Top Cryptocurrency Derivatives (Futures Contract) by Open Interest & Trading Volume

Lưu lượng 24 giờ: 44.922.387.489 $

Bitcoin (Futures)

Tổng hợp đồng mở 1.180.034.029 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 2.230.071.456 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BTC-USD-200626 9.691 $ 1.4% 9627,09 USD -0,559% - 22 ngày 309.953.900 $ 440.852.500 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures BTC_CQ 9.695 $ 1.6% 9636,25 USD -0,607% 0.1% 22 ngày 299.391.400 $ 814.755.644 $ Gần đây
BitMEX BitMEX XBTU20 9.717 $ 1.6% 9635,52 USD -0,833% 0.11% 4 tháng 144.211.090 $ 20.754.080 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BTC-USD-200925 9.784 $ 1.4% 9627,08 USD -1,448% - 4 tháng 108.298.200 $ 148.656.000 $ Gần đây
BitMEX BitMEX XBTM20 9.673 $ 1.5% 9635,52 USD -0,382% 0.11% 22 ngày 70.715.550 $ 15.270.852 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BTC-USD-200605 9.645 $ 1.4% 9641,4 USD -0,034% - khoảng 15 giờ 55.758.000 $ 122.084.900 $ Gần đây
Deribit Deribit BTC-25SEP20 9.778 $ 1.5% 9637,41 USD -1,438% 0.11% 4 tháng 45.067.880 $ 4.850.827 $ Gần đây
Deribit Deribit BTC-26JUN20 9.674 $ 1.5% 9637,41 USD -0,373% 0.11% 22 ngày 34.312.460 $ 18.215.131 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures BTC_CW 9.654 $ 1.5% 9636,25 USD -0,179% 0.1% khoảng 15 giờ 24.884.400 $ 149.830.996 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BTC-USD-200612 9.661 $ 1.4% 9627,08 USD -0,217% - 8 ngày 20.284.900 $ 89.537.200 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) BTC-0925 9.782 $ 1.6% 9636,59 USD -1,481% 0.15% 4 tháng 15.650.252 $ 8.920.828 $ Gần đây
Deribit Deribit BTC-25DEC20 9.895 $ 1.5% 9637,41 USD -2,603% 0.12% 7 tháng 14.315.330 $ 1.643.962 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) BTC-0626 9.689 $ 1.7% 9636,81 USD -0,533% 0.14% 22 ngày 10.547.194 $ 15.821.246 $ Gần đây
BTSE (Futures) BTSE (Futures) BTCM20 9.700 $ 1.4% 9691,87 USD -0,084% 0.17% 22 ngày 9.332.494 $ 1.028.074 $ Gần đây
BTSE (Futures) BTSE (Futures) BTCU20 9.756 $ 1.1% 9763,16 USD +0,073% 0.12% 4 tháng 8.658.872 $ 902.416 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures BTC_NW 9.664 $ 1.5% 9636,25 USD -0,288% 0.1% 8 ngày 8.602.300 $ 155.971.987 $ Gần đây
KuCoin Futures KuCoin Futures XBTMM20 9.667 $ 1.5% 9635,76 USD -0,323% 0.1% 22 ngày 36.405 $ 286.946 $ Gần đây
KuCoin Futures KuCoin Futures XBTMU20 9.771 $ 1.4% 9635,76 USD -1,384% 0.12% 4 tháng 13.401 $ 214.762 $ Gần đây
CoinFLEX (Futures) CoinFLEX (Futures) XBTJUN20/USDTJUN20 9.689 $ 1.4% - - - - - 171.130.111 $ Gần đây
CME Bitcoin Futures CME Bitcoin Futures BTCM0 9.715 $ 1.3% - - - 22 ngày - 41.968.800 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_XBTUSD_200626 9.675 $ 1.6% 9670,5 USD -0,047% 0.12% 22 ngày - 2.011.397 $ Gần đây
Bakkt Bakkt 6137595 9.727 $ 1.3% - - - - - 1.488.307 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_XBTUSD_200925 9.781 $ 1.6% 9781,2 USD +0,002% 0.16% 4 tháng - 1.440.898 $ Gần đây
Bakkt Bakkt 6137574 9.672 $ 1.3% - - - - - 996.267 $ Gần đây
CME Bitcoin Futures CME Bitcoin Futures BTCN0 9.790 $ 1.4% - - - khoảng 2 tháng - 734.250 $ Gần đây
Bitflyer (Futures) Bitflyer (Futures) BTCJPY05JUN2020 9.659 $ 1.0% - - 0.32% - - 18.352 $ khoảng 1 giờ trước
Bakkt Bakkt 6137618 9.838 $ 1.9% - - - - - 9.838 $ khoảng 3 giờ trước
Bitflyer (Futures) Bitflyer (Futures) BTCJPY12JUN2020 9.643 $ 1.4% - - 0.56% - - 4.542 $ khoảng 1 giờ trước
CME Bitcoin Futures CME Bitcoin Futures BTCQ0 9.855 $ 2.1% - - - 3 tháng - 295.650 $ khoảng 6 giờ trước
CME Bitcoin Futures CME Bitcoin Futures BTCV0 9.800 $ 2.0% - - - 5 tháng - 147.000 $ khoảng 19 giờ trước
Bakkt Bakkt 6137645 9.763 $ 2.0% - - - - - 117.150 $ khoảng 15 giờ trước
CME Bitcoin Futures CME Bitcoin Futures BTCU0 9.900 $ 1.8% - - - 4 tháng - 99.000 $ khoảng 6 giờ trước
Bakkt Bakkt 6236159 9.988 $ -6.2% - - - - - 9.988 $ khoảng 15 giờ trước
Bitflyer (Futures) Bitflyer (Futures) BTCJPY26JUN2020 9.679 $ 2.9% - - 0.88% - - 1.554 $ khoảng 6 giờ trước

Ethereum (Futures)

Tổng hợp đồng mở 281.350.966 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 807.761.607 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Huobi Futures Huobi Futures ETH_CQ 245 $ 3.2% 243,62 USD -0,669% 0.1% 22 ngày 96.680.280 $ 377.759.368 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ETH-USD-200626 245 $ 3.1% 243,26 USD -0,562% - 22 ngày 76.981.320 $ 128.567.100 $ Gần đây
BitMEX BitMEX ETHM20 245 $ 1.4% 0,03 XBT -0,472% 0.14% 22 ngày 25.552.752 $ 2.930.458 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ETH-USD-200925 248 $ 3.2% 243,19 USD -1,471% - 4 tháng 24.932.690 $ 32.189.870 $ Gần đây
Deribit Deribit ETH-26JUN20 245 $ 3.1% 243,68 USD -0,478% 0.18% 22 ngày 11.599.925 $ 3.628.058 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ETH-USD-200605 244 $ 3.0% 243,19 USD -0,092% - khoảng 15 giờ 9.867.660 $ 31.890.050 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) ETH-0626 245 $ 3.3% 243,56 USD -0,698% 0.13% 22 ngày 8.909.047 $ 5.846.933 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures ETH_NW 244 $ 3.1% 243,62 USD -0,230% 0.11% 8 ngày 7.144.360 $ 90.325.557 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures ETH_CW 244 $ 3.1% 243,62 USD -0,209% 0.1% khoảng 15 giờ 6.438.240 $ 86.749.620 $ Gần đây
Deribit Deribit ETH-25SEP20 246 $ 2.8% 243,68 USD -0,822% 0.18% 4 tháng 5.757.612 $ 1.102.042 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ETH-USD-200612 244 $ 3.0% 243,02 USD -0,201% - 8 ngày 4.219.510 $ 36.262.910 $ Gần đây
Deribit Deribit ETH-25DEC20 247 $ 2.7% 243,68 USD -1,204% 0.16% 7 tháng 2.816.731 $ 405.168 $ Gần đây
BTSE (Futures) BTSE (Futures) ETHM20 248 $ 4.0% 245,2 USD -1,049% 1.26% 22 ngày 328.033 $ 17.901 $ Gần đây
BTSE (Futures) BTSE (Futures) ETHU20 245 $ 2.9% 246,11 USD +0,431% 0.77% 4 tháng 122.805 $ 865.532 $ Gần đây
BitMEX BitMEX ETHUSDM20 252 $ 2.9% 243,67 USD -3,382% 0.16% 22 ngày - 8.443.844 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_ETHUSD_200925 245 $ 2.8% 246,3 USD +0,346% 0.12% 4 tháng - 436.161 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_ETHUSD_200626 245 $ 3.2% 244,75 USD -0,265% 0.14% 22 ngày - 258.067 $ Gần đây
CoinFLEX (Futures) CoinFLEX (Futures) ETHJUN20/USDTJUN20 244 $ 2.4% - - - - - 82.968 $ Gần đây

Tether (Futures)

Tổng hợp đồng mở 6.257.007 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 250 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) USDT-0626 1 $ 0.1% 1 USD -0,019% 0.16% 22 ngày 6.257.007 $ 250 $ khoảng 8 giờ trước

XRP (Futures)

Tổng hợp đồng mở 21.300.930 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 32.651.814 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BitMEX BitMEX XRPM20 0 $ 0.2% 0,00002129 XBT -0,328% 0.15% 22 ngày 5.513.381 $ 586.673 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures XRP_CQ 0 $ 1.7% 0,21 USD -0,313% 0.15% 22 ngày 5.072.860 $ 12.963.581 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) XRP-USD-200626 0 $ 1.7% 0,2 USD -0,100% - 22 ngày 4.782.670 $ 7.925.410 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) XRP-USD-200925 0 $ 1.7% 0,2 USD -0,383% - 4 tháng 1.780.120 $ 1.441.190 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) XRP-0626 0 $ 1.4% 0,21 USD -0,418% 0.16% 22 ngày 1.588.729 $ 132.044 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures XRP_CW 0 $ 1.4% 0,21 USD -0,022% 0.15% khoảng 15 giờ 874.590 $ 3.753.417 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) XRP-USD-200605 0 $ 1.4% 0,21 USD -0,048% - khoảng 15 giờ 645.960 $ 2.083.670 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures XRP_NW 0 $ 1.4% 0,21 USD -0,022% 0.2% 8 ngày 627.360 $ 1.596.293 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) XRP-USD-200612 0 $ 1.6% 0,2 USD -0,068% - 8 ngày 415.260 $ 1.977.700 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_XRPUSD_200925 0 $ 1.9% 0,21 USD -0,194% 0.15% 4 tháng - 152.446 $ khoảng 1 giờ trước
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_XRPUSD_200626 0 $ 2.4% 0,21 USD 0,000% 0.15% 22 ngày - 39.390 $ khoảng 2 giờ trước

Bitcoin Cash (Futures)

Tổng hợp đồng mở 61.107.699 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 170.701.037 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Huobi Futures Huobi Futures BCH_CQ 260 $ 4.4% 257,82 USD -0,874% 0.1% 22 ngày 26.620.600 $ 80.288.639 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BCH-USD-200626 260 $ 4.3% 257,93 USD -0,639% - 22 ngày 17.498.640 $ 35.864.680 $ Gần đây
BitMEX BitMEX BCHM20 259 $ 2.5% 0,03 XBT -0,484% 0.14% 22 ngày 6.414.110 $ 1.910.614 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BCH-USD-200925 262 $ 4.5% 256,89 USD -1,710% - 4 tháng 4.157.450 $ 6.160.560 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures BCH_CW 259 $ 4.1% 257,82 USD -0,343% 0.12% khoảng 15 giờ 2.497.310 $ 20.968.194 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures BCH_NW 259 $ 4.1% 257,82 USD -0,268% 0.16% 8 ngày 1.279.660 $ 16.982.180 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BCH-USD-200605 258 $ 4.0% 256,85 USD -0,034% - khoảng 15 giờ 1.114.420 $ 5.363.830 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BCH-USD-200612 258 $ 4.1% 257,93 USD -0,194% - 8 ngày 958.370 $ 2.625.090 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) BCH-0626 258 $ 3.5% 257,43 USD -0,317% 0.16% 22 ngày 567.138 $ 463.413 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_BCHUSD_200925 261 $ 3.8% 260,8 USD -0,115% 0.14% 4 tháng - 67.101 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_BCHUSD_200626 258 $ 3.7% 259,6 USD +0,698% 0.12% 22 ngày - 6.736 $ Gần đây

Bitcoin SV (Futures)

Tổng hợp đồng mở 29.469.511 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 97.516.415 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Huobi Futures Huobi Futures BSV_CQ 196 $ 0.9% 195,17 USD -0,571% 0.1% 22 ngày 14.566.990 $ 43.166.251 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BSV-USD-200626 196 $ 0.8% 195,24 USD -0,409% - 22 ngày 8.469.460 $ 14.855.440 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BSV-USD-200925 198 $ 1.0% 195,24 USD -1,454% - 4 tháng 1.965.030 $ 1.824.140 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures BSV_CW 196 $ 0.8% 195,17 USD -0,240% 0.14% khoảng 15 giờ 1.516.270 $ 19.180.881 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures BSV_NW 196 $ 1.0% 195,17 USD -0,477% 0.15% 8 ngày 1.083.400 $ 15.094.856 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) BSV-0626 197 $ 1.0% 195,18 USD -1,013% 0.19% 22 ngày 757.351 $ 242.296 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BSV-USD-200612 196 $ 1.1% 195,24 USD -0,261% - 8 ngày 630.590 $ 1.315.450 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BSV-USD-200605 195 $ 0.8% 195,79 USD -0,049% - khoảng 15 giờ 480.420 $ 1.837.100 $ Gần đây

Litecoin (Futures)

Tổng hợp đồng mở 46.475.187 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 159.796.556 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
OKEx (Futures) OKEx (Futures) LTC-USD-200626 48 $ 4.2% 47,71 USD -0,557% - 22 ngày 12.740.230 $ 37.950.490 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures LTC_CQ 48 $ 4.5% 47,76 USD -0,743% 0.1% 22 ngày 11.210.540 $ 40.639.894 $ Gần đây
BitMEX BitMEX LTCM20 48 $ 3.1% 0,004959 XBT -0,721% 0.2% 22 ngày 10.136.008 $ 7.515.573 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) LTC-USD-200925 48 $ 4.2% 47,68 USD -1,114% - 4 tháng 3.990.860 $ 9.124.060 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) LTC-USD-200605 48 $ 3.9% 47,57 USD -0,047% - khoảng 15 giờ 3.257.020 $ 15.833.080 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) LTC-USD-200612 48 $ 4.1% 47,71 USD -0,187% - 8 ngày 1.762.320 $ 6.648.630 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures LTC_CW 48 $ 4.1% 47,76 USD -0,139% 0.13% khoảng 15 giờ 1.337.370 $ 23.418.053 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures LTC_NW 48 $ 4.3% 47,76 USD -0,382% 0.12% 8 ngày 1.303.790 $ 16.753.893 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) LTC-0626 48 $ 4.2% 47,75 USD -0,645% 0.12% 22 ngày 382.511 $ 613.348 $ Gần đây
BTSE (Futures) BTSE (Futures) LTCM20 48 $ 5.0% 48,09 USD -0,233% 0.73% 22 ngày 303.791 $ 723.322 $ Gần đây
BTSE (Futures) BTSE (Futures) LTCU20 48 $ 4.7% 48,25 USD -0,206% 0.83% 4 tháng 50.746 $ 186.879 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_LTCUSD_200925 48 $ 3.7% 48,1 USD 0,000% 0.1% 4 tháng - 245.606 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_LTCUSD_200626 48 $ 4.0% 47,98 USD -0,125% 0.14% 22 ngày - 143.728 $ Gần đây

Cardano (Futures)

Tổng hợp đồng mở 5.203.616 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 13.630.419 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BitMEX BitMEX ADAM20 0 $ 11.1% 0,00000926 XBT -0,323% 0.11% 22 ngày 5.203.616 $ 12.881.610 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) ADA-0626 0 $ 12.5% 0,09 USD -0,738% 0.11% 22 ngày - 748.809 $ Gần đây

Binance Coin (Futures)

Tổng hợp đồng mở 5.595.299 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 414.458 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) BNB-0626 17 $ 1.7% 17,51 USD +0,869% 0.19% 22 ngày 5.595.299 $ 414.458 $ Gần đây

EOS (Futures)

Tổng hợp đồng mở 59.720.726 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 142.459.582 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Huobi Futures Huobi Futures EOS_CQ 3 $ 3.0% 2,72 USD -0,674% 0.14% 22 ngày 22.206.690 $ 69.280.108 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) EOS-USD-200626 3 $ 3.0% 2,72 USD -0,603% - 22 ngày 19.272.710 $ 40.521.960 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) EOS-USD-200925 3 $ 3.0% 2,72 USD -1,616% - 4 tháng 5.885.690 $ 4.203.170 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures EOS_CW 3 $ 2.7% 2,72 USD -0,091% 0.14% khoảng 15 giờ 3.150.900 $ 14.973.473 $ Gần đây
BitMEX BitMEX EOSM20 3 $ 1.5% 0,0002826 XBT -0,353% 0.14% 22 ngày 3.051.870 $ 943.672 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) EOS-USD-200605 3 $ 2.7% 2,72 USD -0,228% - khoảng 15 giờ 2.633.080 $ 4.778.120 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures EOS_NW 3 $ 2.9% 2,72 USD -0,237% 0.17% 8 ngày 1.354.810 $ 3.649.380 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) EOS-USD-200612 3 $ 2.9% 2,72 USD -0,411% - 8 ngày 1.340.790 $ 3.923.080 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) EOS-0626 3 $ 2.4% 2,72 USD -0,443% 0.11% 22 ngày 824.186 $ 186.619 $ Gần đây

Tezos (Futures)

Tổng hợp đồng mở 0 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 201.225 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) XTZ-0626 3 $ 5.3% 3,02 USD -0,471% 0.18% 22 ngày - 201.225 $ Gần đây

ChainLink (Futures)

Tổng hợp đồng mở 0 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 144.416 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) LINK-0626 4 $ -0.1% 4,42 USD +0,158% 0.24% 22 ngày - 144.416 $ Gần đây

OKB (Futures)

Tổng hợp đồng mở 328.438 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 68.864 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) OKB-0626 5 $ -1.3% 5,23 USD -0,078% 0.4% 22 ngày 328.438 $ 68.864 $ khoảng 3 giờ trước

Monero (Futures)

Tổng hợp đồng mở 379.771 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 608.286 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTSE (Futures) BTSE (Futures) XMRM20 69 $ 2.2% 68,17 USD -0,922% 1.69% 22 ngày 281.579 $ 190.007 $ Gần đây
BTSE (Futures) BTSE (Futures) XMRU20 68 $ 2.3% 68,17 USD -0,182% 0.31% 4 tháng 98.191 $ 418.279 $ Gần đây

LEO Token (Futures)

Tổng hợp đồng mở 70.417 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 4.844 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) LEO-0626 1 $ -0.5% 1,21 USD +0,393% 0.63% 22 ngày 70.417 $ 4.844 $ khoảng 2 giờ trước

TRON (Futures)

Tổng hợp đồng mở 9.102.905 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 12.595.985 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BitMEX BitMEX TRXM20 0 $ 2.3% 0,00000177 XBT 0,000% 0.56% 22 ngày 4.044.421 $ 2.286.510 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures TRX_CQ 0 $ 4.7% 0,02 USD -0,223% 0.16% 22 ngày 1.941.020 $ 4.668.772 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) TRX-USD-200626 0 $ 4.5% 0,02 USD -0,509% - 22 ngày 1.205.870 $ 1.474.690 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) TRX-0626 0 $ 4.5% 0,02 USD -0,904% 0.16% 22 ngày 710.394 $ 41.007 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures TRX_CW 0 $ 4.6% 0,02 USD +0,187% 0.12% khoảng 15 giờ 459.100 $ 2.726.263 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures TRX_NW 0 $ 4.6% 0,02 USD -0,282% 0.12% 8 ngày 433.900 $ 929.543 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) TRX-USD-200925 0 $ 4.8% 0,02 USD -0,803% - 4 tháng 130.760 $ 174.240 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) TRX-USD-200605 0 $ 4.5% 0,02 USD -0,232% - khoảng 15 giờ 97.050 $ 245.460 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) TRX-USD-200612 0 $ 4.8% 0,02 USD -0,467% - 8 ngày 80.390 $ 49.500 $ Gần đây

Huobi Token (Futures)

Tổng hợp đồng mở 774.637 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 239.574 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) HT-0626 4 $ 1.0% 4,1 USD -0,688% 0.24% 22 ngày 774.637 $ 239.574 $ Gần đây

Ethereum Classic (Futures)

Tổng hợp đồng mở 16.806.692 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 60.479.339 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ETC-USD-200626 7 $ 1.0% 6,95 USD -0,314% - 22 ngày 6.278.620 $ 14.948.480 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures ETC_CQ 7 $ 1.0% 6,96 USD -0,502% 0.11% 22 ngày 4.929.660 $ 13.477.483 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ETC-USD-200925 7 $ 1.1% 6,94 USD -0,933% - 4 tháng 1.670.140 $ 7.233.500 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ETC-USD-200605 7 $ 0.9% 6,94 USD -0,179% - khoảng 15 giờ 1.465.890 $ 14.759.710 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ETC-USD-200612 7 $ 0.9% 6,96 USD -0,089% - 8 ngày 830.670 $ 5.703.180 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures ETC_NW 7 $ 1.0% 6,96 USD -0,016% 0.13% 8 ngày 772.740 $ 1.609.542 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures ETC_CW 7 $ 1.0% 6,96 USD -0,088% 0.11% khoảng 15 giờ 714.180 $ 2.677.608 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) ETC-0626 7 $ 0.4% 6,95 USD -0,380% 0.14% 22 ngày 144.792 $ 69.836 $ Gần đây

Cosmos (Futures)

Tổng hợp đồng mở 0 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 96.753 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) ATOM-0626 3 $ 7.5% 2,99 USD -0,244% 0.17% 22 ngày - 96.753 $ Gần đây

Dogecoin (Futures)

Tổng hợp đồng mở 0 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 10.570 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) DOGE-0626 0 $ 2.9% 0,00261545 USD -1,490% 0.43% 22 ngày - 10.570 $ Gần đây

Theta Network (Futures)

Tổng hợp đồng mở 559.058 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 137.838 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) THETA-0626 0 $ 14.4% 0,29 USD -0,592% 0.12% 22 ngày 559.058 $ 137.838 $ Gần đây

Algorand (Futures)

Tổng hợp đồng mở 321.491 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 108.952 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) ALGO-0626 0 $ 2.1% 0,24 USD -0,674% 0.2% 22 ngày 321.491 $ 108.952 $ Gần đây

Tether Gold (Futures)

Tổng hợp đồng mở 0 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 25.122 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) XAUT-0626 1.667 $ -3.4% 1699,56 USD +1,978% 0.57% 22 ngày - 25.122 $ Gần đây

Matic Network (Futures)

Tổng hợp đồng mở 0 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 12.032 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) MATIC-0626 0 $ 3.6% 0,02 USD -0,501% 0.32% 22 ngày - 12.032 $ khoảng 2 giờ trước

Bitmax Token (Futures)

Tổng hợp đồng mở 0 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 11.563 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) BTMX-0626 0 $ 3.0% 0,04 USD +1,208% 0.13% 22 ngày - 11.563 $ Gần đây

TomoChain (Futures)

Tổng hợp đồng mở 0 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 120.570 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) TOMO-0626 0 $ 2.4% 0,4 USD -3,103% 0.11% 22 ngày - 120.570 $ Gần đây

BiLira (Futures)

Tổng hợp đồng mở 0 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 22.740 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) TRYB-0626 0 $ 0.6% 0,15 USD +0,527% 1.44% 22 ngày - 22.740 $ Gần đây

PAX Gold (Futures)

Tổng hợp đồng mở 0 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 1.024 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) PAXG-0626 1.707 $ 0.4% 1703,74 USD -0,191% 0.33% 22 ngày - 1.024 $ khoảng 2 giờ trước

Chỉ số (Futures)

Tổng hợp đồng mở 4.454.049 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 1.545.203 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) EXCH-0626 1.213 $ 1.4% 1232,45 USD +1,628% 0.19% 22 ngày 1.581.483 $ 561.505 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) SHIT-0626 859 $ 2.2% 869,31 USD +1,189% 0.18% 22 ngày 1.199.158 $ 337.406 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) MID-0626 643 $ 4.3% 639,36 USD -0,519% 0.22% 22 ngày 866.594 $ 81.337 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) ALT-0626 580 $ 2.9% 576,19 USD -0,571% 0.19% 22 ngày 806.418 $ 528.211 $ Gần đây
BTSE (Futures) BTSE (Futures) BBCXM20 124 $ 2.6% 123,82 USD -0,303% 0.64% 22 ngày 395 $ 9.263 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) DRGN-0626 810 $ 3.1% 808,38 USD -0,175% 0.17% 22 ngày - 19.231 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) PRIV-0626 728 $ 4.6% 723,06 USD -0,610% 0.17% 22 ngày - 8.250 $ Gần đây
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android