0% -13.1% $53.446,94 $16.781,32 bearn.fi (BFI) 7d chart
3634 $0,004177521670 0.3% 0.5% $0,570185 $15.722,87 eleven finance (ELE) 7d chart
3644 $0,018322348306 0.6% 5.8% 1.8% $158,23 $14.673,89 yaxis (YAXIS) 7d chart
3650 $0,044291503487 ? ? ? ? $14.253,13 mm (MM) 7d chart

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

GeckoCon đã trở lại!
Hãy tham gia ngay hội nghị Web3 hàng đầu của chúng tôi!
GeckoCon 2022

Need Help?
Find the answers that you need in our Help Centre.
Help Centre