Đồng tiền: 2418
Sàn giao dịch: 172
Giá trị vốn hóa thị trường: 224.469.000.516 $
Lưu lượng 24 giờ: 17.567.973.095 $
Ưu thế:
BTC 50,0%
ETH 14,1%
BCH 4,52%

Xếp hạng khối lượng 24 giờ theo sàn giao dịch

#1
Bitforex Trading Incentives Tập trung
Alexa Rank
#18925
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/USDT 6.524,18 $ 3.162.531.970,56 $
2 Ethereum Ethereum ETH/USDT 310,28 $ 1.132.658.953,37 $
3 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/USDT 586,24 $ 1.058.884.571,84 $
4 Bitcoin Bitcoin BTC/ETH 6.524,91 $ 15.036.727,43 $
5 Ethereum classic logo Ethereum Classic ETC/USDT 14,02 $ 14.764.485,26 $
SL Cặp giao dịch: 143
#2
OKEx Tập trung
Alexa Rank
#5142
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/USDT 6.494,26 $ 221.915.318,34 $
2 Eos eos logo EOS EOS/USDT 5,35 $ 160.871.589,22 $
3 Cac Casacoin CAC/USDT 0,18 $ 139.450.825,71 $
4 Cac Casacoin CAC/BTC 0,18 $ 125.006.788,33 $
5 Ethereum Ethereum ETH/USDT 309,50 $ 121.113.115,77 $
SL Cặp giao dịch: 610
Alexa Rank
#728
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/USDT 6.518,93 $ 359.738.251,19 $
2 Ethereum Ethereum ETH/USDT 311,14 $ 111.607.765,83 $
3 Eos eos logo EOS EOS/USDT 5,41 $ 76.579.939,49 $
4 Ethereum Ethereum ETH/BTC 311,07 $ 57.592.430,78 $
5 Webp.net resizeimage %284%29 Ontology ONT/USDT 2,31 $ 51.257.970,88 $
SL Cặp giao dịch: 394
Alexa Rank
#10908
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Eos eos logo EOS EOS/USDT 5,39 $ 179.633.414,64 $
2 Bitcoin Bitcoin BTC/USDT 6.495,17 $ 160.028.247,15 $
3 Ethereum Ethereum ETH/USDT 309,71 $ 142.175.137,87 $
4 Eos eos logo EOS EOS/ETH 5,38 $ 79.637.756,80 $
5 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/USDT 582,44 $ 74.539.555,61 $
SL Cặp giao dịch: 287
Alexa Rank
#69305
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Ethereum Ethereum ETH/QC 310,50 $ 179.195.784,64 $
2 Dash Dash DASH/USDT 163,84 $ 141.383.422,54 $
3 Eos eos logo EOS EOS/QC 5,39 $ 115.878.901,14 $
4 Dash Dash DASH/ZB 163,31 $ 112.890.533,78 $
5 Litecoin Litecoin LTC/ZB 59,50 $ 92.312.849,64 $
SL Cặp giao dịch: 207
Alexa Rank
#170315
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Eos eos logo EOS EOS/USDT 5,41 $ 179.430.295,92 $
2 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/USDT 586,28 $ 74.523.222,15 $
3 Eos eos logo EOS EOS/BTC 5,41 $ 70.559.468,22 $
4 Bitcoin Bitcoin BTC/USDT 6.515,15 $ 51.443.015,86 $
5 Omisego OmiseGo OMG/USDT 4,26 $ 20.593.002,40 $
SL Cặp giao dịch: 27
#7
Bitfinex Tập trung
Alexa Rank
#6464
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/USD 6.498,10 $ 125.263.464,14 $
2 Ethereum Ethereum ETH/USD 310,96 $ 75.002.062,96 $
3 Eos eos logo EOS EOS/USD 5,42 $ 72.735.458,45 $
4 Xrp symbol white background XRP XRP/USD 0,35 $ 29.652.016,16 $
5 Ethereum classic logo Ethereum Classic ETC/USD 13,98 $ 17.974.837,47 $
SL Cặp giao dịch: 269
#8
Digifinex Tập trung
Alexa Rank
#84784
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Eos eos logo EOS EOS/USDT 5,42 $ 70.038.362,51 $
2 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/USDT 586,63 $ 42.622.444,57 $
3 Bitcoin Bitcoin BTC/USDT 6.513,04 $ 40.494.606,09 $
4 Ethereum Ethereum ETH/USDT 310,91 $ 30.716.886,44 $
5 Eos eos logo EOS EOS/ETH 5,41 $ 29.465.299,85 $
SL Cặp giao dịch: 101
#9
CoinBene Tập trung
Alexa Rank
#44307
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/USDT 6.504,37 $ 124.256.950,47 $
2 Ethereum Ethereum ETH/USDT 310,74 $ 85.355.529,22 $
3 Ethereum Ethereum ETH/BTC 310,88 $ 49.583.549,90 $
4 Eos eos logo EOS EOS/USDT 5,38 $ 15.695.601,33 $
5 Litecoin Litecoin LTC/USDT 59,04 $ 14.371.873,61 $
SL Cặp giao dịch: 179
#10
CoinEx Trading Incentives Tập trung
Alexa Rank
#12813
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/USDT 585,49 $ 74.139.316,58 $
2 Bitcoin Bitcoin BTC/USDT 6.525,79 $ 59.313.271,74 $
3 Bitcoin Bitcoin BTC/BCH 6.522,46 $ 33.124.855,07 $
4 Ethereum Ethereum ETH/BTC 310,68 $ 29.894.519,10 $
5 Ethereum Ethereum ETH/BCH 311,00 $ 24.617.659,51 $
SL Cặp giao dịch: 160
#11
Lbank Tập trung
Alexa Rank
#12550
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Eos eos logo EOS EOS/ETH 5,41 $ 48.349.286,33 $
2 Circle zcash color Zcash ZEC/ETH 145,02 $ 33.583.810,37 $
3 Bitcoin Bitcoin BTC/USDT 6.525,16 $ 33.295.075,79 $
4 Qtum Qtum QTUM/BTC 4,82 $ 28.688.801,03 $
5 Qtum Qtum QTUM/USDT 4,81 $ 24.941.101,27 $
SL Cặp giao dịch: 143
#12
Upbit Tập trung
Alexa Rank
#9645
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Cardano ada logo white Cardano ADA/KRW 0,11 $ 40.520.214,00 $
2 Eos eos logo EOS EOS/KRW 5,50 $ 39.673.277,90 $
3 Xrp symbol white background XRP XRP/KRW 0,35 $ 27.868.873,56 $
4 Tron logo Tron TRX/KRW 0,02 $ 18.071.372,07 $
5 Webp.net resizeimage %284%29 Ontology ONT/KRW 2,32 $ 10.335.621,55 $
SL Cặp giao dịch: 412
Alexa Rank
#6984
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/USDT 6.525,88 $ 33.425.541,50 $
2 Bibox logo Bibox Token BIX/BTC 0,57 $ 30.573.472,96 $
3 Ethereum Ethereum ETH/USDT 309,81 $ 28.686.798,82 $
4 Ethereum Ethereum ETH/BTC 310,84 $ 27.650.165,31 $
5 Bibox logo Bibox Token BIX/ETH 0,56 $ 17.080.206,82 $
SL Cặp giao dịch: 213
#14
HitBTC Tập trung
Alexa Rank
#4534
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/USD 6.515,00 $ 60.490.146,25 $
2 Ethereum Ethereum ETH/BTC 311,33 $ 24.031.467,65 $
3 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/BTC 586,19 $ 23.524.125,92 $
4 Xrp symbol white background XRP XRP/BTC 0,35 $ 20.475.296,84 $
5 Eos eos logo EOS EOS/USD 5,40 $ 20.298.092,45 $
SL Cặp giao dịch: 939
Alexa Rank
#11507
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/USDT 6.527,62 $ 154.347.006,13 $
2 Ethereum Ethereum ETH/USDT 311,01 $ 50.111.381,50 $
3 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/USDT 586,04 $ 2.731.744,67 $
4 Fcoin token logo FCoin Token FT/USDT 0,06 $ 1.957.953,03 $
5 Ethereum classic logo Ethereum Classic ETC/USDT 14,01 $ 1.561.457,95 $
SL Cặp giao dịch: 201
#16
Coinsuper Trading Incentives Tập trung
Alexa Rank
#187925
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/USD 6.500,60 $ 43.339.850,58 $
2 Ethereum Ethereum ETH/BTC 310,91 $ 33.292.592,90 $
3 Dash Dash DASH/BTC 162,92 $ 24.382.127,93 $
4 Nem NEM XEM/BTC 0,11 $ 18.683.333,70 $
5 Neo NEO NEO/BTC 19,25 $ 13.023.258,01 $
SL Cặp giao dịch: 59
Alexa Rank
#255503
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 ? ETH/JPY 6.540,92 $ 47.279.055,76 $
2 ? BCH/JPY 6.540,92 $ 47.279.055,76 $
3 Bitcoin Bitcoin BTC/JPY 6.540,92 $ 47.279.055,76 $
4 ? LTC/JPY 6.540,92 $ 47.279.055,76 $
SL Cặp giao dịch: 4
#18
ABCC Trading Incentives Tập trung
Alexa Rank
#80107
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Ethereum Ethereum ETH/USDT 309,67 $ 85.590.155,35 $
2 Bitcoin Bitcoin BTC/USDT 6.501,99 $ 18.143.437,09 $
3 Ethereum Ethereum ETH/BTC 309,92 $ 15.623.051,71 $
4 Abcc token logo ABCC Token AT/USDT 0,80 $ 11.266.791,16 $
5 Ethereum classic logo Ethereum Classic ETC/BTC 14,01 $ 6.858.465,88 $
SL Cặp giao dịch: 105
#19
Coinbase Pro Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/USD 6.510,90 $ 58.748.364,71 $
2 Ethereum Ethereum ETH/USD 310,92 $ 37.525.614,55 $
3 Ethereum classic logo Ethereum Classic ETC/USD 14,05 $ 18.718.791,53 $
4 Litecoin Litecoin LTC/USD 59,31 $ 14.670.748,56 $
5 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/USD 583,17 $ 9.775.901,53 $
SL Cặp giao dịch: 15
Alexa Rank
#10486
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/USDT 6.509,97 $ 35.307.212,07 $
2 Ethereum Ethereum ETH/BTC 310,82 $ 15.608.350,06 $
3 Ethereum Ethereum ETH/USDT 309,82 $ 13.751.188,29 $
4 Tron logo Tron TRX/BTC 0,02 $ 10.068.981,68 $
5 Ethereum classic logo Ethereum Classic ETC/BTC 13,99 $ 9.424.341,72 $
SL Cặp giao dịch: 209
#21
Shangya Exchange Tập trung
Alexa Rank
#422043
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/USDT 587,55 $ 57.726.286,25 $
2 Bitcoin Bitcoin BTC/USDT 6.518,90 $ 53.599.769,59 $
3 Ethereum Ethereum ETH/USDT 316,32 $ 12.992.900,60 $
4 Litecoin Litecoin LTC/USDT 59,21 $ 11.877.976,82 $
5 Webp.net resizeimage %284%29 Ontology ONT/USDT 2,22 $ 3.364.746,22 $
SL Cặp giao dịch: 94
#22
Bitbank Tập trung
Alexa Rank
#14639
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Xrp symbol white background XRP XRP/JPY 0,35 $ 114.644.943,99 $
2 Bitcoin Bitcoin BTC/JPY 6.539,93 $ 21.674.877,03 $
3 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCC/JPY 585,64 $ 4.190.744,43 $
4 Monacoin MonaCoin MONA/JPY 1,63 $ 566.173,60 $
5 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCC/BTC 585,39 $ 326.389,98 $
SL Cặp giao dịch: 8
Alexa Rank
#240371
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/CKUSD 6.453,68 $ 40.339.089,99 $
2 Ethereum Ethereum ETH/CKUSD 313,10 $ 30.629.229,61 $
3 Ethereum Ethereum ETH/BTC 310,96 $ 28.524.781,61 $
4 Stellar lumens Stellar XLM/BTC 0,23 $ 11.459.261,72 $
5 Circle zcash color Zcash ZEC/BTC 147,75 $ 5.830.007,04 $
SL Cặp giao dịch: 133
Alexa Rank
#144273
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/JPY 6.537,30 $ 117.928.369,42 $
2 Ethereum Ethereum ETH/USD 316,90 $ 859.199,84 $
3 Bitcoin Bitcoin BTC/USD 6.565,61 $ 579.653,11 $
4 Ethereum Ethereum ETH/JPY 311,26 $ 492.573,64 $
5 Bitcoin Bitcoin BTC/SGD 6.551,57 $ 296.307,84 $
SL Cặp giao dịch: 65
Alexa Rank
#42318
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/USDT 6.521,14 $ 42.043.136,37 $
2 Ethereum Ethereum ETH/USDT 311,20 $ 21.087.823,08 $
3 Eos eos logo EOS EOS/USDT 5,41 $ 21.012.145,85 $
4 Eos eos logo EOS EOS/BTC 5,42 $ 17.692.551,46 $
5 One token logo One ONE/EOS 0,00 $ 8.390.168,43 $
SL Cặp giao dịch: 155
Alexa Rank
#9991
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin XBT/USD 6.515,90 $ 20.841.153,10 $
2 Bitcoin Bitcoin XBT/EUR 6.520,25 $ 20.666.343,74 $
3 Ethereum Ethereum ETH/USD 311,14 $ 18.834.366,75 $
4 Ethereum Ethereum ETH/EUR 311,37 $ 12.063.038,52 $
5 Xrp symbol white background XRP XRP/EUR 0,35 $ 5.194.831,33 $
SL Cặp giao dịch: 57
#27
Bithumb Tập trung
Alexa Rank
#6506
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Xrp symbol white background XRP XRP/KRW 0,35 $ 36.352.679,26 $
2 Eos eos logo EOS EOS/KRW 5,51 $ 23.007.069,23 $
3 2638 Cortex CTXC/KRW 0,49 $ 20.324.012,66 $
4 Tron logo Tron TRX/KRW 0,02 $ 7.246.354,71 $
5 Populous logo Populous PPT/KRW 5,67 $ 5.047.128,89 $
SL Cặp giao dịch: 39
Alexa Rank
#62276
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/USDT 6.528,29 $ 67.116.513,43 $
2 Apis coin APIS APIS/BTC 0,00 $ 7.815.661,61 $
3 Ethereum Ethereum ETH/BTC 310,95 $ 4.153.335,46 $
4 Eos eos logo EOS EOS/BTC 5,41 $ 2.828.837,92 $
5 Ethereum Ethereum ETH/USDT 311,14 $ 2.710.281,24 $
SL Cặp giao dịch: 129
#29
TopBTC Tập trung
Alexa Rank
#93448
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Ethereum Ethereum ETH/QQC 312,73 $ 25.131.997,08 $
2 Bitcoin Bitcoin BTC/QQC 6.529,32 $ 22.550.207,78 $
3 Eos eos logo EOS EOS/QQC 5,57 $ 15.999.419,74 $
4 Ethereum Ethereum ETH/BTC 308,70 $ 7.615.493,96 $
5 Metaverse Metaverse ETP ETP/QQC 3,11 $ 6.147.255,58 $
SL Cặp giao dịch: 64
Alexa Rank
#266208
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 ? BTC/USD 6.513,09 $ 60.877.171,51 $
2 Ethereum Ethereum ETH/USD 311,38 $ 24.797.235,05 $
3 Ethereum Ethereum ETH/BTC 311,29 $ 7.753.781,88 $
4 Mlc Molecule MLC/USD 0,08 $ 130.936,09 $
5 Webp.net resizeimage %2833%29 MAD Network Token MAD/USD 0,08 $ 118.696,66 $
SL Cặp giao dịch: 116
#31
Ethfinex Tập trung
Alexa Rank
#176474
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 ? ETH/USD 311,02 $ 74.945.629,73 $
2 ? ETH/BTC 310,86 $ 6.457.307,56 $
3 ? ETH/EUR 311,16 $ 2.561.085,56 $
4 Omisego OmiseGo OMG/USD 4,26 $ 1.948.157,88 $
5 Q4lajql Nectar Token NEC/ETH 0,31 $ 1.620.275,23 $
SL Cặp giao dịch: 203
#32
OOOBTC Tập trung
Alexa Rank
#241278
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/USDT 6.525,15 $ 64.812.131,51 $
2 Ethereum Ethereum ETH/BTC 311,16 $ 6.744.392,60 $
3 Decred Decred DCR/BTC 41,15 $ 597.748,82 $
4 Ethereum Ethereum ETH/USDT 310,86 $ 578.287,63 $
5 Project pai token logo Project Pai PAI/BTC 0,44 $ 350.744,59 $
SL Cặp giao dịch: 29
Alexa Rank
#15567
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Eos eos logo EOS EOS/USDT 5,42 $ 12.286.364,45 $
2 Ethereum Ethereum ETH/USDT 311,12 $ 9.515.681,70 $
3 Webp.net resizeimage %284%29 Ontology ONT/USDT 2,31 $ 7.549.544,72 $
4 Game Game GTC/USDT 0,03 $ 3.520.250,35 $
5 ? BU/USDT 0,30 $ 3.248.370,46 $
SL Cặp giao dịch: 384
#34
Zaif Tập trung
Alexa Rank
#9270
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/JPY 6.537,16 $ 61.730.427,65 $
2 Nem NEM XEM/JPY 0,11 $ 5.483.587,29 $
3 Ethereum Ethereum ETH/JPY 313,11 $ 795.627,52 $
4 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/JPY 586,40 $ 577.379,60 $
5 ? ZAIF/JPY 0,00 $ 155.324,78 $
SL Cặp giao dịch: 34
Alexa Rank
#13003
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/USD 6.517,23 $ 28.675.736,80 $
2 Xrp symbol white background XRP XRP/USD 0,34 $ 8.563.473,10 $
3 Ethereum Ethereum ETH/USD 310,66 $ 7.993.576,68 $
4 Bitcoin Bitcoin BTC/EUR 6.535,24 $ 7.368.033,78 $
5 Xrp symbol white background XRP XRP/EUR 0,35 $ 4.116.845,56 $
SL Cặp giao dịch: 15
#36
EXX Trading Incentives Tập trung
Alexa Rank
#141753
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Xuc Exchange Union XUC/BTC 3,75 $ 10.678.191,52 $
2 Qtum Qtum QTUM/CNYT 4,84 $ 6.911.633,23 $
3 Qtum Qtum QTUM/ETH 4,79 $ 6.874.170,29 $
4 Xuc Exchange Union XUC/USDT 3,84 $ 5.499.938,87 $
5 United bitcoin United Bitcoin UBTC/USDT 3,04 $ 5.236.533,89 $
SL Cặp giao dịch: 170
#37
Fisco Tập trung
Alexa Rank
#812704
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/JPY 6.536,89 $ 61.907.961,87 $
2 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/JPY 586,40 $ 577.347,87 $
3 Monacoin MonaCoin MONA/JPY 1,62 $ 152.882,53 $
4 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/BTC 578,98 $ 38.167,08 $
5 Monacoin MonaCoin MONA/BTC 1,61 $ 5.720,41 $
SL Cặp giao dịch: 5
#38
Bittrex Tập trung
Alexa Rank
#3470
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/USDT 6.504,48 $ 6.181.822,20 $
2 Cardano ada logo white Cardano ADA/BTC 0,10 $ 3.227.441,88 $
3 Ethereum Ethereum ETH/BTC 310,72 $ 3.032.210,66 $
4 Xrp symbol white background XRP XRP/BTC 0,34 $ 2.914.691,87 $
5 Ethereum Ethereum ETH/USDT 310,06 $ 1.953.089,18 $
SL Cặp giao dịch: 326
#39
SouthXchange Tập trung
Alexa Rank
#59904
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 ? MANNA/DASH 14.911,23 $ 53.681.766,54 $
2 Stb Stable STB/BTC 0,99 $ 72.836,41 $
3 Mktcoin MktCoin MLM/BTC 0,01 $ 17.777,09 $
4 ? NPW/BTC 2,51 $ 3.101,28 $
5 Litecoin Litecoin LTC/BTC 60,36 $ 2.811,47 $
SL Cặp giao dịch: 362
Alexa Rank
#155905
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/USDT 6.517,65 $ 12.483.186,39 $
2 Ethereum Ethereum ETH/USDT 311,07 $ 7.973.840,39 $
3 Ethereum Ethereum ETH/BTC 310,92 $ 7.509.897,72 $
4 Gifto Gifto GTO/BTC 0,09 $ 5.173.464,96 $
5 Tron logo Tron TRX/BTC 0,02 $ 2.214.686,44 $
SL Cặp giao dịch: 33
#41
Poloniex Tập trung
Alexa Rank
#4498
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Xrp symbol white background XRP XRP/BTC 0,35 $ 9.933.231,04 $
2 Bitcoin Bitcoin BTC/USDT 6.520,37 $ 7.124.242,26 $
3 Ethereum Ethereum ETH/BTC 310,93 $ 4.133.572,02 $
4 Xrp symbol white background XRP XRP/USDT 0,35 $ 3.327.519,66 $
5 Ethereum Ethereum ETH/USDT 310,80 $ 3.137.442,32 $
SL Cặp giao dịch: 109
Alexa Rank
#268905
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Tigercash logo TigerCash TCH/BTC 0,06 $ 7.203.528,02 $
2 Tigercash logo TigerCash TCH/BITCNY 0,06 $ 3.504.016,94 $
3 Bitcoin Bitcoin BTC/USDT 6.508,94 $ 2.803.447,79 $
4 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/BTC 585,25 $ 2.446.115,04 $
5 Ethereum Ethereum ETH/BITCNY 310,87 $ 2.326.518,05 $
SL Cặp giao dịch: 80
#43
IDCM Tập trung
Alexa Rank
#209240
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/USDT 6.525,89 $ 13.698.021,95 $
2 Bitcoin Bitcoin BTC/VHKD 6.526,15 $ 11.151.876,60 $
3 Ethereum Ethereum ETH/USDT 311,54 $ 2.889.106,16 $
4 Ethereum Ethereum ETH/VHKD 311,53 $ 2.355.313,93 $
5 Ethereum Ethereum ETH/BTC 311,30 $ 990.564,59 $
SL Cặp giao dịch: 50
#44
Exrates Tập trung
Alexa Rank
#108637
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Dash Dash DASH/BTC 163,22 $ 5.693.836,72 $
2 Bitcoin Bitcoin BTC/USD 6.547,75 $ 5.235.326,05 $
3 Ethereum Ethereum ETH/BTC 308,39 $ 4.572.554,42 $
4 Litecoin Litecoin LTC/BTC 58,81 $ 2.504.016,62 $
5 Xrp symbol white background XRP XRP/BTC 0,36 $ 1.927.647,47 $
SL Cặp giao dịch: 305
#45
YoBit Tập trung
Alexa Rank
#5068
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCC/BTC 586,68 $ 7.447.335,90 $
2 Dash Dash DASH/BTC 164,08 $ 6.521.626,21 $
3 Circle zcash color Zcash ZEC/BTC 147,05 $ 4.552.990,83 $
4 Ethereum Ethereum ETH/BTC 311,19 $ 4.033.214,91 $
5 Lisk logo Lisk LSK/BTC 4,07 $ 2.978.534,59 $
SL Cặp giao dịch: 7678
Alexa Rank
#20641
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/USD 6.516,85 $ 18.005.775,07 $
2 Ethereum Ethereum ETH/USD 311,03 $ 12.944.082,10 $
3 Ethereum Ethereum ETH/BTC 311,06 $ 2.095.575,53 $
4 Circle zcash color Zcash ZEC/USD 146,96 $ 465.120,47 $
5 Circle zcash color Zcash ZEC/BTC 147,02 $ 60.638,84 $
SL Cặp giao dịch: 6
Alexa Rank
#47564
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 ? BU/ETH 0,27 $ 2.918.709,36 $
2 Tron logo Tron TRX/BTC 0,02 $ 1.912.300,17 $
3 Ethereum Ethereum ETH/BTC 310,66 $ 1.727.324,17 $
4 Box BeonBOX BOX/ETH 0,35 $ 1.645.859,48 $
5 ? HTB/ETH 0,01 $ 1.395.737,64 $
SL Cặp giao dịch: 218
#48
bitFlyer Tập trung
Alexa Rank
#8803
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/JPY 6.534,36 $ 31.754.313,48 $
2 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/BTC 586,80 $ 260.453,49 $
3 Ethereum Ethereum ETH/BTC 308,38 $ 138.391,01 $
SL Cặp giao dịch: 3
#49
Sistemkoin Tập trung
Alexa Rank
#150182
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/TRY 6.522,08 $ 4.083.832,50 $
2 Xrp symbol white background XRP XRP/TRY 0,35 $ 4.045.847,59 $
3 Ethereum Ethereum ETH/TRY 310,88 $ 3.953.877,82 $
4 Litecoin Litecoin LTC/TRY 59,13 $ 3.661.477,95 $
5 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/TRY 586,23 $ 3.259.019,16 $
SL Cặp giao dịch: 168
Alexa Rank
#41542
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/CNYT 6.497,90 $ 8.339.855,07 $
2 Ethereum Ethereum ETH/CNYT 312,53 $ 6.995.046,76 $
3 Ethereum classic logo Ethereum Classic ETC/CNYT 14,03 $ 4.255.935,41 $
4 Litecoin Litecoin LTC/CNYT 59,37 $ 1.426.852,13 $
5 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/CNYT 585,76 $ 1.169.924,94 $
SL Cặp giao dịch: 110
#51
EXMO Tập trung
Alexa Rank
#21997
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/USD 6.503,57 $ 6.072.276,11 $
2 Bitcoin Bitcoin BTC/RUB 6.547,27 $ 4.038.984,78 $
3 Bitcoin Bitcoin BTC/EUR 6.550,64 $ 2.011.470,26 $
4 Ethereum Ethereum ETH/BTC 310,22 $ 1.572.469,91 $
5 Ethereum Ethereum ETH/USD 310,00 $ 1.455.624,10 $
SL Cặp giao dịch: 78
#52
CoinEgg Tập trung
Alexa Rank
#220539
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Litecoin Litecoin LTC/BTC 59,14 $ 3.381.276,23 $
2 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/BTC 585,49 $ 3.252.965,17 $
3 Stellar lumens Stellar XLM/BTC 0,22 $ 2.357.354,28 $
4 Xrp symbol white background XRP XRP/BTC 0,35 $ 1.964.433,87 $
5 Ethereum classic logo Ethereum Classic ETC/BTC 14,00 $ 1.804.658,24 $
SL Cặp giao dịch: 72
Alexa Rank
#84216
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Aion Aion AION/ETH 0,56 $ 2.347.079,74 $
2 Status logo Status SNT/ETH 0,04 $ 1.839.121,00 $
3 Decentraland logo Decentraland MANA/ETH 0,07 $ 1.796.287,69 $
4 Aeternity logo Aeternity AE/ETH 1,13 $ 1.575.961,75 $
5 Powerledger Power Ledger POWR/ETH 0,20 $ 1.523.827,36 $
SL Cặp giao dịch: 230
#54
Coincheck Tập trung
Alexa Rank
#20458
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/JPY 6.515,53 $ 20.841.171,88 $
SL Cặp giao dịch: 1
#55
Coinone Tập trung
Alexa Rank
#32704
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Xrp symbol white background XRP XRP/KRW 0,36 $ 11.507.054,29 $
2 Webp.net resizeimage %2839%29 IOTA IOTA/KRW 0,54 $ 2.796.664,94 $
3 Eos eos logo EOS EOS/KRW 5,57 $ 2.231.410,86 $
4 Zilliqa logo Zilliqa ZIL/KRW 0,04 $ 1.635.972,87 $
5 Streamr Streamr DATAcoin DATA/KRW 0,04 $ 247.238,48 $
SL Cặp giao dịch: 15
Alexa Rank
#337061
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 ? BPX/USDT 0,91 $ 14.050.018,36 $
2 Sdc logo SixDomainChain SDA/ETH 0,01 $ 2.578.838,29 $
3 Tron logo Tron TRX/ETH 0,02 $ 1.156.897,03 $
4 Eos eos logo EOS EOS/ETH 5,39 $ 262.688,65 $
5 Cybermiles CyberMiles CMT/ETH 0,09 $ 193.859,32 $
SL Cặp giao dịch: 29
#57
itBit Tập trung
Alexa Rank
#252445
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin XBT/USD 6.515,30 $ 14.250.661,59 $
2 Bitcoin Bitcoin XBT/EUR 6.505,88 $ 2.910.586,83 $
SL Cặp giao dịch: 3
Alexa Rank
#48761
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Ethereum Ethereum ETH/BTC 310,56 $ 5.334.955,41 $
2 Neo NEO NEO/BTC 19,54 $ 2.230.431,19 $
3 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/BTC 585,85 $ 2.023.521,94 $
4 Mobilego MobileGo MGO/BTC 0,15 $ 901.964,43 $
5 Fusion token logo FUSION FSN/BTC 1,07 $ 706.065,62 $
SL Cặp giao dịch: 264
#59
Hadax Tập trung
Alexa Rank
#23764
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Matrix ai network Matrix AI Network MAN/BTC 0,28 $ 1.516.111,24 $
2 Cnn CNN CNN/BTC 0,00 $ 1.148.148,27 $
3 Webp.net resizeimage %2825%29 Penta Network Token PNT/ETH 0,00 $ 1.145.608,20 $
4 Lym Lympo LYM/BTC 0,02 $ 867.309,60 $
5 Cnn CNN CNN/ETH 0,00 $ 492.894,72 $
SL Cặp giao dịch: 88
Alexa Rank
#5389
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/USDT 6.517,20 $ 1.063.421,11 $
2 Ethereum Ethereum ETH/BTC 310,48 $ 1.025.264,97 $
3 Ethereum Ethereum ETH/USDT 311,23 $ 835.523,69 $
4 Download %287%29 GoChain GO/ETH 0,03 $ 466.251,62 $
5 Dcc logo Distributed Credit Chain DCC/ETH 0,01 $ 346.012,99 $
SL Cặp giao dịch: 440
Alexa Rank
#25777
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Ethereum Ethereum ETH/BTC 311,28 $ 4.993.109,97 $
2 Orm Ormeus Coin ORME/BTC 0,45 $ 1.413.088,30 $
3 Litecoin Litecoin LTC/BTC 58,88 $ 753.739,05 $
4 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/BTC 584,00 $ 486.984,63 $
5 Dash Dash DASH/BTC 162,21 $ 333.731,66 $
SL Cặp giao dịch: 695
#62
CPDax Tập trung
Alexa Rank
#213132
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Eos eos logo EOS EOS/BTC 5,43 $ 2.620.773,18 $
2 Ethereum Ethereum ETH/BTC 312,50 $ 1.576.255,22 $
3 Ethereum classic logo Ethereum Classic ETC/BTC 13,95 $ 1.471.658,80 $
4 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/BTC 585,05 $ 1.122.882,06 $
5 Litecoin Litecoin LTC/BTC 59,08 $ 1.088.742,34 $
SL Cặp giao dịch: 18
#63
FEX Tập trung
Alexa Rank
#186889
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Ethereum Ethereum ETH/USDT 310,72 $ 1.495.824,90 $
2 Bitcoin Bitcoin BTC/USDT 6.497,81 $ 1.325.554,22 $
3 Ethereum classic logo Ethereum Classic ETC/BTC 13,96 $ 918.737,01 $
4 Dogecoin Dogecoin DOGE/BTC 0,00 $ 857.433,21 $
5 Ethereum Ethereum ETH/BTC 310,23 $ 715.383,45 $
SL Cặp giao dịch: 34
#64
Liqui Tập trung
Alexa Rank
#84848
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Ethereum Ethereum ETH/USDT 311,56 $ 508.708,86 $
2 Ethereum Ethereum ETH/BTC 311,61 $ 500.921,21 $
3 Tron logo Tron TRX/BTC 0,02 $ 489.310,25 $
4 Bitcoin Bitcoin BTC/USDT 6.521,76 $ 476.243,24 $
5 Tron logo Tron TRX/USDT 0,02 $ 267.852,23 $
SL Cặp giao dịch: 241
#65
CEX.IO Tập trung
Alexa Rank
#16230
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/USD 6.506,60 $ 2.770.528,84 $
2 Xrp symbol white background XRP XRP/USD 0,35 $ 1.281.177,38 $
3 Ethereum Ethereum ETH/USD 310,00 $ 1.146.415,27 $
4 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/USD 582,82 $ 1.087.786,71 $
5 Stellar lumens Stellar XLM/USD 0,23 $ 736.479,72 $
SL Cặp giao dịch: 30
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Xrp symbol white background XRP XRP/TRY 0,34 $ 3.726.275,79 $
2 Bitcoin Bitcoin BTC/TRY 6.497,03 $ 1.581.767,63 $
3 Ethereum Ethereum ETH/TRY 308,28 $ 1.177.954,42 $
4 Tether Tether USDT/TRY 0,99 $ 541.869,55 $
5 Litecoin Litecoin LTC/TRY 59,59 $ 187.720,60 $
SL Cặp giao dịch: 6
#67
Infinity Coin Tập trung
Alexa Rank
#506572
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Xin Infinity Economics XIN/BTC 0,01 $ 6.717.693,76 $
SL Cặp giao dịch: 1
Alexa Rank
#32599
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/PLN 6.544,73 $ 5.813.769,09 $
2 Lisk logo Lisk LSK/PLN 4,00 $ 256.044,24 $
3 Ethereum Ethereum ETH/PLN 313,05 $ 106.858,77 $
4 Litecoin Litecoin LTC/PLN 59,55 $ 48.791,65 $
5 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCC/PLN 586,14 $ 36.204,47 $
SL Cặp giao dịch: 19
Alexa Rank
#260463
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Xrp symbol white background XRP XRP/TRY 0,35 $ 2.221.870,37 $
2 Bitcoin Bitcoin BTC/TRY 6.513,37 $ 1.371.176,12 $
3 Stellar lumens Stellar XLM/TRY 0,23 $ 815.147,83 $
4 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/TRY 584,89 $ 515.937,41 $
5 Ethereum Ethereum ETH/TRY 311,65 $ 281.155,54 $
SL Cặp giao dịch: 41
Alexa Rank
#22219
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Ethereum Ethereum ETH/BTC 308,88 $ 1.016.271,93 $
2 Litecoin Litecoin LTC/BTC 58,02 $ 670.687,64 $
3 Veritaseum Veritaseum VERI/ETH 28,73 $ 560.967,66 $
4 Tron logo Tron TRX/ETH 0,02 $ 502.596,97 $
5 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/BTC 576,77 $ 311.117,67 $
SL Cặp giao dịch: 411
#71
Korbit Tập trung
Alexa Rank
#40578
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Xrp symbol white background XRP XRP/KRW 0,35 $ 5.014.059,37 $
SL Cặp giao dịch: 5
#72
GoPax Tập trung
Alexa Rank
#48873
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Stellar lumens Stellar XLM/KRW 0,24 $ 1.449.747,08 $
2 Xrp symbol white background XRP XRP/KRW 0,35 $ 1.169.085,53 $
3 Eos eos logo EOS EOS/KRW 5,53 $ 1.093.479,86 $
4 Zilliqa logo Zilliqa ZIL/KRW 0,04 $ 496.074,83 $
5 Iostoken IOStoken IOST/KRW 0,02 $ 230.523,66 $
SL Cặp giao dịch: 96
Alexa Rank
#54243
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Webp.net resizeimage %2810%29 Bancor Network Token BNT/ETH 1,71 $ 1.119.837,51 $
2 ? KINBNT/BNT 4,31 $ 395.380,82 $
3 Kin token logo Kin KIN/BNT 0,00 $ 391.265,09 $
4 Decentbet DecentBet DBET/BNT 0,09 $ 145.998,90 $
5 ? DBETBNT/BNT 1,47 $ 145.998,90 $
SL Cặp giao dịch: 241
#74
Coinroom Tập trung
Alexa Rank
#485305
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/EUR 6.481,35 $ 1.192.985,14 $
2 Bitcoin Bitcoin BTC/GBP 6.490,65 $ 1.079.537,60 $
3 Bitcoin Bitcoin BTC/PLN 6.553,82 $ 1.059.232,46 $
4 Lisk logo Lisk LSK/PLN 3,87 $ 104.410,33 $
5 Lisk logo Lisk LSK/EUR 3,91 $ 75.219,55 $
SL Cặp giao dịch: 136
#75
KKCoin Tập trung
Alexa Rank
#222089
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Eos eos logo EOS EOS/ETH 5,43 $ 1.042.766,72 $
2 Bitcoin Bitcoin BTC/USDT 6.521,81 $ 698.747,12 $
3 Download TomoChain TOMO/ETH 0,23 $ 482.592,29 $
4 ? BAIC/ETH 0,00 $ 381.784,77 $
5 Litecoin Litecoin LTC/ETH 59,23 $ 211.233,34 $
SL Cặp giao dịch: 75
Alexa Rank
#11264
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Stellar lumens Stellar STR/IDR 0,23 $ 518.030,44 $
2 Tron logo Tron TRX/IDR 0,02 $ 416.214,99 $
3 Stq Storiqa STQ/IDR 0,00 $ 364.821,16 $
4 Ethereum classic logo Ethereum Classic ETC/IDR 14,23 $ 267.299,10 $
5 Webp.net resizeimage %285%29 Bitcoin Diamond BCD/IDR 1,14 $ 256.450,59 $
SL Cặp giao dịch: 34
#77
ExtStock Tập trung
Alexa Rank
#530679
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/USD 6.443,00 $ 1.199.282,77 $
2 Ethereum Ethereum ETH/BTC 308,38 $ 539.891,61 $
3 Ethereum Ethereum ETH/USD 307,60 $ 533.743,64 $
4 Litecoin Litecoin LTC/USD 58,02 $ 277.513,96 $
5 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/USD 578,60 $ 249.845,14 $
SL Cặp giao dịch: 25
Alexa Rank
#530971
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/USD 6.566,84 $ 3.495.463,26 $
SL Cặp giao dịch: 1
Alexa Rank
#4600
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Ethereum Ethereum ETH/BTC 310,82 $ 154.831,91 $
2 Bitcoin Bitcoin BTC/USDT 6.565,23 $ 151.686,10 $
3 ? LPC/BTC 6,00 $ 131.466,30 $
4 Electroneum Electroneum ETN/BTC 0,01 $ 131.428,84 $
5 Linda Linda LINDA/BTC 0,00 $ 126.609,61 $
SL Cặp giao dịch: 1950
#80
Alexa Rank
#57868
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/TL 6.519,51 $ 2.470.045,87 $
SL Cặp giao dịch: 1
Alexa Rank
#64773
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/USDT 6.507,84 $ 1.168.874,91 $
2 Ethereum Ethereum ETH/USDT 310,99 $ 614.883,60 $
3 Ethereum Ethereum ETH/BTC 311,29 $ 381.040,35 $
4 Litecoin Litecoin LTC/USDT 59,29 $ 58.963,66 $
5 Missing thumb FuzeX FXT/ETH 0,04 $ 49.334,72 $
SL Cặp giao dịch: 206
Alexa Rank
#20185
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/ETH 6.551,36 $ 413.139,16 $
2 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/BTC 581,07 $ 202.881,75 $
3 Ethereum Ethereum ETH/BTC 309,72 $ 197.536,23 $
4 Circle zcash color Zcash ZEC/BTC 146,81 $ 195.663,41 $
5 Xrp symbol white background XRP XRP/BTC 0,35 $ 138.317,05 $
SL Cặp giao dịch: 105
#83
Tidex Tập trung
Alexa Rank
#68270
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Waves logo Waves WAVES/BTC 2,13 $ 1.691.356,91 $
2 Neurotoken Neurotoken NTK/BTC 0,06 $ 194.621,27 $
3 Rem REMME REM/BTC 0,01 $ 153.878,44 $
4 Neurotoken Neurotoken NTK/ETH 0,06 $ 69.557,37 $
5 Sonm logo vertical dark SONM SNM/BTC 0,06 $ 63.537,07 $
SL Cặp giao dịch: 340
Alexa Rank
#47972
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Ethereum Ethereum ETH/BTC 311,01 $ 352.784,91 $
2 Waves logo Waves WAVES/BTC 2,13 $ 327.975,05 $
3 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCC/BTC 585,73 $ 256.788,41 $
4 Ethereum Ethereum ETH/WAVES 311,91 $ 228.293,03 $
5 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCC/WAVES 587,79 $ 175.134,95 $
SL Cặp giao dịch: 695
#85
Neraex Tập trung
Alexa Rank
#704180
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Ethereum Ethereum ETH/USD 309,67 $ 2.084.609,60 $
2 Omisego OmiseGo OMG/BTC 4,29 $ 152.834,70 $
3 Tenx logo TenX PAY/BTC 0,59 $ 20.156,41 $
4 Webp.net resizeimage %2826%29 Sakura Bloom SKB/BTC 0,00 $ 17.761,21 $
5 Kyber network logo Kyber Network KNC/BTC 0,47 $ 16.502,44 $
SL Cặp giao dịch: 22
#86
Bitso Tập trung
Alexa Rank
#21312
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/MXN 6.461,88 $ 1.040.097,43 $
2 Xrp symbol white background XRP XRP/MXN 0,34 $ 750.591,99 $
3 Ethereum Ethereum ETH/MXN 308,14 $ 255.300,16 $
4 Litecoin Litecoin LTC/MXN 59,17 $ 88.182,32 $
5 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/MXN 590,70 $ 71.858,78 $
SL Cặp giao dịch: 11
#87
Instant Bitex Tập trung
Alexa Rank
#724722
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Ethereum Ethereum ETH/BTC 308,04 $ 847.612,52 $
2 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/BTC 582,98 $ 232.903,85 $
3 Litecoin Litecoin LTC/BTC 58,96 $ 206.226,05 $
4 Dash Dash DASH/BTC 163,64 $ 191.487,42 $
5 Bitcoin gold logo Bitcoin Gold BTG/BTC 19,20 $ 186.951,46 $
SL Cặp giao dịch: 15
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Ethereum Ethereum ETH/BTC 311,18 $ 262.680,00 $
2 Ethereum Ethereum ETH/TWD 309,19 $ 213.090,81 $
3 Ethereum Ethereum ETH/TWDT 306,75 $ 183.789,46 $
4 Ethereum Ethereum ETH/USDT 311,67 $ 153.057,28 $
5 Mithril token logo Mithril MITH/TWD 0,35 $ 146.813,54 $
SL Cặp giao dịch: 66
Alexa Rank
#26135
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/THB 6.538,39 $ 833.093,41 $
2 Ethereum Ethereum ETH/THB 311,36 $ 385.028,23 $
3 Xrp symbol white background XRP XRP/THB 0,35 $ 376.313,92 $
4 Omisego OmiseGo OMG/THB 4,32 $ 198.757,04 $
5 ? POW/THB 0,20 $ 133.545,11 $
SL Cặp giao dịch: 26
#90
Alexa Rank
#16947
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Lightpaycoin logo LightPayCoin LPC/BTC 5,74 $ 512.643,55 $
2 Logiscoin LogisCoin LGS/BTC 9,78 $ 306.639,18 $
3 Sharingmarketcoin Sharingmarketcoin SMK/BTC 5,87 $ 210.434,17 $
4 Dfscoin DFSCoin DFS/BTC 0,26 $ 152.108,10 $
5 ? PDX/BTC 2,03 $ 150.063,89 $
SL Cặp giao dịch: 464
#91
Idex Phân quyền
Alexa Rank
#13442
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Pkg PKG Token PKG/ETH 0,00 $ 326.422,77 $
2 Peculium Peculium PCL/ETH 0,00 $ 306.730,70 $
3 0x3f06b5d78406cd97bdf10f5c420b241d32759c80 CyberFM CYFM/ETH 0,00 $ 248.020,67 $
4 Rem REMME REM/ETH 0,01 $ 156.258,51 $
5 Silent notary Silent Notary SNTR/ETH 0,00 $ 77.567,84 $
SL Cặp giao dịch: 846
Alexa Rank
#761261
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/BTC 589,96 $ 1.551.220,59 $
2 Maker Maker MKR/BTC 452,91 $ 2.937,78 $
3 Dash Dash DASH/BTC 163,10 $ 2.325,09 $
4 Ethereum Ethereum ETH/BTC 310,99 $ 2.312,37 $
5 Litecoin Litecoin LTC/BTC 59,01 $ 952,22 $
SL Cặp giao dịch: 98
Alexa Rank
#519279
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/HKD 6.477,90 $ 170.957,18 $
2 Bitcoin Bitcoin BTC/CAD 6.436,91 $ 169.875,29 $
3 Bitcoin Bitcoin BTC/AUD 6.436,91 $ 169.875,29 $
4 Bitcoin Bitcoin BTC/EUR 6.436,91 $ 169.875,29 $
5 Bitcoin Bitcoin BTC/SGD 6.436,91 $ 169.875,29 $
SL Cặp giao dịch: 13
#94
Bithash Tập trung
Alexa Rank
#758083
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/USD 6.510,50 $ 134.436,55 $
2 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/BTC 585,53 $ 126.910,00 $
3 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/USD 584,61 $ 125.329,14 $
4 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/RUB 583,46 $ 94.880,35 $
5 Bitcoin Bitcoin BTC/EUR 6.543,93 $ 69.121,08 $
SL Cặp giao dịch: 39
Alexa Rank
#9100
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Logiscoin LogisCoin LGS/BTC 11,02 $ 540.353,01 $
2 Lightpaycoin logo LightPayCoin LPC/BTC 5,71 $ 106.625,83 $
3 Dogecoin Dogecoin DOGE/BTC 0,00 $ 75.174,04 $
4 About VIPSTARCOIN VIPS/BTC 0,00 $ 57.780,42 $
5 Pura Pura PURA/BTC 0,09 $ 51.913,90 $
SL Cặp giao dịch: 907
Alexa Rank
#192776
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Golem token logo Golem GNT/INR 0,21 $ 485.920,53 $
2 Omisego OmiseGo OMG/INR 4,30 $ 163.612,69 $
3 Siacoin logo Siacoin SC/INR 0,01 $ 109.385,75 $
4 Dogecoin Dogecoin DOGE/INR 0,00 $ 103.110,60 $
5 Xrp symbol white background XRP XRP/INR 0,36 $ 89.504,00 $
SL Cặp giao dịch: 32
#97
DSX Tập trung
Alexa Rank
#167302
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/USD 6.493,92 $ 402.968,35 $
2 Bitcoin Bitcoin BTC/EUR 6.495,05 $ 272.606,35 $
3 Ethereum Ethereum ETH/USD 310,02 $ 139.019,64 $
4 Litecoin Litecoin LTC/USD 58,79 $ 55.734,70 $
5 Ethereum Ethereum ETH/EUR 310,07 $ 38.647,33 $
SL Cặp giao dịch: 29
Alexa Rank
#112241
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Brm Bioritmai BRM/ETH 0,01 $ 724.986,97 $
2 Proton token logo Proton Token PTT/ETH 0,00 $ 94.236,78 $
3 5ylropy3 400x400 NPER NPER/ETH 0,04 $ 49.224,03 $
4 Pareto Pareto Network PARETO/ETH 0,01 $ 38.525,20 $
5 0x 0x ZRX/ETH 0,79 $ 32.890,96 $
SL Cặp giao dịch: 184
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Eos eos logo EOS EOS/ETH 5,40 $ 788.694,69 $
2 Bitcoin Bitcoin BTC/USDT 6.494,92 $ 48.254,51 $
3 Ethereum Ethereum ETH/USDT 308,57 $ 29.570,07 $
4 2638 Cortex CTXC/ETH 0,47 $ 22.526,79 $
5 Delphy Delphy DPY/ETH 0,22 $ 20.126,12 $
SL Cặp giao dịch: 143
#100
Tidebit Tập trung
Alexa Rank
#227285
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/HKD 6.619,30 $ 863.427,69 $
2 Download %284%29 XPA XPA/ETH 0,02 $ 17.399,77 $
3 Bitcoin Bitcoin BTC/USD 6.450,00 $ 4.818,15 $
4 Neo NEO NEO/HKD 19,77 $ 3.361,13 $
5 ? CBT/ETH 0,06 $ 0,00 $
SL Cặp giao dịch: 25
#101
Bitibu Tập trung
Alexa Rank
#2010345
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/USD 6.530,00 $ 868.956,24 $
2 Litecoin Litecoin LTC/USD 59,00 $ 18.578,48 $
3 Thorecoin logo Thorecoin THR/ETH 20,20 $ 224,72 $
4 Digibyte DigiByte DGB/BTC 0,03 $ 50,24 $
5 Stakenet logo dark sign preview %281%29 StakeNet XSN/BTC 0,25 $ 43,48 $
SL Cặp giao dịch: 56
#102
Yunex.io Tập trung
Alexa Rank
#1751827
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Snetwork logo Snetwork SNET/KT 0,03 $ 529.156,60 $
2 Bitcoin Bitcoin BTC/KT 6.516,90 $ 155.362,27 $
3 Bitcoin Bitcoin BTC/USDT 6.516,90 $ 101.225,72 $
4 Yunex logo YunEx Yun Token YUN/USDT 0,06 $ 28.778,43 $
5 Ethereum Ethereum ETH/USDT 314,97 $ 21.368,20 $
SL Cặp giao dịch: 16
Alexa Rank
#16702
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 ? GPKR/BTC 3,06 $ 474.381,30 $
2 Epluscoin logo Epluscoin EPLUS/BTC 2,28 $ 60.862,73 $
3 Bitcoinz BitcoinZ BTCZ/BTC 0,00 $ 33.954,64 $
4 Foincoin logo FoinCoin FOIN/BTC 423,76 $ 25.775,02 $
5 L7kprmda 400x400 Rotharium RTH/BTC 9,78 $ 24.593,31 $
SL Cặp giao dịch: 534
#104
Trade Satoshi Tập trung
Alexa Rank
#30602
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Atc coin ATC Coin ATCC/BTC 0,02 $ 445.401,20 $
2 ? QAC/BTC 0,06 $ 55.162,73 $
3 ? ARISTO/BTC 0,22 $ 24.936,64 $
4 Toacoin ToaCoin TOA/BTC 0,00 $ 24.243,00 $
5 Bitcoin Bitcoin BTC/USDT 6.519,98 $ 21.058,97 $
SL Cặp giao dịch: 1916
#105
ACX Tập trung
Alexa Rank
#432656
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/AUD 6.501,41 $ 540.128,86 $
2 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/AUD 583,87 $ 109.471,23 $
3 Ethereum Ethereum ETH/AUD 312,25 $ 64.849,20 $
4 Ethereum Ethereum ETH/USDT 314,46 $ 19.259,03 $
5 Litecoin Litecoin LTC/AUD 59,15 $ 17.734,23 $
SL Cặp giao dịch: 12
#106
Novadex Tập trung
Alexa Rank
#11214529
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Cardano ada logo white Cardano ADA/BTC 0,10 $ 141.303,94 $
2 Ethereum Ethereum ETH/BTC 310,72 $ 128.535,41 $
3 Xrp symbol white background XRP XRP/BTC 0,34 $ 120.312,47 $
4 Ethereum classic logo Ethereum Classic ETC/BTC 13,94 $ 98.815,37 $
5 Neo NEO NEO/BTC 19,56 $ 70.876,76 $
SL Cặp giao dịch: 32
#107
LiteBit Tập trung
Alexa Rank
#56184
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/EUR 6.532,84 $ 406.766,91 $
2 Xrp symbol white background XRP XRP/EUR 0,35 $ 55.364,52 $
3 Ethereum Ethereum ETH/EUR 316,98 $ 46.609,23 $
4 Verge Verge XVG/EUR 0,01 $ 34.607,31 $
5 Tron logo Tron TRX/EUR 0,02 $ 24.956,43 $
SL Cặp giao dịch: 65
Alexa Rank
#370317
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/USD 6.526,88 $ 276.958,72 $
2 Bitcoin Bitcoin BTC/CHF 6.523,12 $ 124.293,21 $
3 Ethereum Ethereum ETH/BTC 311,51 $ 45.905,09 $
4 Bitcoin Bitcoin BTC/GBP 6.512,77 $ 41.886,06 $
5 Ethereum Ethereum ETH/CHF 311,37 $ 39.646,84 $
SL Cặp giao dịch: 223
Alexa Rank
#269583
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Vexanium logo Vexanium VEX/BTC 0,03 $ 500.676,46 $
2 Vexanium logo Vexanium VEX/TEN 0,03 $ 94.833,04 $
3 0x 0x ZRX/TEN 0,80 $ 13.919,08 $
4 Aelf logo aelf ELF/TEN 0,43 $ 7.227,77 $
5 Aeternity logo Aeternity AE/TEN 1,18 $ 6.528,42 $
SL Cặp giao dịch: 31
#110
Bits Blockchain Tập trung
Alexa Rank
#607838
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Atmcoin logo ATMCoin ATMC/USD 0,69 $ 172.500,00 $
2 Bitcoin Bitcoin BTC/EUR 6.436,91 $ 169.939,66 $
3 Bitcoin Bitcoin BTC/USD 6.436,91 $ 169.939,65 $
4 Atmcoin logo ATMCoin ATMC/EUR 0,90 $ 113.073,60 $
5 Ethereum Ethereum ETH/BTC 316,84 $ 6.732,79 $
SL Cặp giao dịch: 13
#111
CREX24 Tập trung
Alexa Rank
#37101
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Ordocoin logo Ordocoin RDC/BTC 0,00 $ 123.981,42 $
2 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/BTC 583,13 $ 37.550,83 $
3 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/ETH 588,75 $ 32.357,33 $
4 Ethereum Ethereum ETH/BTC 309,97 $ 29.634,68 $
5 Pivx logo PIVX PIVX/BTC 1,16 $ 28.636,25 $
SL Cặp giao dịch: 424
#112
COSS Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Mark space MARK.SPACE MRK/BTC 0,01 $ 158.963,45 $
2 Mark space MARK.SPACE MRK/ETH 0,01 $ 126.865,07 $
3 Xdce XinFin Network XDCE/BTC 0,00 $ 92.908,30 $
4 Xdce XinFin Network XDCE/ETH 0,00 $ 66.098,40 $
5 Coss COSS COSS/ETH 0,06 $ 17.311,23 $
SL Cặp giao dịch: 155
#113
CoinJar Exchange Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/AUD 6.502,78 $ 361.229,44 $
2 Ethereum Ethereum ETH/AUD 309,85 $ 48.801,03 $
3 Xrp symbol white background XRP XRP/AUD 0,34 $ 26.982,22 $
4 Xrp symbol white background XRP XRP/BTC 0,36 $ 12.252,31 $
5 Litecoin Litecoin LTC/AUD 59,56 $ 11.851,48 $
SL Cặp giao dịch: 7
Alexa Rank
#633404
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/EUR 6.521,17 $ 257.479,88 $
2 Ethereum Ethereum ETH/EUR 310,34 $ 120.526,23 $
3 Ethereum Ethereum ETH/BTC 307,28 $ 8.159,19 $
4 Bitcoin Bitcoin BTC/XRP 6.518,74 $ 2.414,54 $
5 Circle zcash color Zcash ZEC/EUR 143,67 $ 2.314,94 $
SL Cặp giao dịch: 26
Alexa Rank
#232179
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 2308 Dai DAI/WETH 1,01 $ 358.038,34 $
2 Storm token logo Storm STORM/WETH 0,01 $ 8.893,45 $
3 Melon Melon MLN/WETH 6,97 $ 5.840,95 $
4 Basic attention token Basic Attention Token BAT/WETH 0,22 $ 3.970,03 $
5 Powerledger Power Ledger POWR/WETH 0,21 $ 2.978,30 $
SL Cặp giao dịch: 367
#116
OpenLedger DEX Phân quyền
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/BTS 6.523,79 $ 200.893,16 $
2 Eos eos logo EOS EOS/BTC 5,45 $ 130.375,63 $
3 Bitcoin Bitcoin BTC/BITUSD 6.518,05 $ 19.469,12 $
4 Ethereum Ethereum ETH/BTS 312,17 $ 5.819,48 $
5 Eos eos logo EOS EOS/BITUSD 5,57 $ 5.139,94 $
SL Cặp giao dịch: 542
Alexa Rank
#62102
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Ethereum Ethereum ETH/USDT 308,25 $ 203.293,46 $
2 Xpx ProximaX XPX/ETH 0,00 $ 38.178,46 $
3 Zen Zen Protocol ZP/ETH 0,85 $ 25.399,13 $
4 One ledger OneLedger OLT/ETH 0,01 $ 11.084,10 $
5 Ess Essentia ESS/ETH 0,01 $ 10.975,68 $
SL Cặp giao dịch: 77
#118
ForkDelta Phân quyền
Alexa Rank
#1359950
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Veritaseum Veritaseum VERI/ETH 25,98 $ 101.241,15 $
2 Kin token logo Kin KIN/ETH 0,00 $ 35.489,07 $
3 Populous logo Populous PPT/ETH 5,66 $ 30.234,42 $
4 Spectre dividend Spectre.ai Dividend Token SXDT/ETH 0,13 $ 19.635,49 $
5 Rchain logo RChain RHOC/ETH 0,40 $ 19.493,07 $
SL Cặp giao dịch: 1000
Alexa Rank
#135718
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Omisego OmiseGo OMG/ETH 4,26 $ 52.966,46 $
2 2308 Dai DAI/ETH 0,99 $ 38.243,44 $
3 Kyber network logo Kyber Network KNC/ETH 0,48 $ 22.839,39 $
4 Aion Aion AION/ETH 0,56 $ 15.418,74 $
5 1 xj5rxpuopqpi8bnvcneriq True USD TUSD/ETH 1,02 $ 12.711,14 $
SL Cặp giao dịch: 54
#120
C-CEX Tập trung
Alexa Rank
#91658
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Forkcoin Forkcoin FORK/BTC 0,67 $ 86.562,77 $
2 ? ETHG/BTC 0,03 $ 14.878,03 $
3 Everus Everus EVR/BTC 0,02 $ 10.533,38 $
4 ? SZC/BTC 0,10 $ 7.575,52 $
5 Dogecoin Dogecoin DOGE/BTC 0,00 $ 6.794,48 $
SL Cặp giao dịch: 972
Alexa Rank
#142333
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/UAH 6.534,25 $ 97.938,51 $
2 Rmc Russian Miner Coin RMC/BTC 4.623,39 $ 50.917,90 $
3 Ethereum Ethereum ETH/UAH 305,92 $ 43.237,08 $
4 Revain Revain R/BTC 0,12 $ 5.301,79 $
5 ? KUN/BTC 4,53 $ 4.440,35 $
SL Cặp giao dịch: 10
Alexa Rank
#32901
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Ethereum Ethereum ETH/XBT 310,32 $ 129.594,52 $
2 Bitcoin Bitcoin XBT/EUR 6.532,15 $ 59.220,47 $
SL Cặp giao dịch: 6
#123
WEX Tập trung
Alexa Rank
#19059
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/BTC 585,46 $ 54.424,97 $
2 ? EUR/USD 1,14 $ 25.459,52 $
3 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/LTC 578,24 $ 15.698,24 $
4 Bitcoin Bitcoin BTC/USDT 6.519,55 $ 14.220,25 $
5 ? ETHET/ETH 154,23 $ 14.165,45 $
SL Cặp giao dịch: 57
#124
KKEX Tập trung
Alexa Rank
#707932
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 ? VNT/ETH 0,00 $ 60.982,30 $
2 ? VNT/BTC 0,00 $ 50.833,95 $
3 Enumivo logo Enumivo ENU/BTC 0,02 $ 21.974,71 $
4 Enumivo logo Enumivo ENU/EOS 0,02 $ 9.623,54 $
5 Bqt Bloquid BQT/ETH 0,03 $ 6.429,07 $
SL Cặp giao dịch: 37
Alexa Rank
#1036805
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Xrp symbol white background XRP XRP/CAD 0,40 $ 116.936,74 $
2 Bitcoin gold logo Bitcoin Gold BTG/CAD 20,59 $ 19.636,34 $
3 Xrp symbol white background XRP XRP/USD 0,38 $ 5.682,87 $
SL Cặp giao dịch: 14
#126
TradeOgre Tập trung
Alexa Rank
#26598
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Zcccvpj Haven XHV/BTC 0,77 $ 28.365,55 $
2 Graft blockchain logo Graft Blockchain GRFT/BTC 0,01 $ 17.656,27 $
3 Wowcoin Wowcoin WOW/BTC 0,01 $ 11.993,53 $
4 Litecoin Litecoin LTC/BTC 58,97 $ 9.317,16 $
5 ? TUBE/BTC 0,04 $ 7.196,49 $
SL Cặp giao dịch: 77
#127
CRXzone Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/USD 6.510,10 $ 53.865,74 $
2 Bitcoin Bitcoin BTC/SGD 6.523,62 $ 49.313,02 $
3 Litecoin Litecoin LTC/SGD 59,29 $ 3.767,49 $
4 Litecoin Litecoin LTC/USD 58,92 $ 3.766,38 $
SL Cặp giao dịch: 5
Alexa Rank
#25920
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/BRL 584,49 $ 99.106,84 $
SL Cặp giao dịch: 3
Alexa Rank
#136439
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/UAH 6.462,89 $ 56.486,35 $
2 Ethereum Ethereum ETH/UAH 307,92 $ 25.015,52 $
3 Ethereum classic logo Ethereum Classic ETC/UAH 13,96 $ 3.505,94 $
4 Dogecoin Dogecoin DOGE/UAH 0,00 $ 3.266,67 $
5 Litecoin Litecoin LTC/UAH 59,47 $ 2.235,19 $
SL Cặp giao dịch: 24
Alexa Rank
#133611
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Download %2811%29 Hydro HYDRO/ETH 0,00 $ 62.707,01 $
2 Brohjipw 400x400 empowr Coin EMPR/ETH 0,93 $ 16.016,00 $
3 Ice rock mining logo Ice Rock Mining ROCK2/ETH 0,31 $ 9.100,18 $
4 Envion Envion EVN/ETH 0,08 $ 2.106,61 $
5 ? MOVIE/ETH 0,00 $ 1.091,02 $
SL Cặp giao dịch: 103
Alexa Rank
#117147
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Kqcwugqu 400x400 Dascoin DASC/BTC 0,06 $ 57.623,77 $
2 Bitcoin Bitcoin BTC/EUR 6.572,58 $ 14.254,50 $
3 Kqcwugqu 400x400 Dascoin DASC/EUR 0,06 $ 4.061,08 $
4 Electra Electra ECA/BTC 0,00 $ 2.716,53 $
5 Ethereum Ethereum ETH/BTC 306,38 $ 2.357,70 $
SL Cặp giao dịch: 72
#132
Bleutrade Tập trung
Alexa Rank
#53598
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Ethereum Ethereum ETH/BTC 308,42 $ 22.582,36 $
2 Litecoin Litecoin LTC/BTC 58,74 $ 13.709,93 $
3 Decred Decred DCR/BTC 41,61 $ 13.684,23 $
4 Dogecoin Dogecoin DOGE/BTC 0,00 $ 6.971,39 $
5 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/BTC 577,18 $ 5.326,77 $
SL Cặp giao dịch: 237
Alexa Rank
#113535
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Gas Gas GAS/NEO 5,49 $ 15.271,97 $
2 2641 Apex Network CPX/NEO 0,02 $ 14.824,26 $
3 Travala Travala AVA/NEO 0,07 $ 11.107,27 $
4 Download %2810%29 Switcheo SWTH/NEO 0,01 $ 9.783,67 $
5 Bridge logo Bridge Protocol TOLL/NEO 0,00 $ 5.418,46 $
SL Cặp giao dịch: 84
Alexa Rank
#21573
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Xrp symbol white background XRP XRP/INR 0,38 $ 30.109,48 $
2 Nv Nucleus Vision NCASH/INR 0,01 $ 10.646,63 $
3 Tron logo Tron TRX/INR 0,02 $ 9.991,46 $
4 Iostoken IOStoken IOST/INR 0,02 $ 5.743,85 $
5 Webp.net resizeimage %284%29 Ontology ONT/INR 2,21 $ 5.001,20 $
SL Cặp giao dịch: 76
#135
BTCSquare Tập trung
Alexa Rank
#3051128
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Monero Monero XMR/BTC 103,36 $ 9.974,78 $
2 Bitcoin gold logo Bitcoin Gold BTG/BTC 19,76 $ 8.866,47 $
3 Dash Dash DASH/BTC 163,36 $ 6.910,63 $
4 Circle zcash color Zcash ZEC/BTC 148,81 $ 6.323,88 $
5 Verge Verge XVG/BTC 0,01 $ 4.889,60 $
SL Cặp giao dịch: 11
Alexa Rank
#48151
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Ethereum Ethereum ETH/BTC 308,11 $ 45.445,98 $
2 Bitcoin Bitcoin BTC/USD 6.616,61 $ 3.119,20 $
SL Cặp giao dịch: 6
Alexa Rank
#545460
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/NIS 6.520,01 $ 45.063,29 $
2 Litecoin Litecoin LTC/NIS 58,55 $ 402,76 $
SL Cặp giao dịch: 4
Alexa Rank
#60922
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Xrp symbol white background XRP XRP/BTC 0,35 $ 13.626,25 $
2 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/BTC 586,67 $ 9.687,71 $
3 Tron logo Tron TRX/BTC 0,02 $ 9.280,15 $
4 Nv Nucleus Vision NCASH/BTC 0,01 $ 5.955,21 $
5 Bitcoin Bitcoin BTC/TUSD 6.519,82 $ 2.622,29 $
SL Cặp giao dịch: 40
#139
Graviex Tập trung
Alexa Rank
#47269
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 ? AMNZ/BTC 0,23 $ 8.792,71 $
2 ? SCRIV/BTC 0,00 $ 6.511,30 $
3 ? BTAD/BTC 0,10 $ 5.302,30 $
4 Ethergem EtherGem EGEM/BTC 0,02 $ 2.103,89 $
5 ? TELOS/BTC 0,01 $ 1.903,50 $
SL Cặp giao dịch: 280
Alexa Rank
#328558
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/EUR 6.619,33 $ 33.528,14 $
SL Cặp giao dịch: 1
#141
Gatecoin Tập trung
Alexa Rank
#218932
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Ethereum Ethereum ETH/BTC 309,41 $ 18.077,55 $
2 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/BTC 575,99 $ 6.899,43 $
3 Bitcoin Bitcoin BTC/EUR 6.441,24 $ 2.258,69 $
4 Tezos logo Tezos XTZ/BTC 1,13 $ 1.403,31 $
5 Litecoin Litecoin LTC/EUR 59,77 $ 766,63 $
SL Cặp giao dịch: 93
Alexa Rank
#121538
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Litecoin Litecoin LTC/BRL 60,35 $ 8.098,12 $
2 Xrp symbol white background XRP XRP/BRL 0,35 $ 4.177,26 $
3 Bitcoin cash Bitcoin Cash BCH/BRL 575,36 $ 3.597,74 $
4 ? BRZX/BTC 0,20 $ 2.068,39 $
5 Singulardtv SingularDTV SNGLS/BRL 0,03 $ 1.951,63 $
SL Cặp giao dịch: 94
#143
CoinNest Tập trung
Alexa Rank
#94808
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Positron Positron TRON/KRW 0,02 $ 5.009,61 $
2 ? OC/KRW 0,00 $ 3.222,23 $
3 Energo Energo TSL/KRW 0,01 $ 2.238,60 $
4 Gas Gas GAS/KRW 5,36 $ 771,32 $
5 Neo NEO NEO/KRW 18,77 $ 595,00 $
SL Cặp giao dịch: 24
#144
Crypto Hub Tập trung
Alexa Rank
#87849
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Ohm Ohmcoin OHMC/BTC 0,02 $ 1.978,00 $
2 ? CPLO/BTC 0,00 $ 1.565,63 $
3 Dart DARTOB DART/BTC 0,00 $ 1.427,68 $
4 Dogecoin Dogecoin DOGE/BTC 0,00 $ 863,86 $
5 Tokenland logo TokenLand Coin TLAND/BTC 0,00 $ 833,53 $
SL Cặp giao dịch: 268
Alexa Rank
#389453
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Casinocoin Casinocoin CSC/BTC 0,00 $ 10.319,56 $
2 ? GTMR/BTC 0,23 $ 341,92 $
3 Dogecoin Dogecoin DOGE/BTC 0,00 $ 86,40 $
4 Bictoinx BitcoinX [Futures] BCX/BTC 0,00 $ 2,51 $
5 E dinar coin E-Dinar Coin EDR/BTC 0,01 $ 1,96 $
SL Cặp giao dịch: 50
Alexa Rank
#418404
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bnk Bankera BNK/WETH 0,00 $ 9.683,43 $
2 Civic Civic CVC/WETH 0,14 $ 154,74 $
3 Epintoken EpinToken EPTK/WETH 0,00 $ 124,75 $
4 ? STPZ/WETH 0,00 $ 7,73 $
5 ? GSD/WETH 0,00 $ 0,13 $
SL Cặp giao dịch: 1743
#147
Vertpig Tập trung
Alexa Rank
#671856
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Vertcoin logo 2018 Vertcoin VTC/BTC 0,72 $ 3.594,22 $
2 Vertcoin logo 2018 Vertcoin VTC/LTC 0,73 $ 2.389,36 $
3 Vertcoin logo 2018 Vertcoin VTC/EUR 0,78 $ 37,61 $
SL Cặp giao dịch: 4
Alexa Rank
#1211263
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Litecoin Litecoin LTC/BTC 59,19 $ 2.822,81 $
2 Namecoin Namecoin NMC/BTC 0,78 $ 327,15 $
3 Dogecoin Dogecoin DOGE/BTC 0,00 $ 97,65 $
4 Vertcoin logo 2018 Vertcoin VTC/BTC 0,72 $ 13,62 $
5 Litecoin Litecoin LTC/USD 58,57 $ 8,99 $
SL Cặp giao dịch: 14
#149
Freiexchange Tập trung
Alexa Rank
#259571
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Anoncoin Anoncoin ANC/BTC 0,70 $ 1.847,99 $
2 Artiqox token logo Artiqox AIQ/BTC 0,00 $ 698,03 $
3 Cryptonite Cryptonite XCN/BTC 0,00 $ 7,55 $
4 ? IXC/BTC 0,04 $ 3,91 $
5 Freicoin Freicoin FRC/BTC 0,00 $ 2,39 $
SL Cặp giao dịch: 40
Alexa Rank
#2117324
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin gold logo Bitcoin Gold BTG/BRL 20,46 $ 1.423,15 $
2 Decred Decred DCR/BRL 42,70 $ 582,27 $
SL Cặp giao dịch: 7
Alexa Rank
#384921
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/EUR 6.476,95 $ 1.121,02 $
2 Ethereum Ethereum ETH/BTC 310,21 $ 405,12 $
3 ? NOM/ETH 0,00 $ 20,24 $
4 Electroneum Electroneum ETN/BTC 0,01 $ 11,48 $
5 Finom Finom FIN/NOM 0,07 $ 5,49 $
SL Cặp giao dịch: 6
#152
Alexa Rank
#177282
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Dogecoin Dogecoin DOGE/BTC 0,00 $ 345,56 $
2 ? SKN/BTC 0,00 $ 110,82 $
3 Anoncoin Anoncoin ANC/BTC 0,49 $ 91,28 $
4 ? MGC/BTC 0,00 $ 91,26 $
5 Embercoin EmberCoin EMB/DOGE 0,00 $ 78,87 $
SL Cặp giao dịch: 2249
Alexa Rank
#939932
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Casinocoin Casinocoin CSC/BTC 0,00 $ 779,91 $
2 Franko Franko FRK/BTC 0,03 $ 128,41 $
3 Dogecoin Dogecoin DOGE/BTC 0,00 $ 64,44 $
4 ? LEAF/DOGE 0,00 $ 0,00 $
5 ? LEAF/BTC 0,00 $ 0,00 $
SL Cặp giao dịch: 232
Alexa Rank
#1236951
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Logo 200 Sparta Core SPA/BTC 0,00 $ 590,13 $
2 Logo 200 Sparta Core SPA/LTC 0,00 $ 0,14 $
SL Cặp giao dịch: 14
#155
Ore BZ exchange logo
O
Ore BZ Tập trung
Alexa Rank
#1031727
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Briacoin BriaCoin BRIA/USD 0,41 $ 581,70 $
SL Cặp giao dịch: 18
Alexa Rank
#635577
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Image001 Groestlcoin GRS/INR 0,62 $ 106,71 $
2 Ethereum Ethereum ETH/INR 309,07 $ 94,88 $
3 Civic Civic CVC/INR 0,13 $ 74,17 $
4 Gas Gas GAS/INR 5,36 $ 36,85 $
5 Reddcoin Reddcoin RDD/INR 0,00 $ 24,92 $
SL Cặp giao dịch: 39
Alexa Rank
#456658
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Dogecoin Dogecoin DOGE/BTC 0,00 $ 24,90 $
2 ? BAN/BTC 0,00 $ 13,95 $
3 Adevplus AdevPlus ADVP/BTC 0,00 $ 7,71 $
4 Liteblocks logo Liteblocks LBS/BTC 0,00 $ 0,79 $
5 Trocaninja logo TrocaNinja TNJ/BTC 0,00 $ 0,36 $
SL Cặp giao dịch: 26
#158
BitKonan Tập trung
Alexa Rank
#964860
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Litecoin Litecoin LTC/USD 60,38 $ 29,09 $
SL Cặp giao dịch: 2
Alexa Rank
#1142625
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Siacashcoin logo SiaCashCoin SCC/ETH 0,00 $ 11,84 $
2 ? WSX/BTC 0,05 $ 0,99 $
3 Dogecoin Dogecoin DOGE/BTC 0,00 $ 0,67 $
4 ? WSX/LTC 0,07 $ 0,27 $
5 ? DVC/LTC 0,00 $ 0,10 $
SL Cặp giao dịch: 150
#160
Bitlish Tập trung
Alexa Rank
#648271
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Bitcoin BTC/TDT 6.519,26 $ 2,35 $
SL Cặp giao dịch: 32
#161
Alexa Rank
#837800
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Counterparty Counterparty XCP/BTC 4,40 $ 0,26 $
2 Pepecash PepeCash PEPECASH/BTC 0,01 $ 0,02 $
3 Iconomi Iconomi ICN/BTC 0,51 $ 0,00 $
4 Dogecoin Dogecoin DOGE/BTC 0,00 $ 0,00 $
SL Cặp giao dịch: 19
Alexa Rank
#650327
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Marinecoin Marinecoin MTC/BTC 0,00 $ 0,00 $
SL Cặp giao dịch: 3
#163
BTer Tập trung
Alexa Rank
#804690
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
SL Cặp giao dịch:
Alexa Rank
#54987
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
SL Cặp giao dịch: 168
Alexa Rank
#945542
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 ? CCOIN/ETH 0,81 $ 0,00 $
2 ? CCOIN/OBTC 0,89 $ 0,00 $
3 ? CCOIN/OUSD 0,93 $ 0,00 $
SL Cặp giao dịch: 46
Alexa Rank
#57976
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
SL Cặp giao dịch: 33
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
SL Cặp giao dịch: 1
Alexa Rank
#766544
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
SL Cặp giao dịch: 21
#169
CoinMate Tập trung
Alexa Rank
#131820
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
SL Cặp giao dịch: 2
#170
Coinrail Tập trung
Alexa Rank
#73929
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
SL Cặp giao dịch: 62
Alexa Rank
#349894
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
SL Cặp giao dịch: 32
#172
CoinsMarkets Tập trung
Alexa Rank
#198112
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
SL Cặp giao dịch: 405
#173
SafeTrade Tập trung
Alexa Rank
#396072
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
SL Cặp giao dịch: 22
Alexa Rank
#303823
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
SL Cặp giao dịch: 66
#175
Chbtc Tập trung
Alexa Rank
#360601
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
SL Cặp giao dịch: 7
#176
BTCC Tập trung
Alexa Rank
#157603
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
SL Cặp giao dịch: 2