Đồng tiền: 2901
Sàn giao dịch: 235
Giá trị vốn hóa thị trường: 216.938.083.776 $
Lưu lượng 24 giờ: 10.659.742.146 $
Ưu thế:
BTC 53,0%
ETH 9,97%
BCH 3,69%

Xếp hạng khối lượng 24 giờ theo sàn giao dịch

#1
ZB Ưu đãi giao dịch Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Tether USDT/QC 0,99 $ 95.731.203,20 $
2 Ethereum ETH/QC 211,50 $ 90.550.297,62 $
3 NEO NEO/BTC 16,51 $ 68.179.650,43 $
4 Bitcoin BTC/USDT 6.657,32 $ 67.004.118,77 $
5 Dash DASH/USDT 164,69 $ 63.278.786,14 $
SL Cặp giao dịch: 225
#2
Bithumb Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Monero XMR/KRW 106,36 $ 310.317.478,14 $
2 Bitcoin BTC/KRW 6.539,39 $ 201.934.309,30 $
3 Zcash ZEC/KRW 113,84 $ 89.629.237,01 $
4 XRP XRP/KRW 0,46 $ 54.051.499,40 $
5 Ethereum ETH/KRW 207,83 $ 27.964.098,78 $
SL Cặp giao dịch: 56
#3
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USDT 6.653,04 $ 201.880.006,04 $
2 XRP XRP/USDT 0,47 $ 62.319.796,93 $
3 XRP XRP/BTC 0,47 $ 46.879.648,68 $
4 Ethereum ETH/BTC 211,34 $ 46.829.374,96 $
5 EOS EOS/USDT 5,51 $ 38.554.454,58 $
SL Cặp giao dịch: 398
#4
OKEx Ưu đãi giao dịch Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USDT 6.657,63 $ 160.588.625,89 $
2 Ethereum ETH/USDT 211,32 $ 42.835.276,21 $
3 EOS EOS/USDT 5,51 $ 36.286.116,64 $
4 Litecoin LTC/BTC 54,68 $ 34.581.663,01 $
5 Bitcoin Cash BCH/USDT 460,88 $ 20.887.779,72 $
SL Cặp giao dịch: 603
#5
EXX Ưu đãi giao dịch Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Ethereum Classic ETC/BTC 9,92 $ 50.859.892,26 $
2 Exchange Union XUC/BTC 4,23 $ 29.045.781,05 $
3 Exchange Union XUC/USDT 4,04 $ 27.650.153,87 $
4 Qtum QTUM/CNYT 3,70 $ 25.159.902,61 $
5 Exchange Union XUC/ETH 4,16 $ 21.360.797,61 $
SL Cặp giao dịch: 157
#6
Huobi Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USDT 6.654,73 $ 69.465.281,05 $
2 Ethereum ETH/USDT 211,46 $ 37.617.321,94 $
3 XRP XRP/USDT 0,47 $ 26.270.275,34 $
4 EOS EOS/USDT 5,51 $ 20.066.169,49 $
5 EOS EOS/BTC 5,51 $ 15.574.261,25 $
SL Cặp giao dịch: 387
#7
ZBG Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USDT 6.656,52 $ 94.659.469,52 $
2 Ethereum ETH/USDT 211,51 $ 61.355.123,71 $
3 Litecoin LTC/USDT 55,57 $ 60.952.515,26 $
4 ZB Token ZB/USDT 0,23 $ 53.475.875,97 $
5 EOS EOS/USDT 5,51 $ 31.055.264,12 $
SL Cặp giao dịch: 47
#8
Idax Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USDT 6.661,24 $ 100.849.136,14 $
2 EOS EOS/BTC 5,50 $ 47.770.501,65 $
3 Ethereum ETH/BTC 211,39 $ 27.589.490,76 $
4 Ethereum ETH/USDT 211,35 $ 25.054.557,27 $
5 Bitcoin Cash BCH/USDT 461,41 $ 15.886.008,32 $
SL Cặp giao dịch: 190
#9
Dobitrade Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 EOS EOS/BTC 5,50 $ 120.590.372,71 $
2 Ethereum ETH/BTC 211,19 $ 86.803.549,21 $
3 Litecoin LTC/BTC 54,70 $ 58.805.547,20 $
4 Bitcoin BTC/DOB 6.657,23 $ 3.818.487,87 $
5 ? RPZ/BTC 15,42 $ 811.779,13 $
SL Cặp giao dịch: 55
#10
CoinBene Ưu đãi giao dịch Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USDT 6.659,96 $ 85.610.482,73 $
2 NEO NEO/USDT 16,48 $ 41.918.047,24 $
3 XRP XRP/USDT 0,47 $ 40.771.051,28 $
4 EOS EOS/USDT 5,51 $ 35.154.655,91 $
5 Ethereum ETH/USDT 211,47 $ 25.353.809,42 $
SL Cặp giao dịch: 191
#11
HitBTC Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USD 6.737,89 $ 109.340.255,42 $
2 EOS EOS/USD 5,59 $ 22.677.785,94 $
3 Bitcoin Cash BCH/USD 466,03 $ 19.023.307,90 $
4 Bitcoin Cash BCH/BTC 461,33 $ 17.690.599,90 $
5 Ethereum ETH/USD 213,80 $ 14.250.174,72 $
SL Cặp giao dịch: 935
#12
Bitfinex Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USD 6.726,06 $ 132.368.546,59 $
2 Ethereum ETH/USD 213,95 $ 37.359.328,95 $
3 XRP XRP/USD 0,48 $ 27.397.877,66 $
4 EOS EOS/USD 5,57 $ 13.102.022,41 $
5 Bitcoin Cash BCH/USD 466,92 $ 9.507.937,64 $
SL Cặp giao dịch: 298
#13
Bitforex Ưu đãi giao dịch Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USDT 6.649,49 $ 95.281.057,33 $
2 Bitcoin Cash BCH/USDT 460,97 $ 23.865.686,96 $
3 Ethereum ETH/USDT 211,10 $ 22.516.556,33 $
4 Ethereum ETH/BTC 211,21 $ 18.696.221,84 $
5 Litecoin LTC/USDT 54,68 $ 15.663.786,62 $
SL Cặp giao dịch: 178
#14
Bit-Z Ưu đãi giao dịch Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USDT 6.687,13 $ 72.990.906,76 $
2 Ethereum ETH/BTC 211,25 $ 42.564.139,08 $
3 Ethereum ETH/USDT 210,96 $ 21.817.130,30 $
4 TRON TRX/BTC 0,02 $ 15.864.503,54 $
5 Bitcoin Cash BCH/BTC 461,39 $ 14.087.903,39 $
SL Cặp giao dịch: 207
#15
Bibox Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bibox Token BIX/ETH 0,37 $ 87.463.638,33 $
2 Bytom BTM/ETH 0,18 $ 54.572.148,80 $
3 Bytom BTM/BIX 0,18 $ 19.254.366,88 $
4 Bibox Token BIX/BTC 0,37 $ 7.838.769,92 $
5 Bytom BTM/BTC 0,18 $ 4.904.062,34 $
SL Cặp giao dịch: 224
#16
Lbank Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Zcash ZEC/ETH 117,60 $ 73.343.946,92 $
2 Bitcoin BTC/USDT 6.662,00 $ 26.883.343,13 $
3 EOS EOS/ETH 5,50 $ 12.586.358,57 $
4 Ethereum ETH/BTC 211,43 $ 12.515.623,52 $
5 Qtum QTUM/BTC 3,69 $ 9.079.364,49 $
SL Cặp giao dịch: 143
#17
Digifinex Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USDT 6.657,49 $ 43.493.712,35 $
2 Ethereum ETH/USDT 211,69 $ 21.745.946,58 $
3 Bitcoin Cash BCH/USDT 461,63 $ 14.506.394,71 $
4 EOS EOS/USDT 5,52 $ 14.135.867,93 $
5 XRP XRP/USDT 0,47 $ 13.978.890,10 $
SL Cặp giao dịch: 137
#18
Coinsuper Ưu đãi giao dịch Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USD 6.453,19 $ 47.800.679,44 $
2 Ethereum ETH/BTC 211,32 $ 20.630.693,88 $
3 Bitcoin Cash BCH/ETH 461,04 $ 13.748.072,23 $
4 Litecoin LTC/BTC 54,74 $ 11.717.710,39 $
5 Bitcoin Cash BCH/BTC 461,75 $ 11.012.705,84 $
SL Cặp giao dịch: 87
#19
Bitker Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USDT 6.659,04 $ 102.398.524,78 $
2 Ethereum ETH/USDT 211,45 $ 21.019.556,48 $
3 Litecoin LTC/BTC 54,67 $ 10.682.920,94 $
4 Bitcoin Cash BCH/USDT 461,09 $ 9.877.888,13 $
5 Ethereum ETH/BTC 211,35 $ 8.098.900,18 $
SL Cặp giao dịch: 43
#20
BCEX Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/CKUSD 6.652,15 $ 33.299.331,55 $
2 Ethereum ETH/CKUSD 212,67 $ 21.909.925,96 $
3 XRP XRP/CKUSD 0,47 $ 17.061.931,72 $
4 XRP XRP/BTC 0,46 $ 13.982.452,83 $
5 Stellar XLM/CKUSD 0,23 $ 7.530.715,27 $
SL Cặp giao dịch: 153
#21
Upbit Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 XRP XRP/KRW 0,46 $ 41.341.735,11 $
2 Bitcoin BTC/KRW 6.529,90 $ 22.665.875,26 $
3 Ethereum ETH/KRW 207,28 $ 10.195.784,47 $
4 TRON TRX/KRW 0,02 $ 6.642.188,71 $
5 Cardano ADA/KRW 0,08 $ 4.154.558,96 $
SL Cặp giao dịch: 290
#22
IDCM Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USDT 6.661,51 $ 60.998.917,99 $
2 Bitcoin BTC/VHKD 6.662,03 $ 25.249.873,35 $
3 Ethereum ETH/USDT 211,50 $ 23.934.028,86 $
4 Bitcoin Cash BCH/USDT 461,37 $ 6.642.474,04 $
5 EOS EOS/USDT 5,51 $ 4.590.750,01 $
SL Cặp giao dịch: 67
#23
Liquid (Quoine) Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/JPY 6.454,78 $ 133.139.673,38 $
2 Bitcoin BTC/USD 6.447,97 $ 2.544.136,73 $
3 XRP XRP/JPY 0,46 $ 518.277,66 $
4 Bitcoin BTC/SGD 6.455,62 $ 240.989,97 $
5 Ethereum ETH/BTC 210,83 $ 107.087,28 $
SL Cặp giao dịch: 327
#24
BTCBox Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/JPY 6.463,40 $ 34.496.427,76 $
SL Cặp giao dịch: 4
#25
Hb.top Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USDT 6.662,97 $ 22.895.438,26 $
2 EOS EOS/ETH 5,51 $ 19.809.078,81 $
3 Ethereum ETH/BTC 211,71 $ 16.200.953,13 $
4 Dogecoin DOGE/USDE 0,01 $ 7.673.189,05 $
5 Litecoin LTC/USDT 54,47 $ 7.037.413,96 $
SL Cặp giao dịch: 82
#26
Bitmart Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USDT 6.630,37 $ 45.429.918,66 $
2 Ethereum ETH/BTC 210,51 $ 18.146.225,87 $
3 EOS EOS/BTC 5,46 $ 6.497.207,37 $
4 EOS EOS/USDT 5,46 $ 6.306.202,89 $
5 EOS EOS/ETH 5,46 $ 6.069.192,94 $
SL Cặp giao dịch: 116
#27
Kraken Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin XBT/USD 6.438,50 $ 24.552.381,55 $
2 Tether USDT/USD 0,96 $ 23.253.788,30 $
3 Bitcoin XBT/EUR 6.451,23 $ 23.191.271,49 $
4 XRP XRP/EUR 0,46 $ 5.210.706,16 $
5 XRP XRP/USD 0,46 $ 3.482.596,14 $
SL Cặp giao dịch: 72
#28
TopBTC Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Ethereum ETH/QQC 211,44 $ 24.324.519,39 $
2 Bitcoin BTC/QQC 6.660,56 $ 21.694.373,53 $
3 Ethereum ETH/BTC 212,20 $ 7.911.978,91 $
4 Metaverse ETP ETP/QQC 3,29 $ 6.297.843,15 $
5 Litecoin LTC/BTC 55,21 $ 4.265.464,56 $
SL Cặp giao dịch: 69
#29
Bitbank Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 XRP XRP/JPY 0,46 $ 86.125.378,19 $
2 Bitcoin BTC/JPY 6.458,80 $ 9.201.037,45 $
3 MonaCoin MONA/JPY 1,20 $ 295.748,78 $
4 Ethereum ETH/BTC 210,31 $ 290.579,59 $
5 Bitcoin Cash BCC/BTC 461,14 $ 97.562,56 $
SL Cặp giao dịch: 8
#30
Coinbase Pro Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USD 6.452,54 $ 49.677.753,23 $
2 Bitcoin BTC/EUR 6.459,14 $ 5.547.637,87 $
3 0x ZRX/USD 0,85 $ 2.961.952,76 $
4 Bitcoin BTC/GBP 6.498,23 $ 2.222.768,85 $
5 Ethereum ETH/BTC 211,19 $ 960.911,51 $
SL Cặp giao dịch: 22
#31
ABCC Ưu đãi giao dịch Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 ABCC Token AT/BTC 0,22 $ 13.174.642,78 $
2 Bitcoin BTC/USDT 6.669,70 $ 11.996.506,91 $
3 Ethereum ETH/BTC 211,34 $ 11.988.210,96 $
4 ABCC Token AT/USDT 0,22 $ 9.511.538,99 $
5 Bitcoin Cash BCH/BTC 460,96 $ 7.017.048,07 $
SL Cặp giao dịch: 111
#32
Allcoin Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/CKUSD 6.659,37 $ 23.522.901,48 $
2 Qtum QTUM/BTC 3,70 $ 9.387.909,46 $
3 Ethereum ETH/BTC 211,40 $ 7.717.141,95 $
4 Bitcoin Cash BCH/BTC 467,11 $ 6.875.452,30 $
5 Qtum QTUM/CKUSD 3,69 $ 4.436.727,75 $
SL Cặp giao dịch: 85
#33
CoinEx Ưu đãi giao dịch Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Cash BCH/USDT 461,90 $ 6.250.533,21 $
2 Ethereum ETH/BCH 211,62 $ 5.494.554,66 $
3 Ethereum ETH/BTC 211,31 $ 5.431.713,69 $
4 Bitcoin BTC/USDT 6.660,95 $ 5.043.910,40 $
5 Bitcoin BTC/BCH 6.653,72 $ 4.642.688,86 $
SL Cặp giao dịch: 165
#34
AXNET Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USDT 6.691,28 $ 13.361.018,94 $
2 Ethereum ETH/BTC 211,77 $ 10.038.020,60 $
3 XRP XRP/BTC 0,46 $ 8.614.461,78 $
4 Ethereum ETH/USDT 212,18 $ 6.434.069,61 $
5 XRP XRP/USDT 0,46 $ 5.484.853,64 $
SL Cặp giao dịch: 111
#35
CoinTiger Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USDT 6.664,08 $ 16.555.864,40 $
2 Bitcoin BTC/BITCNY 6.659,24 $ 9.788.416,13 $
3 Ethereum ETH/USDT 211,12 $ 6.492.900,21 $
4 Bitcoin Cash BCH/BTC 461,13 $ 5.189.231,73 $
5 Ethereum ETH/BITCNY 211,71 $ 4.760.164,81 $
SL Cặp giao dịch: 89
#36
Gate.io Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Ethereum ETH/USDT 211,52 $ 5.687.252,26 $
2 Loopring [NEO] LRN/USDT 0,17 $ 4.487.742,36 $
3 Bitcoin BTC/USDT 6.656,63 $ 3.642.180,39 $
4 EOS EOS/USDT 5,51 $ 3.230.172,84 $
5 KickCoin KICK/USDT 0,03 $ 3.197.601,94 $
SL Cặp giao dịch: 373
#37
Simex Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 ? BTC/USD 6.786,22 $ 40.269.642,41 $
2 Ethereum ETH/USD 212,31 $ 12.921.528,82 $
3 Ethereum ETH/BTC 210,52 $ 5.232.873,55 $
4 BANKEX BKX/USD 0,07 $ 570.218,77 $
5 Telcoin TEL/USD 0,00 $ 144.270,75 $
SL Cặp giao dịch: 92
#38
Bitstamp Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USD 6.443,07 $ 30.605.308,42 $
2 XRP XRP/USD 0,46 $ 10.675.708,57 $
3 Bitcoin BTC/EUR 6.455,51 $ 7.686.819,77 $
4 XRP XRP/EUR 0,46 $ 2.826.917,86 $
5 XRP XRP/BTC 0,47 $ 1.009.846,81 $
SL Cặp giao dịch: 15
#39
Ethfinex Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 ? ETH/USD 213,61 $ 39.302.226,06 $
2 ? ETH/BTC 211,49 $ 4.214.138,39 $
3 ? ETH/EUR 213,54 $ 1.766.343,74 $
4 MobileGo MGO/USD 0,58 $ 1.326.670,22 $
5 0x ZRX/USD 0,85 $ 1.022.050,39 $
SL Cặp giao dịch: 225
#40
Fcoin Ưu đãi giao dịch Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USDT 6.662,83 $ 22.562.379,96 $
2 Ethereum ETH/USDT 211,48 $ 9.574.331,26 $
3 EOS EOS/USDT 5,51 $ 3.755.635,09 $
4 Bitcoin Cash BCH/USDT 461,73 $ 2.610.268,59 $
5 Bitcoin Cash BCH/BTC 461,12 $ 1.802.014,02 $
SL Cặp giao dịch: 310
#41
Exrates Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Dash DASH/BTC 163,60 $ 5.475.609,05 $
2 Bitcoin BTC/USD 6.466,89 $ 5.441.459,91 $
3 Bitcoin Cash BCH/BTC 460,56 $ 5.395.147,99 $
4 Ethereum ETH/BTC 210,70 $ 4.866.731,14 $
5 Litecoin LTC/BTC 54,31 $ 2.719.695,62 $
SL Cặp giao dịch: 390
#42
UEX exchange logo
U
UEX Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USDT 6.660,00 $ 19.453.447,31 $
2 Bitcoin Cash BCH/BTC 462,02 $ 6.251.470,28 $
3 Bitcoin Cash BCH/USDT 460,67 $ 5.977.423,84 $
4 Ethereum ETH/BTC 210,75 $ 4.752.148,37 $
5 Ethereum ETH/USDT 210,40 $ 4.431.692,21 $
SL Cặp giao dịch: 34
#43
Bittrex Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USDT 6.654,36 $ 4.092.418,98 $
2 XRP XRP/BTC 0,47 $ 2.990.148,56 $
3 Ethereum ETH/BTC 211,54 $ 2.341.042,21 $
4 Bitcoin BTC/USD 6.449,34 $ 2.321.259,99 $
5 Tether USDT/USD 0,96 $ 2.270.426,78 $
SL Cặp giao dịch: 296
#44
itBit Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin XBT/USD 6.440,69 $ 36.526.501,03 $
2 Bitcoin XBT/EUR 6.454,41 $ 237.669,52 $
3 Bitcoin XBT/SGD 6.447,57 $ 50,94 $
SL Cặp giao dịch: 3
#45
Bitinfi Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USDT 6.660,78 $ 21.128.008,61 $
2 0x ZRX/BTC 0,84 $ 1.874.150,07 $
3 0x ZRX/ETH 0,84 $ 1.813.458,45 $
4 OmiseGo OMG/BTC 3,16 $ 1.746.354,37 $
5 OmiseGo OMG/ETH 3,17 $ 1.653.634,27 $
SL Cặp giao dịch: 20
#46
Sistemkoin Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/TRY 6.565,66 $ 5.077.218,00 $
2 Ethereum ETH/TRY 209,22 $ 4.757.799,57 $
3 XRP XRP/TRY 0,47 $ 4.345.515,18 $
4 Bitcoin Cash BCH/TRY 464,34 $ 2.912.439,87 $
5 Tether USDT/TRY 1,00 $ 1.879.646,21 $
SL Cặp giao dịch: 188
#47
OOOBTC Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USDT 6.664,82 $ 26.941.272,22 $
2 Ethereum ETH/BTC 211,18 $ 5.370.097,39 $
3 Aeternity AE/ETH 1,20 $ 467.107,14 $
4 Dash DASH/BTC 164,53 $ 309.693,51 $
5 ? ABBC/BTC 0,60 $ 163.094,51 $
SL Cặp giao dịch: 40
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USDT 6.657,25 $ 9.422.340,63 $
2 Ethereum ETH/BTC 209,30 $ 7.933.933,27 $
3 Ethereum ETH/USDT 211,12 $ 7.124.815,64 $
4 LATOKEN LA/BTC 0,08 $ 1.410.934,99 $
5 LATOKEN LA/ETH 0,08 $ 671.913,70 $
SL Cặp giao dịch: 314
#49
Hotbit Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 BeonBOX BOX/ETH 0,33 $ 1.900.167,55 $
2 BeonBOX BOX/BTC 0,31 $ 1.414.724,59 $
3 Ethereum ETH/BTC 208,19 $ 1.362.663,77 $
4 NEXO NEXO/ETH 0,10 $ 1.220.510,55 $
5 Holo HOT/BTC 0,00 $ 1.052.643,69 $
SL Cặp giao dịch: 282
#50
YoBit Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Cash BCC/BTC 462,11 $ 7.269.759,02 $
2 Dash DASH/BTC 165,72 $ 7.075.022,89 $
3 Zcash ZEC/BTC 115,72 $ 5.220.590,20 $
4 Ethereum ETH/BTC 211,06 $ 5.087.523,94 $
5 Lisk LSK/BTC 3,01 $ 2.789.898,21 $
SL Cặp giao dịch: 7899
#51
bitFlyer Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/JPY 6.448,05 $ 31.396.442,04 $
2 Bitcoin Cash BCH/BTC 460,69 $ 140.525,29 $
3 Ethereum ETH/BTC 210,24 $ 126.806,98 $
SL Cặp giao dịch: 3
#52
Kryptono Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USDT 6.662,21 $ 6.449.805,56 $
2 Ethereum ETH/BTC 211,59 $ 5.805.938,57 $
3 TRON TRX/BTC 0,02 $ 2.153.386,57 $
4 Ethereum ETH/USDT 211,86 $ 2.142.649,21 $
5 Stellar XLM/BTC 0,23 $ 1.223.165,77 $
SL Cặp giao dịch: 31
#53
Bgogo Ưu đãi giao dịch Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Ethereum ETH/BTC 211,57 $ 19.198.386,86 $
2 BGG BGG/BTC 0,01 $ 3.055.881,69 $
3 BGG BGG/ETH 0,01 $ 2.682.597,17 $
4 Ethereum ETH/USDT 211,37 $ 1.697.095,36 $
5 Bitcoin BTC/USDT 6.656,56 $ 1.682.123,15 $
SL Cặp giao dịch: 36
#54
BitOnBay Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Dash DASH/BTC 165,44 $ 5.290.780,59 $
2 Ethereum ETH/BTC 210,28 $ 4.134.780,72 $
3 Zcash ZEC/BTC 113,59 $ 3.638.616,90 $
4 Litecoin LTC/BTC 55,31 $ 1.980.002,72 $
5 Qtum QTUM/BTC 3,67 $ 120.929,72 $
SL Cặp giao dịch: 28
#55
EXMO Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USD 6.692,19 $ 7.246.047,99 $
2 Bitcoin BTC/RUB 6.804,95 $ 6.336.411,97 $
3 Bitcoin BTC/EUR 6.692,46 $ 2.210.760,50 $
4 Ethereum ETH/BTC 210,27 $ 1.282.515,98 $
5 Ethereum ETH/USD 211,20 $ 1.047.790,97 $
SL Cặp giao dịch: 89
#56
KuCoin Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Metadium META/ETH 0,01 $ 12.070.476,74 $
2 Crypterium CRPT/BTC 0,31 $ 1.717.482,57 $
3 Bitcoin BTC/USDT 6.653,63 $ 1.255.644,59 $
4 Ethereum ETH/BTC 211,19 $ 780.698,46 $
5 BUMO BU/ETH 0,23 $ 540.743,66 $
SL Cặp giao dịch: 422
#57
Poloniex Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 XRP XRP/BTC 0,47 $ 5.387.875,64 $
2 Bitcoin BTC/USDT 6.664,26 $ 4.700.557,29 $
3 XRP XRP/USDT 0,47 $ 2.435.741,99 $
4 Ethereum ETH/BTC 211,35 $ 1.900.143,89 $
5 Bitcoin BTC/USDC 6.658,94 $ 1.200.370,34 $
SL Cặp giao dịch: 119
#58
B2BX Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 NEO NEO/BTC 16,31 $ 12.518.673,65 $
2 Litecoin LTC/USDT 54,77 $ 1.474.768,71 $
3 Monero XMR/BTC 108,40 $ 1.454.433,60 $
4 Bitcoin BTC/USDT 6.658,94 $ 1.331.789,73 $
5 Bitcoin Cash BCH/USDT 460,32 $ 1.325.246,01 $
SL Cặp giao dịch: 38
#59
Bitmax Ưu đãi giao dịch Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USDT 6.659,80 $ 9.799.140,62 $
2 XRP XRP/USDT 0,47 $ 4.158.982,52 $
3 Ethereum ETH/BTC 211,21 $ 2.877.266,42 $
4 XRP XRP/BTC 0,47 $ 2.196.816,43 $
5 Ethereum ETH/USDT 211,32 $ 1.726.114,91 $
SL Cặp giao dịch: 33
#60
Gemini Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USD 6.441,96 $ 18.940.770,15 $
2 Ethereum ETH/BTC 211,25 $ 574.901,85 $
3 Zcash ZEC/USD 112,27 $ 253.894,16 $
4 Zcash ZEC/BTC 115,85 $ 63.209,28 $
5 Litecoin LTC/BTC 55,86 $ 44.762,24 $
SL Cặp giao dịch: 10
#61
Bitinka.com Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 ? USD/USD 6.767,01 $ 5.305.078,47 $
2 ? ARS/ARS 6.913,26 $ 3.463.331,31 $
3 ? EUR/EUR 6.693,95 $ 2.642.619,69 $
4 ? BRL/BRL 7.357,51 $ 2.562.325,81 $
5 ? CLP/CLP 6.606,72 $ 2.184.060,58 $
SL Cặp giao dịch: 104
#62
CoinEgg Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Litecoin LTC/BTC 54,63 $ 4.599.520,61 $
2 XRP XRP/BTC 0,47 $ 2.567.157,56 $
3 Stellar XLM/BTC 0,22 $ 2.504.779,10 $
4 NEO NEO/BTC 16,56 $ 1.634.873,99 $
5 Ethereum Classic ETC/BTC 9,83 $ 1.357.539,00 $
SL Cặp giao dịch: 72
#63
TOKOK Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USDT 6.657,26 $ 18.607.303,13 $
2 Ethereum ETH/USDT 211,38 $ 704.210,52 $
3 Ethereum ETH/BTC 211,40 $ 210.795,50 $
4 Ardor ARDR/ETH 0,10 $ 90.363,39 $
5 Aeternity AE/ETH 1,21 $ 51.598,71 $
SL Cặp giao dịch: 37
#64
Zaif Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 NEM XEM/JPY 0,09 $ 615.102,13 $
2 ? ZAIF/JPY 0,00 $ 50.482,48 $
3 Ethereum ETH/BTC 215,67 $ 13.729,31 $
4 ? MOSAIC.CMS/JPY 0,08 $ 7.511,61 $
5 NEM XEM/BTC 0,10 $ 6.964,99 $
SL Cặp giao dịch: 36
#65
Livecoin Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USD 6.520,98 $ 12.117.573,17 $
2 Ethereum ETH/BTC 213,63 $ 3.396.188,39 $
3 XcelToken XCEL/BTC 0,03 $ 717.373,17 $
4 Bitcoin Cash BCH/BTC 461,17 $ 654.091,64 $
5 Litecoin LTC/BTC 55,24 $ 632.921,45 $
SL Cặp giao dịch: 672
#66
C2CX Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USDT 6.652,22 $ 7.085.902,06 $
2 Ethereum ETH/USDT 212,14 $ 4.662.740,79 $
3 Bitcoin BTC/DRG 6.697,77 $ 2.395.017,72 $
4 Bitcoin Cash BCH/USDT 459,39 $ 1.862.792,55 $
5 Ethereum ETH/DRG 211,51 $ 1.116.711,95 $
SL Cặp giao dịch: 59
#67
Raisex Phân quyền
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USD 6.529,40 $ 11.608.018,09 $
2 Ethereum ETH/BTC 214,31 $ 3.430.055,05 $
3 Bitcoin Cash BCH/BTC 461,00 $ 661.031,72 $
4 Litecoin LTC/BTC 55,22 $ 654.266,26 $
5 Dash DASH/BTC 164,74 $ 365.850,59 $
SL Cặp giao dịch: 130
#68
BigONE Ưu đãi giao dịch Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 One ONE/EOS 0,00 $ 7.099.976,10 $
2 One ONE/USDT 0,00 $ 6.490.622,41 $
3 Ethereum ETH/USDT 211,09 $ 2.639.638,00 $
4 Bitcoin BTC/USDT 6.656,61 $ 1.199.400,20 $
5 eosBLACK BLACK/EOS 0,20 $ 285.979,75 $
SL Cặp giao dịch: 129
#69
BiteBTC Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USD 6.738,14 $ 7.607.694,21 $
2 Ethereum ETH/USD 207,61 $ 4.502.850,65 $
3 Bitcoin Cash BCH/USD 451,16 $ 2.271.173,84 $
4 MicroBitcoin MBC/BTC 0,00 $ 607.219,05 $
5 MicroBitcoin MBC/ETH 0,00 $ 491.145,90 $
SL Cặp giao dịch: 409
#70
Neraex Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USD 6.866,64 $ 15.370.421,56 $
2 Ethereum ETH/USD 214,00 $ 1.407.498,84 $
3 OmiseGo OMG/BTC 3,16 $ 105.089,07 $
4 TenX PAY/BTC 0,58 $ 19.547,44 $
5 Kyber Network KNC/BTC 0,41 $ 14.019,08 $
SL Cặp giao dịch: 17
#71
Coinone Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/KRW 6.548,29 $ 6.753.760,05 $
2 XRP XRP/KRW 0,47 $ 5.969.702,13 $
3 Ethereum ETH/KRW 207,83 $ 2.503.557,22 $
4 Bitcoin Cash BCH/KRW 453,05 $ 400.423,98 $
5 IOTA IOTA/KRW 0,50 $ 269.264,43 $
SL Cặp giao dịch: 16
#72
KKCoin Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Litecoin LTC/ETH 54,67 $ 5.455.744,28 $
2 Bitcoin BTC/USDT 6.659,58 $ 4.672.431,13 $
3 EOS EOS/ETH 5,51 $ 1.751.321,84 $
4 Ethereum ETH/BTC 211,37 $ 1.337.017,56 $
5 EOS EOS/USDT 5,51 $ 983.761,97 $
SL Cặp giao dịch: 61
#73
Rfinex Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 TRON TRX/ETH 0,03 $ 9.037.327,98 $
2 EOS EOS/ETH 5,50 $ 3.094.953,50 $
3 SDChain SDA/ETH 0,01 $ 1.357.618,43 $
4 ? PFC/USDT 0,20 $ 658.080,38 $
5 ICON ICX/ETH 0,70 $ 584.208,94 $
SL Cặp giao dịch: 36
#74
Bcoin.sg Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USD 6.450,09 $ 8.185.655,71 $
2 Ethereum ETH/BTC 211,31 $ 823.663,42 $
3 Bitcoin Cash BCH/BTC 460,83 $ 375.230,57 $
4 Aston ATX/BTC 0,02 $ 162.736,16 $
5 Dash DASH/ETH 164,42 $ 145.521,45 $
SL Cặp giao dịch: 28
#75
Coinhub Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USD 6.443,22 $ 5.101.628,94 $
2 Bitcoin BTC/SGD 6.455,17 $ 4.585.458,68 $
3 XRP XRP/ETH 0,47 $ 187.793,27 $
4 Ethereum ETH/BTC 211,05 $ 99.677,61 $
5 XRP XRP/BTC 0,47 $ 60.265,69 $
SL Cặp giao dịch: 32
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Golem GNT/INR 0,16 $ 370.066,30 $
2 Dogecoin DOGE/INR 0,01 $ 193.302,13 $
3 Siacoin SC/INR 0,01 $ 95.133,26 $
4 NEM XEM/INR 0,10 $ 21.568,98 $
5 DigiByte DGB/INR 0,02 $ 6.423,64 $
SL Cặp giao dịch: 33
#77
CEX.IO Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/EUR 6.486,07 $ 4.104.669,48 $
2 Bitcoin BTC/USD 6.661,10 $ 3.438.610,56 $
3 XRP XRP/USD 0,47 $ 704.044,13 $
4 Ethereum ETH/USD 210,88 $ 685.141,12 $
5 Stellar XLM/USD 0,23 $ 507.997,09 $
SL Cặp giao dịch: 32
#78
CPDax Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/KRW 6.524,56 $ 2.827.058,95 $
2 Ethereum ETH/KRW 207,32 $ 1.822.403,32 $
3 EOS EOS/BTC 5,51 $ 968.999,68 $
4 Litecoin LTC/BTC 54,72 $ 842.972,19 $
5 Ethereum ETH/BTC 211,34 $ 742.015,69 $
SL Cặp giao dịch: 25
#79
Infinity Coin Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Infinity Economics XIN/BTC 0,00 $ 11.046.481,38 $
SL Cặp giao dịch: 1
#80
Paribu Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/TL 6.665,13 $ 3.514.654,00 $
SL Cặp giao dịch: 3
#81
9coin Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 TRON TRX/BTC 0,02 $ 1.565.428,99 $
2 Bitcoin BTC/USDT 6.616,02 $ 1.284.871,97 $
3 Ethereum ETH/USDT 209,79 $ 1.045.144,48 $
4 WaykiChain WICC/BTC 0,23 $ 791.089,91 $
5 ? DANG/USDT 0,00 $ 680.279,88 $
SL Cặp giao dịch: 34
#82
P2PB2B Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USD 6.807,83 $ 5.246.804,26 $
2 Bitcoin Cash BCH/USD 466,75 $ 1.413.916,24 $
3 Bitcoin Cash BCH/ETH 461,12 $ 1.111.715,75 $
4 Bitcoin Cash BCH/BTC 460,99 $ 1.074.428,00 $
5 Dogecoin DOGE/BTC 0,01 $ 308.428,81 $
SL Cặp giao dịch: 56
#83
CoinMex Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 EOS EOS/BTC 5,51 $ 1.175.065,78 $
2 EOS EOS/ETH 5,50 $ 1.147.062,26 $
3 EOS EOS/USDT 5,52 $ 854.208,51 $
4 ? CT/USDT 0,05 $ 691.590,37 $
5 Merculet MVP/ETH 0,00 $ 634.725,39 $
SL Cặp giao dịch: 57
#84
Coinsbit Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USD 6.723,10 $ 4.070.380,29 $
2 Dogecoin DOGE/BTC 0,01 $ 3.532.706,06 $
3 Dogecoin DOGE/USD 0,01 $ 272.018,06 $
4 Bitcoin Cash BCH/ETH 461,52 $ 268.854,69 $
5 Bitcoin Cash BCH/USD 466,13 $ 254.386,37 $
SL Cặp giao dịch: 30
#85
Coinpark Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USDT 6.637,19 $ 5.973.466,93 $
2 Ethereum ETH/USDT 209,44 $ 2.436.840,49 $
3 Bitcoin Cash BCH/USDT 458,35 $ 708.150,67 $
4 EOS EOS/ETH 5,44 $ 117.134,39 $
5 EOS EOS/BTC 5,51 $ 87.048,66 $
SL Cặp giao dịch: 33
#86
Korbit Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/KRW 6.540,14 $ 4.321.031,63 $
2 XRP XRP/KRW 0,46 $ 3.498.252,15 $
3 Ethereum ETH/KRW 207,37 $ 1.245.364,15 $
4 Bitcoin Cash BCH/KRW 453,45 $ 289.001,03 $
SL Cặp giao dịch: 5
#87
Mercatox Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Digitex Futures Exchange DGTX/ETH 0,12 $ 870.849,14 $
2 Litecoin LTC/BTC 53,26 $ 745.246,33 $
3 TRON TRX/ETH 0,03 $ 407.766,84 $
4 Veritaseum VERI/ETH 20,70 $ 373.661,87 $
5 0xBitcoin 0XBTC/ETH 0,34 $ 296.308,82 $
SL Cặp giao dịch: 493
#88
Coincheck Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/JPY 6.457,85 $ 8.261.553,11 $
SL Cặp giao dịch: 1
#89
Instant Bitex Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin Cash BCH/BTC 463,40 $ 839.428,42 $
2 Monero XMR/BTC 107,81 $ 735.962,30 $
3 Litecoin LTC/BTC 55,43 $ 641.758,89 $
4 Dash DASH/BTC 164,93 $ 591.308,57 $
5 Zcash ZEC/BTC 112,96 $ 515.265,06 $
SL Cặp giao dịch: 73
#90
OAX Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USDT 6.659,18 $ 3.387.175,29 $
2 Ethereum ETH/USDT 211,29 $ 2.869.360,69 $
3 Ethereum ETH/BTC 211,35 $ 321.036,17 $
4 Aeternity AE/ETH 1,22 $ 189.956,27 $
5 0x ZRX/ETH 0,84 $ 168.702,77 $
SL Cặp giao dịch: 29
#91
FEX Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USDT 6.662,30 $ 1.638.925,18 $
2 Ethereum Classic ETC/BTC 9,82 $ 907.933,04 $
3 Ethereum ETH/USDT 212,18 $ 900.690,76 $
4 Dogecoin DOGE/BTC 0,01 $ 794.637,25 $
5 Bitcoin Cash BCH/BTC 461,73 $ 729.996,74 $
SL Cặp giao dịch: 28
#92
LakeBTC Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
SL Cặp giao dịch: 15
#93
Bilaxy Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Pchain PAI/ETH 0,02 $ 634.397,11 $
2 Vite VITE/ETH 0,04 $ 503.952,24 $
3 ProximaX XPX/ETH 0,00 $ 482.745,10 $
4 GoChain GO/ETH 0,04 $ 387.014,63 $
5 Zen Protocol ZP/ETH 0,29 $ 381.795,59 $
SL Cặp giao dịch: 90
#94
Liqui Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Ethereum ETH/BTC 211,88 $ 540.143,14 $
2 Ethereum ETH/USDT 212,42 $ 518.519,34 $
3 Bitcoin BTC/USDT 6.651,77 $ 476.745,58 $
4 TRON TRX/BTC 0,02 $ 315.919,41 $
5 Blackmoon Crypto BMC/BTC 0,25 $ 265.429,79 $
SL Cặp giao dịch: 241
#95
BitBay Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/PLN 6.503,15 $ 5.589.406,13 $
2 Bitcoin Cash BCC/PLN 455,83 $ 323.730,49 $
3 Bitcoin BTC/EUR 6.515,45 $ 107.980,43 $
4 Lisk LSK/PLN 2,91 $ 90.939,08 $
5 Litecoin LTC/EUR 53,25 $ 6.807,46 $
SL Cặp giao dịch: 26
#96
Coinroom Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/EUR 6.552,53 $ 1.605.313,63 $
2 Bitcoin BTC/GBP 6.427,42 $ 1.454.843,12 $
3 Bitcoin BTC/USD 6.612,37 $ 1.432.576,46 $
4 Bitcoin BTC/PLN 6.475,86 $ 1.361.848,20 $
5 Bitcoin BTC/TRY 6.579,82 $ 88.643,67 $
SL Cặp giao dịch: 158
#97
Tokenomy Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 TRON TRX/TEN 0,02 $ 2.876.278,26 $
2 Vexanium VEX/TEN 0,01 $ 534.973,00 $
3 Storiqa STQ/TEN 0,00 $ 231.766,48 $
4 aelf ELF/TEN 0,34 $ 222.188,83 $
5 Zilliqa ZIL/TEN 0,03 $ 179.420,84 $
SL Cặp giao dịch: 58
#98
ThinkBit Pro Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USDT 6.668,46 $ 1.361.077,27 $
2 Bitcoin Cash BCH/BTC 460,84 $ 914.575,73 $
3 EOS EOS/USDT 5,51 $ 829.868,09 $
4 EOS EOS/BTC 5,50 $ 509.136,42 $
5 EOS EOS/ETH 5,51 $ 501.433,26 $
SL Cặp giao dịch: 38
#99
Max Maicoin Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USDT 6.656,74 $ 2.525.023,55 $
2 Ethereum ETH/USDT 213,07 $ 1.426.656,41 $
3 TRON TRX/USDT 0,02 $ 874.076,93 $
4 Ethereum ETH/BTC 211,06 $ 629.711,59 $
5 Tether USDT/TWD 0,95 $ 122.600,07 $
SL Cặp giao dịch: 67
#100
GoPax Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/KRW 6.585,08 $ 2.166.620,03 $
2 XRP XRP/KRW 0,46 $ 1.772.271,43 $
3 Ethereum ETH/KRW 208,63 $ 868.055,59 $
4 Stellar XLM/KRW 0,22 $ 234.048,94 $
5 Mossland MOC/KRW 0,04 $ 117.837,98 $
SL Cặp giao dịch: 96
#101
BTCAlpha Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Revain R/BTC 0,13 $ 2.557.187,24 $
2 ? VEST/BTC 0,04 $ 892.436,20 $
3 Bitcoin BTC/USD 6.787,71 $ 438.375,12 $
4 Ethereum ETH/BTC 211,38 $ 250.186,69 $
5 Ethereum ETH/USD 215,75 $ 185.517,16 $
SL Cặp giao dịch: 179
#102
Bitrue Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Ethereum Classic ETC/XRP 9,85 $ 1.146.470,34 $
2 Bitcoin BTC/USDT 6.667,46 $ 668.352,60 $
3 ChainLink LINK/ETH 0,36 $ 536.195,49 $
4 XRP XRP/USDT 0,47 $ 318.339,86 $
5 XRP XRP/BTC 0,47 $ 221.983,14 $
SL Cặp giao dịch: 91
#103
BITBOX Ưu đãi giao dịch Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Ethereum ETH/BTC 210,89 $ 1.881.608,58 $
2 Bitcoin BTC/USDT 6.662,29 $ 1.828.875,27 $
3 Ethereum ETH/USDT 210,91 $ 607.398,81 $
4 XRP XRP/BTC 0,47 $ 241.453,99 $
5 TRON TRX/BTC 0,02 $ 236.799,07 $
SL Cặp giao dịch: 56
#104
Cryptology Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USD 6.512,00 $ 1.653.402,26 $
2 Ethereum ETH/BTC 211,23 $ 320.047,32 $
3 Bitcoin Cash BCH/BTC 461,41 $ 172.236,64 $
4 Bitcoin BTC/EUR 6.462,23 $ 159.702,23 $
5 Havven HAV/ETH 0,15 $ 123.419,03 $
SL Cặp giao dịch: 38
#105
Tidex Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Waves WAVES/BTC 2,03 $ 3.452.243,06 $
2 Hurify HUR/BTC 0,00 $ 88.732,00 $
3 ? WETT/BTC 0,03 $ 73.909,61 $
4 ? EETT/BTC 0,02 $ 73.651,24 $
5 Neurotoken NTK/BTC 0,04 $ 43.838,18 $
SL Cặp giao dịch: 341
#106
Bytex Ưu đãi giao dịch Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bytex Token BYT/USDT 0,00 $ 2.441.164,86 $
2 Bytex Token BYT/BTC 0,00 $ 1.306.602,86 $
3 Bitcoin BTC/USDT 6.657,95 $ 4.406,32 $
4 Ethereum ETH/USDT 211,42 $ 2.506,77 $
5 Qtum QTUM/USDT 3,65 $ 687,30 $
SL Cặp giao dịch: 15
#107
Cryptopia Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Project Coin PRJ/BTC 1,83 $ 381.276,04 $
2 LogisCoin LGS/BTC 7,99 $ 368.600,95 $
3 Electroneum ETN/BTC 0,02 $ 262.127,82 $
4 LUXCoin LUX/BTC 1,84 $ 255.782,59 $
5 Bitcoin BTC/USDT 6.655,28 $ 146.669,72 $
SL Cặp giao dịch: 1782
#108
Cobinhood Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Ethereum ETH/BTC 211,05 $ 1.091.662,82 $
2 Bitcoin BTC/USDT 6.652,18 $ 1.071.701,05 $
3 EOS EOS/ETH 5,50 $ 594.295,59 $
4 Ethereum ETH/USDT 211,36 $ 376.035,04 $
5 TRON TRX/USDT 0,02 $ 169.723,56 $
SL Cặp giao dịch: 143
#109
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/IDR 6.449,65 $ 1.339.377,89 $
2 XRP XRP/IDR 0,46 $ 365.920,48 $
3 Vexanium VEX/IDR 0,01 $ 216.233,50 $
4 TRON TRX/IDR 0,02 $ 210.872,41 $
5 Dogecoin DOGE/IDR 0,00 $ 144.838,28 $
SL Cặp giao dịch: 41
#110
DSX Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USD 6.628,78 $ 1.457.260,40 $
2 Bitcoin BTC/EUR 6.742,47 $ 981.739,57 $
3 Ethereum ETH/EUR 212,85 $ 415.197,75 $
4 ? EUR/USD 1,16 $ 270.959,80 $
5 Litecoin LTC/EUR 54,76 $ 148.779,63 $
SL Cặp giao dịch: 29
#111
BTCTurk Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 XRP XRP/TRY 0,46 $ 1.588.962,93 $
2 Bitcoin BTC/TRY 6.569,42 $ 1.094.136,27 $
3 Ethereum ETH/TRY 209,14 $ 605.268,20 $
4 Tether USDT/TRY 0,98 $ 170.544,59 $
5 Litecoin LTC/TRY 54,60 $ 53.022,42 $
SL Cặp giao dịch: 6
#112
Bishang Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/BT 6.650,89 $ 3.232.398,15 $
2 Ethereum ETH/BT 211,11 $ 139.547,31 $
3 ? SMT/ETH 7,92 $ 92.354,06 $
4 ? AOC/BT 14,99 $ 70.696,92 $
SL Cặp giao dịch: 14
#113
Bancor Network Phân quyền
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bancor Network Token BNT/ETH 1,31 $ 1.475.027,38 $
2 KickCoin KICK/BNT 0,03 $ 104.602,37 $
3 Basic Attention Token BAT/BNT 0,18 $ 93.979,75 $
4 Status SNT/BNT 0,04 $ 82.175,56 $
5 Enjin Coin ENJ/BNT 0,05 $ 62.854,85 $
SL Cặp giao dịch: 224
#114
CryptalDash Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USDT 6.651,97 $ 1.662.991,52 $
2 Ethereum ETH/BTC 211,35 $ 951.067,25 $
3 Ethereum ETH/USDT 212,67 $ 744.338,43 $
4 CryptalDash CRD/BTC 0,01 $ 1.855,61 $
5 CryptalDash CRD/ETH 0,01 $ 743,75 $
SL Cặp giao dịch: 432
#115
BTCMarkets Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/AUD 6.395,08 $ 1.768.847,38 $
2 XRP XRP/AUD 0,46 $ 869.936,00 $
3 XRP XRP/BTC 0,49 $ 11.496,97 $
4 Power Ledger POWR/AUD 0,17 $ 5.042,36 $
5 Power Ledger POWR/BTC 0,19 $ 0,19 $
SL Cặp giao dịch: 15
#116
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USD 6.724,60 $ 1.281.319,41 $
2 Rock Token RKT/ETH 0,03 $ 432.660,99 $
3 TraceTo T2T/ETH 0,01 $ 329.657,14 $
4 Rock Token RKT/BTC 0,03 $ 287.575,92 $
5 Bitcoin Cash BCH/ETH 461,15 $ 219.014,66 $
SL Cặp giao dịch: 16
#117
CryptoBridge Phân quyền
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 LogisCoin LGS/BTC 7,92 $ 587.744,40 $
2 SmartFox FOX/BTC 1,64 $ 169.956,88 $
3 PICPOTO PPO/BTC 0,42 $ 161.268,59 $
4 FoinCoin FOIN/BTC 672,32 $ 158.263,46 $
5 SafeInsure SINS/BTC 4,95 $ 146.688,48 $
SL Cặp giao dịch: 514
#118
Coinsbank Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 XRP XRP/BTC 0,47 $ 358.315,67 $
2 XRP XRP/USD 0,46 $ 342.910,59 $
3 XRP XRP/EUR 0,46 $ 319.276,69 $
4 Bitcoin BTC/EUR 6.442,51 $ 239.315,88 $
5 Ethereum ETH/BTC 211,11 $ 214.087,07 $
SL Cặp giao dịch: 17
#119
Gatecoin Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USD 6.701,70 $ 1.768.434,48 $
2 Bitcoin BTC/HKD 6.709,28 $ 52.627,59 $
3 Bitcoin BTC/EUR 6.562,60 $ 33.706,63 $
4 Ethereum ETH/BTC 212,17 $ 2.222,04 $
5 Litecoin LTC/BTC 54,96 $ 596,72 $
SL Cặp giao dịch: 97
#120
Luno Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin XBT/ZAR 6.801,87 $ 1.671.003,58 $
2 Ethereum ETH/XBT 211,72 $ 99.834,30 $
3 Bitcoin XBT/IDR 6.478,05 $ 18.027,13 $
4 Bitcoin XBT/EUR 6.442,56 $ 7.407,65 $
SL Cặp giao dịch: 6
#121
BX Thailand Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/THB 6.416,08 $ 1.057.414,89 $
2 ZMINE ZMN/THB 0,02 $ 64.300,31 $
3 Everex EVX/THB 0,53 $ 24.987,59 $
4 ZCoin XZC/THB 9,46 $ 15.863,14 $
5 ? DOG/BTC 0,01 $ 9.030,69 $
SL Cặp giao dịch: 25
#122
Bitso Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/MXN 6.400,62 $ 1.267.184,49 $
2 XRP XRP/BTC 0,48 $ 23.581,48 $
3 Ethereum ETH/BTC 209,17 $ 8.263,30 $
4 True USD TUSD/BTC 1,02 $ 1.082,74 $
5 Bitcoin Cash BCH/BTC 461,08 $ 717,06 $
SL Cặp giao dịch: 11
#123
Bitlish Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USD 6.600,00 $ 1.665.636,19 $
2 Bitcoin BTC/RUB 6.538,46 $ 142,06 $
3 Bitcoin BTC/EUR 6.690,41 $ 1,34 $
SL Cặp giao dịch: 40
#124
ACX Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/AUD 6.397,91 $ 1.223.859,77 $
2 ? ETC/AUD 9,60 $ 27.162,61 $
3 Ethereum ETH/USDT 207,08 $ 12.092,20 $
4 Tether USDT/AUD 0,93 $ 7.249,52 $
5 Etherparty FUEL/BTC 0,02 $ 992,46 $
SL Cặp giao dịch: 15
#125
Idex Phân quyền
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Midas Protocol MAS/ETH 0,02 $ 150.489,08 $
2 Pchain PAI/ETH 0,02 $ 53.191,88 $
3 CyberFM CYFM/ETH 0,00 $ 44.326,84 $
4 Quant QNT/ETH 1,33 $ 35.400,48 $
5 Rialto XRL/ETH 0,11 $ 33.830,32 $
SL Cặp giao dịch: 768
#126
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/BRL 6.524,07 $ 1.488.695,08 $
2 Litecoin LTC/BRL 55,12 $ 3.882,95 $
3 Bitcoin Cash BCH/BRL 454,19 $ 282,71 $
SL Cặp giao dịch: 5
#127
Coinexchange Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 LogisCoin LGS/BTC 8,03 $ 399.800,87 $
2 Gold Poker GPKR/BTC 0,87 $ 280.609,98 $
3 ? SHB/BTC 6,76 $ 76.851,89 $
4 Faircoin FAIR/BTC 0,29 $ 70.988,96 $
5 NANJCOIN NANJ/BTC 0,00 $ 52.291,81 $
SL Cặp giao dịch: 781
#128
Shangya Exchange Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USDT 6.656,53 $ 548.267,13 $
2 Bitcoin Cash BCH/USDT 465,81 $ 406.432,31 $
3 Ethereum ETH/USDT 214,07 $ 97.373,00 $
4 Litecoin LTC/USDT 55,58 $ 61.765,27 $
5 NEO NEO/USDT 16,64 $ 44.594,27 $
SL Cặp giao dịch: 62
#129
Gobaba Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/TRY 6.528,97 $ 811.754,19 $
2 Ethereum ETH/TRY 207,00 $ 92.766,25 $
3 Litecoin LTC/TRY 53,67 $ 86.913,74 $
4 Bitcoin Cash BCH/TRY 451,55 $ 57.189,53 $
5 Dash DASH/TRY 161,59 $ 56.019,46 $
SL Cặp giao dịch: 59
#130
STEX Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USD 6.467,72 $ 288.278,58 $
2 Callisto Network CLO/BTC 0,01 $ 258.749,40 $
3 FoinCoin FOIN/BTC 672,15 $ 60.526,38 $
4 Litecoin LTC/BTC 54,04 $ 50.895,44 $
5 WXCOIN WXC/BTC 2,86 $ 45.988,22 $
SL Cặp giao dịch: 420
#131
QuadrigaCX Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/CAD 6.923,63 $ 894.027,75 $
2 Ethereum ETH/BTC 212,19 $ 8.312,16 $
SL Cặp giao dịch: 6
#132
Escodex Phân quyền
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 LogisCoin LGS/BTC 8,10 $ 426.878,62 $
2 Ethereum ETH/BTC 212,25 $ 222.113,96 $
3 SmartFox FOX/BTC 1,84 $ 78.366,98 $
4 LightPayCoin LPC/BTC 0,88 $ 64.040,56 $
5 SafeInsure SINS/BTC 5,36 $ 53.697,36 $
SL Cặp giao dịch: 111
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Waves WAVES/BTC 2,03 $ 334.721,64 $
2 Bitcoin Cash BCC/BTC 460,61 $ 108.766,01 $
3 Dash DASH/BTC 164,90 $ 86.369,51 $
4 Litecoin LTC/BTC 54,55 $ 80.907,35 $
5 Litecoin LTC/WAVES 54,73 $ 68.061,60 $
SL Cặp giao dịch: 702
#134
Bithash Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USD 6.718,60 $ 133.256,85 $
2 Bitcoin Cash BCH/BTC 461,32 $ 95.861,36 $
3 Bitcoin Cash BCH/USD 466,98 $ 93.536,66 $
4 Bitcoin BTC/EUR 6.731,75 $ 65.753,00 $
5 Bitcoin Cash BCH/RUB 468,73 $ 63.917,20 $
SL Cặp giao dịch: 39
#135
CREX24 Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 HollyWoodCoin HWC/BTC 0,09 $ 238.109,74 $
2 ? KOKU/BTC 0,00 $ 69.603,23 $
3 Nasdacoin NSD/BTC 0,41 $ 69.034,15 $
4 QYNO QNO/BTC 0,20 $ 66.088,08 $
5 SafeInsure SINS/BTC 4,73 $ 61.449,86 $
SL Cặp giao dịch: 581
#136
WEX Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 ? USD/RUR 0,95 $ 7.582,64 $
2 ? BTCET/BTC 2.757,23 $ 7.036,00 $
3 Bitcoin BTC/USDT 6.659,97 $ 5.689,75 $
4 ? EUR/USD 1,13 $ 5.491,65 $
5 ? USDET/USD 0,52 $ 3.552,76 $
SL Cặp giao dịch: 59
#137
KAiREX Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 BHPCash BHPC/BTC 1,16 $ 763.859,53 $
2 Kaicoin KAI/BTC 0,00 $ 2.023,12 $
SL Cặp giao dịch: 6
#138
Bitkub Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/THB 6.423,29 $ 295.604,57 $
2 Cardano ADA/THB 0,07 $ 28.250,34 $
SL Cặp giao dịch: 6
#139
ANX Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Litecoin LTC/BTC 55,99 $ 1.918,02 $
2 XRP XRP/BTC 0,46 $ 232,71 $
3 ? STR/BTC 0,02 $ 199,74 $
4 Dogecoin DOGE/BTC 0,00 $ 24,97 $
SL Cặp giao dịch: 13
#140
Mercado Bitcoin Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/BRL 6.534,29 $ 664.265,12 $
2 Litecoin LTC/BRL 54,57 $ 52.831,16 $
3 Bitcoin Cash BCH/BRL 464,91 $ 34.120,17 $
SL Cặp giao dịch: 3
#141
COSS Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 SURETY Token SURE/ETH 0,01 $ 129.258,40 $
2 XDCE XDCE/BTC 0,00 $ 69.381,95 $
3 XDCE XDCE/ETH 0,00 $ 62.001,54 $
4 COSS COSS/ETH 0,06 $ 35.518,29 $
5 Ubcoin Market UBC/ETH 0,01 $ 22.049,86 $
SL Cặp giao dịch: 187
#142
CoinAll Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 OKB OKB/BTC 1,35 $ 280.911,33 $
2 Cosmo Coin COSM/BTC 0,03 $ 127.791,77 $
3 Ethereum ETH/USDT 211,31 $ 119.180,89 $
4 Bitcoin BTC/USDT 6.660,71 $ 66.607,11 $
5 Docademic MTC/BTC 0,04 $ 59.588,86 $
SL Cặp giao dịch: 11
#143
Bitibu Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USD 6.774,45 $ 156.004,07 $
2 Dash DASH/USD 162,66 $ 117.129,52 $
3 Dash DASH/BTC 164,81 $ 113.723,10 $
4 Litecoin LTC/BTC 54,43 $ 104.509,69 $
5 DigiByte DGB/BTB 0,02 $ 50.639,84 $
SL Cặp giao dịch: 77
#144
Novadex Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 XRP XRP/BTC 0,47 $ 182.076,22 $
2 Ethereum ETH/BTC 211,38 $ 174.892,65 $
3 Cardano ADA/BTC 0,08 $ 63.478,75 $
4 Stellar XLM/BTC 0,23 $ 41.789,29 $
5 Dash DASH/BTC 163,93 $ 28.725,79 $
SL Cặp giao dịch: 32
#145
Coinfield Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USD 6.831,01 $ 2.088,24 $
SL Cặp giao dịch: 14
#146
CoinJar Exchange Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/AUD 6.425,94 $ 323.417,34 $
2 XRP XRP/AUD 0,46 $ 52.094,36 $
3 XRP XRP/BTC 0,48 $ 17.061,67 $
4 Ethereum ETH/BTC 211,39 $ 8.540,05 $
5 Litecoin LTC/BTC 55,12 $ 7.275,56 $
SL Cặp giao dịch: 9
#147
TokensNet Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Ethereum ETH/USDT 211,41 $ 258.291,20 $
2 Bitcoin BTC/USDT 6.657,31 $ 125.714,26 $
3 Bitcoin BTC/EURS 6.663,28 $ 45.775,84 $
4 Ethereum ETH/EURS 211,39 $ 25.915,08 $
5 STASIS EURS EURS/USDT 1,17 $ 21.347,01 $
SL Cặp giao dịch: 19
#148
GetBTC Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USD 6.507,55 $ 486.113,98 $
SL Cặp giao dịch: 1
#149
Lykke Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USD 6.432,31 $ 108.023,97 $
2 Bitcoin BTC/EUR 6.432,78 $ 97.155,40 $
3 ? GBP/USD 1,32 $ 84.889,78 $
4 ? EUR/GBP 1,16 $ 31.206,25 $
5 ? EUR/USD 1,16 $ 25.959,00 $
SL Cặp giao dịch: 230
#150
LiteBit Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/EUR 6.473,52 $ 286.597,41 $
2 XRP XRP/EUR 0,46 $ 37.360,96 $
3 Verge XVG/EUR 0,01 $ 10.837,90 $
4 Cardano ADA/EUR 0,07 $ 8.372,41 $
5 Dogecoin DOGE/EUR 0,00 $ 7.234,53 $
SL Cặp giao dịch: 56
#151
Trade Satoshi Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Clubcoin CLUB/BTC 0,87 $ 80.787,41 $
2 ? COBRA/BTC 0,19 $ 78.605,50 $
3 ATC Coin ATCC/BTC 0,02 $ 61.557,03 $
4 Capricoin CPC/BTC 1,07 $ 61.237,66 $
5 Quasarcoin QAC/BTC 0,05 $ 13.599,58 $
SL Cặp giao dịch: 1557
#152
DDEX Phân quyền
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Basic Attention Token BAT/ETH 0,18 $ 154.326,17 $
2 Bioritmai BRM/ETH 0,01 $ 83.457,61 $
3 Ecoreal Estate ECOREAL/ETH 0,07 $ 65.794,52 $
4 Bitether BTR/ETH 0,00 $ 41.794,65 $
5 ? BCZERO/ETH 0,01 $ 18.928,20 $
SL Cặp giao dịch: 205
#153
Yunex.io Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Snetwork SNET/KT 0,02 $ 105.102,19 $
2 Bitcoin BTC/USDT 6.675,81 $ 50.540,58 $
3 Snetwork SNET/USDT 0,02 $ 50.404,22 $
4 YunEx Yun Token YUN/KT 0,02 $ 40.613,73 $
5 Ethereum ETH/USDT 212,27 $ 40.187,38 $
SL Cặp giao dịch: 15
#154
TradeOgre Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Dero DERO/BTC 1,72 $ 84.083,60 $
2 Stellite XTL/BTC 0,00 $ 38.501,97 $
3 Loki Network LOKI/BTC 0,40 $ 32.578,67 $
4 Haven XHV/BTC 1,05 $ 23.240,89 $
5 Electroneum ETN/BTC 0,02 $ 23.032,66 $
SL Cặp giao dịch: 75
#155
StellarTerm Phân quyền
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 ? CMS-GCVBUIXKKLH2DYHZRSLZUIZSVJUL74RTW6FVCCEYB2OE3RH7RVDBPCFG/XLM 0,58 $ 88.848,46 $
2 ? CMA-GBWZHAVWY23QKKDJW7TXLSIHY5EX4NIB37O4NMRKN2SKNWOSE5TEPCY3/XLM 2,16 $ 72.570,82 $
3 ? CM10-GDBCHKTHJUKDGSIQSTBUXFWVP3QVART5LED6KRZQ5X4Z5WLT4BGYXWCI/XLM 8,61 $ 43.825,29 $
4 Smartlands SLT-GCKA6K5PCQ6PNF5RQBF7PQDJWRHO6UOGFMRLK3DYHDOI244V47XKQ4GP/XLM 2,19 $ 36.980,36 $
5 Repo Coin REPO-GCZNF24HPMYTV6NOEHI7Q5RJFFUI23JKUKY3H3XTQAFBQIBOHD5OXG3B/XLM 0,09 $ 35.726,17 $
SL Cặp giao dịch: 56
#156
Kuna Exchange Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/UAH 6.657,32 $ 140.463,74 $
2 Ethereum ETH/UAH 210,75 $ 31.272,10 $
3 ? KUN/BTC 4,26 $ 28.533,82 $
4 REMME REM/UAH 0,01 $ 26.010,75 $
5 Revain R/BTC 0,16 $ 22.375,43 $
SL Cặp giao dịch: 26
#157
OTCBTC Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 XRP XRP/ETH 0,46 $ 103.010,41 $
2 Zcash ZEC/ETH 116,18 $ 40.395,67 $
3 OTCBTC Token OTB/ETH 0,06 $ 27.754,12 $
4 Bitcoin Cash BCH/ETH 461,09 $ 25.798,04 $
5 NEO NEO/ETH 16,37 $ 21.453,89 $
SL Cặp giao dịch: 104
#158
OpenLedger DEX Phân quyền
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/BTS 6.657,02 $ 221.018,08 $
2 Bitcoin BTC/BITUSD 6.657,23 $ 51.282,25 $
3 FUNCoin FUNC/BTS 0,01 $ 10.450,06 $
4 Tether USDT/BITUSD 0,94 $ 1.242,59 $
5 Bitcoin BTC/ETH 6.657,02 $ 966,48 $
SL Cặp giao dịch: 565
#159
Coinchangex Phân quyền
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Dai DAI/ETH 1,03 $ 52.724,00 $
2 Tierion TNT/ETH 0,03 $ 49.765,69 $
3 Aeternity AE/ETH 1,25 $ 28.514,07 $
4 Indorse IND/ETH 0,03 $ 27.017,79 $
5 TRON TRX/ETH 0,03 $ 24.607,06 $
SL Cặp giao dịch: 28
#160
DEx.top Phân quyền
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 REMME REM/ETH 0,01 $ 46.263,20 $
2 PAL Network PAL/ETH 0,00 $ 36.500,79 $
3 TTC PROTOCOL TTC/ETH 0,07 $ 25.913,76 $
4 Vite VITE/ETH 0,04 $ 24.275,68 $
5 NPER NPER/ETH 0,04 $ 23.622,47 $
SL Cặp giao dịch: 40
#161
Token Store Phân quyền
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Hero Node Token HER/ETH 0,00 $ 76.969,48 $
2 Pchain PAI/ETH 0,03 $ 34.558,84 $
3 empowr Coin EMPR/ETH 0,01 $ 11.793,35 $
4 Ice Rock Mining ROCK2/ETH 0,34 $ 2.124,81 $
5 FREE coin FREE/ETH 0,00 $ 450,80 $
SL Cặp giao dịch: 124
#162
Everbloom Phân quyền
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Veritaseum VERI/ETH 21,72 $ 47.447,39 $
2 Viuly VIU/ETH 0,00 $ 36.178,54 $
3 Basic Attention Token BAT/ETH 0,19 $ 23.106,71 $
4 Spectre.ai Dividend Token SXDT/ETH 0,21 $ 21.819,55 $
5 Ethereum Monero EXMR/ETH 0,06 $ 14.919,56 $
SL Cặp giao dịch: 890
#163
C-CEX Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Vitalcoin VIT/BTC 0,37 $ 129.580,63 $
2 EchoSoraCoin ESRC/BTC 0,23 $ 13.412,62 $
3 MktCoin MLM/BTC 0,01 $ 5.964,43 $
4 ? GCC24/BTC 0,00 $ 4.901,51 $
5 First Bitcoin Capital BITCF/BTC 0,03 $ 3.974,15 $
SL Cặp giao dịch: 420
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Dai DAI/ETH 1,04 $ 31.177,08 $
2 Status SNT/ETH 0,04 $ 24.472,98 $
3 Gifto GTO/ETH 0,07 $ 24.366,96 $
4 Basic Attention Token BAT/ETH 0,18 $ 19.233,97 $
5 Request Network REQ/ETH 0,06 $ 14.375,52 $
SL Cặp giao dịch: 61
#165
Bleutrade Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Ondori RSTR/BTC 0,00 $ 80.219,42 $
2 DAPS Token DAPS/BTC 0,00 $ 47.034,74 $
3 Cpollo CPLO/BTC 0,00 $ 11.923,19 $
4 AudioCoin ADC/DOGE 0,00 $ 10.633,26 $
5 Litecoin LTC/BTC 54,89 $ 6.844,48 $
SL Cặp giao dịch: 200
#166
Coinplace Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Binance Coin BNB/BTC 9,98 $ 20.138,15 $
2 OmiseGo OMG/BTC 3,17 $ 20.078,16 $
3 True USD TUSD/BTC 1,03 $ 19.562,42 $
4 Maker MKR/BTC 682,19 $ 14.525,07 $
5 aelf ELF/BTC 0,33 $ 14.131,07 $
SL Cặp giao dịch: 59
#167
WazirX Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USDT 6.657,32 $ 76.848,15 $
2 XRP XRP/USDT 0,47 $ 36.233,51 $
3 Ethereum ETH/USDT 212,20 $ 21.721,57 $
4 TRON TRX/USDT 0,02 $ 12.122,36 $
5 XRP XRP/BTC 0,47 $ 5.523,47 $
SL Cặp giao dịch: 73
#168
Bits Blockchain Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Litecoin LTC/BTC 55,99 $ 1.917,85 $
2 XRP XRP/BTC 0,46 $ 232,69 $
3 Dogecoin DOGE/BTC 0,00 $ 24,96 $
SL Cặp giao dịch: 13
#169
Koinex Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 XRP XRP/INR 0,47 $ 62.797,84 $
2 Bitcoin BTC/INR 6.692,13 $ 25.349,81 $
3 TRON TRX/INR 0,02 $ 11.243,03 $
4 Ethereum ETH/INR 213,53 $ 10.237,69 $
5 0x ZRX/INR 0,85 $ 9.138,19 $
SL Cặp giao dịch: 72
#170
Sigen Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Sparta Core SPA/BTC 0,00 $ 121.315,15 $
2 Sparta Core SPA/LTC 0,00 $ 22.682,67 $
3 Sparta Core SPA/ETH 0,00 $ 5.711,42 $
4 Sparta Core SPA/PZM 0,00 $ 464,98 $
5 ? PZM/BTC 0,01 $ 16,22 $
SL Cặp giao dịch: 23
#171
Braziliex Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/BRL 6.576,09 $ 112.069,78 $
2 XRP XRP/BRL 0,47 $ 6.282,30 $
3 Litecoin LTC/BRL 53,66 $ 3.793,19 $
4 ? BRZX/BTC 0,18 $ 1.382,13 $
5 Tether USDT/BRL 0,96 $ 1.318,19 $
SL Cặp giao dịch: 96
#172
AirSwap Phân quyền
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 AirSwap AST/ETH 0,09 $ 100.919,51 $
2 0x ZRX/ETH 0,85 $ 11.934,36 $
3 Basic Attention Token BAT/ETH 0,18 $ 9.966,26 $
4 Bloom BLT/ETH 0,13 $ 2.175,67 $
5 Loopring LRC/ETH 0,11 $ 1.454,70 $
SL Cặp giao dịch: 62
#173
SouthXchange Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 MktCoin MLM/BTC 0,01 $ 53.241,79 $
2 Superior Coin SUP/BTC 0,00 $ 8.032,79 $
3 Bitcoin BTC/USNBT 6.753,90 $ 5.247,51 $
4 ? SNOVA/BTC 0,00 $ 3.527,83 $
5 Bitcoin Cash BCH/USNBT 468,20 $ 3.385,75 $
SL Cặp giao dịch: 354
#174
ChainEX Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Litecoin LTC/BTC 54,64 $ 32.197,64 $
2 Ethereum ETH/BTC 211,15 $ 31.924,73 $
3 Monero XMR/BTC 107,44 $ 22.339,32 $
4 Tezos XTZ/BTC 1,48 $ 1.384,56 $
5 Civic CVC/BTC 0,13 $ 1.364,59 $
SL Cặp giao dịch: 94
#175
OmniTrade Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Ethereum ETH/BTC 211,09 $ 11.835,22 $
2 Bitcoin BTC/BRL 6.555,43 $ 11.666,08 $
3 Dash DASH/ETH 164,04 $ 9.352,38 $
4 Dash DASH/BTC 163,81 $ 8.906,61 $
5 Ethereum ETH/BRL 208,22 $ 8.809,67 $
SL Cặp giao dịch: 18
#176
Radar Relay Phân quyền
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 WETH WETH/DAI 211,18 $ 34.219,59 $
2 DigixDAO DGD/WETH 46,89 $ 16.209,42 $
3 0x ZRX/WETH 0,84 $ 14.697,27 $
4 Status SNT/WETH 0,04 $ 7.886,31 $
5 Maker MKR/WETH 728,53 $ 7.390,82 $
SL Cặp giao dịch: 347
#177
BTC Trade UA Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/UAH 6.658,94 $ 42.280,44 $
2 Ethereum ETH/UAH 210,87 $ 20.277,48 $
3 Litecoin LTC/UAH 54,01 $ 5.133,12 $
4 Dogecoin DOGE/UAH 0,00 $ 1.989,23 $
5 Karbo KRB/UAH 0,12 $ 1.874,12 $
SL Cặp giao dịch: 24
#178
BTCSquare Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Dash DASH/BTC 164,53 $ 9.122,75 $
2 Monero XMR/BTC 107,71 $ 8.723,21 $
3 Bitcoin Gold BTG/BTC 26,96 $ 8.390,27 $
4 Litecoin LTC/BTC 54,74 $ 8.390,27 $
5 Bitcoin Cash BCH/BTC 461,32 $ 7.724,37 $
SL Cặp giao dịch: 11
#179
Tidebit Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/HKD 6.452,23 $ 62.218,83 $
2 XPA XPA/ETH 0,08 $ 3.286,37 $
3 Bitcoin BTC/USX 6.656,53 $ 92,53 $
4 Bitcoin BTC/USD 6.444,06 $ 6,44 $
5 ? HKX/HKD 0,13 $ 5,06 $
SL Cặp giao dịch: 25
#180
KKEX Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USDT 6.657,25 $ 26.245,40 $
2 Blockchain Quotations Index Token BQT/ETH 0,02 $ 13.291,08 $
3 ? VNT/BTC 0,00 $ 5.944,37 $
4 Enumivo ENU/BTC 0,02 $ 4.285,92 $
5 ? MPC/ETH 0,00 $ 1.804,02 $
SL Cặp giao dịch: 36
#181
Switcheo Phân quyền
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Apex Network CPX/NEO 0,02 $ 11.191,40 $
2 Switcheo SWTH/NEO 0,01 $ 10.020,51 $
3 NKN NKN/NEO 0,06 $ 9.989,87 $
4 ? SENNO/NEO 0,00 $ 9.286,72 $
5 Travala AVA/NEO 0,06 $ 8.236,37 $
SL Cặp giao dịch: 108
#182
Graviex Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Project Coin PRJ/BTC 1,84 $ 18.545,58 $
2 ? ONZ/BTC 0,00 $ 9.089,18 $
3 ? WRR/BTC 0,27 $ 8.970,78 $
4 SCRIV SCRIV/BTC 0,00 $ 5.534,46 $
5 CASAX CSX/BTC 0,04 $ 3.317,22 $
SL Cặp giao dịch: 307
#183
Fisco Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/JPY 6.449,80 $ 61.168,64 $
2 MonaCoin MONA/JPY 1,25 $ 18,71 $
SL Cặp giao dịch: 5
#184
Coinfalcon Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Dascoin DASC/BTC 0,03 $ 22.493,18 $
2 Bitcoin BTC/EUR 6.485,31 $ 9.516,92 $
3 Dascoin DASC/EUR 0,03 $ 7.520,77 $
4 Bitcoin BTC/USDT 6.683,52 $ 3.834,61 $
5 Kin KIN/BTC 0,00 $ 3.044,84 $
SL Cặp giao dịch: 26
#185
CRXzone Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USD 6.537,35 $ 24.330,04 $
2 Bitcoin BTC/SGD 6.561,05 $ 15.515,57 $
3 Litecoin LTC/SGD 53,87 $ 1.079,70 $
4 Litecoin LTC/USD 53,98 $ 559,75 $
SL Cặp giao dịch: 5
#186
Joyso Phân quyền
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 GramGold Coin GGC/ETH 44,96 $ 11.190,65 $
2 Tether USDT/ETH 1,01 $ 7.801,91 $
3 Waltonchain WTC/ETH 2,91 $ 5.110,46 $
4 Bibox Token BIX/ETH 0,36 $ 2.791,00 $
5 TomoChain TOMO/ETH 0,48 $ 2.711,17 $
SL Cặp giao dịch: 106
#187
Bitex.la Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/USD 6.424,72 $ 27.739,27 $
SL Cặp giao dịch: 1
#188
Bit2c Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Bitcoin BTC/NIS 6.656,54 $ 27.173,56 $
SL Cặp giao dịch: 4
#189
Coingi Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Litecoin LTC/BTC 54,72 $ 11.906,21 $
2 Namecoin NMC/BTC 0,60 $ 7.053,47 $
3 Dogecoin DOGE/BTC 0,00 $ 6.820,60 $
4 Peercoin PPC/BTC 1,07 $ 348,82 $
5 Bitcoin BTC/USD 6.439,80 $ 1,29 $
SL Cặp giao dịch: 12
#190
CoinNest Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Đồng tiền Cặp Giá 24h Volume
1 Positron TRON/KRW 0,02 $ 3.202,23 $
2 Tesla TSL/KRW 0,00 $ 1.019,05 $
3 ENTCash ENT/KRW 0,00 $ 929,72 $
4