Tìm kiếm
Đồng tiền: 3622
Sàn giao dịch: 262
Giá trị vốn hóa thị trường: 121.602.404.483 $ 7,6%
Lưu lượng 24 giờ: 16.203.725.721 $
Ưu thế:
BTC 52,9%
XRP 12,0%
ETH 8,80%
# Exchange 24h Volume # Coins # Pairs Most Actively Traded Type Country Established
1 Bithumb exchange logo Bithumb
76 70
DASH/KRW
638.136.832,53 $
Tập trung South Korea 2013
2 Binance exchange logo Binance
163 411
BTC/USDT
255.673.056,08 $
Tập trung Malta 2017
3 OKEx exchange logo OKEx
Ưu đãi giao dịch
232 637
BTC/USDT
221.340.246,09 $
Tập trung Belize 2013
4 ZB exchange logo ZB
Ưu đãi giao dịch
78 232
ETH/QC
120.337.846,97 $
Tập trung China 2017
5 Huobi exchange logo Huobi
189 413
BTC/USDT
168.538.649,03 $
Tập trung China 2013
6 Digifinex exchange logo Digifinex
113 175
BTC/USDT
146.528.871,58 $
Tập trung Seychelles 2018
7 EXX exchange logo EXX
Ưu đãi giao dịch
109 198
BTC/USDT
90.171.945,11 $
Tập trung China 2017
8 Bitforex exchange logo Bitforex
Ưu đãi giao dịch
161 222
BTC/USDT
181.004.627,71 $
Tập trung Seychelles 2018
9 Bit-Z exchange logo Bit-Z
Ưu đãi giao dịch
154 233
BTC/USDT
105.034.099,72 $
Tập trung N/A 2016
10 ZBG exchange logo ZBG
Ưu đãi giao dịch
60 84
ETH/USDT
80.663.347,51 $
Tập trung N/A 2018
11 HitBTC exchange logo HitBTC
491 983
BTC/USD
220.530.690,16 $
Tập trung United Kingdom 2013
12 Idax exchange logo Idax
138 261
BTC/USDT
112.103.710,74 $
Tập trung Mongolia 2018
13 Bitfinex exchange logo Bitfinex
33 101
BTC/USD
143.959.150,15 $
Tập trung British Virgin Islands 2014
14 CoinBene exchange logo CoinBene
Ưu đãi giao dịch
212 241
BTC/USDT
287.136.127,21 $
Tập trung Singapore 2017
15 Upbit exchange logo Upbit
208 313
XRP/KRW
66.457.491,28 $
Tập trung South Korea 2017
16 Lbank exchange logo Lbank
107 167
ZEC/ETH
65.401.989,03 $
Tập trung China 2017
17 IDCM exchange logo IDCM
65 113
BTC/USDT
155.326.301,43 $
Tập trung Hong Kong 2017
18 Bibox exchange logo Bibox
103 241
BTC/USDT
66.914.231,34 $
Tập trung China 2017
19 Bitmart exchange logo Bitmart
86 170
BTC/USDT
95.375.644,19 $
Tập trung Cayman Islands 2017
20 JEX exchange logo JEX
21 22
EOS/USDT
102.981.822,36 $
Tập trung N/A 2018
21 Dobitrade exchange logo Dobitrade
58 80 Tập trung N/A N/A
22 Waves Platform exchange logo Waves Platform
162 715
CC/BTC
134.460.342,95 $
Phân quyền N/A N/A
23 Fcoin exchange logo Fcoin
Ưu đãi giao dịch
314 451
BTC/USDT
136.583.295,87 $
Tập trung N/A 2018
24 Kraken exchange logo Kraken
21 75
XBT/USD
51.649.218,13 $
Tập trung United States 2011
25 Coinsuper exchange logo Coinsuper
Ưu đãi giao dịch
70 111
BTC/USD
87.378.329,41 $
Tập trung Hong Kong 2017
26 Bitbank exchange logo Bitbank
6 8
XRP/JPY
134.956.000,27 $
Tập trung Japan 2016
27 Coinbase Pro exchange logo Coinbase Pro
16 34
BTC/USD
75.630.819,33 $
Tập trung United States 2012
28 Coineal exchange logo Coineal
59 81
ETH/BTC
37.932.405,73 $
Tập trung Seychelles 2018
29 Hb.top exchange logo Hb.top
37 89
BTC/USDT
35.165.421,24 $
Tập trung Hong Kong 2017
30 Liquid (Quoine) exchange logo Liquid (Quoine)
105 345
BTC/JPY
123.544.187,05 $
Tập trung Singapore 2014
31 Bithash exchange logo Bithash
13 42
USDT/USD
745.906,21 $
Tập trung Singapore 2016
32 Dcoin exchange logo Dcoin
118 124
BTC/USDT
40.878.107,70 $
Tập trung Switzerland 2018
33 BitOnBay exchange logo BitOnBay
35 35
DASH/BTC
3.721.852,78 $
Tập trung Thailand 2018
34 FatBTC exchange logo FatBTC
62 79
BTC/FCNY
84.625.041,42 $
Tập trung Seychelles 2014
35 BW exchange logo BW
23 48
BTC/USDT
58.142.106,61 $
Tập trung Australia 2018
36 BITKER exchange logo BITKER
66 109
BTC/USDT
29.593.918,07 $
Tập trung Singapore 2017
37 TopBTC exchange logo TopBTC
65 71
BTC/QQC
25.289.960,88 $
Tập trung Malta 2017
38 CoinTiger exchange logo CoinTiger
70 118
BTC/USDT
22.470.942,97 $
Tập trung Singapore 2017
39 Exrates exchange logo Exrates
191 459
NEO/BTC
11.209.291,02 $
Tập trung Indonesia 2017
40 OOOBTC exchange logo OOOBTC
31 40
BTC/USDT
75.731.730,22 $
Tập trung Singapore N/A
41 ZG.TOP exchange logo ZG.TOP
52 52
BTC/USDT
43.491.854,18 $
Tập trung Mongolia 2015
42 Simex exchange logo Simex
43 105
ETH/USD
12.610.898,93 $
Tập trung United States 2015
43 LATOKEN exchange logo LATOKEN
241 459
ETH/USDT
26.399.209,97 $
Tập trung N/A 2017
44 Max Maicoin exchange logo Max Maicoin
Ưu đãi giao dịch
19 89
USDT/TWDT
42.492.572,76 $
Tập trung Taiwan N/A
45 Bitstamp exchange logo Bitstamp
6 15
BTC/USD
53.272.363,90 $
Tập trung United Kingdom 2013
46 KKCoin exchange logo KKCoin
63 62
BTC/USDT
37.930.015,00 $
Tập trung Singapore 2017
47 BitMax exchange logo BitMax
Ưu đãi giao dịch
23 53
USDC/USDT
62.110.551,55 $
Tập trung N/A 2018
48 Gate.io exchange logo Gate.io
199 394
EOS/USDT
27.047.936,00 $
Tập trung N/A N/A
49 Ethfinex exchange logo Ethfinex
96 252
MGO/USD
431.118,03 $
Tập trung N/A 2017
50 Purcow exchange logo Purcow
49 84
BTC/USDT
41.992.345,19 $
Tập trung Hong Kong 2017
51 Bkex exchange logo Bkex
50 83
BTC/USDT
23.587.744,79 $
Tập trung British Virgin Islands 2018
52 AXNET exchange logo AXNET
69 204
BTC/USDT
22.550.900,48 $
Tập trung Estonia 2018
53 Sistemkoin exchange logo Sistemkoin
90 242
BTC/TRY
12.165.854,24 $
Tập trung Turkey 2017
54 Allcoin exchange logo Allcoin
73 93
BTC/CKUSD
29.861.966,58 $
Tập trung Canada 2016
55 BTCBox exchange logo BTCBox
4 4
BTC/JPY
13.353.134,70 $
Tập trung Japan 2018
56 Bittrex exchange logo Bittrex
255 324
BTC/USD
6.408.830,83 $
Tập trung United States 2014
57 Coinzest exchange logo Coinzest
39 109
ETH/BTC
23.325.422,60 $
Tập trung South Korea 2018
58 bitFlyer exchange logo bitFlyer
3 3
BTC/JPY
42.159.103,82 $
Tập trung Japan 2014
59 GDAC exchange logo GDAC
22 37
BTC/KRW
18.523.991,90 $
Tập trung South Korea 2018
60 Gemini exchange logo Gemini
5 15
BTC/USD
27.607.274,79 $
Tập trung United States 2014
61 Poloniex exchange logo Poloniex
80 134
BTC/USDT
6.168.961,66 $
Tập trung United States 2014
62 B2BX exchange logo B2BX
19 51
BTC/USDT
12.361.351,36 $
Tập trung N/A 2017
63 Bitinka.com exchange logo Bitinka.com
35 118
XRP/USD
3.536.756,00 $
Tập trung Hong Kong 2014
64 BiteBTC exchange logo BiteBTC
311 577
BCHABC/USD
5.028.231,82 $
Tập trung Singapore 2017
65 Kryptono exchange logo Kryptono
22 37
BTC/USDT
6.238.078,21 $
Tập trung Singapore 2018
66 UEX exchange logo UEX
31 48
BTC/USDT
13.136.780,24 $
Tập trung N/A 2017
67 EXMO exchange logo EXMO
38 125
BTC/USD
4.995.863,01 $
Tập trung United Kingdom 2013
68 ABCC exchange logo ABCC
Ưu đãi giao dịch
62 127
BTC/USDT
4.550.416,07 $
Tập trung Singapore 2018
69 Coinone exchange logo Coinone
16 16
XRP/KRW
9.122.267,79 $
Tập trung South Korea 2016
70 Bilaxy exchange logo Bilaxy
113 120
BTC/USDT
10.163.885,05 $
Tập trung N/A N/A
71 Coinhub exchange logo Coinhub
20 46
BTC/USD
6.451.760,63 $
Tập trung Singapore N/A
72 Coincheck exchange logo Coincheck
1 1
BTC/JPY
19.756.591,07 $
Tập trung Japan 2014
73 Bgogo exchange logo Bgogo
Ưu đãi giao dịch
24 52
BGG/USDT
3.328.555,98 $
Tập trung Cayman Islands 2018
74 itBit exchange logo itBit
1 3
XBT/USD
18.072.061,01 $
Tập trung United States 2013
75 CoinEgg exchange logo CoinEgg
74 75
LTC/BTC
5.669.247,17 $
Tập trung United Kingdom 2017
76 TOKOK exchange logo TOKOK
45 56
BTC/USDT
15.565.283,56 $
Tập trung British Virgin Islands 2018
77 YoBit exchange logo YoBit
1349 7980
DASH/BTC
4.464.167,48 $
Tập trung Russia N/A
78 Hotbit exchange logo Hotbit
222 375
NEXO/ETH
868.423,18 $
Tập trung N/A N/A
79 Bitrue exchange logo Bitrue
47 116
ETC/XRP
2.990.265,82 $
Tập trung Singapore 2018
80 KuCoin exchange logo KuCoin
217 478
KAT/BTC
3.394.313,49 $
Tập trung Hong Kong 2014
81 HPX exchange logo HPX
20 32
BTC/CNYT
8.586.945,94 $
Tập trung Malta 2018
82 Gibraltar Blockchain Exchange exchange logo Gibraltar Blockchain Exchange
13 34
BTC/USD
13.414.304,64 $
Tập trung Gibraltar 2018
83 Korbit exchange logo Korbit
6 6
BTC/KRW
5.824.393,25 $
Tập trung South Korea 2013
84 P2PB2B exchange logo P2PB2B
48 84
ETH/BTC
3.817.091,88 $
Tập trung Estonia 2018
85 Bitinfi exchange logo Bitinfi
12 20
BTC/USDT
8.768.148,05 $
Tập trung Hong Kong 2018
86 OAX exchange logo OAX
33 36
BTC/USDT
5.434.728,19 $
Tập trung N/A 2018
87 CoinMex exchange logo CoinMex
64 78
DASH/BTC
2.877.502,12 $
Tập trung Belize 2018
88 Tideal exchange logo Tideal
11 16
ETH/BTC
10.418.870,83 $
Tập trung Hong Kong 2018
89 Tidex exchange logo Tidex
124 345
WAVES/BTC
10.438.761,08 $
Tập trung United Kingdom 2017
90 Livecoin exchange logo Livecoin
301 703
BTC/USD
4.841.896,72 $
Tập trung N/A 2017
91 Bitbegin exchange logo Bitbegin
14 36
BTC/NGN
6.637.731,50 $
Tập trung Nigeria 2018
92 LakeBTC exchange logo LakeBTC
5 15 Tập trung China 2013
93 BitBay exchange logo BitBay
7 26
BTC/PLN
7.699.174,74 $
Tập trung Poland 2014
94 Dakuce exchange logo Dakuce
21 29 Tập trung Hong Kong 2018
95 BitRabbit exchange logo BitRabbit
38 41
ETH/BTC
2.275.923,80 $
Tập trung Australia N/A
96 Infinity Coin exchange logo Infinity Coin
1 1
XIN/BTC
7.300.547,94 $
Tập trung British Virgin Islands 2017
97 Neraex exchange logo Neraex
19 17
BTC/USD
6.498.438,95 $
Tập trung Japan 2017
98 Coindeal exchange logo Coindeal
32 37
ETH/BTC
4.939.910,45 $
Tập trung Malta 2018
99 Allbit exchange logo Allbit
22 22
WTC/ETH
3.547.406,97 $
Phân quyền South Korea 2018
100 FEX exchange logo FEX
23 29
BTC/USDT
1.195.815,69 $
Tập trung Hong Kong 2017
101 CEX.IO exchange logo CEX.IO
12 34
BTC/USD
2.942.957,37 $
Tập trung United Kingdom 2013
102 Indodax (Bitcoin Indonesia) exchange logo Indodax (Bitcoin Indonesia)
39 47
BTC/IDR
1.795.592,94 $
Tập trung Indonesia 2014
103 GoPax exchange logo GoPax
35 99
BTC/KRW
2.930.189,10 $
Tập trung South Korea 2016
104 Coinbe exchange logo Coinbe
53 71
XIN/BTC
5.610.324,98 $
Tập trung Poland N/A
105 Bitsane exchange logo Bitsane
22 66
BTC/EUR
939.331,83 $
Tập trung Ireland 2016
106 Zaif exchange logo Zaif
22 36
BTC/JPY
3.698.629,44 $
Tập trung Japan 2015
107 Mercatox exchange logo Mercatox
359 624
ETH/BTC
829.635,01 $
Tập trung N/A N/A
108 Cryptology exchange logo Cryptology
19 40
BTC/USD
1.237.074,47 $
Tập trung Singapore 2018
109 Coinsbit exchange logo Coinsbit
11 30
BTC/USD
2.249.396,89 $
Tập trung Estonia N/A
110 CPDax exchange logo CPDax
27 35
BTC/KRW
1.871.283,39 $
Tập trung South Korea 2013
111 BTCTurk exchange logo BTCTurk
6 7
XRP/TRY
1.702.005,76 $
Tập trung N/A N/A
112 CoinEx exchange logo CoinEx
Ưu đãi giao dịch
72 171
BCHSV/USDT
1.380.345,39 $
Tập trung United Kingdom 2017
113 Liqui exchange logo Liqui
87 244
ETH/USDT
368.467,51 $
Tập trung Ukraine N/A
114 CryptalDash exchange logo CryptalDash
140 472
BTC/USDT
2.221.557,52 $
Tập trung Ukraine 2018
115 ExtStock exchange logo ExtStock
10 15
BTC/USD
1.363.860,69 $
Tập trung N/A 2018
116 C2CX exchange logo C2CX
27 69
BTC/USDT
2.309.058,47 $
Tập trung China N/A
117 Coinroom exchange logo Coinroom
20 168
BTC/EUR
791.548,11 $
Tập trung Poland 2017
118 BTCMarkets exchange logo BTCMarkets
10 19
BTC/AUD
2.412.891,94 $
Tập trung Australia N/A
119 IQFinex exchange logo IQFinex
36 59
BTC/USDT
1.403.698,10 $
Tập trung Switzerland 2018
120 FinexBox exchange logo FinexBox
63 77
SINS/BTC
1.919.231,55 $
Tập trung Hong Kong 2018
121 BTCAlpha exchange logo BTCAlpha
102 192
R/BTC
1.479.481,37 $
Tập trung N/A 2016
122 Luno exchange logo Luno
2 6
ETH/XBT
186.630,36 $
Tập trung Singapore 2013
123 DSX exchange logo DSX
10 33
BTC/EUR
1.383.330,73 $
Tập trung United Kingdom 2018
124 Negociecoins exchange logo Negociecoins
6 6
BTC/BRL
1.982.825,27 $
Tập trung Brazil N/A
125 Cobinhood exchange logo Cobinhood
91 162
BTC/USDT
699.011,00 $
Tập trung N/A 2017
126 BX Thailand exchange logo BX Thailand
27 28
BTC/THB
1.455.569,38 $
Tập trung Thailand 2013
127 Shangya Exchange exchange logo Shangya Exchange
72 67
BTC/USDT
1.825.451,24 $
Tập trung Hong Kong 2017
128 CoinJar Exchange exchange logo CoinJar Exchange
5 9
BTC/AUD
1.266.408,00 $
Tập trung Australia 2018
129 CoinAsset exchange logo CoinAsset
11 12
BTC/THB
1.482.245,11 $
Tập trung Thailand 2018
130 CoinAll exchange logo CoinAll
12 18
ETH/USDT
848.416,81 $
Tập trung Hong Kong 2014
131 Bitso exchange logo Bitso
9 17
BTC/MXN
861.644,94 $
Tập trung Mexico 2014
132 Bitexlive exchange logo Bitexlive
43 70
BTC/TRY
1.529.328,11 $
Tập trung Turkey N/A
133 Token Store exchange logo Token Store
295 194
EVN/ETH
4.614,29 $
Phân quyền N/A N/A
134 Cryptopia exchange logo Cryptopia
672 1571
BTC/USDT
144.557,08 $
Tập trung New Zealand N/A
135 Cybex DEX exchange logo Cybex DEX
356 143
ETH/USDT
1.528.734,64 $
Phân quyền N/A 2017
136 Coinpark exchange logo Coinpark
26 47
BTC/USDT
816.306,45 $
Tập trung N/A 2018
137 IncoreX exchange logo IncoreX
7 20
BTC/USD
329.388,37 $
Tập trung Estonia 2018
138 COSS exchange logo COSS
86 260
BTC/USDT
823.580,19 $
Tập trung Singapore 2017
139 Mercado Bitcoin exchange logo Mercado Bitcoin
3 3
BTC/BRL
1.076.001,14 $
Tập trung Brazil 2016
140 ThinkBit Pro exchange logo ThinkBit Pro
25 40
BTC/USDT
771.171,84 $
Tập trung British Virgin Islands N/A
141 BuyUcoin exchange logo BuyUcoin
33 33 Tập trung N/A N/A
142 CryptoBridge exchange logo CryptoBridge
486 486
LRM/BTC
417.582,01 $
Phân quyền N/A 2017
143 Bancor Network exchange logo Bancor Network
257 235
BNT/ETH
412.969,88 $
Phân quyền N/A N/A
144 QuadrigaCX exchange logo QuadrigaCX
4 6
ETH/BTC
8.128,24 $
Tập trung Canada N/A
145 Bitlish exchange logo Bitlish
14 46
BTG/BTC
0,11 $
Tập trung United Kingdom 2014
146 Tokenomy exchange logo Tokenomy
35 68
BTC/USDT
327.977,58 $
Tập trung Singapore 2018
147 AlterDice exchange logo AlterDice
5 9
ETH/USD
198.336,54 $
Tập trung Singapore 2018
148 Coinexchange exchange logo Coinexchange
738 845
ARB/ETH
345.286,75 $
Tập trung N/A N/A
149 SecondBTC exchange logo SecondBTC
7 14
ETH/BTC
368.288,79 $
Tập trung India 2018
150 CREX24 exchange logo CREX24
612 727
B2N/BTC
154.733,64 $
Tập trung Cyprus 2017
151 Chaince exchange logo Chaince
28 28
EOS/USDT
782.463,51 $
Tập trung Switzerland 2017
152 BCoin.sg exchange logo BCoin.sg
17 31
BTC/USD
710.757,46 $
Tập trung Singapore 2017
153 Vbitex exchange logo Vbitex
12 12
BTC/VB
739.128,40 $
Tập trung N/A 2017
154 Bitkub exchange logo Bitkub
22 22 Tập trung Thailand 2018
155 Bytex exchange logo Bytex
Ưu đãi giao dịch
9 17
BYT/BTC
251.040,96 $
Tập trung Singapore 2018
156 BigONE exchange logo BigONE
Ưu đãi giao dịch
118 143 Tập trung N/A 2017
157 ACX exchange logo ACX
15 17
BTC/AUD
773.364,03 $
Tập trung Australia 2016
158 LiteBit exchange logo LiteBit
66 57
BTC/EUR
441.772,58 $
Tập trung Netherlands 2013
159 STEX exchange logo STEX
523 429
RPM/LTC
126.780,52 $
Tập trung N/A N/A
160 Gobaba exchange logo Gobaba
39 61
BTC/TRY
498.756,26 $
Tập trung United Kingdom 2018
161 Idex exchange logo Idex
980 817
XYO/ETH
72.519,59 $
Phân quyền Panama 2017
162 Raisex exchange logo Raisex
141 220
LTC/BTC
506.576,51 $
Phân quyền Malta 2017
163 Bitibu exchange logo Bitibu
35 91
BTC/USDT
150.665,77 $
Tập trung N/A 2018
164 StellarTerm exchange logo StellarTerm
66 56
SLT-GCKA6K...
32.935,52 $
Phân quyền N/A N/A
165 Lykke exchange logo Lykke
101 236
BTC/USD
77.053,34 $
Tập trung Switzerland 2017
166 Koinex exchange logo Koinex
39 76
XRP/INR
360.637,51 $
Tập trung India 2017
167 Kyber Network exchange logo Kyber Network
75 72
DAI/ETH
198.897,29 $
Phân quyền N/A 2017
168 Trade.io exchange logo Trade.io
22 77
BTC/USDT
194.932,49 $
Tập trung Hong Kong 2018
169 ANX exchange logo ANX
7 15
BTC/SGD
46.599,84 $
Tập trung N/A 2017
170 Bitex.la exchange logo Bitex.la
1 1
BTC/USD
405.569,07 $
Tập trung Netherlands 2014
171 Novadex exchange logo Novadex
16 32
XRP/BTC
146.793,49 $
Tập trung China N/A
172 DDEX exchange logo DDEX
229 236
EMPR/ETH
252.583,81 $
Phân quyền N/A 2017
173 WazirX exchange logo WazirX
41 79
BTC/USDT
155.216,07 $
Tập trung India 2018
174 Bit2c exchange logo Bit2c
4 4
BTC/NIS
311.110,60 $
Tập trung Israel 2013
175 Ironex exchange logo Ironex
18 34
XRP/BTC
104.460,48 $
Tập trung Malaysia 2018
176 Kuna Exchange exchange logo Kuna Exchange
23 26
BTC/UAH
160.731,20 $
Tập trung Ukraine N/A
177 Instant Bitex exchange logo Instant Bitex
56 114
ETH/BTC
56.096,37 $
Tập trung United Kingdom 2018
178 Escodex exchange logo Escodex
135 161
ETH/BTC
111.471,84 $
Phân quyền Estonia 2019
179 Trade Satoshi exchange logo Trade Satoshi
412 1373
CPC/BTC
66.020,69 $
Tập trung United Kingdom 2018
180 GetBTC exchange logo GetBTC
1 1
BTC/USD
248.897,45 $
Tập trung Israel N/A
181 TokensNet exchange logo TokensNet
13 22
ETH/USDT
47.768,07 $
Tập trung N/A 2018
182 Coinchangex exchange logo Coinchangex
48 48
TRX/ETH
24.214,85 $
Phân quyền N/A N/A
183 OTCBTC exchange logo OTCBTC
64 110
XRP/ETH
86.460,24 $
Tập trung Taiwan N/A
184 Graviex exchange logo Graviex
298 386
ZCR/BTC
14.718,73 $
Tập trung Russia 2017
185 BITBOX exchange logo BITBOX
33 63
XRP/BTC
78.946,04 $
Tập trung Singapore 2018
186 OpenLedger DEX exchange logo OpenLedger DEX
104 587
BTC/BTS
153.164,32 $
Phân quyền Denmark N/A
187 Yunex.io exchange logo Yunex.io
11 17
SNET/KT
6.247,66 $
Tập trung British Virgin Islands 2018
188 Tidebit exchange logo Tidebit
12 25
BTC/HKD
146.235,78 $
Tập trung Hong Kong 2017
189 Braziliex exchange logo Braziliex
31 100
BTC/BRL
138.954,62 $
Tập trung Brazil 2017
190 ChainEX exchange logo ChainEX
92 102
ETH/BTC
89.677,08 $
Tập trung South Africa 2018
191 Cryptex exchange logo Cryptex
2 2
BTC/USD
158.758,59 $
Tập trung N/A N/A
192 Coinplace exchange logo Coinplace
80 114
ETH/BTC
35.243,20 $
Tập trung United Arab Emirates 2018
193 ForkDelta exchange logo ForkDelta
1024 1015
VERI/ETH
61.397,26 $
Phân quyền N/A 2018
194 Radar Relay exchange logo Radar Relay
190 349
WETH/DAI
121.345,74 $
Phân quyền United States 2017
195 C-CEX exchange logo C-CEX
245 404
ETH/BTC
27.708,63 $
Tập trung N/A N/A
196 TradeOgre exchange logo TradeOgre
76 84
XRN/BTC
21.222,45 $
Tập trung N/A 2018
197 Coinfalcon exchange logo Coinfalcon
39 27
BTC/EUR
28.700,50 $
Tập trung United Kingdom 2017
198 OmniTrade exchange logo OmniTrade
8 21
BTC/BRL
29.029,40 $
Tập trung Brazil N/A
199 DEx.top exchange logo DEx.top
41 41
XUC/ETH
2.491,39 $
Phân quyền N/A N/A
200 BTCSquare exchange logo BTCSquare
11 11
BTG/BTC
10.289,73 $
Tập trung N/A 2018
201 Bleutrade exchange logo Bleutrade
84 232
LTC/BTC
21.501,72 $
Tập trung N/A 2017
202 BTC Trade UA exchange logo BTC Trade UA
20 24
BTC/UAH
40.402,12 $
Tập trung N/A N/A
203 NovaDAX exchange logo NovaDAX
5 5
BTC/BRL
30.267,81 $
Tập trung Brazil 2018
204 CRXzone exchange logo CRXzone
3 5
BTC/SGD
42.603,25 $
Tập trung Singapore 2014
205 Fisco exchange logo Fisco
3 5
BTC/JPY
54.612,78 $
Tập trung Japan 2016
206 Switcheo exchange logo Switcheo
93 174
SWTH/NEO
17.450,25 $
Phân quyền N/A 2018
207 Paymium exchange logo Paymium
1 1
BTC/EUR
46.237,80 $
Tập trung N/A N/A
208 DragonEx exchange logo DragonEx
97 122
EOS/USDT
22.963,92 $
Tập trung Thailand 2017
209 Paro Exchange exchange logo Paro Exchange
33 115
ATCC/BTC
0,00 $
Tập trung N/A N/A
210 SouthXchange exchange logo SouthXchange
150 403
MLM/BTC
10.206,31 $
Tập trung Argentina 2015
211 Gatecoin exchange logo Gatecoin
48 99
BTC/HKD
7.906,69 $
Tập trung Hong Kong 2013
212 Coinsbank exchange logo Coinsbank
6 17
BTC/EUR
13.106,00 $
Tập trung Estonia N/A
213 AirSwap exchange logo AirSwap
71 71
ZRX/ETH
9.552,82 $
Phân quyền United States N/A
214 Coingi exchange logo Coingi
8 14
BTC/EUR
19.075,16 $
Tập trung N/A N/A
215 KKEX exchange logo KKEX
30 36
EOS/BTC
6.679,47 $
Tập trung Seychelles 2017
216 Altilly exchange logo Altilly
176 494
RGS/DOGE
13.522,89 $
Tập trung Hong Kong N/A
217 CoinNest exchange logo CoinNest
25 25
TRON/KRW
3.669,30 $
Tập trung N/A 2017
218 Ice3x exchange logo Ice3x
10 17
BTC/ZAR
8.103,87 $
Tập trung South Africa N/A
219 NLexch exchange logo NLexch
43 252
CSC/BTC
9.951,51 $
Tập trung N/A 2013
220 Ethex exchange logo Ethex
19 19
BAT/ETH
2.339,00 $
Phân quyền United States 2018
221 Joyso exchange logo Joyso
108 112
BAT/ETH
3.023,95 $
Phân quyền N/A 2018
222 C-Patex exchange logo C-Patex
34 70
BTC/USDT
2.423,84 $
Tập trung Argentina N/A
223 SafeTrade exchange logo SafeTrade
27 61
SAFE/BTC
3.488,27 $
Tập trung Canada 2018
224 Cryptonit exchange logo Cryptonit
10 15 Tập trung N/A N/A
225 Novaexchange exchange logo Novaexchange
459 654
DOGE/BTC
211,92 $
Tập trung N/A 2015
226 Freiexchange exchange logo Freiexchange
58 41
AXE/BTC
456,25 $
Tập trung Norway 2016
227 Chainrift exchange logo Chainrift
17 18
ZEC/BTC
408,02 $
Tập trung United States N/A
228 CryTrEx exchange logo CryTrEx
95 89
CRYT/BTC
23,58 $
Tập trung Italy 2018
229 BitKonan exchange logo BitKonan
2 2 Tập trung Croatia 2013
230 Everbloom exchange logo Everbloom
890 890
BAT/ETH
812,05 $
Phân quyền United States 2018
231 Ore BZ exchange logo Ore BZ
8 21
BRIA/USD
193,74 $
Tập trung N/A 2016
232 Letsdocoinz exchange logo Letsdocoinz
28 41
CCX/BTC
187,84 $
Tập trung N/A 2018
233 Bitsten exchange logo Bitsten
18 33
STN/IDR
266,28 $
Tập trung Indonesia 2017
234 Nanu Exchange exchange logo Nanu Exchange
28 45
NNC/BTC
67,38 $
Tập trung Brazil 2017
235 CoinDirect exchange logo CoinDirect
6 10 Tập trung Isle of Man N/A
236 Blokmy exchange logo Blokmy
4 7 Tập trung Malaysia 2018
237 KAiREX exchange logo KAiREX
6 6
KAI/BTC
122,44 $
Tập trung South Korea 2018
238 Bishang exchange logo Bishang
Ưu đãi giao dịch
11 18 Tập trung Malaysia 2018
239 Troca.Ninja exchange logo Troca.Ninja
20 37
TNJ/BTC
3,69 $
Tập trung N/A 2018
240 Tux Exchange exchange logo Tux Exchange
19 19
PEPECASH/BTC
0,00 $
Tập trung Canada 2017
241 BCEX exchange logo BCEX
122 164 Tập trung Hong Kong N/A
242 Vebitcoin exchange logo Vebitcoin
41 40 Tập trung Turkey N/A
243 Rfinex exchange logo Rfinex
36 42 Tập trung N/A N/A
244 Cryptobulls exchange logo Cryptobulls
99 39 Tập trung N/A 2018
245 9coin exchange logo 9coin
21 34 Tập trung Australia N/A
246 Coinfield exchange logo Coinfield
15 14 Tập trung Canada N/A
247 Blockonix exchange logo Blockonix
108 216 Phân quyền Malta 2018
248 QBTC exchange logo QBTC
62 107 Tập trung N/A N/A
249 TokenJar exchange logo TokenJar
2487 2487 Phân quyền Singapore 2018
250 Alluma exchange logo Alluma
9 14 Tập trung Singapore 2017
251 TDAX exchange logo TDAX
11 31 Tập trung Thailand N/A
252 Zebpay exchange logo Zebpay
38 65 Tập trung India 2014
253 Vertpig exchange logo Vertpig
1 4 Tập trung United Kingdom N/A
254 Zeniex exchange logo Zeniex
9 12 Tập trung South Korea 2018
255 Koinok exchange logo Koinok
20 31 Tập trung India 2017
256 F1CX exchange logo F1CX
1 3 Tập trung N/A N/A
257 WEX exchange logo WEX
24 59 Tập trung Singapore N/A
258 Orderbook.io exchange logo Orderbook.io
40 95 Phân quyền Singapore 2017
259 CredoEx exchange logo CredoEx
17 23 Tập trung N/A N/A
260 Bits Blockchain exchange logo Bits Blockchain
6 13 Tập trung N/A 2017
261 Newdex exchange logo Newdex
107 105 Phân quyền Cayman Islands 2018
262 BTCC exchange logo BTCC
2 N/A Tập trung United Kingdom 2011