coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực

Các phái sinh tiền điện tử hàng đầu (Hợp đồng tương lai) theo Hợp đồng mở & Khối lượng giao dịch

Lưu lượng 24 giờ: 146.095.826.293 $
64 Sàn giao dịch phái sinh

Bitcoin (Futures)

Tổng hợp đồng mở 3.422.397.361 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 3.240.203.918 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTCC Futures BTCC Futures BTC-WEEKLY 29.418 $ -0.8% 29428,6 USDT +0,002% 0.02% 1 ngày 845.488.472 $ 1.864.196.453 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) BTC-USD-220624 29.558 $ -0.7% 29349,4 USD +0,009% 0.01% khoảng 1 tháng 448.941.500 $ 164.517.338 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) BTC-0930 29.941 $ -0.5% 29423,26 USD -1,729% 0.04% 4 tháng 310.455.525 $ 24.695.702 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) BTC-USD-220930 29.855 $ -0.9% 29114,5 USD -1,034% 0.01% 4 tháng 278.880.700 $ 57.571.348 $ Gần đây
Deribit Deribit BTC-24JUN22 29.476 $ -0.5% 29397,38 USD -0,267% 0.02% khoảng 1 tháng 270.708.080 $ 14.658.572 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) BTCUSD_220624 29.526 $ -0.3% 29434,95 USD -0,308% 0.01% khoảng 1 tháng 251.291.000 $ 245.906.551 $ Gần đây
Deribit Deribit BTC-30SEP22 29.757 $ -0.5% 29397,38 USD -1,209% 0.04% 4 tháng 210.073.210 $ 12.637.472 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) BTC-0624 29.536 $ -0.9% 29431,8 USD -0,353% 0.03% khoảng 1 tháng 164.377.693 $ 54.819.999 $ Gần đây
BTCC Futures BTCC Futures BTC-DAILY 29.414 $ -0.8% 29429,22 USDT +0,017% 0.02% 8 giờ 119.645.246 $ 263.766.155 $ Gần đây
BTSE (Futures) BTSE (Futures) BTCM22 29.431 $ -1.2% 29412,36 USD -0,063% 0.15% khoảng 1 tháng 81.987.798 $ 6.748.375 $ Gần đây
Deribit Deribit BTC-30DEC22 29.968 $ -0.8% 29397,38 USD -1,904% 0.12% 7 tháng 68.656.850 $ 1.790.346 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) BTC-USD-220520 29.406 $ -0.4% 29394,6 USD -0,040% 0.03% 19 giờ 62.308.100 $ 47.962.428 $ Gần đây
BitMEX BitMEX XBTM22 29.382 $ -0.7% 29401,49 USD +0,065% 0.1% khoảng 1 tháng 61.058.800 $ 5.094.409 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) BTCUSD_220930 29.802 $ -0.4% 29435,45 USD -1,231% 0.01% 4 tháng 55.189.700 $ 83.766.107 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures BTC_CQ 29.440 $ -0.5% 29395,98 USD -0,150% 0.02% khoảng 1 tháng 28.734.300 $ 117.123.636 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) BTCUSDT_220624 29.533 $ -0.4% 29468,8 USDT -0,216% 0.03% - 27.242.879 $ 66.982.867 $ Gần đây
Deribit Deribit BTC-27MAY22 29.406 $ -0.5% 29397,38 USD -0,029% 0.05% 8 ngày 26.462.740 $ 11.352.337 $ Gần đây
Deribit Deribit BTC-31MAR23 30.298 $ -0.4% 29397,38 USD -2,973% 0.11% 11 tháng 21.283.420 $ 798.263 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) BTC-USD-220527 29.549 $ -0.7% 28900,3 USD +0,000% 0.01% 8 ngày 20.178.900 $ 34.028.212 $ Gần đây
BitMEX BitMEX XBTU22 29.544 $ -0.8% 29401,49 USD -0,484% 0.45% 4 tháng 19.212.200 $ 880.689 $ Gần đây
Deribit Deribit BTC-20MAY22 29.429 $ -0.4% 29397,38 USD -0,107% 0.07% 19 giờ 12.945.650 $ 8.178.206 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures BTC_CW 29.388 $ -0.6% 29395,98 USD +0,026% 0.07% 11 giờ 11.779.900 $ 53.459.459 $ Gần đây
BitMEX BitMEX XBTZ22 30.000 $ -0.1% 29401,49 USD -1,995% 1.54% 7 tháng 8.821.700 $ 186.016 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures BTC_NQ 29.739 $ -0.6% 29395,98 USD -1,154% 0.04% 4 tháng 5.979.200 $ 50.271.813 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures BTC_NW 29.395 $ -0.6% 29395,98 USD +0,005% 0.06% 7 ngày 4.693.000 $ 33.601.307 $ Gần đây
KuCoin Futures KuCoin Futures XBTMM22 29.444 $ -0.4% 29434,62 USD -0,032% 0.13% khoảng 1 tháng 3.601.029 $ 868.907 $ Gần đây
BitMEX BitMEX XBTK22 29.542 $ -0.8% 29401,49 USD -0,476% 0.11% 8 ngày 1.887.800 $ 663.607 $ Gần đây
Delta Exchange (Futures) Delta Exchange (Futures) BTCUSD_30SEP 29.817 $ -0.5% 29817,5 USD 0,000% 0.02% - 183.552 $ 1.469.499 $ Gần đây
Delta Exchange (Futures) Delta Exchange (Futures) BTCUSDT_24JUN 29.502 $ -0.8% 29533,5 USDT +0,108% 0.03% - 176.424 $ 1.130.349 $ Gần đây
Delta Exchange (Futures) Delta Exchange (Futures) BTCUSD_24JUN 29.530 $ -0.3% 29530 USD 0,000% 0.02% - 151.993 $ 1.134.618 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_XBTUSD_220624 29.442 $ -0.4% 29407,8 USD -0,114% 0.06% khoảng 1 tháng - 4.004.329 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_XBTUSD_220930 29.617 $ -0.4% 29579 USD -0,128% 0.11% 4 tháng - 2.508.763 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_XBTUSD_220527 29.454 $ -0.7% 29423 USD -0,105% 0.08% 8 ngày - 1.977.054 $ Gần đây
Bakkt Bakkt 6684391 29.430 $ -1.3% - - - - - 1.030.050 $ Gần đây
Bakkt Bakkt 6708117 29.177 $ 0.3% - - - - - 262.597 $ 2 giờ trước
Bitflyer (Futures) Bitflyer (Futures) BTCJPY20MAY2022 29.541 $ -2.6% - - 0.43% - - 33.115 $ Gần đây
Bitflyer (Futures) Bitflyer (Futures) BTCJPY24JUN2022 29.536 $ -2.2% - - 0.49% - - 8.566 $ Gần đây
Bitflyer (Futures) Bitflyer (Futures) BTCJPY27MAY2022 29.300 $ -3.1% - - 0.34% - - 1.172 $ 5 giờ trước
Bakkt Bakkt 6729583 29.308 $ -4.3% - - - - - 117.230 $ 20 giờ trước

Ethereum (Futures)

Tổng hợp đồng mở 1.747.140.479 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 2.537.958.670 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTCC Futures BTCC Futures ETH-WEEKLY 1.952 $ -3.0% 1952,97 USDT +0,005% 0.19% 1 ngày 570.138.440 $ 1.329.505.684 $ Gần đây
BTCC Futures BTCC Futures ETH-DAILY 1.952 $ -3.0% 1953,18 USDT +0,034% 0.19% 8 giờ 216.938.358 $ 505.790.428 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) ETH-0930 1.988 $ -2.8% 1953,87 USD -1,722% 0.06% 4 tháng 187.921.960 $ 26.081.977 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) ETH-USD-220624 1.963 $ -3.2% 1926,04 USD -0,192% 0.01% khoảng 1 tháng 160.584.580 $ 100.720.866 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) ETH-0624 1.961 $ -3.0% 1953,68 USD -0,399% 0.04% khoảng 1 tháng 92.524.696 $ 25.956.310 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) ETHUSD_220624 1.959 $ -2.5% 1954,36 USD -0,239% 0.01% khoảng 1 tháng 78.430.580 $ 174.182.705 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) ETH-USD-220930 1.969 $ -2.8% 1951,34 USD -0,915% 0.03% 4 tháng 77.015.580 $ 36.319.375 $ Gần đây
Deribit Deribit ETH-24JUN22 1.957 $ -2.5% 1950,73 USD -0,318% 0.06% khoảng 1 tháng 66.096.594 $ 8.839.237 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) ETHUSD_220930 1.976 $ -2.6% 1954,49 USD -1,101% 0.01% 4 tháng 54.015.370 $ 63.377.638 $ Gần đây
Deribit Deribit ETH-30SEP22 1.975 $ -2.5% 1950,73 USD -1,221% 0.06% 4 tháng 44.334.087 $ 7.086.506 $ Gần đây
Deribit Deribit ETH-30DEC22 1.989 $ -2.8% 1950,73 USD -1,917% 0.12% 7 tháng 33.904.659 $ 6.521.010 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures ETH_CQ 1.954 $ -2.7% 1949,42 USD -0,216% 0.02% khoảng 1 tháng 26.435.180 $ 69.333.762 $ Gần đây
BitMEX BitMEX ETHUSDM22 2.038 $ -2.7% 1950,76 USD -4,283% 0.25% khoảng 1 tháng 21.092.240 $ 2.267.674 $ Gần đây
Deribit Deribit ETH-31MAR23 2.004 $ -3.0% 1950,73 USD -2,658% 0.09% 11 tháng 19.666.628 $ 655.253 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) ETH-USD-220520 1.960 $ -3.4% 1932,45 USD -0,006% 0.02% 19 giờ 19.237.830 $ 35.501.827 $ Gần đây
Deribit Deribit ETH-27MAY22 1.953 $ -2.5% 1950,73 USD -0,119% 0.05% 8 ngày 15.680.575 $ 4.953.181 $ Gần đây
BTSE (Futures) BTSE (Futures) ETHM22 1.953 $ -2.5% 1950,49 USD -0,118% 0.28% khoảng 1 tháng 15.482.155 $ 4.239.607 $ Gần đây
Deribit Deribit ETH-20MAY22 1.951 $ -2.7% 1950,73 USD -0,029% 0.07% 19 giờ 8.467.171 $ 12.894.296 $ Gần đây
BitMEX BitMEX ETHM22 1.957 $ -2.0% 0,07 XBT -0,060% 0.11% khoảng 1 tháng 8.441.304 $ 835.155 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) ETH-USD-220527 1.961 $ -3.1% 1967,4 USD -0,038% 0.07% 8 ngày 8.083.920 $ 12.148.984 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures ETH_NQ 1.973 $ -2.7% 1949,42 USD -1,210% 0.09% 4 tháng 5.254.050 $ 5.563.030 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures ETH_CW 1.950 $ -2.8% 1949,42 USD -0,019% 0.1% 11 giờ 4.925.030 $ 36.095.357 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_ETHUSD_220930 1.973 $ -2.5% 1965,48 USD -0,394% 0.14% 4 tháng 4.648.068 $ 397.320 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_ETHUSD_220624 1.954 $ -2.5% 1950,9 USD -0,151% 0.1% khoảng 1 tháng 3.780.750 $ 7.146.784 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures ETH_NW 1.950 $ -2.7% 1949,42 USD -0,045% 0.1% 7 ngày 2.524.870 $ 15.866.804 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_ETHUSD_220527 1.951 $ -2.5% 1949,55 USD -0,059% 0.09% 8 ngày 1.392.638 $ 1.239.651 $ Gần đây
Delta Exchange (Futures) Delta Exchange (Futures) ETHUSDT_24JUN 1.961 $ -2.4% 1961 USDT 0,000% 0.05% - 109.480 $ 679.425 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) ETHUSDT_220624 1.960 $ -2.5% 1956,54 USDT -0,181% 0.04% - 13.687 $ 40.922.502 $ Gần đây
BitMEX BitMEX ETHUSDTM22 1.959 $ -2.5% 1952,76 USDT -0,362% 0.16% khoảng 1 tháng - 2.836.320 $ Gần đây

Tether (Futures)

Tổng hợp đồng mở 42.280.391 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 2.287.502 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) USDT-0624 1 $ 0.0% 1 USD +0,378% 0.01% khoảng 1 tháng 42.280.391 $ 2.287.502 $ Gần đây

BNB (Futures)

Tổng hợp đồng mở 21.542.439 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 16.384.766 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Binance (Futures) Binance (Futures) BNBUSD_220624 292 $ 0.9% 300,29 USD +2,865% 0.02% khoảng 1 tháng 9.796.710 $ 8.596.694 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) BNB-0624 293 $ 0.1% 300,21 USD +2,321% 0.08% khoảng 1 tháng 7.375.460 $ 3.774.984 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) BNBUSD_220930 287 $ 0.8% 300,22 USD +4,505% 0.03% 4 tháng 3.930.390 $ 2.415.452 $ Gần đây
Delta Exchange (Futures) Delta Exchange (Futures) BNBUSDT_24JUN 294 $ 0.7% 293,8 USDT 0,000% 0.1% - 439.879 $ 1.597.637 $ Gần đây

XRP (Futures)

Tổng hợp đồng mở 66.003.781 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 47.114.168 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BitMEX BitMEX XRPM22 0 $ -2.5% 0,00001383 XBT 0,000% 0.43% khoảng 1 tháng 33.714.465 $ 11.626 $ Gần đây
BTCC Futures BTCC Futures XRP-WEEKLY 0 $ -2.6% 0,41 USDT 0,000% 0.44% 1 ngày 10.959.255 $ 23.672.623 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) XRP-USD-220624 0 $ -2.6% 0,41 USD +0,746% 0.07% khoảng 1 tháng 4.856.100 $ 4.345.060 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures XRP_CQ 0 $ -2.5% 0,41 USD +0,591% 2.44% khoảng 1 tháng 3.331.290 $ 1.160.226 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) XRPUSD_220624 0 $ -2.4% 0,41 USD +0,581% 0.02% khoảng 1 tháng 2.549.110 $ 5.816.689 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) XRP-USD-220520 0 $ -3.2% 0,41 USD +0,079% 0.07% 19 giờ 2.197.640 $ 1.431.063 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) XRP-0624 0 $ -3.1% 0,41 USD +0,890% 0.04% khoảng 1 tháng 1.725.420 $ 2.951.472 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) XRPUSD_220930 0 $ -2.3% 0,41 USD +0,120% 0.05% 4 tháng 1.524.940 $ 990.023 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) XRP-USD-220930 0 $ -2.5% 0,41 USD +0,323% 0.08% 4 tháng 1.367.130 $ 2.004.986 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_XRPUSD_220624 0 $ -3.7% 0,4 USD -0,494% 0.17% khoảng 1 tháng 1.341.751 $ 171.022 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures XRP_CW 0 $ -2.2% 0,41 USD +0,047% 2.44% 11 giờ 918.450 $ 1.360.370 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures XRP_NW 0 $ -2.3% 0,41 USD +0,492% 2.44% 7 ngày 582.920 $ 1.167.397 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) XRP-USD-220527 0 $ -3.8% 0,4 USD +0,601% 0.09% 8 ngày 578.180 $ 936.997 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_XRPUSD_220527 0 $ -2.3% 0,4 USD -0,099% 0.25% 8 ngày 185.435 $ 225.133 $ Gần đây
Delta Exchange (Futures) Delta Exchange (Futures) XRPUSDT_24JUN 0 $ -2.5% 0,41 USDT 0,000% 0.25% - 171.696 $ 869.480 $ Gần đây

Cardano (Futures)

Tổng hợp đồng mở 114.336.899 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 55.159.484 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BitMEX BitMEX ADAM22 1 $ -3.5% 0,00001773 XBT +0,624% 0.79% khoảng 1 tháng 93.992.769 $ 23.125 $ 3 giờ trước
BTCC Futures BTCC Futures ADA-WEEKLY 1 $ -4.3% 0,52 USDT +0,094% 0.75% 1 ngày 9.473.602 $ 25.589.920 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) ADAUSD_220624 1 $ -2.9% 0,52 USD +0,663% 0.07% khoảng 1 tháng 2.565.040 $ 5.326.423 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) ADA-0624 1 $ -4.4% 0,52 USD +0,769% 0.2% khoảng 1 tháng 2.282.840 $ 2.803.069 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) ADAUSD_220930 1 $ -2.6% 0,52 USD +0,168% 0.09% 4 tháng 1.736.580 $ 1.858.371 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) ADA-USD-220624 1 $ -4.5% 0,52 USD +0,606% 0.06% khoảng 1 tháng 1.338.120 $ 2.205.065 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) ADA-USD-220930 1 $ -4.5% 0,51 USD +0,621% 0.13% 4 tháng 1.177.430 $ 1.308.105 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures ADA_CQ 1 $ -3.5% 0,52 USD +0,437% 1.92% khoảng 1 tháng 695.310 $ 5.073.327 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures ADA_CW 1 $ -3.3% 0,52 USD +0,009% 1.89% 11 giờ 425.270 $ 3.846.701 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures ADA_NW 1 $ -3.4% 0,52 USD +0,212% 3.77% 7 ngày 258.660 $ 4.583.274 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) ADA-USD-220520 1 $ -3.1% 0,52 USD +0,033% 0.05% 19 giờ 176.990 $ 1.201.004 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) ADA-USD-220527 1 $ -4.4% 0,52 USD +0,227% 0.17% 8 ngày 174.970 $ 1.048.185 $ Gần đây
Delta Exchange (Futures) Delta Exchange (Futures) ADAUSDT_24JUN 1 $ -3.6% 0,52 USDT 0,000% 0.23% - 39.318 $ 292.915 $ Gần đây

Solana (Futures)

Tổng hợp đồng mở 54.260.452 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 121.725.533 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTCC Futures BTCC Futures SOL-WEEKLY 51 $ -5.0% 50,62 USDT -0,029% 0.24% 1 ngày 48.221.360 $ 111.722.871 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) SOL-0624 50 $ -4.6% 50,72 USD +0,790% 0.04% khoảng 1 tháng 5.933.024 $ 9.599.387 $ Gần đây
Delta Exchange (Futures) Delta Exchange (Futures) SOLUSDT_24JUN 50 $ -4.3% 50,32 USDT 0,000% 0.02% - 106.068 $ 403.275 $ Gần đây

Dogecoin (Futures)

Tổng hợp đồng mở 5.503.476 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 14.051.832 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTCC Futures BTCC Futures DOGE-WEEKLY 0 $ -3.8% 0,08 USDT 0,000% 0.51% 1 ngày 4.686.143 $ 12.775.162 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) DOGE-0624 0 $ -4.1% 0,08 USD +0,000% 0.05% khoảng 1 tháng 710.548 $ 752.062 $ Gần đây
Delta Exchange (Futures) Delta Exchange (Futures) DOGEUSDT_24JUN 0 $ -3.0% 0,08 USDT 0,000% 0.07% - 106.785 $ 524.607 $ Gần đây

Polkadot (Futures)

Tổng hợp đồng mở 33.624.007 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 52.075.121 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTCC Futures BTCC Futures DOT-WEEKLY 10 $ -3.5% 9,85 USDT +0,000% 0.72% 1 ngày 12.276.438 $ 24.337.000 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) DOT-0624 10 $ -3.1% 9,86 USD +1,882% 0.07% khoảng 1 tháng 5.978.195 $ 1.174.618 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) DOT-USD-220624 10 $ -3.2% 9,83 USD +1,664% 0.11% khoảng 1 tháng 5.300.680 $ 2.499.212 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) DOT-USD-220930 10 $ -3.6% 9,43 USD +2,266% 0.21% 4 tháng 3.298.530 $ 1.562.243 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) DOTUSD_220930 10 $ -2.8% 9,86 USD +2,762% 0.09% 4 tháng 3.017.950 $ 1.457.303 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) DOTUSD_220624 10 $ -2.7% 9,86 USD +1,828% 0.02% khoảng 1 tháng 1.408.590 $ 5.481.915 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures DOT_CQ 10 $ -3.2% 9,83 USD +2,022% 0.41% khoảng 1 tháng 818.520 $ 6.643.694 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures DOT_CW 10 $ -2.9% 9,83 USD +0,301% 0.41% 11 giờ 403.650 $ 3.084.577 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) DOT-USD-220520 10 $ -3.7% 9,9 USD +0,273% 0.16% 19 giờ 369.550 $ 701.856 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures DOT_NW 10 $ -3.1% 9,83 USD +0,900% 0.51% 7 ngày 361.220 $ 3.992.905 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) DOT-USD-220527 10 $ -3.5% 9,64 USD +0,784% 0.14% 8 ngày 251.030 $ 476.551 $ Gần đây
Delta Exchange (Futures) Delta Exchange (Futures) DOTUSDT_24JUN 10 $ -3.2% 9,68 USDT +0,000% 0.1% - 139.654 $ 663.248 $ Gần đây

Avalanche (Futures)

Tổng hợp đồng mở 12.635.863 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 45.319.968 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTCC Futures BTCC Futures AVAX-WEEKLY 29 $ -11.3% 28,86 USDT -0,039% 0.28% 1 ngày 11.335.068 $ 43.106.047 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) AVAX-0624 29 $ -12.2% 28,95 USD +1,303% 0.34% khoảng 1 tháng 1.262.530 $ 1.730.853 $ Gần đây
Delta Exchange (Futures) Delta Exchange (Futures) AVAXUSDT_24JUN 28 $ -10.7% 28,38 USDT 0,000% 0.37% - 38.264 $ 483.068 $ Gần đây

TRON (Futures)

Tổng hợp đồng mở 5.539.795 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 11.970.264 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
OKX (Futures) OKX (Futures) TRX-USD-220520 0 $ 4.1% 0,07 USD +0,265% 0.25% 19 giờ 1.269.490 $ 885.044 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) TRX-USD-220930 0 $ 3.7% 0,07 USD +2,113% 0.78% 4 tháng 1.222.750 $ 1.432.679 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) TRX-USD-220624 0 $ 4.3% 0,07 USD +0,652% 0.11% khoảng 1 tháng 1.101.020 $ 1.944.398 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) TRX-0624 0 $ 4.4% 0,07 USD +0,615% 0.05% khoảng 1 tháng 962.375 $ 1.273.082 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures TRX_CQ 0 $ 4.8% 0,07 USD +0,437% 12.5% khoảng 1 tháng 576.660 $ 1.921.096 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures TRX_CW 0 $ 4.6% 0,07 USD +0,109% 12.5% 11 giờ 202.570 $ 1.395.795 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures TRX_NW 0 $ 4.7% 0,07 USD +0,355% 12.5% 7 ngày 127.630 $ 2.103.902 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) TRX-USD-220527 0 $ 4.0% 0,07 USD +0,431% 0.28% 8 ngày 77.300 $ 1.014.267 $ Gần đây

Litecoin (Futures)

Tổng hợp đồng mở 34.816.541 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 63.376.842 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
OKX (Futures) OKX (Futures) LTC-USD-220624 68 $ -4.6% 68 USD +0,103% 0.07% khoảng 1 tháng 8.210.810 $ 9.908.860 $ Gần đây
BTCC Futures BTCC Futures LTC-WEEKLY 68 $ -4.1% 68,13 USDT +0,029% 0.4% 1 ngày 6.206.382 $ 17.740.052 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) LTC-USD-220930 69 $ -4.5% 67,12 USD -0,725% 0.06% 4 tháng 4.490.220 $ 3.776.930 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) LTC-USD-220520 68 $ -3.5% 68,06 USD +0,088% 0.06% 19 giờ 3.355.790 $ 4.056.269 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures LTC_CQ 68 $ -3.5% 68,06 USD +0,225% 0.18% khoảng 1 tháng 1.991.380 $ 643.089 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) LTCUSD_220624 68 $ -3.5% 68,22 USD +0,473% 0.07% khoảng 1 tháng 1.715.080 $ 5.742.055 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_LTCUSD_220624 68 $ -4.9% 67,66 USD -0,103% 0.3% khoảng 1 tháng 1.489.797 $ 135.394 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) LTC-USD-220527 68 $ -3.6% 68,06 USD +0,310% 0.16% 8 ngày 1.387.890 $ 2.357.307 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) LTC-0624 68 $ -3.9% 68,17 USD +0,112% 0.09% khoảng 1 tháng 1.303.012 $ 6.228.156 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures LTC_CW 68 $ -3.4% 68,06 USD -0,043% 0.22% 11 giờ 1.296.110 $ 3.831.359 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) LTCUSD_220930 69 $ -3.2% 68,22 USD -0,596% 0.06% 4 tháng 1.132.120 $ 2.694.432 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures LTC_NQ 68 $ -3.3% 68,06 USD -0,493% 0.34% 4 tháng 930.920 $ 860.291 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures LTC_NW 68 $ -3.6% 68,06 USD +0,279% 0.21% 7 ngày 618.640 $ 2.493.112 $ Gần đây
Delta Exchange (Futures) Delta Exchange (Futures) LTCUSDT_24JUN 68 $ -3.5% 68,05 USDT 0,000% 0.22% - 369.973 $ 2.534.967 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_LTCUSD_220527 68 $ -3.7% 67,8 USD -0,382% 0.25% 8 ngày 197.878 $ 177.496 $ Gần đây
BTSE (Futures) BTSE (Futures) LTCM22 66 $ -7.0% 68,11 USD +3,437% 1.17% khoảng 1 tháng 120.540 $ 197.072 $ Gần đây

Bitcoin Cash (Futures)

Tổng hợp đồng mở 37.327.088 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 38.404.524 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTCC Futures BTCC Futures BCH-WEEKLY 190 $ -4.2% 190,34 USDT +0,032% 0.3% 1 ngày 18.126.450 $ 18.199.715 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) BCH-USD-220624 190 $ -5.2% 191,26 USD -0,021% 0.06% khoảng 1 tháng 7.649.350 $ 5.600.122 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures BCH_CQ 190 $ -3.8% 190,09 USD +0,215% 0.14% khoảng 1 tháng 3.354.860 $ 1.428.813 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) BCHUSD_220624 190 $ -3.6% 190,41 USD +0,103% 0.06% khoảng 1 tháng 1.284.810 $ 3.968.862 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) BCH-USD-220520 191 $ -4.6% 190,44 USD +0,053% 0.07% 19 giờ 1.177.860 $ 1.241.852 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) BCH-USD-220930 191 $ -3.8% 190,03 USD -0,304% 0.03% 4 tháng 1.010.000 $ 1.279.716 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) BCH-0624 189 $ -4.1% 190,52 USD +0,619% 0.18% khoảng 1 tháng 886.943 $ 545.712 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures BCH_CW 190 $ -3.6% 190,09 USD +0,094% 0.3% 11 giờ 838.010 $ 1.136.808 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_BCHUSD_220624 189 $ -4.3% 187,8 USD -0,530% 0.32% khoảng 1 tháng 645.754 $ 23.100 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) BCH-USD-220527 191 $ -4.5% 190,29 USD -0,058% 0.09% 8 ngày 636.090 $ 892.276 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) BCHUSD_220930 191 $ -4.1% 190,41 USD -0,232% 0.24% 4 tháng 611.570 $ 470.068 $ Gần đây
Delta Exchange (Futures) Delta Exchange (Futures) BCHUSDT_24JUN 190 $ -3.6% 190,2 USDT 0,000% 0.24% - 576.030 $ 2.490.454 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures BCH_NW 190 $ -3.9% 190,09 USD +0,159% 0.24% 7 ngày 485.570 $ 1.126.634 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_BCHUSD_220527 192 $ -3.8% 189,9 USD -1,094% 0.32% 8 ngày 43.792 $ 392 $ 1 giờ trước

Chainlink (Futures)

Tổng hợp đồng mở 8.940.763 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 26.215.810 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTCC Futures BTCC Futures LINK-WEEKLY 7 $ -6.4% 6,9 USDT +0,014% 0.74% 1 ngày 3.054.244 $ 8.374.397 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) LINKUSD_220624 7 $ -5.4% 6,91 USD +0,587% 0.09% khoảng 1 tháng 1.435.980 $ 3.579.813 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) LINK-0624 7 $ -6.4% 6,91 USD +0,600% 0.13% khoảng 1 tháng 1.361.388 $ 785.677 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures LINK_CQ 7 $ -5.5% 6,9 USD +0,521% 0.29% khoảng 1 tháng 1.051.660 $ 1.692.474 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures LINK_CW 7 $ -5.6% 6,9 USD -0,024% 0.29% 11 giờ 509.970 $ 1.699.533 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures LINK_NW 7 $ -5.8% 6,9 USD +0,628% 0.44% 7 ngày 438.740 $ 1.806.491 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) LINKUSD_220930 7 $ -4.8% 6,91 USD -1,112% 0.14% 4 tháng 428.880 $ 634.283 $ Gần đây
Delta Exchange (Futures) Delta Exchange (Futures) LINKUSDT_24JUN 7 $ -5.3% 6,9 USDT 0,000% 0.29% - 343.399 $ 1.872.949 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) LINK-USD-220624 7 $ -5.7% 6,89 USD +0,496% 0.23% khoảng 1 tháng 191.395 $ 2.057.718 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) LINK-USD-220930 7 $ -5.6% 6,89 USD -0,563% 0.04% 4 tháng 57.861 $ 1.107.207 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) LINK-USD-220527 7 $ -6.6% 6,73 USD +0,748% 0.36% 8 ngày 36.660 $ 522.862 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) LINK-USD-220520 7 $ -5.4% 6,89 USD +0,044% 0.14% 19 giờ 30.586 $ 857.755 $ Gần đây
CoinFLEX (Futures) CoinFLEX (Futures) LINK-USD 7 $ -5.7% 16,19 USD 0,000% 0.37% - 0 $ 1.224.653 $ Gần đây

Stellar (Futures)

Tổng hợp đồng mở 1.404.221 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 2.348.302 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTCC Futures BTCC Futures XLM-WEEKLY 0 $ -5.5% 0,13 USDT +0,075% 0.55% 1 ngày 1.404.221 $ 2.348.302 $ Gần đây

OKB (Futures)

Tổng hợp đồng mở 365.452 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 1.866 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) OKB-0624 12 $ -2.4% 12,19 USD +2,133% 0.82% khoảng 1 tháng 365.452 $ 1.866 $ Gần đây

Algorand (Futures)

Tổng hợp đồng mở 424.838 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 23.639 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) ALGO-0624 0 $ -4.8% 0,45 USD -0,444% 0.27% khoảng 1 tháng 424.838 $ 23.639 $ Gần đây

Cosmos Hub (Futures)

Tổng hợp đồng mở 1.143.851 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 103.637 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) ATOM-0624 10 $ -2.8% 10,38 USD -0,672% 0.64% khoảng 1 tháng 1.143.851 $ 103.637 $ Gần đây

Ethereum Classic (Futures)

Tổng hợp đồng mở 10.138.000 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 18.372.947 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
OKX (Futures) OKX (Futures) ETC-USD-220624 20 $ -2.0% 20,3 USD +0,301% 0.1% khoảng 1 tháng 5.135.110 $ 4.522.139 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) ETC-USD-220520 20 $ -1.7% 20,3 USD +0,094% 0.1% 19 giờ 1.931.450 $ 3.873.046 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) ETC-USD-220930 21 $ -2.3% 20,12 USD -0,804% 0.09% 4 tháng 1.647.550 $ 1.448.989 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures ETC_CQ 20 $ -1.8% 20,29 USD +0,133% 0.2% khoảng 1 tháng 536.840 $ 1.805.647 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) ETC-USD-220527 20 $ -2.4% 20,01 USD +0,271% 0.16% 8 ngày 415.530 $ 3.506.367 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures ETC_CW 20 $ -2.0% 20,29 USD -0,054% 0.3% 11 giờ 261.930 $ 1.836.013 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures ETC_NW 20 $ -1.8% 20,29 USD +0,297% 0.35% 7 ngày 209.590 $ 1.380.746 $ Gần đây

Uniswap (Futures)

Tổng hợp đồng mở 1.850.093 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 2.649.218 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTCC Futures BTCC Futures UNI-WEEKLY 5 $ -4.3% 4,91 USDT +0,061% 0.87% 1 ngày 1.316.291 $ 2.395.535 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) UNI-0624 5 $ -5.4% 4,93 USD +0,527% 0.24% khoảng 1 tháng 488.525 $ 83.127 $ Gần đây
Delta Exchange (Futures) Delta Exchange (Futures) UNIUSDT_24JUN 5 $ -4.0% 4,91 USDT 0,000% 0.3% - 45.278 $ 170.556 $ Gần đây

Filecoin (Futures)

Tổng hợp đồng mở 6.966.135 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 15.240.347 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTCC Futures BTCC Futures FIL-WEEKLY 8 $ -1.4% 7,96 USDT +0,063% 1.1% 1 ngày 3.466.739 $ 9.614.056 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) FIL-USD-220624 8 $ -0.5% 7,95 USD +3,019% 0.17% khoảng 1 tháng 1.565.720 $ 1.872.742 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) FIL-USD-220930 8 $ 0.5% 7,95 USD +4,440% 0.21% 4 tháng 1.082.420 $ 678.776 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures FIL_CQ 8 $ -0.1% 7,95 USD +3,814% 0.26% khoảng 1 tháng 280.920 $ 377.340 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) FIL-0624 8 $ -0.6% 7,97 USD +3,302% 0.52% khoảng 1 tháng 153.766 $ 73.572 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) FIL-USD-220520 8 $ -2.5% 8,02 USD +0,300% 0.17% 19 giờ 149.320 $ 838.509 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) FIL-USD-220527 8 $ -2.6% 7,86 USD +0,025% 0.27% 8 ngày 102.820 $ 452.140 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures FIL_CW 8 $ -0.2% 7,95 USD +0,116% 0.38% 11 giờ 96.140 $ 892.681 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures FIL_NW 8 $ -0.8% 7,95 USD +2,161% 0.64% 7 ngày 68.290 $ 440.531 $ Gần đây

Decentraland (Futures)

Tổng hợp đồng mở 2.614.990 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 10.629.987 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTCC Futures BTCC Futures MANA-WEEKLY 1 $ -8.2% 1,04 USDT +0,048% 0.29% 1 ngày 2.614.990 $ 10.629.987 $ Gần đây

Tezos (Futures)

Tổng hợp đồng mở 610.186 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 111.681 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) XTZ-0624 2 $ -5.3% 1,71 USD +0,333% 0.19% khoảng 1 tháng 610.186 $ 111.681 $ Gần đây

EOS (Futures)

Tổng hợp đồng mở 19.574.690 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 36.232.980 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTCC Futures BTCC Futures EOS-WEEKLY 1 $ -4.3% 1,28 USDT +0,078% 0.29% 1 ngày 8.069.755 $ 22.224.843 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) EOS-USD-220624 1 $ -4.2% 1,26 USD +0,613% 0.06% khoảng 1 tháng 4.057.960 $ 5.738.525 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) EOS-USD-220520 1 $ -4.3% 1,27 USD +0,206% 0.09% 19 giờ 2.072.030 $ 1.369.227 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) EOS-USD-220930 1 $ -4.2% 1,26 USD +0,623% 0.08% 4 tháng 1.681.000 $ 2.977.172 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures EOS_CQ 1 $ -3.9% 1,28 USD +0,685% 1.56% khoảng 1 tháng 1.231.390 $ 650.356 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures EOS_CW 1 $ -3.7% 1,28 USD +0,054% 0.78% 11 giờ 1.009.370 $ 996.919 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures EOS_NW 1 $ -3.8% 1,28 USD +0,606% 1.56% 7 ngày 594.100 $ 640.876 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) EOS-USD-220527 1 $ -4.5% 1,27 USD +0,708% 0.15% 8 ngày 429.650 $ 1.085.107 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) EOS-0624 1 $ -4.9% 1,28 USD +0,730% 0.1% khoảng 1 tháng 429.435 $ 549.954 $ Gần đây

Theta Network (Futures)

Tổng hợp đồng mở 29.911 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 44.031 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) THETA-0624 1 $ -5.8% 1,23 USD +0,356% 0.79% khoảng 1 tháng 29.911 $ 44.031 $ Gần đây

Aave (Futures)

Tổng hợp đồng mở 150.465 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 223.786 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) AAVE-0624 83 $ -8.6% 84,29 USD +1,956% 0.85% khoảng 1 tháng 131.320 $ 49.769 $ 2 giờ trước
Delta Exchange (Futures) Delta Exchange (Futures) AAVEUSDT_24JUN 85 $ -4.0% 85,05 USDT 0,000% 0.94% - 19.145 $ 174.017 $ Gần đây

The Graph (Futures)

Tổng hợp đồng mở 92.464 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 15.431 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) GRT-0624 0 $ -12.1% 0,15 USD -0,194% 0.55% khoảng 1 tháng 92.464 $ 15.431 $ Gần đây

Bitcoin SV (Futures)

Tổng hợp đồng mở 2.472.734 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 5.393.881 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
OKX (Futures) OKX (Futures) BSV-USD-220624 51 $ -5.2% 50 USD +0,624% 0.12% khoảng 1 tháng 815.980 $ 838.563 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) BSV-USD-220930 51 $ -5.7% 50,19 USD +0,180% 0.12% 4 tháng 660.100 $ 689.657 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) BSV-USD-220520 51 $ -5.2% 51,29 USD +0,176% 0.18% 19 giờ 219.590 $ 557.039 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) BSV-0624 51 $ -5.1% 51,22 USD +1,087% 0.55% khoảng 1 tháng 201.034 $ 62.673 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures BSV_CQ 51 $ -4.7% 51,13 USD +0,921% 0.33% khoảng 1 tháng 193.130 $ 784.780 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) BSV-USD-220527 51 $ -5.6% 51,16 USD +0,689% 0.12% 8 ngày 138.940 $ 432.349 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures BSV_NW 51 $ -4.7% 51,13 USD +0,877% 0.37% 7 ngày 131.010 $ 901.836 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures BSV_CW 51 $ -4.7% 51,13 USD +0,134% 0.35% 11 giờ 112.950 $ 1.126.984 $ Gần đây

Chiliz (Futures)

Tổng hợp đồng mở 48.020 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 806.159 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) CHZ-0624 0 $ -11.8% 0,11 USD +0,744% 0.44% khoảng 1 tháng 48.020 $ 806.159 $ Gần đây

Dash (Futures)

Tổng hợp đồng mở 230.634 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 736.919 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTCC Futures BTCC Futures DASH-WEEKLY 56 $ -4.3% 55,82 USDT +0,023% 0.64% 1 ngày 230.634 $ 736.919 $ Gần đây

Waves (Futures)

Tổng hợp đồng mở 748.809 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 242.383 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) WAVES-0624 5 $ -13.4% 5,89 USD +8,989% 0.27% khoảng 1 tháng 748.809 $ 242.383 $ Gần đây

Tether Gold (Futures)

Tổng hợp đồng mở 32.934 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 6.171 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) XAUT-0624 1.843 $ 1.1% 1836,65 USD -0,344% 0.03% khoảng 1 tháng 32.934 $ 6.171 $ Gần đây

Compound (Futures)

Tổng hợp đồng mở 169.390 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 5.548 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) COMP-0624 66 $ -3.5% 65,5 USD -0,823% 1.69% khoảng 1 tháng 169.390 $ 5.548 $ Gần đây

1inch (Futures)

Tổng hợp đồng mở 553.362 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 99.902 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) 1INCH-0624 1 $ 0.4% 0,91 USD +2,826% 0.46% khoảng 1 tháng 553.362 $ 99.902 $ Gần đây

OMG Network (Futures)

Tổng hợp đồng mở 13.275 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 97.051 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) OMG-0624 2 $ -3.4% 2,41 USD -0,031% 0.23% khoảng 1 tháng 13.275 $ 97.051 $ Gần đây

Celsius Network (Futures)

Tổng hợp đồng mở 0 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 167.642 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) CEL-0624 1 $ -1.6% 0,79 USD -0,127% 1.26% khoảng 1 tháng - 167.642 $ Gần đây

yearn.finance (Futures)

Tổng hợp đồng mở 102.181 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 3.715 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) YFI-0624 9.025 $ -7.6% 9146,17 USD +1,343% 0.44% khoảng 1 tháng 102.181 $ 3.715 $ Gần đây

Sushi (Futures)

Tổng hợp đồng mở 296.318 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 21.262 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) SUSHI-0624 1 $ -9.8% 1,27 USD +0,859% 0.37% khoảng 1 tháng 296.318 $ 21.262 $ Gần đây

SXP (Futures)

Tổng hợp đồng mở 264.986 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 45.619 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) SXP-0624 0 $ -10.6% 0,43 USD +0,246% 0.7% khoảng 1 tháng 264.986 $ 45.619 $ Gần đây

Reef Finance (Futures)

Tổng hợp đồng mở 0 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 3.892 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) REEF-0624 0 $ -3.8% 0,00438261 USD +1,803% 0.58% khoảng 1 tháng - 3.892 $ Gần đây

Balancer (Futures)

Tổng hợp đồng mở 255.299 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 128.615 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) BAL-0624 7 $ -12.0% 7,79 USD +8,804% 2.51% khoảng 1 tháng 255.299 $ 128.615 $ Gần đây

Tokenlon (Futures)

Tổng hợp đồng mở 58.307.777 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 446.744.594 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
OKX (Futures) OKX (Futures) BTC-USDT-220624 29.496 $ -0.8% 29147,4 USDT -0,134% 0.02% khoảng 1 tháng 22.429.200 $ 115.634.975 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) BTC-USDT-220930 29.789 $ -0.6% 29429,5 USDT -1,256% 0.01% 4 tháng 7.217.500 $ 41.098.357 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) DOT-USDT-220624 10 $ -3.2% 9,85 USDT +1,720% 0.11% khoảng 1 tháng 3.141.690 $ 1.891.489 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) TRX-USDT-220624 0 $ 4.8% 0,07 USDT +0,492% 0.14% khoảng 1 tháng 2.524.928 $ 2.104.123 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) TRX-USDT-220520 0 $ 4.2% 0,07 USDT +0,359% 0.08% 19 giờ 2.363.640 $ 1.770.494 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) LTC-USDT-220624 68 $ -4.6% 67,22 USDT +0,074% 0.01% khoảng 1 tháng 2.220.625 $ 3.502.285 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) ADA-USDT-220624 1 $ -3.5% 0,52 USDT +0,315% 0.13% khoảng 1 tháng 2.090.702 $ 2.914.313 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) ETH-USDT-220624 1.959 $ -3.2% 1959,1 USDT -0,228% 0.02% khoảng 1 tháng 1.891.410 $ 82.379.498 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) DOT-USDT-220930 10 $ -3.7% 9,59 USDT +2,309% 0.11% 4 tháng 1.430.533 $ 922.153 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) BCH-USDT-220624 190 $ -3.7% 190,27 USDT -0,005% 0.08% khoảng 1 tháng 1.393.350 $ 2.828.878 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) BTC-USDT-220527 29.466 $ -0.8% 29504,1 USDT -0,066% 0.02% 8 ngày 1.275.600 $ 27.079.079 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) BTC-USDT-220520 29.449 $ -1.0% 29113,5 USDT -0,057% 0.02% 19 giờ 1.231.400 $ 52.333.204 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) ETH-USDT-220930 1.977 $ -3.6% 1927,68 USDT -1,288% 0.02% 4 tháng 1.002.640 $ 20.814.935 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) BSV-USDT-220624 51 $ -5.6% 51,52 USDT +0,253% 0.37% khoảng 1 tháng 770.852 $ 809.331 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) EOS-USDT-220624 1 $ -3.9% 1,28 USDT +0,677% 0.06% khoảng 1 tháng 738.545 $ 2.006.499 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) FIL-USDT-220624 8 $ -0.8% 7,96 USDT +2,222% 0.09% khoảng 1 tháng 673.277 $ 1.126.193 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) BCH-USDT-220930 191 $ -5.2% 191,35 USDT -0,447% 0.04% 4 tháng 598.139 $ 1.286.333 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) TRX-USDT-220930 0 $ 4.5% 0,07 USDT +1,128% 0.14% 4 tháng 438.548 $ 2.073.164 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) TRX-USDT-220527 0 $ 3.3% 0,07 USDT +0,713% 0.16% 8 ngày 396.192 $ 2.619.565 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) BSV-USDT-220527 51 $ -5.4% 50,55 USDT +0,818% 0.16% 8 ngày 383.692 $ 712.657 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) EOS-USDT-220930 1 $ -4.6% 1,28 USDT -0,062% 0.15% 4 tháng 374.029 $ 829.145 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) LTC-USDT-220930 69 $ -4.5% 68,12 USDT -0,685% 0.03% 4 tháng 357.330 $ 2.572.452 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) FIL-USDT-220930 8 $ 0.9% 8,04 USDT +3,394% 0.27% 4 tháng 338.371 $ 184.370 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) EOS-USDT-220520 1 $ -3.7% 1,28 USDT +0,314% 0.12% 19 giờ 327.984 $ 1.183.151 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) EOS-USDT-220527 1 $ -3.8% 1,28 USDT +0,629% 0.14% 8 ngày 296.148 $ 992.545 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) LTC-USDT-220520 68 $ -4.6% 66,86 USDT +0,015% 0.07% 19 giờ 244.020 $ 2.771.636 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) LTC-USDT-220527 68 $ -4.4% 67,14 USDT +0,179% 0.07% 8 ngày 235.805 $ 2.388.136 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) BCH-USDT-220520 191 $ -4.6% 187,06 USDT -0,075% 0.15% 19 giờ 192.727 $ 1.440.687 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) ADA-USDT-220930 1 $ -3.1% 0,52 USDT +0,017% 0.07% 4 tháng 190.325 $ 2.250.264 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) DOT-USDT-220527 10 $ -3.2% 9,85 USDT +0,700% 0.23% 8 ngày 190.192 $ 545.348 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) DOT-USDT-220520 10 $ -3.5% 9,92 USDT +0,131% 0.14% 19 giờ 173.089 $ 672.081 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) BSV-USDT-220520 51 $ -5.3% 50,06 USDT +0,502% 0.2% 19 giờ 172.262 $ 720.733 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) ETH-USDT-220520 1.953 $ -2.2% 1953,09 USDT -0,040% 0.03% 19 giờ 156.340 $ 30.813.057 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) BSV-USDT-220930 51 $ -4.7% 51,26 USDT -0,175% 0.19% 4 tháng 144.282 $ 545.620 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) ETH-USDT-220527 1.954 $ -2.2% 1953,09 USDT -0,081% 0.06% 8 ngày 136.510 $ 13.765.309 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) LINK-USDT-220624 7 $ -5.3% 6,91 USDT +0,363% 0.13% khoảng 1 tháng 117.336 $ 1.645.763 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) BCH-USDT-220527 190 $ -3.8% 190,27 USDT +0,137% 0.26% 8 ngày 87.539 $ 618.894 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) ADA-USDT-220527 1 $ -4.5% 0,51 USDT +0,247% 0.08% 8 ngày 82.501 $ 1.930.711 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) ADA-USDT-220520 1 $ -4.6% 0,52 USDT -0,086% 0.19% 19 giờ 73.989 $ 1.958.376 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) LINK-USDT-220930 7 $ -6.5% 6,99 USDT -0,753% 0.13% 4 tháng 43.630 $ 563.883 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) LINK-USDT-220527 7 $ -6.6% 6,81 USDT +0,695% 0.15% 8 ngày 38.781 $ 342.405 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) FIL-USDT-220520 8 $ -2.2% 7,87 USDT -0,228% 0.2% 19 giờ 36.461 $ 212.830 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) LINK-USDT-220520 7 $ -6.5% 6,99 USDT +0,029% 0.13% 19 giờ 29.387 $ 534.829 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) FIL-USDT-220527 8 $ -2.6% 7,74 USDT +0,624% 0.21% 8 ngày 23.548 $ 111.972 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) XRP-USDT-220624 0 $ -3.6% 0,4 USDT +0,652% 0.04% khoảng 1 tháng 21.720 $ 6.234.062 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) XRP-USDT-220930 0 $ -4.0% 0,4 USDT +0,090% 0.11% 4 tháng 5.299 $ 1.771.569 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) XRP-USDT-220520 0 $ -3.6% 0,41 USDT -0,002% 0.06% 19 giờ 3.719 $ 1.636.519 $ Gần đây
OKX (Futures) OKX (Futures) XRP-USDT-220527 0 $ -3.7% 0,4 USDT +0,464% 0.09% 8 ngày 1.993 $ 1.600.717 $ Gần đây

EDEN (Futures)

Tổng hợp đồng mở 0 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 28.043 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) EDEN-0624 0 $ -5.1% 0,13 USD +1,135% 1.15% khoảng 1 tháng - 28.043 $ Gần đây

BITO Coin (Futures)

Tổng hợp đồng mở 0 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 4.740 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) BITO-0624 18 $ 0.6% 18,37 USD +0,492% 1.08% khoảng 1 tháng - 4.740 $ 1 giờ trước

Chỉ số (Futures)

Tổng hợp đồng mở 7.344.114 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 1.308.831 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) EXCH-0624 7.078 $ -1.4% 7114,84 USD +0,525% 0.21% khoảng 1 tháng 2.257.241 $ 10.836 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) SHIT-0624 2.539 $ -6.6% 2576,86 USD +1,491% 0.21% khoảng 1 tháng 2.035.087 $ 652.265 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) MID-0624 1.547 $ -3.3% 1555,85 USD +0,605% 0.35% khoảng 1 tháng 1.134.658 $ 114.168 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) DEFI-0624 3.437 $ -8.0% 3536,49 USD +2,892% 0.49% khoảng 1 tháng 708.730 $ 31.542 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) PRIV-0624 1.297 $ -2.1% 1286,66 USD -0,797% 0.28% khoảng 1 tháng 624.568 $ 318.268 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) DRGN-0624 1.749 $ -0.2% 1726,94 USD -1,239% 0.23% khoảng 1 tháng 471.346 $ 138.866 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) ALT-0624 2.193 $ -2.8% 2214,41 USD +0,972% 1.25% khoảng 1 tháng 112.484 $ 42.884 $ Gần đây