🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎

Các phái sinh tiền điện tử hàng đầu (Hợp đồng tương lai) theo Hợp đồng mở & Khối lượng giao dịch

Lưu lượng 24 giờ: 248.937.831.516 $
56 Sàn giao dịch phái sinh

Bitcoin (Futures)

Tổng hợp đồng mở 6.431.824.150 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 10.800.597.752 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BTC-USD-210625 49.757 $ -3.1% 49086,56 USD -1,348% 0.01% khoảng 1 tháng 980.235.000 $ 793.379.755 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures BTC_CQ 49.971 $ -3.6% 48913,65 USD -2,116% 0.01% khoảng 1 tháng 958.682.800 $ 1.936.146.397 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) BTCUSD_210625 50.086 $ -3.4% 48932,14 USD -2,304% 0.01% khoảng 1 tháng 909.232.800 $ 917.391.179 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) BTC-0625 49.622 $ -3.6% 48909,13 USD -1,437% 0.02% khoảng 1 tháng 352.952.121 $ 246.440.063 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BTC-USD-210924 51.973 $ -3.1% 49088,38 USD -5,550% 0.04% 4 tháng 314.893.500 $ 536.764.168 $ Gần đây
Deribit Deribit BTC-25JUN21 49.681 $ -3.2% 48958,02 USD -1,455% 0.04% khoảng 1 tháng 304.107.830 $ 67.305.782 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures BTC_NQ 52.414 $ -3.5% 48913,65 USD -6,678% 0.03% 4 tháng 287.233.300 $ 223.587.577 $ Gần đây
BitMEX BitMEX XBTM21 49.644 $ -3.3% 48927,27 USD -1,444% 0.05% khoảng 1 tháng 284.570.921 $ 47.748.877 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) BTCUSD_210924 52.133 $ -3.3% 48932,14 USD -6,140% 0.01% 4 tháng 282.077.300 $ 314.300.027 $ Gần đây
Deribit Deribit BTC-24SEP21 51.633 $ -3.1% 48958,02 USD -5,181% 0.1% 4 tháng 277.762.390 $ 40.761.939 $ Gần đây
Deribit Deribit BTC-31DEC21 53.693 $ -2.9% 48958,02 USD -8,819% 0.18% 8 tháng 236.151.310 $ 9.265.385 $ Gần đây
BitMEX BitMEX XBTU21 51.622 $ -3.3% 48927,27 USD -5,220% 0.11% 4 tháng 171.817.581 $ 31.513.290 $ Gần đây
Bybit Bybit BTCUSD0625 50.395 $ -3.4% 48927,44 USD -2,911% 0.01% khoảng 1 tháng 169.084.774 $ 43.241.505 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) BTC-0924 51.545 $ -3.1% 48909,13 USD -5,114% 0.04% 4 tháng 147.467.075 $ 71.196.992 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) BTC-1231 54.074 $ -3.2% 48904,56 USD -9,560% 0.07% 8 tháng 117.070.962 $ 46.887.309 $ Gần đây
Bybit Bybit BTCUSD0924 52.537 $ -3.4% 48927,44 USD -6,871% 0.01% 4 tháng 111.012.598 $ 68.578.122 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BTC-USD-210521 49.094 $ -3.0% 49099,48 USD +0,010% 0.04% 6 ngày 105.614.000 $ 600.299.361 $ Gần đây
BTSE (Futures) BTSE (Futures) BTCM21 49.588 $ -3.2% 49563,1 USD -0,051% 0.08% khoảng 1 tháng 81.632.256 $ 2.310.107 $ Gần đây
BTSE (Futures) BTSE (Futures) BTCK21 49.382 $ -2.9% 49015,71 USD -0,741% 0.1% 13 ngày 76.938.551 $ 2.665.555 $ Gần đây
Deribit Deribit BTC-28MAY21 49.182 $ -3.0% 48958,02 USD -0,455% 0.07% 13 ngày 76.213.580 $ 22.054.184 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures BTC_CW 48.987 $ -3.3% 48913,65 USD -0,149% 0.02% 6 ngày 40.717.500 $ 160.387.607 $ Gần đây
Deribit Deribit BTC-25MAR22 55.278 $ -2.5% 48958,02 USD -11,434% 0.31% 10 tháng 34.421.140 $ 2.921.088 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BTC-USDT-210625 49.889 $ -3.1% 48945,06 USDT -1,675% 0.01% khoảng 1 tháng 30.972.500 $ 1.301.645.355 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BTC-USD-210528 49.254 $ -2.8% 49086,56 USD -0,341% 0.05% 13 ngày 27.384.400 $ 316.555.364 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) BTCUSDT_210625 50.012 $ -3.3% 48919,07 USDT -2,278% 0.04% - 20.179.485 $ 61.954.307 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures BTC_NW 49.143 $ -3.4% 48913,65 USD -0,467% 0.01% 13 ngày 10.398.600 $ 77.708.755 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BTC-USDT-210924 52.066 $ -3.1% 49052,26 USDT -5,816% 0.08% 4 tháng 7.592.600 $ 484.252.677 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BTC-USDT-210528 49.152 $ -2.8% 49052,36 USDT -0,232% 0.01% 13 ngày 4.712.900 $ 250.535.978 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BTC-USDT-210521 49.063 $ -2.4% 48921,77 USDT -0,016% 0.01% 6 ngày 4.555.400 $ 457.984.999 $ Gần đây
CoinFLEX (Futures) CoinFLEX (Futures) BTC-USD-210625-LIN 49.716 $ -2.5% 49789,6 USD +0,148% 0.01% - 4.080.838 $ 724.263 $ Gần đây
KuCoin Futures KuCoin Futures XBTMM21 49.662 $ -3.4% 48976,83 USD -1,380% 0.08% khoảng 1 tháng 1.683.113 $ 5.215.187 $ Gần đây
Bit.com Bit.com BTC-25JUN21-F 49.810 $ -2.9% 0 USD -100,000% 0.13% - 354.480 $ 2.790 $ Gần đây
Bit.com Bit.com BTC-24SEP21-F 51.717 $ 6.9% 0 USD -100,000% 0.26% - 20.545 $ 2.430 $ Gần đây
Deribit Deribit BTC-21MAY21 48.997 $ -3.3% 48958,02 USD -0,080% 0.04% 6 ngày - 27.235.926 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_XBTUSD_210924 51.100 $ -2.6% 51071 USD -0,057% 0.23% 4 tháng - 24.179.704 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_XBTUSD_210625 49.417 $ -3.0% 49451,5 USD +0,069% 0.05% khoảng 1 tháng - 15.617.216 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_XBTUSD_210528 49.149 $ -3.0% 49101,5 USD -0,098% 0.17% 13 ngày - 3.047.408 $ Gần đây
Delta Exchange (Futures) Delta Exchange (Futures) BTCUSD_24SEP 52.126 $ -3.4% 48900,53 USD -6,188% 0.01% - - 302.448 $ Gần đây
Bitflyer (Futures) Bitflyer (Futures) BTCJPY28MAY2021 48.649 $ -4.0% - - 0.28% - - 160.054 $ khoảng 1 giờ trước
Bitflyer (Futures) Bitflyer (Futures) BTCJPY25JUN2021 48.929 $ -2.8% - - 0.33% - - 32.776 $ Gần đây
Bitflyer (Futures) Bitflyer (Futures) BTCJPY21MAY2021 48.648 $ -3.5% - - 0.39% - - 32.643 $ Gần đây
Delta Exchange (Futures) Delta Exchange (Futures) BTCUSD_25JUN 52.005 $ 0.1% 49163,05 USD -5,465% 0.01% - - 15.500 $ Gần đây
CME Bitcoin Futures CME Bitcoin Futures BTCX1 NaN $ ? - - - 6 tháng - 0 $ khoảng 2 giờ trước
CME Bitcoin Futures CME Bitcoin Futures BTCK1 49.200 $ 0.0% - - - 13 ngày - 1.336.272.000 $ khoảng 12 giờ trước
CME Bitcoin Futures CME Bitcoin Futures BTCM1 49.315 $ -0.4% - - - khoảng 1 tháng - 158.054.575 $ khoảng 12 giờ trước
CME Bitcoin Futures CME Bitcoin Futures BTCN1 50.525 $ 2.9% - - - 3 tháng - 52.293.375 $ khoảng 13 giờ trước
Bakkt Bakkt 6381111 49.630 $ 1.4% - - - - - 19.901.630 $ khoảng 12 giờ trước
CME Bitcoin Futures CME Bitcoin Futures BTCQ1 51.105 $ 4.4% - - - 3 tháng - 9.709.950 $ khoảng 13 giờ trước
Bakkt Bakkt 6405930 49.670 $ 0.6% - - - - - 5.612.710 $ khoảng 12 giờ trước
CME Bitcoin Futures CME Bitcoin Futures BTCU1 50.545 $ -1.8% - - - 4 tháng - 2.527.250 $ khoảng 12 giờ trước
Bakkt Bakkt 6476864 52.025 $ -0.3% - - - - - 1.820.875 $ khoảng 14 giờ trước
Bakkt Bakkt 6428465 51.077 $ 1.7% - - - - - 1.583.402 $ khoảng 10 giờ trước
Bakkt Bakkt 6451019 52.215 $ 0.0% - - - - - 469.935 $ khoảng 10 giờ trước

Ethereum (Futures)

Tổng hợp đồng mở 2.477.587.763 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 6.052.050.221 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ETH-USD-210625 4.029 $ 0.1% 3954,67 USD -2,133% 0.01% khoảng 1 tháng 301.359.720 $ 677.016.903 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) ETHUSD_210625 4.021 $ -0.6% 3925,52 USD -2,369% 0.01% khoảng 1 tháng 286.205.110 $ 569.889.685 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures ETH_CQ 4.014 $ -0.9% 3924,38 USD -2,231% 0.01% khoảng 1 tháng 279.631.710 $ 1.503.613.445 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) ETH-0625 4.016 $ -0.9% 3919,82 USD -2,402% 0.03% khoảng 1 tháng 232.899.008 $ 148.299.514 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) ETH-1231 4.427 $ -1.6% 3920,1 USD -11,452% 0.05% 8 tháng 202.396.112 $ 79.670.321 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) ETH-0924 4.237 $ -1.2% 3920,1 USD -7,475% 0.1% 4 tháng 176.663.345 $ 90.813.344 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) ETHUSD_210924 4.210 $ -0.8% 3915,79 USD -6,978% 0.01% 4 tháng 151.522.970 $ 153.587.432 $ Gần đây
Deribit Deribit ETH-25JUN21 4.011 $ -0.1% 3934,21 USD -1,921% 0.1% khoảng 1 tháng 131.764.032 $ 46.098.974 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures ETH_NQ 4.207 $ -1.1% 3924,38 USD -6,729% 0.04% 4 tháng 124.006.780 $ 162.847.186 $ Gần đây
Deribit Deribit ETH-24SEP21 4.209 $ -0.4% 3934,21 USD -6,534% 0.11% 4 tháng 119.882.440 $ 18.798.530 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ETH-USD-210924 4.233 $ -0.0% 3906 USD -6,590% 0.02% 4 tháng 98.909.320 $ 298.454.660 $ Gần đây
BitMEX BitMEX ETHUSDM21 4.600 $ -0.6% 3926,27 USD -14,646% 0.68% khoảng 1 tháng 88.410.861 $ 6.942.182 $ Gần đây
Deribit Deribit ETH-31DEC21 4.366 $ -0.5% 3934,21 USD -9,893% 0.23% 8 tháng 61.764.284 $ 4.561.121 $ Gần đây
Deribit Deribit ETH-28MAY21 3.962 $ 0.0% 3934,21 USD -0,694% 0.09% 13 ngày 54.362.747 $ 13.326.808 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures ETH_CW 3.932 $ -0.5% 3924,38 USD -0,202% 0.03% 6 ngày 44.220.440 $ 206.186.873 $ Gần đây
BitMEX BitMEX ETHM21 3.954 $ 2.9% 0,08 XBT -0,360% 0.01% khoảng 1 tháng 44.217.639 $ 13.825.759 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ETH-USD-210521 3.956 $ 0.1% 3944,55 USD -0,286% 0.03% 6 ngày 30.818.820 $ 392.375.432 $ Gần đây
Deribit Deribit ETH-25MAR22 4.472 $ 0.2% 3934,21 USD -12,022% 0.19% 10 tháng 18.622.340 $ 2.736.654 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures ETH_NW 3.946 $ -0.6% 3924,29 USD -0,550% 0.05% 13 ngày 15.314.780 $ 54.648.065 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ETH-USD-210528 3.970 $ 0.4% 3916,77 USD -0,634% 0.14% 13 ngày 6.106.290 $ 334.437.731 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ETH-USDT-210625 4.025 $ -0.2% 3939,99 USDT -2,152% 0.03% khoảng 1 tháng 2.003.220 $ 460.906.968 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ETH-USDT-210924 4.224 $ 0.3% 3937,58 USDT -6,535% 0.05% 4 tháng 880.390 $ 361.339.644 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ETH-USDT-210521 3.954 $ 0.6% 3940,13 USDT -0,379% 0.01% 6 ngày 422.630 $ 206.262.106 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ETH-USDT-210528 3.961 $ 0.4% 3923,35 USDT -0,775% 0.06% 13 ngày 230.210 $ 167.338.736 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) ETHUSDT_210625 4.018 $ -0.9% 3922,62 USDT -2,467% 0.05% - 22.841 $ 46.692.508 $ Gần đây
Deribit Deribit ETH-21MAY21 3.958 $ 0.3% 3934,21 USD -0,605% 0.09% 6 ngày - 20.383.900 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_ETHUSD_210625 4.016 $ 0.1% 3995,05 USD -0,517% 0.1% khoảng 1 tháng - 5.382.158 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_ETHUSD_210528 3.949 $ -0.3% 3949,1 USD +0,008% 0.17% 13 ngày - 3.497.897 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_ETHUSD_210924 4.154 $ -0.3% 4142,02 USD -0,286% 0.21% 4 tháng - 1.785.560 $ Gần đây
Delta Exchange (Futures) Delta Exchange (Futures) ETHUSDT_25JUN 4.019 $ -0.2% 3944,4 USDT -2,505% 0.01% - - 326.333 $ Gần đây
BTSE (Futures) BTSE (Futures) ETHM21 3.790 $ -1.4% 4001,53 USD +5,572% 0.2% khoảng 1 tháng 4.949.724 $ 3.791 $ khoảng 22 giờ trước

Binance Coin (Futures)

Tổng hợp đồng mở 124.219.893 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 98.318.827 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Binance (Futures) Binance (Futures) BNBUSD_210625 602 $ -3.0% 586,61 USD -2,584% 0.05% khoảng 1 tháng 75.207.980 $ 57.978.663 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) BNBUSD_210924 625 $ -3.3% 587,77 USD -5,996% 0.03% 4 tháng 33.831.830 $ 30.382.337 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) BNB-0625 595 $ -3.7% 587,29 USD -1,322% 0.09% khoảng 1 tháng 15.180.083 $ 9.957.827 $ Gần đây

Cardano (Futures)

Tổng hợp đồng mở 332.623.751 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 460.501.926 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BitMEX BitMEX ADAM21 2 $ 18.7% 0,00004414 XBT +3,908% 0.21% khoảng 1 tháng 247.719.127 $ 5.624.294 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) ADA-0625 2 $ 14.3% 2,15 USD -1,530% 0.23% khoảng 1 tháng 37.753.615 $ 20.311.243 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) ADAUSD_210625 2 $ 14.4% 2,16 USD -1,144% 0.03% khoảng 1 tháng 19.953.940 $ 50.628.413 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) ADAUSD_210924 2 $ 14.9% 2,16 USD -5,714% 0.1% 4 tháng 16.447.800 $ 32.220.364 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures ADA_CQ 2 $ 13.7% 2,16 USD -0,916% 0.13% khoảng 1 tháng 6.317.820 $ 56.509.745 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures ADA_NQ 2 $ 14.6% 2,16 USD -5,091% 0.09% 4 tháng 3.632.890 $ 11.025.873 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures ADA_CW 2 $ 15.0% 2,16 USD -0,024% 0.11% 6 ngày 546.480 $ 9.299.073 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures ADA_NW 2 $ 16.2% 2,16 USD -0,886% 0.32% 13 ngày 252.080 $ 896.174 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ADA-USD-210625 2 $ 14.8% 2,17 USD -1,211% 0.21% khoảng 1 tháng - 73.213.204 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ADA-USDT-210625 2 $ 14.2% 2,13 USDT -1,331% 0.27% khoảng 1 tháng - 72.050.079 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ADA-USDT-210924 2 $ 15.8% 2,15 USDT -4,939% 0.17% 4 tháng - 28.471.567 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ADA-USD-210521 2 $ 14.7% 2,13 USD -0,907% 0.52% 6 ngày - 26.167.452 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ADA-USDT-210528 2 $ 14.5% 2,13 USDT -0,205% 0.19% 13 ngày - 24.587.242 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ADA-USD-210528 2 $ 13.2% 2,13 USD -0,028% 0.18% 13 ngày - 24.127.273 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ADA-USDT-210521 2 $ 14.6% 2,13 USDT -0,525% 0.21% 6 ngày - 22.952.156 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ADA-USD-210924 2 $ 16.0% 2,15 USD -4,577% 0.15% 4 tháng - 2.417.774 $ Gần đây

Dogecoin (Futures)

Tổng hợp đồng mở 14.487.131 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 10.075.538 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) DOGE-0625 1 $ 0.4% 0,52 USD -0,624% 0.47% khoảng 1 tháng 14.487.131 $ 10.075.538 $ Gần đây

XRP (Futures)

Tổng hợp đồng mở 235.627.778 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 444.988.794 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BitMEX BitMEX XRPM21 1 $ 1.5% 0,00002775 XBT +3,007% 0.04% khoảng 1 tháng 134.897.436 $ 1.801.800 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) XRP-0625 1 $ -2.3% 1,36 USD -1,105% 0.14% khoảng 1 tháng 22.846.695 $ 4.199.038 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures XRP_CQ 1 $ -2.7% 1,36 USD -0,772% 0.03% khoảng 1 tháng 17.895.080 $ 91.383.230 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) XRPUSD_210625 1 $ -2.6% 1,36 USD -1,335% 0.04% khoảng 1 tháng 17.127.790 $ 20.282.486 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) XRPUSD_210924 1 $ -2.2% 1,36 USD -5,466% 0.07% 4 tháng 12.145.430 $ 7.835.786 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) XRP-USD-210625 1 $ -1.9% 1,36 USD -0,876% 0.1% khoảng 1 tháng 10.942.590 $ 51.060.590 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures XRP_NQ 1 $ -2.7% 1,36 USD -3,714% 0.06% 4 tháng 10.643.430 $ 9.413.722 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) XRP-USD-210924 1 $ -2.5% 1,37 USD -4,445% 0.08% 4 tháng 5.273.580 $ 18.771.450 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures XRP_CW 1 $ -2.8% 1,36 USD +0,091% 0.03% 6 ngày 2.065.620 $ 16.488.137 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) XRP-USD-210521 1 $ -2.1% 1,36 USD -0,003% 0.13% 6 ngày 848.930 $ 15.617.392 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures XRP_NW 1 $ -2.7% 1,36 USD -0,012% 0.05% 13 ngày 533.020 $ 3.345.883 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) XRP-USD-210528 1 $ -2.0% 1,35 USD +0,016% 0.18% 13 ngày 314.620 $ 12.911.769 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) XRP-USDT-210625 1 $ -2.2% 1,36 USDT -1,448% 0.12% khoảng 1 tháng 62.572 $ 145.948.120 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) XRP-USDT-210924 1 $ -2.3% 1,36 USDT -5,336% 0.12% 4 tháng 21.953 $ 18.375.056 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) XRP-USDT-210521 1 $ -1.9% 1,37 USDT -0,033% 0.15% 6 ngày 5.145 $ 14.276.611 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) XRP-USDT-210528 1 $ -2.2% 1,36 USDT -0,580% 0.12% 13 ngày 3.887 $ 12.964.005 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_XRPUSD_210625 1 $ -2.6% 1,38 USD +0,189% 0.24% khoảng 1 tháng - 205.150 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_XRPUSD_210528 1 $ -1.7% 1,36 USD -0,388% 0.23% 13 ngày - 108.571 $ Gần đây

Tether (Futures)

Tổng hợp đồng mở 6.480.247 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 25.202 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) USDT-0625 1 $ 0.0% 1 USD +0,213% 0.01% khoảng 1 tháng 6.480.247 $ 25.202 $ Gần đây

Polkadot (Futures)

Tổng hợp đồng mở 210.500.656 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 624.624.287 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Binance (Futures) Binance (Futures) DOTUSD_210625 48 $ 13.2% 46,49 USD -2,765% 0.1% khoảng 1 tháng 53.001.880 $ 115.665.563 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures DOT_CQ 48 $ 12.9% 46,37 USD -2,581% 0.07% khoảng 1 tháng 51.235.250 $ 191.045.479 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) DOTUSD_210924 50 $ 12.8% 46,49 USD -7,442% 0.1% 4 tháng 32.307.440 $ 38.916.078 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) DOT-USD-210625 48 $ 13.2% 46,3 USD -2,113% 0.1% khoảng 1 tháng 18.109.350 $ 58.306.756 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) DOT-USD-210924 51 $ 14.0% 46,68 USD -8,224% 0.07% 4 tháng 15.919.650 $ 44.803.697 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures DOT_NQ 50 $ 13.4% 46,37 USD -7,857% 0.08% 4 tháng 14.275.640 $ 40.162.717 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) DOT-0625 48 $ 12.6% 46,36 USD -3,177% 0.27% khoảng 1 tháng 13.514.422 $ 9.961.336 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) DOT-USDT-210625 48 $ 13.7% 46,27 USDT -2,956% 0.16% khoảng 1 tháng 5.961.665 $ 23.084.096 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) DOT-USDT-210924 50 $ 13.2% 46,63 USDT -7,535% 0.25% 4 tháng 1.907.731 $ 21.306.894 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) DOT-USD-210521 47 $ 15.5% 47,04 USD -0,300% 0.01% 6 ngày 1.006.190 $ 23.776.633 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures DOT_CW 46 $ 13.3% 46,37 USD -0,159% 0.16% 6 ngày 906.110 $ 6.836.266 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) DOT-USDT-210521 47 $ 13.0% 46,64 USDT -0,303% 0.18% 6 ngày 803.269 $ 18.790.492 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) DOT-USDT-210528 47 $ 14.2% 46,63 USDT -1,103% 0.23% 13 ngày 737.569 $ 17.981.802 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) DOT-USD-210528 47 $ 14.1% 46,67 USD -0,970% 0.25% 13 ngày 601.770 $ 13.284.562 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures DOT_NW 47 $ 14.2% 46,36 USD -0,715% 1.17% 13 ngày 212.720 $ 701.918 $ Gần đây

Bitcoin Cash (Futures)

Tổng hợp đồng mở 101.191.672 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 380.199.031 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Huobi Futures Huobi Futures BCH_CQ 1.288 $ -4.1% 1253,49 USD -2,712% 0.01% khoảng 1 tháng 31.557.830 $ 85.662.817 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BCH-USD-210625 1.291 $ -4.2% 1247,75 USD -2,472% 0.03% khoảng 1 tháng 21.633.970 $ 125.359.862 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BCH-USD-210924 1.335 $ -4.1% 1258,39 USD -5,741% 0.06% 4 tháng 10.623.440 $ 16.035.486 $ Gần đây
BitMEX BitMEX BCHM21 1.266 $ -0.9% 0,03 XBT -0,621% 0.04% khoảng 1 tháng 8.403.515 $ 3.537.584 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) BCHUSD_210625 1.286 $ -4.3% 1253,61 USD -2,523% 0.08% khoảng 1 tháng 7.021.700 $ 13.057.938 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures BCH_NQ 1.331 $ -4.5% 1253,49 USD -5,849% 0.08% 4 tháng 7.004.750 $ 12.753.065 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) BCH-0625 1.288 $ -4.0% 1252,49 USD -2,742% 0.2% khoảng 1 tháng 4.914.596 $ 2.035.866 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) BCHUSD_210924 1.337 $ -5.1% 1253,61 USD -6,243% 0.06% 4 tháng 3.486.250 $ 13.777.891 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures BCH_CW 1.259 $ -4.1% 1253,49 USD -0,401% 0.1% 6 ngày 3.193.220 $ 12.631.266 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BCH-USD-210521 1.264 $ -3.4% 1257,49 USD -0,419% 0.11% 6 ngày 2.086.460 $ 13.019.564 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures BCH_NW 1.264 $ -4.0% 1253,49 USD -0,859% 0.08% 13 ngày 786.690 $ 3.891.115 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BCH-USD-210528 1.269 $ -3.8% 1254,11 USD -0,872% 0.13% 13 ngày 479.250 $ 8.881.925 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BCH-USDT-210625 1.293 $ -3.2% 1255,98 USDT -2,772% 0.09% khoảng 1 tháng - 33.081.536 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BCH-USDT-210924 1.329 $ -4.2% 1253,66 USDT -5,852% 0.09% 4 tháng - 15.693.434 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BCH-USDT-210521 1.263 $ -3.3% 1258,1 USDT -0,597% 0.15% 6 ngày - 12.037.888 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BCH-USDT-210528 1.266 $ -4.2% 1249,85 USDT -0,876% 0.13% 13 ngày - 8.649.723 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_BCHUSD_210625 1.266 $ -5.4% 1280,6 USD +1,185% 0.4% khoảng 1 tháng - 88.351 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_BCHUSD_210528 1.255 $ -4.9% 1265,8 USD +0,844% 0.38% 13 ngày - 3.721 $ Gần đây

Litecoin (Futures)

Tổng hợp đồng mở 225.892.140 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 1.297.052.634 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Huobi Futures Huobi Futures LTC_CQ 323 $ -3.5% 314,57 USD -2,540% 0.04% khoảng 1 tháng 61.915.380 $ 120.024.278 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) LTC-USD-210625 323 $ -3.8% 316,29 USD -2,126% 0.02% khoảng 1 tháng 52.422.580 $ 410.482.459 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) LTCUSD_210625 323 $ -3.3% 314,84 USD -2,395% 0.02% khoảng 1 tháng 26.078.640 $ 34.555.441 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) LTC-USD-210924 339 $ -3.2% 316,29 USD -6,760% 0.16% 4 tháng 22.574.020 $ 68.408.235 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures LTC_NQ 337 $ -3.3% 314,57 USD -6,784% 0.06% 4 tháng 16.266.310 $ 19.263.127 $ Gần đây
BitMEX BitMEX LTCM21 318 $ -0.5% 0,006434 XBT -0,556% 0.39% khoảng 1 tháng 10.200.805 $ 1.425.480 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) LTC-USD-210521 316 $ -3.0% 312,88 USD -0,122% 0.03% 6 ngày 9.572.610 $ 110.357.747 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) LTC-0625 322 $ -3.1% 314,45 USD -2,460% 0.14% khoảng 1 tháng 9.044.248 $ 6.082.272 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) LTCUSD_210924 338 $ -3.1% 314,84 USD -6,961% 0.05% 4 tháng 8.715.620 $ 15.397.292 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures LTC_CW 316 $ -3.2% 314,57 USD -0,296% 0.05% 6 ngày 5.326.110 $ 9.514.364 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) LTC-USD-210528 318 $ -2.6% 316,24 USD -0,517% 0.12% 13 ngày 2.198.620 $ 43.968.398 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures LTC_NW 317 $ -3.0% 314,57 USD -0,832% 0.1% 13 ngày 1.440.170 $ 5.544.444 $ Gần đây
BTSE (Futures) BTSE (Futures) LTCM21 323 $ -3.9% 320,97 USD -0,691% 1.28% khoảng 1 tháng 68.706 $ 848.786 $ Gần đây
BTSE (Futures) BTSE (Futures) LTCK21 315 $ -4.0% 315,87 USD +0,276% 0.8% 13 ngày 68.321 $ 922.522 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) LTC-USDT-210625 324 $ -3.0% 313,7 USDT -2,476% 0.02% khoảng 1 tháng - 339.042.187 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) LTC-USDT-210924 339 $ -3.1% 315,02 USDT -6,685% 0.02% 4 tháng - 58.589.262 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) LTC-USDT-210521 316 $ -2.8% 315,85 USDT -0,129% 0.03% 6 ngày - 28.198.634 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) LTC-USDT-210528 319 $ -2.9% 315,75 USDT -0,906% 0.17% 13 ngày - 23.703.043 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_LTCUSD_210625 323 $ -3.6% 322,37 USD -0,074% 0.2% khoảng 1 tháng - 536.733 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_LTCUSD_210528 318 $ -3.3% 317,57 USD -0,110% 0.17% 13 ngày - 187.931 $ Gần đây

Uniswap (Futures)

Tổng hợp đồng mở 11.776.990 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 2.073.598 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) UNI-0625 42 $ 0.9% 39,7 USD -4,477% 0.2% khoảng 1 tháng 11.776.990 $ 2.073.598 $ Gần đây

Chainlink (Futures)

Tổng hợp đồng mở 56.755.296 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 80.616.686 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BitMEX BitMEX LINKUSDTM21 56 $ 2.7% 44,94 USDT -19,262% 0.68% khoảng 1 tháng 14.712.745 $ 592.024 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) LINK-0625 46 $ -1.1% 44,92 USD -2,197% 0.16% khoảng 1 tháng 13.140.710 $ 7.542.177 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) LINKUSD_210625 46 $ -1.3% 45,01 USD -1,949% 0.1% khoảng 1 tháng 9.914.270 $ 7.739.600 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures LINK_CQ 46 $ -1.1% 44,94 USD -1,682% 0.07% khoảng 1 tháng 6.493.150 $ 24.250.777 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) LINKUSD_210924 48 $ -1.0% 45 USD -6,513% 0.13% 4 tháng 6.147.080 $ 2.631.284 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures LINK_NQ 48 $ -1.2% 44,94 USD -5,918% 0.13% 4 tháng 1.926.630 $ 2.884.050 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) LINK-USDT-210625 46 $ 0.0% 45,35 USDT -1,718% 0.08% khoảng 1 tháng 1.683.462 $ 14.847.516 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) LINK-USDT-210924 48 $ -0.6% 44,54 USDT -5,783% 0.19% 4 tháng 876.890 $ 6.464.336 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures LINK_CW 45 $ -1.0% 44,94 USD -0,308% 0.13% 6 ngày 591.970 $ 1.707.552 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) LINK-USDT-210521 45 $ -0.7% 45,28 USDT -0,429% 0.18% 6 ngày 572.729 $ 7.272.790 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures LINK_NW 45 $ -1.0% 44,94 USD -0,775% 0.4% 13 ngày 355.200 $ 498.936 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) LINK-USDT-210528 45 $ -0.3% 45,29 USDT -0,658% 0.25% 13 ngày 340.459 $ 3.310.236 $ Gần đây
CoinFLEX (Futures) CoinFLEX (Futures) LINK-USD 46 $ 6.4% 45,08 USD -3,003% 0.3% - 0 $ 875.409 $ khoảng 5 giờ trước

Ethereum Classic (Futures)

Tổng hợp đồng mở 35.464.660 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 2.441.125.256 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ETC-USD-210625 106 $ 3.9% 104,86 USD -0,959% 0.15% khoảng 1 tháng 11.637.560 $ 1.006.554.349 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures ETC_CQ 104 $ 3.4% 104,23 USD -0,241% 0.1% khoảng 1 tháng 11.292.970 $ 105.318.165 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures ETC_NQ 107 $ 2.6% 104,29 USD -2,428% 0.07% 4 tháng 4.144.860 $ 9.800.301 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ETC-USD-210924 109 $ 5.8% 104,86 USD -4,212% 0.19% 4 tháng 3.846.580 $ 360.054.262 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ETC-USD-210521 105 $ 2.9% 101,08 USD -0,145% 0.29% 6 ngày 2.114.470 $ 694.191.175 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures ETC_CW 104 $ 3.4% 104,23 USD +0,081% 0.16% 6 ngày 1.092.820 $ 9.494.186 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ETC-USD-210528 105 $ 2.8% 103,37 USD +0,015% 0.22% 13 ngày 886.970 $ 251.332.645 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures ETC_NW 104 $ 3.1% 104,29 USD +0,095% 0.12% 13 ngày 448.430 $ 4.380.174 $ Gần đây

Solana (Futures)

Tổng hợp đồng mở 39.641.128 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 15.019.782 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) SOL-0625 43 $ -2.5% 41,16 USD -3,185% 0.16% khoảng 1 tháng 39.641.128 $ 15.019.782 $ Gần đây

EOS (Futures)

Tổng hợp đồng mở 206.923.290 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 684.089.017 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BitMEX BitMEX EOSM21 10 $ -2.1% 0,0002181 XBT +2,059% 0.05% khoảng 1 tháng 89.671.778 $ 6.580.882 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures EOS_CQ 11 $ -5.5% 10,66 USD -2,299% 0.02% khoảng 1 tháng 47.651.940 $ 203.295.502 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) EOS-USD-210625 11 $ -5.7% 10,68 USD -1,896% 0.06% khoảng 1 tháng 32.848.480 $ 116.035.268 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures EOS_NQ 11 $ -5.4% 10,66 USD -5,528% 0.09% 4 tháng 12.232.620 $ 15.573.000 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) EOS-USD-210924 11 $ -4.6% 10,72 USD -5,623% 0.04% 4 tháng 10.493.910 $ 41.179.693 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) EOS-0625 11 $ -5.3% 10,65 USD -2,218% 0.1% khoảng 1 tháng 5.809.843 $ 9.449.532 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures EOS_CW 11 $ -5.4% 10,66 USD -0,400% 0.07% 6 ngày 3.714.640 $ 29.059.543 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) EOS-USD-210521 11 $ -5.0% 10,58 USD -0,111% 0.05% 6 ngày 2.830.120 $ 64.787.312 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) EOS-USD-210528 11 $ -4.9% 10,72 USD -0,529% 0.09% 13 ngày 915.820 $ 41.410.183 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures EOS_NW 11 $ -5.0% 10,66 USD -0,746% 0.1% 13 ngày 754.140 $ 4.720.982 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) EOS-USDT-210625 11 $ -4.6% 10,62 USDT -2,477% 0.09% khoảng 1 tháng - 92.455.148 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) EOS-USDT-210924 11 $ -5.0% 10,7 USDT -5,925% 0.12% 4 tháng - 21.011.627 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) EOS-USDT-210521 11 $ -4.6% 10,56 USDT -0,402% 0.26% 6 ngày - 19.975.682 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) EOS-USDT-210528 11 $ -5.0% 10,7 USDT -0,652% 0.21% 13 ngày - 18.554.663 $ Gần đây

Theta Network (Futures)

Tổng hợp đồng mở 1.741.069 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 275.465 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) THETA-0625 10 $ -7.2% 9,66 USD -5,642% 0.43% khoảng 1 tháng 1.741.069 $ 275.465 $ Gần đây

OKB (Futures)

Tổng hợp đồng mở 1.986.006 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 1.652.975 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) OKB-0625 35 $ -4.2% 33,63 USD -3,356% 0.26% khoảng 1 tháng 1.986.006 $ 1.652.975 $ Gần đây

TRON (Futures)

Tổng hợp đồng mở 49.928.991 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 90.660.914 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) TRX-0625 0 $ -4.5% 0,12 USD +0,480% 0.07% khoảng 1 tháng 26.023.261 $ 4.551.668 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures TRX_CQ 0 $ -4.4% 0,12 USD +0,110% 0.02% khoảng 1 tháng 10.562.190 $ 17.246.158 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) TRX-USD-210625 0 $ -3.8% 0,12 USD +0,461% 0.06% khoảng 1 tháng 3.205.920 $ 15.396.195 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures TRX_CW 0 $ -4.1% 0,12 USD +0,201% 0.14% 6 ngày 3.013.720 $ 2.999.091 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures TRX_NQ 0 $ -4.3% 0,12 USD -1,875% 0.06% 4 tháng 2.907.740 $ 1.616.591 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) TRX-USD-210924 0 $ -4.1% 0,12 USD -3,511% 0.15% 4 tháng 2.666.080 $ 8.103.069 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures TRX_NW 0 $ -4.1% 0,12 USD +0,986% 0.06% 13 ngày 1.117.260 $ 2.669.607 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) TRX-USD-210521 0 $ -3.7% 0,12 USD +0,223% 0.2% 6 ngày 338.440 $ 3.491.264 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) TRX-USD-210528 0 $ -4.3% 0,12 USD +0,374% 0.19% 13 ngày 94.380 $ 3.911.804 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) TRX-USDT-210625 0 $ -3.7% 0,12 USDT +0,388% 0.12% khoảng 1 tháng - 14.587.062 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) TRX-USDT-210924 0 $ -3.7% 0,12 USDT -3,306% 0.28% 4 tháng - 7.811.749 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) TRX-USDT-210521 0 $ -3.7% 0,12 USDT -0,149% 0.17% 6 ngày - 4.299.313 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) TRX-USDT-210528 0 $ -4.2% 0,12 USDT +0,503% 0.15% 13 ngày - 3.977.342 $ Gần đây

Filecoin (Futures)

Tổng hợp đồng mở 25.645.238 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 57.539.686 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Huobi Futures Huobi Futures FIL_CQ 121 $ -3.6% 117,99 USD -2,831% 0.04% khoảng 1 tháng 16.319.920 $ 32.038.195 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures FIL_NQ 126 $ -3.8% 117,99 USD -6,539% 0.15% 4 tháng 5.995.040 $ 3.390.722 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) FIL-0625 121 $ -3.9% 117,84 USD -2,449% 0.33% khoảng 1 tháng 2.580.518 $ 764.322 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures FIL_CW 118 $ -3.5% 117,99 USD -0,260% 0.14% 6 ngày 593.940 $ 2.106.913 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures FIL_NW 120 $ -2.5% 117,99 USD -1,360% 0.6% 13 ngày 155.820 $ 311.095 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) FIL-USD-210625 122 $ -3.0% 118,36 USD -3,273% 0.02% khoảng 1 tháng - 5.826.018 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) FIL-USDT-210625 122 $ -1.8% 117,96 USDT -2,955% 0.21% khoảng 1 tháng - 4.255.151 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) FIL-USD-210924 128 $ -1.5% 117,99 USD -7,531% 0.09% 4 tháng - 2.059.679 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) FIL-USDT-210924 127 $ -0.2% 118,18 USDT -7,589% 0.31% 4 tháng - 1.619.948 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) FIL-USD-210528 119 $ -2.0% 118,09 USD -0,544% 0.23% 13 ngày - 1.468.076 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) FIL-USD-210521 118 $ -1.8% 118,08 USD -0,199% 0.24% 6 ngày - 1.344.793 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) FIL-USDT-210528 119 $ -2.0% 117,96 USDT -0,703% 0.17% 13 ngày - 1.206.345 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) FIL-USDT-210521 118 $ -1.7% 118,01 USDT -0,349% 0.24% 6 ngày - 1.148.429 $ Gần đây

Monero (Futures)

Tổng hợp đồng mở 1.358.918 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 578.131 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTSE (Futures) BTSE (Futures) XMRM21 423 $ 1.9% 418,23 USD -1,143% 0.37% khoảng 1 tháng 1.258.443 $ 350.156 $ Gần đây
BTSE (Futures) BTSE (Futures) XMRK21 419 $ 1.1% 418,23 USD -0,173% 0.24% 13 ngày 100.475 $ 227.974 $ Gần đây

Aave (Futures)

Tổng hợp đồng mở 8.603.983 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 8.688.178 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) AAVE-0625 593 $ 1.3% 564,47 USD -4,743% 0.55% khoảng 1 tháng 8.603.983 $ 8.688.178 $ Gần đây

Cosmos (Futures)

Tổng hợp đồng mở 20.852.116 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 2.063.894 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) ATOM-0625 29 $ 11.0% 27,49 USD -4,824% 0.24% khoảng 1 tháng 20.852.116 $ 2.063.894 $ Gần đây

Bitcoin SV (Futures)

Tổng hợp đồng mở 49.700.883 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 171.983.374 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Huobi Futures Huobi Futures BSV_CQ 338 $ 0.6% 328,69 USD -2,761% 0.07% khoảng 1 tháng 23.210.690 $ 53.934.669 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BSV-USD-210625 338 $ 0.7% 330,49 USD -2,409% 0.16% khoảng 1 tháng 10.319.510 $ 43.566.213 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures BSV_NQ 355 $ 0.8% 328,69 USD -7,513% 0.11% 4 tháng 7.977.350 $ 10.562.980 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BSV-USD-210924 356 $ 0.9% 328,52 USD -7,142% 0.22% 4 tháng 3.624.360 $ 7.237.256 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) BSV-0625 337 $ 1.0% 328,82 USD -2,478% 0.15% khoảng 1 tháng 2.478.543 $ 3.451.411 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures BSV_CW 330 $ 0.6% 328,69 USD -0,507% 0.1% 6 ngày 1.192.980 $ 6.400.657 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BSV-USD-210521 332 $ 1.3% 330,05 USD -0,449% 0.14% 6 ngày 633.670 $ 4.255.939 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BSV-USD-210528 333 $ 1.0% 330,33 USD -0,705% 0.25% 13 ngày 150.800 $ 7.218.663 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures BSV_NW 331 $ 0.5% 328,69 USD -0,729% 0.1% 13 ngày 112.980 $ 545.096 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BSV-USDT-210625 338 $ 1.0% 330,17 USDT -2,547% 0.19% khoảng 1 tháng - 20.205.272 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BSV-USDT-210924 356 $ 1.0% 329,85 USDT -7,349% 0.22% 4 tháng - 7.586.126 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BSV-USDT-210521 331 $ 1.5% 327,91 USDT -0,561% 0.14% 6 ngày - 3.945.337 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BSV-USDT-210528 332 $ 0.9% 329,81 USDT -0,712% 0.12% 13 ngày - 3.073.756 $ Gần đây

Tezos (Futures)

Tổng hợp đồng mở 2.407.217 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 1.343.380 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) XTZ-0625 6 $ -3.5% 6,13 USD -3,781% 0.14% khoảng 1 tháng 2.407.217 $ 1.343.380 $ Gần đây

Avalanche (Futures)

Tổng hợp đồng mở 3.072.752 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 934.726 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) AVAX-0625 37 $ 1.5% 35,76 USD -2,475% 0.49% khoảng 1 tháng 3.072.752 $ 934.726 $ Gần đây

Algorand (Futures)

Tổng hợp đồng mở 914.778 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 351.187 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) ALGO-0625 1 $ 2.4% 1,41 USD -2,276% 0.46% khoảng 1 tháng 914.778 $ 351.187 $ Gần đây

Compound (Futures)

Tổng hợp đồng mở 3.469.841 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 406.087 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) COMP-0625 783 $ -6.9% 744,17 USD -5,001% 0.08% khoảng 1 tháng 3.469.841 $ 406.087 $ Gần đây

Waves (Futures)

Tổng hợp đồng mở 174.199 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 23.491 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) WAVES-0625 33 $ -0.5% 32,96 USD -0,146% 0.3% khoảng 1 tháng 174.199 $ 23.491 $ Gần đây

Sushi (Futures)

Tổng hợp đồng mở 10.216.597 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 8.296.715 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) SUSHI-0625 18 $ 10.7% 17,74 USD -2,619% 0.13% khoảng 1 tháng 10.216.597 $ 8.296.715 $ Gần đây

Celsius Network (Futures)

Tổng hợp đồng mở 0 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 252.230 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) CEL-0625 7 $ 1.5% 7,26 USD -0,881% 0.71% khoảng 1 tháng - 252.230 $ Gần đây

Chiliz (Futures)

Tổng hợp đồng mở 1.890.460 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 765.382 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) CHZ-0625 1 $ 19.4% 0,52 USD -5,381% 0.25% khoảng 1 tháng 1.890.460 $ 765.382 $ Gần đây

yearn.finance (Futures)

Tổng hợp đồng mở 4.325.413 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 1.417.526 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) YFI-0625 74.045 $ -2.2% 71788,68 USD -3,047% 0.27% khoảng 1 tháng 4.325.413 $ 1.417.526 $ Gần đây

The Graph (Futures)

Tổng hợp đồng mở 2.143.034 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 539.837 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) GRT-0625 2 $ 7.5% 1,44 USD -5,030% 1.09% khoảng 1 tháng 2.143.034 $ 539.837 $ Gần đây

OMG Network (Futures)

Tổng hợp đồng mở 4.270.365 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 282.309 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) OMG-0625 10 $ -5.8% 9,88 USD -1,997% 0.55% khoảng 1 tháng 4.270.365 $ 282.309 $ Gần đây

1inch (Futures)

Tổng hợp đồng mở 2.210.070 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 1.733.944 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) 1INCH-0625 6 $ -2.3% 5,7 USD -3,688% 0.42% khoảng 1 tháng 2.210.070 $ 1.733.944 $ Gần đây

Balancer (Futures)

Tổng hợp đồng mở 1.754.021 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 170.354 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) BAL-0625 62 $ -4.9% 60,43 USD -2,841% 0.5% khoảng 1 tháng 1.754.021 $ 170.354 $ Gần đây

Bitmax Token (Futures)

Tổng hợp đồng mở 255.300 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 9.521 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) BTMX-0625 1 $ -1.8% 0,76 USD -1,858% 0.35% khoảng 1 tháng 255.300 $ 9.521 $ Gần đây

Reef Finance (Futures)

Tổng hợp đồng mở 0 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 265.549 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) REEF-0625 0 $ 1.1% 0,04 USD -3,774% 0.47% khoảng 1 tháng - 265.549 $ Gần đây

Swipe (Futures)

Tổng hợp đồng mở 2.451.700 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 1.153.431 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) SXP-0625 4 $ -5.3% 3,9 USD -3,669% 0.17% khoảng 1 tháng 2.451.700 $ 1.153.431 $ Gần đây

PAX Gold (Futures)

Tổng hợp đồng mở 417.224 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 22.999 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) PAXG-0625 1.893 $ 0.5% 1867,65 USD -1,318% 0.06% khoảng 1 tháng 417.224 $ 22.999 $ Gần đây

Tether Gold (Futures)

Tổng hợp đồng mở 321.579 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 3.872 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) XAUT-0625 1.864 $ 0.3% 1833,14 USD -1,650% 0.13% khoảng 1 tháng 321.579 $ 3.872 $ Gần đây

Cream (Futures)

Tổng hợp đồng mở 387.617 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 511.864 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) CREAM-0625 164 $ 23.1% 154,4 USD -5,968% 0.76% khoảng 1 tháng 387.617 $ 511.864 $ Gần đây

TrueFi (Futures)

Tổng hợp đồng mở 0 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 550.937 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) TRU-0625 0 $ -3.9% 0,36 USD -4,065% 0.39% khoảng 1 tháng - 550.937 $ Gần đây

BiLira (Futures)

Tổng hợp đồng mở 24.467 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 8.191 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) TRYB-0625 0 $ 1.6% 0,12 USD +2,137% 0.87% khoảng 1 tháng 24.467 $ 8.191 $ Gần đây

Brazilian Digital Token (Futures)

Tổng hợp đồng mở 157.195 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 12.177 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) BRZ-0625 0 $ 2.2% 0,19 USD +0,324% 0.83% khoảng 1 tháng 157.195 $ 12.177 $ Gần đây

Chỉ số (Futures)

Tổng hợp đồng mở 44.858.999 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 8.571.360 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) MID-0625 6.459 $ -1.0% 6366,09 USD -1,437% 0.23% khoảng 1 tháng 14.252.202 $ 1.276.294 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) SHIT-0625 9.327 $ -0.6% 9331,51 USD +0,046% 0.3% khoảng 1 tháng 11.488.825 $ 2.649.806 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) DEFI-0625 16.869 $ 1.6% 15842,2 USD -6,085% 0.21% khoảng 1 tháng 11.206.654 $ 2.744.716 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) EXCH-0625 14.485 $ -2.8% 14103,87 USD -2,631% 0.26% khoảng 1 tháng 4.676.960 $ 947.506 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) PRIV-0625 5.917 $ -3.4% 5789,34 USD -2,161% 0.34% khoảng 1 tháng 1.313.754 $ 198.397 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) ALT-0625 6.593 $ 1.9% 6470,04 USD -1,861% 0.27% khoảng 1 tháng 1.216.046 $ 603.651 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) DRGN-0625 7.210 $ -4.9% 7178,61 USD -0,437% 0.3% khoảng 1 tháng 704.557 $ 150.991 $ Gần đây
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android